Geliştirici bilgileri Exchange Server'ın ve Outlook, Outlook 2003 Service Pack 2, Exchange Server 2003 Service Pack 2 ve sonraki sürümlerindeki takvim değişiklikleri hakkında

Office 2003 desteği sona erdi

Microsoft, Office 2003 desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:899919
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Giriş
Bu makalede, toplantıları Microsoft Office Outlook 2003 Service Pack 2 (SP2) ve sonraki hizmet paketleri, Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ve Exchange Server ve Outlook'un sonraki sürümlerinde tanıtıcı bir değişiklik anlatılır. Bu yeni tasarım, Outlook 2003 Önbellekli modda başlanan disappearing toplantı senaryolarda gidermektedir.

Yeni Tasarım son görünür bir etkisi yoktur. Ancak, yeni tasarım, Outlook'taki <a1>Takvim</a1> özellikleriyle tümleştirmek için özel çözümler etkileyebilir. Bu makalede, gerekirse, geliştiricilerin özel çözümler bu çözümleri güncelleştirebilmeniz için yeni tasarım açıklanır.

Yeni Tasarım aşağıdaki gibi çalışır. Varolan takvim öðelerinden Takvimden silinir, kullanıcı kabul eder veya bir toplantıyı, toplantı isteği veya bir takvim öğesi'kesin olmayan biçimde kabul eder. Ayrıca, yinelenen takvim öğesinin silinmiş öğe için oluşturulur. Bu nedenle, yeni takvim öğesi, eski Takvim maddenin giriş KIMLIĞI'farklı bir giriş KIMLIĞI vardır.

Bir takvim maddenin giriş KIMLIĞINI tutarlı kalır veya nadiren yalnızca değişiklikleri presumes biçimde tasarlanmış özel çözümler olumsuz yönde etkilenebilir.

Varsayılan olarak, bu yeni kabulü davranış toplantı Outlook 2003 SP2 ve sonraki sürümlerinde etkinleştirilmiştir. Ancak, davranışı devre dışı veya Outlook istemcisinde aşağıdaki kayıt defteri verileri kullanarak re-enabled:
Anahtar: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options\Calendar
DWORD: DisableMeetingRegeneration
Değerler: 1 = SP2 öncesi için geri alma davranışı; 0 yeni SP2 kullanımı davranış =
Not Bu kayıt defteri verileri, Outlook 2003 varsayılan SP2 veya sonraki bir hizmet paketi davranışı kullanır.

Outlook 2007'de, bu kayıt defteri anahtarının Office Dağıtım Araçları ' kullanılabilir. Daha fazla bilgi için dağıtım belgelere bakın. Bunu yapmak için şu Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
Daha fazla bilgi

Arka planda MAPI tabanlı bir girdi No

Outlook, bir klasörde bir öğe kaydettiğinde, maddenin bir maddenin bulunduğu depo giriş KIMLIĞI değeriyle atanır. Microsoft Exchange Server posta kutusu, Exchange Server ortak klasör deposu ve bir kişisel klasörler (.pst) dosyası depoları örnektir.

Girdi kimliği bir depo içinde benzersiz olmasını garanti altına alınmıştır. Ancak, bu girdi No altında belirli senaryolarda değiştirebilirsiniz. Bu senaryolarda, bir maddenin farklı bir klasöre veya başka bir depolama alanına taşındığında içerir. Girdi kimliği, bir kullanıcı Outlook'ta belirli işlevleri gerçekleştirdiğinde de değiştirebilirsiniz. Bu işlevler, verme ve sonra veri reimporting içerir. Işlem için yeni bir yaklaşım öğeleri Outlook 2003 SP2'deki takvim ve sonraki hizmet paketleri ve bir giriş KIMLIĞI değiştirmek için Exchange Server 2003 SP2 başka bir örnektir.

Girdi No hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki MSDN Web sitesini ziyaret edin:Girdi No çalışma desteği birçok Apı vardır. Bu Apı'ler, Outlook Nesne Kitaplığı genişletilmiş MAPI ve CDO 1.21 nesne kitaplığı içerir.

Bu yeni tasarım çözümleri nasıl etkileyebileceği

Outlook ile tümleştirme bazı çözümler Outlook verileri dış veritabanındaki kaydını tutun. Diğer çözümleri özel Outlook formları, bir alanda bağlama işlevselliğini sağlamak için başka bir öğe olarak bir maddenin giriş KIMLIĞINI depolamak için kullanabilirsiniz. Bu senaryolarda, yaklaşımlar GetItemFromID yöntemi gibi Outlook nesne kitaplığında doğrudan kendi giriş KIMLIğI temel alan bir madde erişmek için kullanabilirsiniz

Ancak, bir öğeyi bulmak için bir giriş KIMLIĞI'ni kullanarak SP2 sonrasında güvenilir değil hale gelebilir veya daha yeni bir hizmet paketi yüklü. Bu nedenle, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
  1. Bir takvim öğesi için giriş KIMLIĞI değiştirecek gerçeğini için hesap için kodunuzu güncelleştirin.
  2. Genel Nesne Kimliği'ni kullanma Bu <a0>Takvim</a0> maddenin yaşam süresi boyunca aynı kalır, bir tanımlayıcıdır.
Tasarım ya da, Outlook Takvim ile özel bir çözümün güncelleştirme geliştirici olarak, bu yeni tasarım Outlook davranışını dikkate.

Genel Nesne No

Genel Nesne KIMLIĞI eşleşme toplantı güncelleştirmelerini ve belirli bir toplantı takvime yanıtları Outlook'un kullandığı MAPI özelliğidir. Genel Nesne KIMLIĞI tüm Takvim öğesini kopyalarını aynıdır. Microsoft Office Outlook 2003 Service Pack 1 (SP1) ve önceki sürümlerinde, bir toplantıyı düzenleyen bir toplantı isteğini ilk gönderdiğinde genel nesne KIMLIĞI oluşturulur. Bu nedenle, bu Outlook'un önceki sürümlerinde veya alıcı sahip randevuları gönderilmeyen toplantılar için genel bir nesne KIMLIĞI oluşturmaz.

Takvim öğesi olup olmadığını gönderilen bakılmaksızın bir kullanıcının ilk kaydettiğinde Outlook 2003 SP2 veya sonraki sürümleri bir Office genel nesne KIMLIĞI oluşturulur. Bu nedenle, Outlook 2003 SP2 veya sonraki bir hizmet paketi ile başlayarak, tüm randevular bir genel nesne toplantılar, diğer kullanıcıların davet edildiniz olup olmadıklarına bakılmaksızın KIMLIĞI gerekir.

Genel Nesne KIMLIĞI program aracılığıyla erişmek için <a0></a0>, aşağıdaki bilgi. kullanın
Property Set Tag (Namespace)GUID = {6ED8DA90-450B-101B-98DA-00AA003F1305}Named Property ID: 3
The Outlook Nesne kitaplığı bu özellik duyurmak için güncelleştirilmedi. Aşağıdaki örnekler, bir randevu öğesi üzerinde genel nesne KIMLIĞI (C++ gerektirir) genişletilmiş MAPI ve CDO 1.21 Nesne Kitaplığı'nı kullanarak erişmek nasıl gösteren kod örnekleri ' dir.

CDO 1.21
'Note that you must add a reference to “Microsoft CDO 1.21 Library”  (CDO.DLL) to run this codeDim objCDO As MAPI.SessionDim objAppt As MAPI.MessageDim oAppt As Outlook.AppointmentItemDim objFields As MAPI.FieldsDim ValueDim propSet As StringSet objCDO = CreateObject("MAPI.Session")objCDO.Logon "", "", False, False'Assumes that active inspector is a calendar itemSet oAppt = objCDO.GetDefaultFolder(0).Messages.GetFirst()'Use EntryID to get CDO MessageSet objAppt = objCDO.GetMessage(oAppt.EntryID)'http://support.microsoft.com/?kbid=195656 says to swap around the GUID'propSet = "6ED8DA90450B101B98DA00AA003F1305" '<-GUID we think we should be usingpropSet = "90DAD86E0B451B1098DA00AA003F1305" '<-GUID that will really workSet objFields = objAppt.FieldsValue = objFields.Item("0x0003", propSet).ValueMsgBox Value
Genişletilmiş MAPI
DEFINE_GUID(PSETID_Meeting,    0x6ED8DA90,0x450B,0x101B,0x98,0xDA,0x00,0xAA,0x00,0x3F,0x13,0x05); #define LID_GLOBAL_OBJID 3 // This code assumes that lpMsg is an LPMESSAGE HRESULT hr = S_OK; ULONG ulVal = 0; LPSPropValue lpPropVal = NULL; LPSPropTagArray lpNamedPropTag = NULL; MAPINAMEID NamedID = {0}; LPMAPINAMEID lpNamedID = NULL; // Set up the request to GetIDsFromNames. NamedID.lpguid = (LPGUID) &PSETID_Meeting; NamedID.ulKind = MNID_ID; NamedID.Kind.lID = LID_GLOBAL_OBJID; lpNamedID = &NamedID; // Find the prop tag hr = lpMsg->GetIDsFromNames(1, &lpNamedID, NULL, &lpNamedPropTag); // Set our type to binary lpNamedPropTag->aulPropTag[0] =    CHANGE_PROP_TYPE(lpNamedPropTag->aulPropTag[0],PT_BINARY); // Get the value of the property. hr = lpMsg->GetProps(lpNamedPropTag ,0, &ulVal, &lpPropVal); // Do something with the ID here // Cleanup MAPIFreeBuffer(lpPropVal); MAPIFreeBuffer(lpNamedPropTag);

CDO 1.21 nesne kitaplığıyla ilgili ayrıntıları

CDO 1.21 nesne kitaplığı, bu yeni tasarımına bağlı olarak randevu işlemek üzere güncelleştirildi. Tasarım değişikliği, Exchange Server 2003 SP2 ile gelen sunucu-tarafı CDO.DLL yer alır. Istemci tarafı CDO.DLL sürümünü veya Microsoft Office Outlook tarafından yüklenir. Bu değişiklik eklemek için ilk istemci tarafı Microsoft Office 2003 SP2 tarafından yüklenen CDO.DLL sürümdür.

CDOEX nesne kitaplığıyla ilgili ayrıntıları

CDOEX nesne kitaplığı, bu yeni tasarımına dayalı yeni bir randevu işlemek üzere güncelleştirildi. Yalnızca bir Exchange sunucusunda CDOEX kullanılır. Ayrıca, Exchange Server 2003 SP2 ' güncelleştirilmiş CDOEX.DLL dahil edilir.

Ayrıntıları Outlook Nesne Kitaplığı hakkında

Outlook Nesne Kitaplığı Office Outlook 2003 SP2 veya daha sonra başlayan yeni işlevselliği sağlar. Bu değişiklik, Outlook'un sonraki sürümlerinde de bulunmaktadır.

Genişletilmiş MAPI hakkında ayrıntıları

Girdi No genişletilmiş MAPI kullanarak erişebilirsiniz, ancak randevular ile çalışmak için genişletilmiş MAPI kullanarak desteklenmiyor. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
266353Outlook özellikleri adlı MAPI ya da CDO desteklenmiyor

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 899919 - Son İnceleme: 12/09/2015 02:36:31 - Düzeltme: 6.4

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbmt kbinfo KB899919 KbMttr
Geri bildirim