Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

9 Ağustos 2005 güvenlik yayımı için algılama ve dağıtım kılavuzu

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
™zet
Güvenlik güncelleştirmeleri için sürekli algılama araçları ve dağıtım önerileri sağlama çabası kapsamında, Microsoft Güvenlik Yanıt Merkezi (MSRC) yayın döngüsü sürecinde yayımlanan tüm güncelleştirmeler için Microsoft bu algılama ve dağıtım kılavuzunu sağlamaktadır. Bu kılavuz, çeşitli Microsoft işletim sistemi ortamlarında bulunabilecek senaryo türlerini temel alan öneriler içerir. Bu kılavuz Microsoft Windows Update, Microsoft Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Algılama Aracı, Microsoft Systems Management Server (SMS), Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmesi Envanter Aracı ve Kuruluş Güncelleştirme Tarama Aracı gibi araçların kullanımını içerir. Şimdilik, bu belgedeki bilgiler 64-bit sistemler için geçerli değildir. Microsoft, bu bilgileri bu kılavuzun gelecek sürümlerine eklemeyi planlamaktadır.
GİRİŞ
Bu makalede, 9 Ağustos 2005 tarihli güvenlik yayımı için algılama ve dağıtım kılavuzu anlatılmaktadır.
Daha fazla bilgi

Algılama ve dağıtım

Windows Update, Microsoft Update ve Office Update'i kullanarak güvenlik güncelleştirmelerini algılayan ve dağıtan ortamlar

9 Ağustos 2005'te yayımlanan güvenlik güncelleştirmelerinin çoğu aşağıdaki Microsoft Web sitelerinden edinilebilir:
  • Windows Update
  • Microsoft Update
  • Office Update
Ancak, güvenlik güncelleştirmelerinin tümü bu Web sitelerinden edinilemez. Aşağıdaki güvenlik güncelleştirmesi bu Web sitelerinden edinilemez veya bu Web sitelerinde yalnızca kısmen desteklenmektedir:
  • Güvenlik güncelleştirmesi 890169
    Güvenlik güncelleştirmesi 890169 Microsoft Word için bir güncelleştirmedir. Word 2002 ve Word 2003 Microsoft Update sitesi tarafından desteklenir. Word 2000, Word 2002 ve Word 2003 Office Update sitesi tarafından desteklenir. Microsoft Office Word Görüntüleyicisi 2003'ün de güvenlik bülteni MS05-23'te açıklanan sorunla ilgili güvenlik açığı olduğu bulunduğu için, Microsoft, güvenlik güncelleştirmesi 890169'u yeniden yayımlamaktadır. Microsoft Office Word Görüntüleyicisi Microsoft Update veya Office Update tarafından desteklenmez. Word Görüntüleyicisi 2003 Microsoft Office ürün paketinin bir parçası olmadığı için Microsoft Update veya Office Update tarafından desteklenmez. 12 Nisan 2005 tarihli Kuruluş Güncelleştirme Tarama Aracı başlangıçta yalnızca güvenlik güncelleştirmesi 890169'un algılanması için yayımlanmıştır. Bu araç, şimdi bu güvenlik güncelleştirmesinin yeniden yayımlanmış sürümünü de algılar.

MBSA sürüm 1.2.1 veya MBSA sürüm 2.0'ı kullanarak güvenlik güncelleştirmelerini algılayan ortamlar

Güvenlik güncelleştirmelerini algılamak için MBSA sürüm 1.2.1'i veya MBSA sürüm 2.0'ı kullanırsanız, 9 Ağustos 2005 tarihinde yayımlanan güncelleştirmelerin çoğunu algılayabilirsiniz. Aşağıdaki güvenlik güncelleştirmesi MBSA tarafından algılanmaz veya yalnızca kısmen algılanır:
Güvenlik güncelleştirmesi 890169
Güvenlik güncelleştirmesi 890169 Word için bir güncelleştirmedir. Word 2000, Word 2002 ve Word 2003 yerel MBSA 1.2.1 taramasının parçası olarak Office Algılama Aracı tarafından desteklenir. Word 2002 ve Word 2003 hem yerel hem de uzak taramalarda MBSA 2.0 tarafından desteklenir. Microsoft Office Word Görüntüleyicisi 2003'ün de güvenlik bülteni MS05-23'te tanımlanan sorunla ilgili güvenlik açığı olduğu belirlendiğinden, Microsoft, güvenlik güncelleştirmesi 890169'u yeniden yayımlamaktadır. Word Görüntüleyicisi 2003 Office ürün paketinin bir parçası olmadığı için MBSA 1.2.1 veya MBSA 2.0 tarafından desteklenmez. 12 Nisan 2005 tarihli Kuruluş Güncelleştirme Tarama Aracı başlangıçta yalnızca güvenlik güncelleştirmesi 890169'un algılanması için yayımlanmıştır. Bu araç, şimdi bu güvenlik güncelleştirmesinin yeniden yayımlanmış sürümünü de algılar.
Bu Kuruluş Güncelleştirme Tarama Aracı'nı edinme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
894193 Kuruluş Güncelleştirme Tarama Aracı nasıl edinilir ve kullanılır

Software Update Services veya Windows Server Update Services'ı kullanarak güvenlik güncelleştirmelerini algılayan ve dağıtan ortamlar

Güvenlik güncelleştirmelerini algılamak ve dağıtmak için Software Update Services'ı (SUS) veya Windows Server Update Services'ı (WSUS) kullanıyorsanız, 9 Ağustos 2005 tarihinde yayımlanan güncelleştirmelerin çoğunu algılayabilirsiniz. Aşağıdaki güncelleştirme SUS ve WSUS tarafından algılanmaz veya yalnızca kısmen desteklenir:
Güvenlik güncelleştirmesi 890169
Güvenlik güncelleştirmesi 890169 Word için bir güncelleştirmedir. Word 2002 ve Word 2003, Windows Server Update Services tarafından desteklenmektedir. Microsoft Office Word Görüntüleyicisi 2003'ün de güvenlik bülteni MS05-23'te açıklanan sorunla ilgili güvenlik açığı olduğu belirlendiği için, Microsoft, güvenlik güncelleştirmesi 890169'u yeniden yayımlamaktadır. Word Görüntüleyicisi 2003 SUS veya WSUS tarafından desteklenmez. SUS, Office ürünlerini hiçbir zaman desteklemediği için Word Görüntüleyicisi 2003 SUS tarafından desteklenmez. Word Görüntüleyicisi 2003 Office ürün paketinin bir parçası olmadığı için de WSUS tarafından desteklenmez. 12 Nisan 2005 tarihli Kuruluş Güncelleştirme Tarama Aracı başlangıçta yalnızca güvenlik güncelleştirmesi 890169'un algılanması için yayımlanmıştır. Bu araç şimdi bu güvenlik güncelleştirmesinin yeniden yayımlanmış sürümünü de algılamaktadır.

Software Update Services Feature Pack ve Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmesi Envanter Aracı ile SMS kullanarak güvenlik güncelleştirmelerini algılayan ve dağıtan ortamlar

Güvenlik güncelleştirmelerini algılayıp dağıtmak için Microsoft Systems Management Server'ı (SMS) kullanıyorsanız, 9 Ağustos 2005'te yayımlanan güvenlik güncelleştirmelerinin tümünü algılayabilirsiniz.

Güvenlik güncelleştirmelerinin bazıları yalnızca en son birikimli Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmesi Envanter Aracı'nı kullandığınızda tam olarak algılanabilir. Bu aracı edinmek için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Algılama ve dağıtım kılavuzunun özeti

Aşağıdaki tablo, her yeni güvenlik güncelleştirmesi için algılama ve dağıtım kılavuzunu özetler.
Office Update Windows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 1.2 ve Office Algılama AracıMBSA 2.0SUSWSUSTek başına Kuruluş Güncelleştirme Tarama AracıSMS (SUS Feature Pack ile)
Güvenlik güncelleştirmesi/Bülten/BileşenAlgılama ve dağıtmaAlgılama ve dağıtmaAlgılama ve dağıtmaYalnızca algılamaYalnızca algılamaAlgılama ve dağıtmaAlgılama ve dağıtmaYalnızca algılamaAlgılama ve dağıtma
896727/MS05-038/Microsoft Internet ExplorerYokEvetEvetEvetEvetEvetEvetYokEvet
899588/MS05-039/SMB/PNPYokEvetEvetEvetEvetEvetEvetYokEvet
893756/MS05-040/TAPISRVYokEvetEvetEvetEvetEvetEvetYokEvet
899591/MS05-041/RDPYokEvetEvetEvetEvetEvetEvetYokEvet
899587/MS05-042/KerberosYokEvetEvetEvetEvetEvetEvetYokEvet
896423/MS05-043/Yazdırma BiriktiricisiYokEvetEvetEvetEvetEvetEvetYokEvet

Yeniden yayımlanan güvenlik güncelleştirmeleri

Aşağıdaki tablo, yeniden yayımlanan her güvenlik güncelleştirmesi için algılama ve dağıtım kılavuzunu özetler.
Office Update Windows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 1.2 ve Office Algılama AracıMBSA 2.0SUSWSUSTek başına Kuruluş Güncelleştirme Tarama AracıSMS (SUS Feature Pack ile)
Güvenlik güncelleştirmesi/Bülten/BileşenAlgılama ve dağıtmaAlgılama ve dağıtmaAlgılama ve dağıtmaYalnızca algılamaYalnızca algılamaAlgılama ve dağıtmaAlgılama ve dağıtmaYalnızca algılamaAlgılama ve dağıtma
890169/MS05-023/WordKısmen desteklenir. Daha fazla bilgi için Office Update bölümüne bakın.YokKısmen desteklenir. Daha fazla bilgi için Microsoft Update bölümüne bakın.Kısmen desteklenir. Daha fazla bilgi için MBSA bölümüne bakın.Kısmen desteklenir. Daha fazla bilgi için MBSA bölümüne bakın.YokKısmen desteklenir. Daha fazla bilgi için WSUS bölümüne bakın.Kısmen desteklenir. Daha fazla bilgi için MBSA bölümüne bakın.Evet
890046/MS05-032/MSAgentYokEvetEvetEvetEvetEvetEvetYokEvet

Yeniden yayımlama nedenleri

  • Güvenlik bülteni MS05-23'te anlatılan sorunla ilgili olarak Word Görüntüleyicisi 2003'te bir güvenlik açığı olduğu daha sonra belirlendiği için, güvenlik güncelleştirmesi 890169 (MS05-023) yeniden yayımlanmaktadır. İlgili ayrıntılar için güvenlik bülteni MS05-023'ün "Sık Sorulan Sorular (SSS)" bölümüne bakın.
  • Bu denetimin sonlandırma bitinin 64-bit işletim sistemlerinde düzgün uygulanmadığı sonradan belirlendiği için, güvenlik güncelleştirmesi 890046 (MS05-032) yeniden yayımlanmaktadır. Bunun belirlenmesi, bu güncelleştirmenin algılama ve dağıtım kılavuzunu değiştirmez. İlgili ayrıntılar için güvenlik güncelleştirmesi 890046'nın SSS bölümüne bakın.

Sık sorulan sorular

S1: Microsoft bu güncelleştirmelerin dağıtımı hakkında bir kılavuz sağlamak için ne yapıyor?

Y1: Microsoft, güvenlik güncelleştirmeleri hakkında daha fazlasını öğrenmek isteyen sistem yöneticilerini aylık teknik Web yayınına davet ediyor. Bu güvenlik güncelleştirmesine yönelik Web yayını 10 Ağustos 2005 tarihinde saat 11:00'de (Pasifik Saati) gerçekleştirilecektir. Kayıt yaptırmak için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: S2: Kuruluş Güncelleştirme Tarama Aracı da SMS için Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmesi Envanter Aracı gibi birikimli bir araç mıdır?

Y2: Hayır, Kuruluş Güncelleştirme Tarama Aracı birikimli bir araç değildir. Kuruluş Güncelleştirme Tarama Aracı'nı birikimli yapılması planlanmamaktadır.

S3: Güncelleştirmelerin gerekip gerekmediğini belirlemek için Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) kullanabilir miyim?

Y3: Ağustos 2005'te yayımlanan güvenlik güncelleştirmelerini algılamak için MBSA 1.2.1 ve MBSA 2.0'ı kullanabilirsiniz. Bu güvenlik güncelleştirmeleri aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalelerinde ele alınmıştır:
896727 MS05-038: Internet Explorer için toplu güvenlik güncelleştirmesi
899588 MS05-039: Tak ve Çalıştır'daki güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine ve ayrıcalık yükselmesine neden olabilir
893756 MS05-040: Telefon Hizmeti'ndeki güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir
899591 MS05-041: Uzak Masaüstü Protokolü'ndeki güvenlik açığı hizmet reddine neden olabilir
899587 MS05-042: Kerberos'taki güvenlik açıkları hizmet reddine, bilginin açığa çıkmasına ve sızdırmaya neden olabilir
896423 MS05-043: Yazdırma Biriktiricisi hizmetindeki güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir
890046 MS05-032: Microsoft Agent'taki güvenlik açığı sahtekarlığa olanak verebilir
Güvenlik güncelleştirmesi 890169 MBSA 1.2.1 ve MBSA 2.0 tarafından kısmen desteklenir.
890169 MS05-023: Microsoft Word'deki güvenlik açıkları uzaktan kod yürütülmesine neden olabilir

Güvenlik güncelleştirmesi 890169'un kısmen algılanması hakkında daha fazla bilgi için, "MBSA sürüm 1.2.1 veya MBSA sürüm 2.0'ı kullanarak güvenlik güncelleştirmelerini algılayan ortamlar" bölümüne bakın.

MBSA'nın şimdilik algılamadığı programlar hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
306460 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) bazı güncelleştirmeler için not iletileri döndürüyor
895660 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 kullanıma hazır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
MS05-023 güvenlik bülteninin "Etkilenen yazılımlar" bölümünde listelenen bir programı yüklediyseniz, gerekli güvenlik güncelleştirmesini yüklemeniz gerekip gerekmediğini el ile belirlemeniz gerekebilir. MBSA hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: S4: Ağımdaki güvenlik açığı olan sistemleri belirlemek için hangi güvenlik güncelleştirmeleri Kuruluş Güncelleştirme Tarama Aracı'nı kullanmamı gerektiriyor?

Y4: Belirli koşullarda, güvenlik güncelleştirmesi 890169, aracı MBSA ile birlikte kullandığınızda Kuruluş Güncelleştirme Tarama Aracı tarafından kısmen desteklenir. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
890169 MS05-023: Microsoft Word'deki güvenlik açıkları uzaktan kod yürütülmesine neden olabilir
Daha fazla bilgi için "MBSA sürüm 1.2.1 veya MBSA sürüm 2.0'ı kullanarak güvenlik güncelleştirmelerini algılayan ortamlar" bölümüne bakın.

S5: Bu güncelleştirmelerin gerekip gerekmediğini belirlemek için Systems Management Server (SMS) kullanabilir miyim?

Y5: Evet. SMS, bu güvenlik güncelleştirmelerinin algılanmasına ve dağıtılmasına yardımcı olur. SMS, algılama için MBSA kullanır. Dolayısıyla, MBSA'nın algılamadığı programları SMS de algılamaz. SMS hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Microsoft Windows'un ve diğer etkilenen Microsoft ürünlerinin tüm güvenlik güncelleştirmelerinin algılanması için Güvenlik Güncelleştirmesi Envanter Aracı ve Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmesi Envanter Aracı'nın ikisi de gereklidir. Güvenlik Güncelleştirmesi Envanter Aracı ile ilgili sınırlamalar hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
306460 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) bazı güncelleştirmeler için not iletileri döndürüyor
SMS, Microsoft Word gibi Microsoft Office programları için gereken güvenlik güncelleştirmelerini algılamak için Microsoft Office Envanter Aracı'nı da kullanır.
Özellikler

Makale No: 904954 - Son İnceleme: 01/16/2015 01:44:59 - Düzeltme: 2.1

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbexpertiseadvanced KB904954
Geri bildirim