Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Güvenlik güncelleştirmesi MS05-004 yüklendikten sonra ASP.NET performansı etkilenebilir

Belirtiler
Güvenlik güncelleştirmesi MS05-004 yüklendikten sonra bir yönetimsel kullanıcı oturum açmazsa Microsoft ASP.NET performansı etkilenebilir. Bu davranış, güvenlik güncelleştirmesinin özgün bir görüntüsü olan DLL dosyalarını güncelleştirmesi nedeniyle oluşur. Yükleme sırasında, bir yönetici sunucuda oturum açıncaya kadar özgün görüntüler geçersiz yapılır.

Performansı etkisi, başlangıç sırasında kod yüklenirken CPU kullanımının artmasından ölçülebilir. Kararlı bir durumda belirli bir performans düşüşü gözlenmez.

Bu performans etkisi, yalnızca bu güvenlik güncelleştirmesi Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2 (SP2) ve .NET Framework 1.1'in yayımlanan özgün sürümü yüklü olan bilgisayarlara uygulandıktan sonra görülür.

Güvenlik güncelleştirmesi MS05-004, aşağıdaki DLL dosyalarının yeni bir sürümünü yükler:

.NET Framework 1.1 yüklüyse
 • System.dll
 • System.xml.dll
.NET Framework 1.0 SP2 yüklüyse
 • Mscorlib.dll
 • System.dll
 • System.xml.dll
.NET Framework'ün hangi ana sürümünün yüklü olduğunu belirlemek için aşağıdaki yöntemi kullanın:
 • %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.0.3705 klasörü dörtten fazla dosya içeriyorsa, .NET Framework 1.0 yüklüdür. Klasör yalnızca aşağıdaki dosyaları içeriyorsa .NET Framework 1.0 yüklü değildir:
  • Installutil.exe.config
  • Mscormmc.cfg
  • Mscormmc.dll
  • Regsvcs.exe.rtm.config
 • %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.1.4322 klasörü varsa, .NET Framework 1.1 yüklüdür.
Not Her iki dizin de bulunabilir.

Not Hangi hizmet paketinin yüklü olduğunu belirlemek için aşağıdaki yöntemi kullanın:
 • %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.0.3705\Sscorwrks.dll file dosyasının sürümü 1.0.3705.6000'den öncesiyse, .NET Framework 1.0 SP2 yüklüdür.
 • %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.1.4322\Sscorwrks.dll dosyasının sürümü 1.1.4322.2000'den öncesiyse, .NET Framework 1.1 yüklüdür.
Çözüm
Bu güvenlik güncelleştirmesi yüklendikten sonra, bir yönetimsel kullanıcı bilgisayarda ilk oturum açtığında özgün görüntüler yeniden oluşturulur. Özgün görüntüler yeniden oluşturulduktan sonra, sistem performansı özgün düzeylerine geri yüklenir. Bu davranış, kodun yüklendiği sırada (just-in-time, JIT) derlenmesi gerekmediği için oluşur.

Özgün görüntüleri, Özgün Görüntü Oluşturucu aracını (Ngen.exe) kullanarak da yeniden oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki komutları kullanın:

.NET Framework 1.1 yüklüyse
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322\system.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322\system.Xml.dll
Not Özgün Görüntü Oluşturucu aracı %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322klasöründe bulunur.


.NET Framework 1.0 SP2 yüklüyse
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\mscorlib.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Xml.dll
Mscorlib.dll dosyasının yeni bir sürümü yüklendiği için, bilgisayardaki özgün görüntülerin hiçbiri doğrulanmaz. nedenle, aşağıdaki DLL dosyaları için de özgün görüntüleri yeniden oluşturmalısınız:
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\custommarshalers.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Design.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Drawing.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Drawing.Design.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Windows.Forms.dll
Not Özgün Görüntü Oluşturucu aracı, %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705 klasöründe bulunur.
Referanslar
MS05-004 güvenlik güncelleştirmesi hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
887219 MS05-004: ASP.NET yol doğrulama güvenlik açığı yetkisiz erişime izin verebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Özgün Görüntü Oluşturucu aracı (Ngen.exe) hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Developers Network Web sitesini ziyaret edin:
Özellikler

Makale No: 891829 - Son İnceleme: 05/11/2007 05:45:00 - Düzeltme: 1.2

 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2
 • kbprb KB891829
Geri bildirim