Nasıl YAPıLıR: Konsolu'nu veya GUI için belirleme olup olmadığı bir uygulama olduğu, nasıl

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:90493
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bir uygulama, konsol veya GUI olup olmadığını belirlemek için EXEheader ayrıştırma gerekir. Başlık 'Alt' adlı bir alan içeriyor. Bu alan, uygulamanın altında çalışacağı olan alt sistemi hem de gerektiriyorsa arabiriminin türünü belirler. Değerleri oluşur:
  IMAGE_SUBSYSTEM_NATIVE        1  IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_GUI     2  IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_CUI     3  IMAGE_SUBSYSTEM_OS2_CUI       5  IMAGE_SUBSYSTEM_POSIX_CUI      7  IMAGE_SUBSYSTEM_NATIVE_WINDOWS    8  IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_CE_GUI    9				
Daha fazla bilgi

Örnek kod

#include <windows.h>#include <winnt.h>VOID main(int, char **);DWORD AbsoluteSeek(HANDLE, DWORD);VOID ReadBytes(HANDLE, LPVOID, DWORD);VOID WriteBytes(HANDLE, LPVOID, DWORD);VOID CopySection(HANDLE, HANDLE, DWORD);#define XFER_BUFFER_SIZE 2048VOIDmain(int argc, char *argv[]){  HANDLE hImage;  DWORD bytes;  DWORD iSection;  DWORD SectionOffset;  DWORD CoffHeaderOffset;  DWORD MoreDosHeader[16];  ULONG ntSignature;  IMAGE_DOS_HEADER   image_dos_header;  IMAGE_FILE_HEADER   image_file_header;  IMAGE_OPTIONAL_HEADER image_optional_header;  IMAGE_SECTION_HEADER image_section_header;  if (argc != 2)  {    printf("USAGE: %s program_file_name\n", argv[1]);    exit(1);  }  /*   * Open the reference file.   */   hImage = CreateFile(argv[1],            GENERIC_READ,            FILE_SHARE_READ,            NULL,            OPEN_EXISTING,            FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,            NULL);  if (INVALID_HANDLE_VALUE == hImage)  {    printf("Could not open %s, error %lu\n", argv[1], GetLastError());    exit(1);  }  /*   * Read the MS-DOS image header.   */   ReadBytes(hImage,       &image_dos_header,       sizeof(IMAGE_DOS_HEADER));  if (IMAGE_DOS_SIGNATURE != image_dos_header.e_magic)  {    printf("Sorry, I do not understand this file.\n");    exit(1);  }  /*   * Read more MS-DOS header.    */   ReadBytes(hImage,       MoreDosHeader,       sizeof(MoreDosHeader));  /*   * Get actual COFF header.   */   CoffHeaderOffset = AbsoluteSeek(hImage, image_dos_header.e_lfanew) +            sizeof(ULONG);  ReadBytes (hImage, &ntSignature, sizeof(ULONG));  if (IMAGE_NT_SIGNATURE != ntSignature)  {   printf("Missing NT signature. Unknown file type.\n");   exit(1);  }  SectionOffset = CoffHeaderOffset + IMAGE_SIZEOF_FILE_HEADER +          IMAGE_SIZEOF_NT_OPTIONAL_HEADER;  ReadBytes(hImage,       &image_file_header,       IMAGE_SIZEOF_FILE_HEADER);  /*   * Read optional header.   */   ReadBytes(hImage,       &image_optional_header,       IMAGE_SIZEOF_NT_OPTIONAL_HEADER);  switch (image_optional_header.Subsystem)  {  case IMAGE_SUBSYSTEM_UNKNOWN:    printf("Type is unknown.\n");    break;  case IMAGE_SUBSYSTEM_NATIVE:    printf("Type is native.\n");    break;  case IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_GUI:    printf("Type is Windows GUI.\n");    break;  case IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_CUI:    printf("Type is Windows CUI.\n");    break;  case IMAGE_SUBSYSTEM_OS2_CUI:    printf("Type is OS/2 CUI.\n");    break;  case IMAGE_SUBSYSTEM_POSIX_CUI:    printf("Type is POSIX CUI.\n");    break;  case IMAGE_SUBSYSTEM_NATIVE_WINDOWS:      printf("Type is native Win9x driver.\n");      break;    case IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_CE_GUI:      printf("Type is Windows CE.\n");      break;  default:    printf("Unknown type %u.\n", image_optional_header.Subsystem);    break;  }}DWORDAbsoluteSeek(HANDLE hFile,       DWORD offset){  DWORD newOffset;  if ((newOffset = SetFilePointer(hFile,                  offset,                  NULL,                  FILE_BEGIN)) == 0xFFFFFFFF)  {    printf("SetFilePointer failed, error %lu.\n", GetLastError());    exit(1);  }  return newOffset;}VOIDReadBytes(HANDLE hFile,     LPVOID buffer,     DWORD size){  DWORD bytes;  if (!ReadFile(hFile,         buffer,         size,         &bytes,         NULL))  {    printf("ReadFile failed, error %lu.\n", GetLastError());    exit(1);  }  else if (size != bytes)  {    printf("Read the wrong number of bytes, expected %lu, got %lu.\n",        size, bytes);    exit(1);  }}				
3.10 3.50

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 90493 - Son İnceleme: 02/27/2014 15:53:04 - Düzeltme: 3.2

Microsoft Win32 Uygulama Programlama Arabirimi

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbconsole kbhowto kbkernbase KB90493 KbMttr
Geri bildirim