Outlook veya başka MAPI istemci bilgisayarlarında masaüstü arama altyapısı yazılımı çalışırken Exchange 2000 Server ve Exchange Server 2003 performansı etkilenebilir

Office 2003 desteği sona erdi

Microsoft, Office 2003 desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
™zet
Bu makalede, istemci bilgisayarı kullanıcıları bir masaüstü arama altyapısı kullandığında Outlook veya MAPI istemci bilgisayarında ve Exchange sunucusunda oluşabilecek sorunlar açıklanır. Bu makalede, masaüstü arama altyapılarını kullanan kullanıcıların nasıl belirleneceği açıklanır. Bu makalede ayrıca masaüstü arama altyapılarının neden olduğu sorunları azaltmak için kullanabileceğiniz aşağıdaki yöntemler açıklanır:
 • Microsoft Office Outlook 2003'te Önbelleğe Alınmış Exchange Modu kullanın.
 • Exchange sunucu ortamınızı planlarken masaüstü arama altyapısı kullanımını da planlayın.
 • Kullanıcıların masaüstü arama altyapıları kullanmasını engellemek üzere istemci tarafı yazılımlar kullanın.
 • Exchange içerik dizini kullanmayı düşünün.
Belirtiler
Microsoft Outlook 2002 veya Microsoft Office Outlook 2003 tabanlı bir istemci bilgisayarı kullanıyorsanız gecikmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca, aşağıdaki RPC bağlantı hatasını alabilirsiniz:
Outlook bilgileri Exchange sunucusundan istiyor.
Outlook'un önceki bir sürümünü kullanan bir istemci bilgisayarı veya başka bir MAPI istemci bilgisayarı kullanırsanız gecikmeler yaşayabilirsiniz. Veya, bilgisayar yanıt vermiyor (askıda kalıyor) gibi görünebilir. Microsoft Exchange 2000 Server veya Microsoft Exchange Server 2003 çalışan bir bilgisayarda, Store.exe işleminde daha yüksek CPU kullanımı veya beklenenden daha fazla veritabanı disk etkinliği fark edebilirsiniz.
Neden
Bu sorun, kullanıcının Exchange sunucusunda bulunan posta kutusu veya ortak klasör verileri için dizin oluşturmak üzere Outlook istemci bilgisayarında veya diğer MAPI istemci bilgisayarında Outlook ile tümleşik bir masaüstü arama altyapısı çalıştırılırsa oluşur.

MSN Desktop Search gibi masaüstü arama altyapılarını kullanan kullanıcı sayısı artar. Bir kullanıcı tabanında masaüstü arama altyapılarının bulunması, Exchange sunucusundaki yükü iki veya üç katına çıkartabilir. Sunucu kaynaklarının kullanımı artar veya en iyi durumda gerçekleşmezse, istemci bilgisayarında performans düşük gibi görünebilir. Sunucu kaynaklarının kullanımı artarsa, sunucuda dikkat çekici bir performans değişikliği de olur. Bu sorunlar, posta kutusu arama işleviyle tümleştirilen birkaç farklı masaüstü arama altyapısında gözlemlenmiştir.

Kullanıcılar masaüstü arama altyapıları kullandığında aşağıdaki sorunlar oluşabilir:
 • Exchange sunucusunun CPU kullanımında artış ve disk G/Ç ani artışları
 • İstemci tarafında RPC tıkanıklıkları
 • Exchange sunucusunda saniye başına RPC işlemlerinde artış
Bu sorunlar, Exchange sunucusunda toplam RPC Ortalama Gecikme değerlerinde artışa neden olabilir. RPC Ortalama Gecikme değerlerinin artması, "Belirtiler" bölümünde açıklanan belirtilere neden olabilir. İstemci bilgisayarında, masaüstü arama altyapısı sunucuya çok sayıda RPC isteği gönderebilir. Bu, istemci tarafında RPC tıkanıklığına neden olur. İstemci tarafında RPC tıkanıklığı oluştuğunda, sunucu beklendiği gibi çalışsa ve ağ bağlantı sorunları oluşmasa bile gecikmeli bir RPC yanıtı görülebilir.
Çözüm

Masaüstü arama altyapıları kullanan kullanıcılar nasıl belirlenir

Exchange sunucusunda masaüstü arama altyapıları kullanabilecek kullanıcıların belirlenmesine yardımcı olmak için, Microsoft Exchange Server Kullanıcı İzleyicisi aracını (Exmon.exe) kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:
Karşıdan YükleExmon.exe paketini şimdi karşıdan yükle.
Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.


Exchange Server Kullanıcı İzleyicisi aracı hakkında bilgi için, aracı yükledikten sonra yükleme klasöründe bulunan araç kullanım belgelerine bakın.


Bu aracı, sunucudaki en yüksek etkinlikten sorumlu olan belirli MAPI istemcilerini belirlemenize yardımcı olmak için kullanabilirsiniz.

Ayrıca, Microsoft Exchange Server Performans Sorun Giderme Çözümleyici Aracı'nı kullanarak performans bilgilerini toplayabilir ve EXMON.EXE aracının oluşturduğu bilgileri çözümleyebilirsiniz. Microsoft Exchange Server Performans Sorun Giderme Çözümleyici Aracı'nı karşıdan yüklemek için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Masaüstü arama altyapısı ile ilişkili sorunların sayısı nasıl azaltılır

Masaüstü arama altyapısı ile ilişkili sorunların sayısını azaltmak için, aşağıdaki yöntemlerden birini veya daha fazlasını kullanın.

Yöntem 1: Outlook 2003'te Önbelleğe Alınmış Exchange Modu özelliğini kullanma

Outlook 2003'ü Önbelleğe Alınmış Exchange Modu'nda çalışacak biçimde yapılandırdığınızda, masaüstü arama altyapısı, sunucudaki posta kutusu içeriği yerine posta kutusunun yerel kopyasını arar.

Not Bu yöntem, masaüstü arama altyapısı Exchange ortak klasörlerini arama seçeneği içerirse kullanışlı değildir. Ortak klasörler önbelleğe alınmaz. Ancak, tüm masaüstü arama altyapılarında ortak klasörleri arama seçeneği bulunmamaktadır.

Yöntem 2: Exchange sunucu ortamınızı planlarken artan yükü de planlama

Kullanıcıların istemci bilgisayarlarında masaüstü arama altyapıları çalıştıracağını düşünüyorsanız, aşağıdaki koşullar doğruysa Exchange sunucu ortamınızı planlarken artan yükü de planlayın:
 • Kullanıcılar Outlook 2003'ü Önbelleğe Alınmış Exchange Modunda kullanmaz.
 • Kullanıcılar, Outlook'un önceki bir sürümünü kullanır.
 • Kullanıcılar başka bir MAPI istemcisi kullanır.
Aşağıdaki liste, Exchange sunucu ortamınızı planlamak için bazı genel yönergeler içerir.
 • Exchange sunucusunda, kullanıcılar masaüstü arama altyapılarını kullandığında eklenmesi beklenen yükü işlemek üzere yeterli CPU kapasitesi ve disk G/Ç bant genişliği bulunduğundan emin olun. Sunucu ortamınızdaki tam performans etkisi ölçülmeli ve performans temel ölçütüyle karşılaştırılmalıdır. Performans bilgilerini toplama ve temel ölçüt oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerine bakın:
 • Dizin oluşturma zamanları ve sıklığı sunucu yerine istemci tarafından denetlendiği için, sunucunun CPU kullanımında artış ve disk G/Ç ani artışları yaşanabilir. Varolan bir Exchange ortamında, bu ani artışları kullanarak dizin oluşturmanın ne zaman gerçekleştirildiğini yaklaşık olarak belirleyebilirsiniz. Daha sonra, Exchange sunucu performansı yükseltmelerini buna göre planlayabilirsiniz. Yeni bir Exchange sunucu ortamı oluşturuyorsanız, bir laboratuar oluşturarak, posta kutusu depolarının içerik dizinini gerçekleştiren birden çok istemcinin etkisini sınayın. Bu sınamanın sonuçlarını kullanarak, Exchange sunucusunun performans özelliklerini planlayın. Yeni bir Exchange sunucu ortamı oluştururken, Exchange sunucusundaki performans yükünü dengelemek için, içerik dizini oluşturma işlemini gerçekleştirmek üzere istemci bilgisayarlarından oluşan grupları zamanlayabilirsiniz.
 • Sunucudaki bellek kullanımını izleyin. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
 • Sunucudaki sanal bellek parçalanmasını izleyin.
 • Sunucudaki olay kimliği 9646 iletilerini izleyin. İstemci bilgisayarındaki bir arama altyapısı sunucuda çok sayıda nesne açtığında günlüğe olay kimliği 9646 iletileri kaydedilebilir. Olay kimliği 9646 iletisi hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  830829 MAPI istemcisi belirli sunucu nesnelerinin varsayılan değerinden fazlasını açtıktan sonra Exchange Server 2003 bilgisayarınız yanıt vermeyebilir

Yöntem 3: Kullanıcıların masaüstü arama altyapılarını kullanmasını engelleme

Kullanıcıların masaüstü arama altyapılarını kullanmasını engellemek için istemci tarafı yazılım ilkeleri kullanabilirsiniz.

Yöntem 4: Exchange içerik dizini oluşturmayı etkinleştirme

Exchange içerik dizini oluşturmanın faydalarını değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Bazı durumlarda, Exchange içerik dizini oluşturmayı etkinleştirdiğinizde, istemci bilgisayarında bir masaüstü arama altyapısı kullanmak yerine posta kutusu içeriğinde bir arama çalıştırırsanız arama sonuçlarını daha hızlı alabilirsiniz.
Referanslar
Performans sorunlarını giderme hakkında daha fazla bilgi için, Exchange Server 2003 Performans Sorunlarını Giderme kılavuzuna bakın. Exchange Server 2003 Performans Sorunlarını Giderme kılavuzunu görüntülemek için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
Özellikler

Makale No: 905184 - Son İnceleme: 12/09/2015 02:56:14 - Düzeltme: 2.3

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 98 Standard Edition, Microsoft Outlook 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbexchtechbulletin KB905184
Geri bildirim