Dağıtılmış İşlem Düzenleyicisi hizmetinde Windows yeni işlevsellik

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 899191
Özet
Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ve Windows XP Service Pack 2 (SP2), bu yana bazı güvenlikle ilgili güncelleştirmeler ve değişiklikler Windows için kullanılmaya başlanan ve Microsoft Dağıtılmış İşlem Düzenleyicisi (MSDTC) hizmetini etkileyen.

Bu değişiklikler, Bileşen Hizmetleri yönetim aracı içindeki kullanılabilir güncelleştirilmiş Güvenlik Yapılandırması iletişim kutusunu kullanarak erişilebilir.

Distributed Transaction Coordinator trafiği ağ üzerinden başarısız olmasına neden varsayılan güvenlik ayarlarındaki bu değişiklikleri yapılır. Bu durumda, bir veya daha fazla hata iletileri veya hata kodları alabilirsiniz.

Güvenlik Yapılandırmasıiletişim kutusunda ayarları değiştirerek nasıl Distributed Transaction Coordinator hizmeti uzak bilgisayarlarla ağ üzerinden iletişim kuran denetim yardımcı olabilir.
Giriş
Bu makalede, aşağıdaki işletim sistemlerinde Microsoft Dağıtılmış İşlem Düzenleyicisi (MSDTC) hizmetini de yeni işlevler açıklanır:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2
Dağıtılmış İşlem Eşgüdümcüsü hizmeti, iki veya daha fazla işlem korumalı kaynakları güncelleştiren işlemleri düzenler. Kaynaklar hareket korumalı veritabanları, ileti kuyrukları ve dosya sistemlerini içerir. Bu işlem korumalı kaynakları tek bir bilgisayarda bulunabilir veya birçok ağa bağlı bilgisayarlar arasında dağıtılabilir.
Daha fazla bilgi
Dağıtılmış İşlem Eşgüdümcüsü hizmeti, Windows bilgisayarlar arasındaki ağ iletişimi üzerinde daha fazla denetim sağlar. Varsayılan olarak, tüm ağ iletişimi devre dışı bırakıldı. Dağıtılmış İşlem EşgüdümcüsüGüvenlik Yapılandırması iletişim kutusunu bu iletişim ayarlarını yönetebilmesi için geliştirilmiştir. Güvenlik Yapılandırması iletişim kutusunu görüntülemek için şu adımları izleyin:
 1. Bileşen Hizmetleri yönetim aracını başlatın. Bunu yapmak için Başlat' ı tıklatın, Çalıştır' ı türüDcomcnfg.exe, sonra daTamam' ı tıklatın.
 2. Bileşen Servicesadministrative aracının konsol ağacında, Bileşen Hizmetleri' ni genişletin,bilgisayarlar' ı genişletin, sağ tıklatın Bilgisayarımve ÖzelliklerProject'i tıklayın.
 3. MSDTC sekmesini tıklatın ve sonra daGüvenlik Yapılandırması' nı tıklatın.

"Güvenlik Yapılandırması" iletişim kutusunda bulunan yeni seçenekler

Aşağıdaki bilgiler Güvenlik Yapılandırması iletişim kutusunda kullanılabilir olan yeni seçenekler açıklanmıştır. Bu bilgileri ayrıca yeni Seçenekleri iletişim kutusundaki Güvenlik Yapılandırması tarafından etkilenen kayıt defteri girdileri anlatılmaktadır.

"Ağ DTC erişimi" onay kutusu

Ağ DTC erişimi onay kutusunu Distributed Transaction Coordinator hizmeti ağ erişebilirsiniz belirlemenize olanak sağlar. Ağ DTC erişimi onay kutusu ile birlikte Ağ DTC erişimi onay kutusunun altındaki diğer onay kutularından birini ağ Dağıtılmış İşlem Düzenleyicisi işlemleri etkinleştirmek için seçilmelidir.

Ağ DTC erişimi onay kutusu, aşağıdaki kayıt defteri girdisini etkiler:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC\Security


Değer adı: NetworkDtcAccess
Değer türü: REG_DWORD
Değer verisi: 0 (varsayılan)
Not: Bir sunucu kümesinde, MSDTC kaynağı kayıt defteri anahtarı altında paylaşılan küme kayıt defteri anahtarında bir değer Ağ DTC erişimi onay kutusunu etkiler. MSDTC, paylaşılan küme kayıt defteri anahtarı şu konumda bulunur:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Resources\<MSDTC resource GUID>
Varsayılan olarak, NetworkDtcAccess kayıt defteri girdisinin değerini 0 olarak ayarlanır. 0 değeri NetworkDtcAccess kayıt defteri girdisini devre dışı bırakır. NetworkDtcAccess kayıt defteri girdisini kapatmak için bu kayıt defteri değerini 1 olarak ayarlayın.

"Gelene izin ver" onay kutusu

Gelene izin ver onay kutusu, yerel bilgisayar üzerinde çalıştırmak için bir uzak bilgisayardan kaynaklanan bir dağıtılmış işlem izin verilip verilmeyeceğini belirlemek olanak sağlar. Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır. Bu ayarı etkinleştirmek için aşağıdaki kayıt defteri girdisini 1 değerine ayarlamak için Ağ DTC erişimi onay kutusunu seçmek için tıklatın:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC\Security


Değer adı: NetworkDtcAccess
Değer türü: REG_DWORD
Bu ayarı devre dışı bırakmak için bu kayıt defteri girdisini 0 olarak ayarlamak için Ağ DTC erişimi onay kutusunu temizlemek için tıklatın.

Gelene izin ver onay kutusunu her ikisi de aşağıdaki kayıt defteri girdileri etkiler:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC\Security


Değer adı: NetworkDtcAccessTransactions
Değer türü: REG_DWORD

Değer adı: NetworkDtcAccessInbound
Değer türü: REG_DWORD

"Gidene izin ver" onay kutusu

Gidene izin ver onay kutusunu, bir hareketi başlatmak ve bu işlem bir uzak bilgisayarda çalıştırmak için yerel bilgisayarda izin verilip verilmeyeceğini belirlemek olanak sağlar. Bu ayarı etkinleştirmek için aşağıdaki kayıt defteri girdisini 1 değerine ayarlamak için Ağ DTC erişimi onay kutusunu seçmek için tıklatın:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC\Security


Değer adı: NetworkDtcAccess
Değer türü: REG_DWORD
Bu ayarı devre dışı bırakmak için bu kayıt defteri girdisini 0 olarak ayarlamak için Ağ DTC erişimi onay kutusunu temizlemek için tıklatın.

Gidene izin ver onay kutusu her ikisi de aşağıdaki kayıt defteri girdileri etkiler:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC\Security


Değer adı: NetworkDtcAccessTransactions
Değer türü: REG_DWORD

Değer adı: NetworkDtcAccessOutbound
Değer türü: REG_DWORD

"Karşılıklı kimlik doğrulaması gerekli" seçeneği

Karşılıklı kimlik doğrulaması desteği, Karşılıklı kimlik doğrulama gerekliWindows ekler. Karşılıklı kimlik doğrulama gerekli ağ iletişimi için şu anda kullanılabilir olan en yüksek güvenlik modunu ayarlar. Bu işlem modu ile birlikte Windows Server 2003 SP1 çalıştıran sunucu bilgisayarları Windows XP SP2 çalıştıran istemci bilgisayarlar için öneririz.

Karşılıklı kimlik doğrulama gerekli , aşağıdaki kayıt defteri girdileri etkiler:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC


Değer adı: AllowOnlySecureRpcCalls
Değer türü: REG_DWORD
Veri değeri: 1

Değer adı: FallbackToUnsecureRPCIfNecessary
Değer türü: REG_DWORD
Değer verisi: 0

Değer adı: TurnOffRpcSecurity
Değer türü: REG_DWORD
Değer verisi: 0
Not:Karşılıklı kimlik doğrulama gerekli kullanılarak ayarlanır işlevselliği Gelen çağrıyı yapanın kimlik doğrulaması gerekenkullanarak ayarlama işlevleri farklıdır. İşlem Yöneticisi iletişimi altında listelenen üç seçenekleri aşağıdaki gibi davranır:
 • Karşılıklı kimlik doğrulama gerekli işlem modu anauthenticated yerel bilgisayarla bağlantı sağlamak için uzaktan erişim bileşeni gerektirir. Yerel bilgisayardaki kimliğe bürünme tarafından bu kimlik doğrulama isverified. Ayrıca, remoteaccess iletişimin iki TransactionCoordinator Dağıtılmış hizmetler arasında gerçekleştirilirse, bu kimlik bilgileri uzak işlem modu bilgisayarın ana bilgisayar adı ile eşleşen bir computeraccount belirtmeniz gerekir.
 • Gelen çağrıyı yapanın kimlik doğrulaması gerekli işlem modu yalnızca uzaktan bağlantı kimlik doğrulaması yapılmasını gerektirir. Ayrıca, uzaktan erişim bileşeni TransactionCoordinator dağıtılmış hizmet ise, kimlik doğrulama bilgileri için bir computeraccount olması gerekir.
 • Hayır kimlik doğrulaması gerekli işlem modu kimliği doğrulanmış bir bağlantıyı doğrulamaz veya verifywhether kimliği doğrulanmış bir bağlantı kurulur.
Kümelenmiş bir ortamda, Distributed Transaction Coordinator hizmeti için bilgisayar hesabı küme düğümünün ana bilgisayar adını belirtir. Kümelenmiş bir ortamda hareket modun ana bilgisayar adı Distributed Transaction Coordinator kimlik doğrulaması kullanmaz. Kümelenmiş bir ortamda hareket modun ana bilgisayar adı sanal hizmetin adıdır. Bu nedenle, kümelenmiş bir ortamda veya tüm bilgisayarlarda hareketleri bu tür bilgisayarlar ile anlaşması, Karşılıklı kimlik doğrulama gerekliişlem modu kullanamazsınız. Karşılıklı kimlik doğrulama gerekli işlem modu iki kümelenmemiş Windows Server 2003 SP1 çalıştıran bilgisayarlarda veya Windows XP SP2 çalıştıran iki bilgisayar arasında kullanabilirsiniz.

Kümelenmiş bir ortamda Windows Server 2003 tabanlı bilgisayarlar arasında Gelen çağrıyı yapanın kimlik doğrulaması gerekli işlem modunu kullanmanız gerekir.

Bir veya daha aşağıdaki koşullardan biri doğru nerede No kimlik doğrulaması gerekli işlem modunu kullanmanız gerekir:
 • Microsoft Windows 2000 çalıştıran bilgisayarlar arasında ağ erişimidir.
 • Yapılandırılmış değil bir karşılıklı güven yapmak iki etki alanı arasındaki ağ erişimidir.
 • Üyeleri bir çalışma grubu olan bilgisayarlar arasında ağ erişimidir.

"Gelen arayan için kimlik doğrulaması gerekli" seçeneği

Gelen çağrıyı yapanın kimlik doğrulaması gerekliyalnızca şifrelenmiş iletileri kullanarak uzak bir Dağıtılmış İşlem Eşgüdümcüsü hizmeti ile iletişim kurmak için yerel Distributed Transaction Coordinator hizmetini gerektirir. Yalnızca gelen bağlantı doğrulanır. Yalnızca Windows Server 2003 SP1, Windows XP SP2 ve sonraki sürümü, Windows'un bu özelliği desteklemez. Bu nedenle, Windows Server 2003 SP1, Windows XP SP2 veya sonraki bir Windows sürümünü çalıştıran bir bilgisayarda uzaktan Distributed Transaction Coordinator hizmeti çalışıyorsa, yalnızca bu seçeneği etkinleştirin.

Gelen çağrıyı yapanın kimlik doğrulaması gerekli , aşağıdaki kayıt defteri girdileri etkiler:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC


Değer adı: AllowOnlySecureRpcCalls
Değer türü: REG_DWORD
Değer verisi: 0

Değer adı: FallbackToUnsecureRPCIfNecessary
Değer türü: REG_DWORD
Veri değeri: 1

Değer adı: TurnOffRpcSecurity
Değer türü: REG_DWORD
Değer verisi: 0
Gelen çağrıyı yapanın kimlik doğrulaması gereklihakkında daha fazla bilgi için "Karşılıklı kimlik doğrulama gerekli seçeneği" bölümüne bakın.

"Kimlik doğrulaması gerekli" seçeneği

Hayır, kimlik doğrulaması gerekli işletim sistemi Windows işletim sisteminin önceki sürümleriyle uyumluluğu sağlar. Bu seçenek etkin olduğunda, güvenli bir iletişim kanalı kurulamıyorsa Distributed Transaction Coordinator Hizmetleri arasındaki ağ iletişimi geri kimliği doğrulanmamış iletişim veya şifrelenmemiş bir iletişim için gelebilir.

Not: Windows XP SP2'den önceki uzaktan dağıtılmış hareket hizmeti Microsoft Windows 2000 çalıştıran bir bilgisayarda veya Windows XP sürümünü çalıştıran bir bilgisayarda çalışan Yöneticisi ise, bu ayarı kullanmanızı öneririz.

Burada kurulan güven ilişkisi olmayan etki alanlarında bulunan bilgisayarlar üzerinde Dağıtılmış İşlem Eşgüdümcüsü hizmetlerin çalıştığından bir sorunu çözmek için Hayır gerekli kimlik doğrulaması da kullanabilirsiniz. Ayrıca, burada bir çalışma grubunun üyesi olan bilgisayarlara Dağıtılmış İşlem Eşgüdümcüsü hizmetlerin çalıştığından bir sorunu çözmek için Hayır gerekli kimlik doğrulaması kullanabilirsiniz.

Hayır, kimlik doğrulaması gerekli , aşağıdaki kayıt defteri girdileri etkiler:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC


Değer adı: AllowOnlySecureRpcCalls
Değer türü: REG_DWORD
Değer verisi: 0

Değer adı: FallbackToUnsecureRPCIfNecessary
Değer türü: REG_DWORD
Değer verisi: 0

Değer adı: TurnOffRpcSecurity
Değer türü: REG_DWORD
Veri değeri: 1
Not: Bir sunucu kümesinde, bu kayıt defteri girdileri paylaşılan küme kayıt defterinde bulunur.

"Güvenlik Yapılandırması" iletişim kutusunda yeni seçenekler önemini

Güvenlik Yapılandırmasıiletişim kutusunda yeni seçenekler sağlar gelen veya giden ağ iletişimlerinin güvenlik ayarlarını uygular. Windows yüklendikten sonra varsayılan olarak, ağ trafiğini bilgisayar kabul etmez. Bu nedenle, bilgisayar tarafından kötü niyetli bir kullanıcının ağ erişimi için daha az savunmasız olur. Ayrıca, ağ üzerinden gönderilen protokolleri, karşılıklı kimlik doğrulamalı ve daha güvenli şifrelenmiş iletişim modunu desteklemek için güncelleştirilir. Bu, kötü niyetli bir kullanıcının müdahale ve Dağıtılmış İşlem Düzenleyicisi hizmetler arasındaki iletişimi öncelikli olasılığını azaltmaya yardımcı olur.

Windows ağ iletişimi değişiklikleri

Dağıtılmış İşlem Düzenleyicisi hizmetinin yetersiz geliyor veya Dağıtılmış İşlem Eşgüdümcüsü hizmeti için gelen tüm ağ iletişimi devre dışı bırakıldı. Örneğin, bir COM nesnesi bir Dağıtılmış İşlem Düzenleyicisi hareket kullanarak uzaktaki bir bilgisayarda bulunan bir Microsoft SQL Server veritabanını güncellemek çalışırsa, bu işlem başarılı olmaz. Bunun tersine, bilgisayar bileşenleri bir uzak bilgisayardan bir Dağıtılmış İşlem Düzenleyicisi hareket kullanarak erişmeye çalışan bir SQL Server veritabanını barındırıyorsa, bu işlem başarılı olmaz.

Dağıtılmış İşlem Eşgüdümcüsü hizmetle ilgili sorunlar

Ağ bağlantısı sorunları nedeniyle işlemler başarısız

Önemli: Bu bölüm, yöntem veya görev, kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımlar içermektedir. Ancak, kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Daha fazla koruma için değiştirmeden önce kayıt defterini yedekleyin. Daha sonra bir sorun çıktığında kayıt defterini geri yükleyebilirsiniz. Yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
322756 Windows kayıt defterini geri yükleme ve yedekleme


Dağıtılmış İşlem Düzenleyicisi işlemleri ağ bağlantısı sorunları nedeniyle başarısız olursa Güvenlik Yapılandırması iletişim kutusunda aşağıdaki onay kutularını seçmek üzere tıklatın:
 • Ağ DTC erişimionay kutusunu seçmek için tıklatın.
 • İşlem Yöneticisi iletişimi altında aşağıdaki onay kutularını yourrequirements bağlı olarak aşağıdakilerden birini veya seçmek için tıklatın:
  • İzin gelen
  • Gidene izin ver
Program aracılığıyla bir Windows bir parçası olarak bu ayarları değiştirmek isterseniz, doğrudan ayarlamak istediğiniz ayarlara karşılık gelen kayıt defteri ayarlarını değiştirebilirsiniz. Dağıtılmış İşlem Eşgüdümcüsü hizmeti, kayıt defteri ayarlarını değiştirdikten sonra yeniden başlatmanız gerekir.

Önemli: El ile bu ayarları değiştirmek için kayıt defterini değiştirmenizi öneririz. Bu kayıt defteri ayarlarını el ile değiştirirseniz, Küme hizmetinin Windows Server 2003 SP1 tabanlı sunucu kümelerinde sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Windows Güvenlik Duvarı Distributed Transaction Coordinator trafiğini engeller.

Önemli: Bu adımlar güvenlik riskinizi artırabilir. Ayrıca aşağıdaki adımları bilgisayarın veya ağın daha savunmasız kötü niyetli kullanıcılar veya virüsler gibi kötü amaçlı yazılımlar tarafından kalmasına neden olabilir. Programların tasarlandıkları şekilde çalışmasını veya belirli program becerilerini kullanmasını sağlamak için bu makalede anlatılan işlemin kullanılmasını öneririz. Bu değişiklikleri yapmadan önce bu işlemin çalışma ortamınızda uygulanmasıyla ilişkili riskleri değerlendirmeniz önerilir. Bu işlemi kullanmaya karar verirseniz sistemin korunmasına yardımcı olabilecek ek adımları gerçekleştirin. Yalnızca gerçekten bu işlemi gerektiriyorsa kullanmanızı öneririz.

Windows Güvenlik duvarı kullanıyorsanız, Dağıtılmış İşlem Eşgüdümcüsü hizmeti Windows Güvenlik Duvarı ayarlarında özel durum listesine eklemeniz gerekir. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat' ı tıklatın, Çalıştır' ı türü Firewall.cpl, sonra daTamam' ı tıklatın.
 2. Windows Güvenlik Duvarı iletişim kutusunda özel durumlar sekmesini tıklayın ve ardından AddProgramtıklatın.
 3. Gözat' ı tıklatın, bulmak veC:\Windows\System32\msdtc.exe' ı tıklatın ve sonra' ı tıklatın.
 4. Tamam' ı tıklatın, Programlar andServices listesi bu onay kutusu zaten seçili değilse ve Project'i tıklayın Tamammsdtc.exe onay kutusunu seçmek için tıklatın.

Eklenen veya değiştirilen ayarları

Aşağıdaki tabloda, Windows'un önceki sürümlerini Windows XP SP2 bu yana değiştirilen kayıt defteri girdileri anlatılmaktadır.
Girdi adıKonumÖnceki varsayılan değerWindows XP SP2'yi varsayılan değerOlası değerler
NetworkDtcAccess HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSDTC\Security 100 veya 1
NetworkDtcAccessTransactions HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSDTC\Security 100 veya 1
NetworkDtcAccessInboundHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSDTC\Security Geçerli değil00 veya 1
NetworkDtcAccessOutboundHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSDTC\Security Geçerli değil00 veya 1
AllowOnlySecureRpcCallsHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC Geçerli değil10 veya 1
FallbackToUnsecureRPCIfNecessaryHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC Geçerli değil00 veya 1
TurnOffRpcSecurityHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC Geçerli değil00 veya 1
Not: Windows Server 2003 SP1 tabanlı bir sunucu kümesinde paylaşılan küme kayıt defterinde aşağıdaki değişiklikleri görünür.

Distributed Transaction Coordinator hizmeti değişiklikleri ile ilişkili hata kodları

ou bilgisayarlar arasında Dağıtılmış İşlem Düzenleyicisi işlemleri çalıştırdığınızda, aşağıdaki hata kodlarından birini alabilirsiniz:

Hata kodu 1
//// MessageId: XACT_E_NETWORK_TX_DISABLED//// MessageText://// The transaction manager has disabled its support for remote/network transactions.//#define XACT_E_NETWORK_TX_DISABLED    _HRESULT_TYPEDEF_(0x8004D024L)
Hata kodu 2
//// MessageId: XACT_E_PARTNER_NETWORK_TX_DISABLED//// MessageText://// The partner transaction manager has disabled its support for remote/network transactions.//#define XACT_E_PARTNER_NETWORK_TX_DISABLED _HRESULT_TYPEDEF_(0x8004D025L)
DTC COM complus

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 899191 - Son İnceleme: 09/11/2015 17:07:00 - Düzeltme: 2.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

 • kbinfo kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB899191 KbMttr
Geri bildirim