Windows Server 2003 SP1'de Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı'nı çalıştırdıktan sonra Outlook kullanıcıları hesaplarına bağlanamayabilir

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Belirtiler
Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1'de (SP1) Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı'nı çalıştırdıktan sonra, sunucunun yeniden başlatılmasının ardından aşağıdaki belirtiler oluşabilir:
 • Microsoft Outlook kullanıcıları hesaplarına bağlanamayabilir.
 • Tüm hizmetler çalışır durumda olmasına karşın Microsoft Exchange Server 2003 gerekli bağlantı noktalarına yanıt veremeyebilir.

  Not Microsoft Outlook Web Access (OWA) kullanıcıları hesaplarına bağlanamayabilir.
Hesaplarına bağlanamayan istemci makinelerinde şu belirtiler görülür:
 • Çevrimiçi Modda çalışan Microsoft Outlook 2003

  Aşağıdakine benzer bir hata iletisi alırsınız:
  Microsoft Exchange Server'a bağlanılıyor. Microsoft Exchange Server kullanılamıyor.
 • Önbelleğe Alınmış Exchange Modunda çalışan Microsoft Outlook 2003

  Outlook penceresinin sağ alt köşesinde bulunan durum simgesi, Bağlanılıyor durumundan Bağlantı Kesildi durumuna değiştirilir.
 • Outlook Web Access

  Aşağıdakine benzer bir hata iletisi alırsınız:
  Sayfa görüntülenemiyor. Aradığınız sayfa şu an kullanılamıyor. Web sitesi teknik sorunlar yaşıyor olabilir ya da tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz gerekebilir.
  Not OWA istemcisi ön uç sunucu aracılığıyla arka uç Exchange 2003 sunucusuna erişmeye çalışırsa, aşağıdaki hata iletisini alır:
  HTTP/1.1 503 Hizmet Kullanılamıyor
Neden
Bu sorunlar, aşağıdaki koşullar geçerli olduğunda oluşabilir:
 • Exchange 2003, varsayılan yükleme yolu kullanılarak yüklenmemiştir. Exchange 2003 Kur'un kullandığı varsayılan klasör yolu şudur:
  %ProgramFiles%\Exchsrvr
 • Windows Server 2003 SP1 Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı'nı çalıştırdınız ve sihirbazın Ağ Yapılandırması bölümünde bulunmayan hizmetleri el ile yapılandırmadınız.
Bu sorunlar, bir Exchange 2003 bilgisayarında oluşturduğunuz Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı ilkesi farklı bir yükleme yolu olan bir Exchange 2003 bilgisayarına alınırsa da oluşabilir.
Çözüm
Bu sorunları çözmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 • Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı ilkesini geri alın.
 • Windows Güvenlik Duvarı'nın Özel Durumlar sekmesindeki listeyi el ile değiştirin.

Yöntem 1: Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı ilkesini geri alma

Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı, sunucuya uygulanan son ilkeyi geri alma özelliğini içerir. Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı'nı geri almak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve sonra Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı'nı tıklatın.
 2. Hoş Geldiniz sayfasında, İleri'yi tıklatın.
 3. Yapılandırma Eylemi sayfasında, Son uygulanan güvenlik ilkesini geri al'ı ve sonra da İleri'yi tıklatın.
 4. Sunucu Seç sayfasında, geri almak istediğiniz güvenlik ilkesinin uygulandığı sunucunun adını yazın veya sunucuyu seçin.

  Not Varsayılan olarak, Sunucu Seç sayfasında yerel sunucunun adı zaten görünür.
 5. İleri'yi tıklatın.
 6. Güvenlik Yapılandırmasını Geri Al sayfasında, İleri'yi tıklatın.
 7. Güvenlik Yapılandırması Geri Alınıyor sayfasında, geri alınacak ilkeyi doğrulayın ve İleri'yi tıklatın.
 8. Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı Tamamlanıyor sayfasında, Son'u tıklatın.
 9. İlkenin geri alındığı sunucuyu yeniden başlatın.
Sunucu yeniden başlatıldıktan sonra, hizmetler son Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı ilkesi uygulandıktan sonrakiyle aynı durumdadır.

Yöntem 2: Windows Güvenlik Duvarı Özel Durumları sekmesindeki listeyi el ile değiştirme

Windows Güvenlik Duvarı aracındaki Özel Durumlar sekmesi, Windows Güvenlik Duvarı bağlantı noktası engellemesinin dışında bırakılacak biçimde tanımlanmış tüm program ve bağlantı noktalarını listeler. Exchange 2003 hizmetleri Özel Durumlar sekmesine eklendiğinde, hizmetin yürütülebilir dosyasının (.exe) konumu listelenir. Bir hizmetin yerel sunucuda geçerli olmayan .exe dosyası yolunun tanımlandığı bir Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı ilkesi uygulandıysa, bu yol Özel Durumlar sekmesinin Programlar ve Hizmetler bölümünde listelenir. Örneğin, Özel Durumlar sekmesinin Programlar ve Hizmetler bölümünde aşağıdaki yolu görebilirsiniz:
C:\Program Files\Exchsrvr\Bin\Mad.exe
Bu yol, Sistem Katılımcısı hizmetinin varsayılan yükleme yoludur. Bu yol, Exchange 2003 bilgisayarınız C:\Exchsrvr veya başka bir konumda yüklüyse geçerli değildir.

Özel Durumlar sekmesinin Programlar ve Hizmetler bölümünde bir hizmetin geçerli olmayan .exe dosyası yolu listeleniyorsa şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın üzerine gidin ve Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Windows Güvenlik Duvarı'nı çift tıklatın.
 3. Özel Durumlar sekmesini tıklatın.
 4. Programlar ve Hizmetler altında, geçerli olmayan yolu seçin ve Sil'i tıklatın.
 5. Yolun Özel Durumlar sekmesinden silinmesini isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklatın.
 6. Özel Durumlar sekmesinde, Program Ekle'yi tıklatın.
 7. Gözat'ı tıklatın, Özel Durumlar sekmesine eklemeye çalıştığınız hizmetin .exe dosyasını bulun ve sonra da 'ı tıklatın.

  Örneğin, Mad.exe dosyasının doğru yolunu bulun ve ardından 'ı tıklatın.
 8. Tamam'ı tıklatın.
 9. Özel Durumlar sekmesini gözden geçirin.

  7. adımda eklediğiniz hizmetin adı listelenir, ancak .exe dosyasının tam yoluyla görüntülenmez. Yolu doğrulamak için, hizmetin adını seçin ve sonra da Düzen'i tıklatın. Hizmetin .exe dosyasının tam yolu görüntülenir.
Özel Durumlar sekmesinde geçerli bir yol olarak görünmeyen tüm diğer Exchange 2003 hizmetleri için bu yordamı gerçekleştirin. Genelde, aşağıdaki hizmetlerden biri listede bulunur:
 • EMicrosoft Exchange MTA Yığınları (Emsmta.exe)
 • Microsoft Exchange Bilgi Deposu (Store.exe)
 • Microsoft Exchange Sistem Katılımcısı (Mad.exe)
 • Microsoft Exchange Site Çoğaltma Hizmeti (Srsmain.exe)
Daha fazla bilgi
Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı'nın Ağ Yapılandırması bölümü, Windows güvenlik duvarını etkinleştirir ve güvenlik duvarı özel durumlarını yapılandırır. Bu bölüm, dışarıda bırakılan program ve hizmetler için güvenlik duvarı ilkesinde bağlantı noktalarının açık olmasını sağlar. Windows Server 2003 SP1 Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı, Exchange 2003'ü varsayılan yükleme yolunu kullanarak yüklediğinizi varsayar. Sihirbaz, hizmetlerin .exe dosyalarının yollarını otomatik olarak algılamaz.

Exchange 2003 varsayılan yükleme yolu olmayan bir yükleme yolu kullanılarak yüklendiyse, Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı, bir sorun olduğunu Ağ Yapılandırması bölümünde bildirir. Bu sorunları gidermek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Bağlantı Noktalarını Aç ve Uygulamaları Onayla sayfasında, Bulunamadı olarak listelenen hizmeti seçin ve sonra da Düzen'i tıklatın.
 2. Hizmetin .exe dosyasının doğru yolunu bulun ve tıklatın, sonra da 'ı tıklatın.
 3. Tamam'ı tıklatın.
 4. Bağlantı Noktalarını Aç ve Uygulamaları Onayla sayfasında Bulunamadı olarak listelenen tüm hizmetler için 1. ile 3. adımlar arasını yineleyin.
Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı bildirimini yoksayarsanız, hizmetler başlatılmasına karşın bağlantı noktaları Windows Güvenlik Duvarı tarafından engellenir.

Exchange 2003 bilgisayarlarda Windows Güvenlik Duvarı kullandığınızda yapılandırma sorunlarını önlemek için aşağıdaki bilgileri göz önüne alın:
 • Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı'nın Ağ Yapılandırması bölümü, Windows güvenlik duvarını açar ve ilkesine özel durumlar ekler. Ağ Yapılandırması bölümünü atlarsanız, bu makalede açıklanan sorunlar oluşmaz, ancak Windows güvenlik duvarı devre dışı bırakılır.
 • Exchange 2003 bilgisayarları sağlamlaştırmak için, Microsoft Exchange Server 2003 Güvenlik Artırma Kılavuzu'nda açıklanan yordamları gerçekleştirmeniz önerilir. Exchange 2003 bilgisayarda Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı'nı çalıştırmak yerine bu yordamları gerçekleştirmelisiniz. Microsoft Exchange Server 2003 Güvenlik Artırma Kılavuzu'nu görüntülemek için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
 • Windows Server 2003 SP1'in içerdiği Windows Güvenlik Duvarı sürümü bir yazılım güvenlik duvarıdır. Exchange 2003 bilgisayarında Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı'nı çalıştırdıktan sonra başka hizmetleri etkinleştirirseniz, bu hizmetlere erişemezsiniz. Örneğin, Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı'nı yapılandırdıktan sonra POP3 ve IMAP4 hizmetlerini yapılandırırsanız, Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı'nı yeniden çalıştırarak sihirbazın Ağ Yapılandırması bölümünde bu yeni hizmetleri onaylamalısınız. Bir başka yol da Windows Güvenlik Duvarı'nın Özel Durumlar sekmesindeki listeyi el ile değiştirmektir.
SCW
Özellikler

Makale No: 896742 - Son İnceleme: 12/09/2015 02:23:03 - Düzeltme: 3.7

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive KB896742
Geri bildirim