Güvenlik güncelleştirmesi 887219'u (MS05-004) yükledikten sonra bir ASP.NET uygulamasına gözatmaya veya uygulamada hata ayıklamaya çalıştığınızda hata iletileri alabilirsiniz

™zet
Güvenlik güncelleştirmesi MS05-004'ü yükledikten sonra, bazı ASP.NET uygulamalarına gözatmaya veya uygulamalarda hata ayıklamaya çalıştığınızda hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bu makalede, alabileceğiniz farklı hata iletileri açıklanır. Bu sorunlara yönelik çözümler de sağlanır.
Belirtiler
Güvenlik güncelleştirmesi MS05-004'ü yükledikten sonra, URL'sinin sonunda ters eğik çizgi (\) bulunan bir Microsoft ASP.NET uygulamasına gözatmaya veya uygulamada hata ayıklamaya çalıştığınızda aşağıdaki hata iletilerinden birini alabilirsiniz:
Kaynak bulunamadı.
Açıklama: HTTP 404. Aradığınız kaynak (veya bağımlı olduklarından biri) kaldırılmış, adı değiştirilmiş veya geçici olarak kullanılamaz durumda olabilir. Lütfen aşağıdaki URL'yi gözden geçirin ve doğru yazıldığından emin olun.

Projeyi çalıştırmaya çalışırken hata oluştu: Web sunucusunda hata ayıklama başlatılamıyor. ASP.NET veya ATL Sunucu Hata Ayıklama başlatılamadı. ASP.NET veya ATL sunucusunun sunucuda yüklü olduğunu doğrulayın.
Neden
Sorun, Microsoft Internet Information Services (IIS) meta tabanında belirtilen URL'nin sonunda bir ters eğik çizgi varsa oluşur.
Çözüm
Bu sorunu gidermek için, IIS meta tabanında etkilenen Web uygulaması için belirtilen URL'nin sonundaki ters eğik çizgiyi kaldırın. Bunu yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1: IIS Yöneticisi'ni kullanma

 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, cmd yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
 2. %systemroot%\system32\inetsrv dizinini bulun.
 3. Komut istemine inetmgr yazıp, IIS Yöneticisi'ni açın.
 4. Değiştirmek istediğiniz Web sitesinin URL'sini sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 5. Etkilenen uygulama, Web sitesinin altındaki bir sanal dizinse, Dizin sekmesini tıklatın ve ardından Yerel yol metin kutusunda belirtilen yolun sonundaki ters eğik çizgiyi kaldırın.

  Etkilenen uygulama Web sitesinin kök dizinindeyse, Giriş Dizini sekmesini tıklatın ve Yerel yol metin kutusunda belirtilen yolun sonundaki ters eğik çizgiyi kaldırın.
 6. Uygula'yı ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Yöntem 2: .vbs komut dosyası kullanma

 1. Aşağıdaki kod örneğini kullanarak bir .vbs komut dosyası oluşturun:
  Option ExplicitDim objWebService, objWebSiteDim objSite, objArgs, strServerDim WshNetworkSet objArgs = WScript.ArgumentsIf objArgs.Length = 1 Then	strServer = objArgs(0)ElseIf objArgs.Length = 0 Then	Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")	strServer = WshNetwork.ComputerNameElse	WScript.Echo "Kullanım: CScript ModifyVDir.vbs [sunucuadı]"	WScript.QuitEnd IfWScript.Echo "Sunucuya bağlanıyor: " & strServerSet objWebService = GetObject("IIS://" & strServer & "/W3SVC")For Each objWebSite in objWebService	Set objSite = GetObject(objWebSite.AdsPath)	If objSite.Class = "IIsWebServer" Then		WScript.Echo objSite.AdsPath		EnumVDir objSite, 1	End IfNextWScript.Echo "İşlem tamamlandı."Sub EnumVDir(objVDir, i)	Dim objSubVDir, objDir	Dim strNewPath	For Each objSubVDir in objVDir		If objSubVDir.Class = "IIsWebVirtualDir" Then			Set objDir = GetObject(objSubVDir.AdsPath)			If ((Right(objDir.Path, 1) = "\") and (Right(objDir.Path, 2) <> ":\")) Then				WScript.Echo Space(i*3) & objDir.AdsPath				WScript.Echo Space(i*3) & "Path = " & objDir.Path				strNewPath = Left(objDir.Path, Len(objDir.Path) - 1)				WScript.Echo Space(i*3) & "Yeni Yol = " & strNewPath				objDir.Put "Path", strNewPath				objDir.SetInfo			End If			EnumVDir objDir, i + 1		End If	NextEnd Sub
 2. .vbs komut dosyasını komut satırından çalıştırın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, cmd yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
  2. Komut isteminde cscript [dosya_adı.vbs] yazın.

   Not Burada dosya_adı, .vbs komut dosyanızın adı için yer tutucudur.
  3. Komut istemini kapatmak için, exit yazın.
Daha fazla bilgi
Bu güvenlik güncelleştirmesi uygulandıktan sonra, ASP.NET, hem fiziksel yolların hem de istenen sanal yolların doğruluğunu daha sıkı denetler.
Referanslar
MS05-004 güvenlik güncelleştirmesi hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
887219 MS05-004: ASP.NET yol doğrulama güvenlik açığı yetkisiz erişime izin verebilir
Özellikler

Makale No: 894670 - Son İnceleme: 12/03/2007 18:42:39 - Düzeltme: 2.7

Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

 • kbhttp404 kbdev kbasp kbtshoot kberrmsg kbprb KB894670
Geri bildirim