Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Herhangi bir sistem tablosu bir SQL Server 2005 master veritabanındaki kayıtları seçmek rol tabanlı uygulama çalışırsa bir "izin engellendi" hata iletisi uygulama alabilirsiniz

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:906549
Belirtiler
Herhangi bir Microsoft SQL Server 2005 master veritabanındaki sistem tablolarında tüm kayıtları seçmek bir uygulama rol tabanlı uygulama çalışırsa, aşağıdaki belirtilerden biriyle karşılaşabilirsiniz:
 • Döndürülen kayıt yok.
 • Aşağıdaki hata iletisini alıyorsunuz:
  İzin Verilmedi.
Örneğin, aşağıdaki sorguyu. uygulama kullanıyorsa, bu sorun oluşabilir
select * from master.dbo.syslogins
Neden
Uygulama rol tabanlı uygulamalar, belirli bilgileri bir veritabanında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu uygulamalar, sistem tabloları dinamik yönetimi görünümünde veya asıl görünümde erişemiyor. Bu görünümler, sunucu düzeyinde bilgileri içerir.
Çözüm
Bu sorunu gidermek için <a0></a0>, Sertifika imzalı yordamlar sunucu düzeyinde sistem tabloları erişmek için kullanın. Sertifika imzalı yordamlar aşağıdaki yararları sağlar:
 • Izleme bayrağı'nı kullanmanız gerekmez.
 • Daha az sunucu düzeyinde bilgi açılmıştır. Uygulama rol tabanlı uygulamalar, saklı yordamlar, Genel sorguların yerine kullanmalısınız. Saklı yordamlar, uygulama tarafından gerekli olan yalnızca belirli verilere dönmesi daha yüksektir.
Pratik Çözüm
Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için <a0></a0>, genel bir izleme bayrağı 4616 etkinleştirin.
Daha fazla bilgi
Aşağıdaki kod örneği, Sertifika imzalı bir yordamın bir örnektir.
USE masterGOCREATE DATABASE approle_db ;GOCREATE LOGIN some_login WITH PASSWORD = 'SomePa$$word!' ;GOUSE approle_dbGOCREATE USER some_user FOR LOGIN some_loginGOEXEC sp_addapprole 'an_approle', 'SomeAppRolePa$$word!' ;GO----------------------------------------------------------------------- This section shows how to use a certificate to authenticate-- a signed procedure.---------------------------------------------------------------------CREATE LOGIN execute_as_login WITH PASSWORD = 'SomePa$$word!' ;GOUSE masterGOGRANT VIEW ANY DEFINITION TO execute_as_login ;GRANT VIEW SERVER STATE  TO execute_as_login ;GOUSE approle_dbGOCREATE USER execute_as_user FOR LOGIN execute_as_login ;GO---- You must use EXECUTE AS 'authenticator' here because the application role-- does not have a server identity. Therefore, the application role cannot use-- the certificate permissions on the server. Therefore, you-- need a new execution context to which you can grant-- the needed VIEW* permissions.--CREATE PROC access_server_system_tables WITH EXECUTE AS 'execute_as_user'AS SELECT * FROM master.dbo.syslogins  ; SELECT * FROM master.dbo.sysprocesses ;GOGRANT EXECUTE ON access_server_system_tables TO an_approle ;GOCREATE CERTIFICATE signing_cert ENCRYPTION BY PASSWORD = 'SomeCertPa$$word'  WITH SUBJECT = 'Signing Cert' ;GOBACKUP CERTIFICATE signing_cert TO FILE = 'signing_cert.cer' ;GOADD SIGNATURE TO access_server_system_tables  BY CERTIFICATE signing_cert WITH PASSWORD = 'SomeCertPa$$word' ;GO----------------------------------------------------------------------- We must create a copy of the signing certificate in the target-- database. In this case, the target database is the master database.-- This copy of the signing certificate can vouch-- for the execution contexts that enter this database from the-- signed procedure.---------------------------------------------------------------------USE masterGOCREATE CERTIFICATE signing_cert FROM FILE = 'signing_cert.cer' ;GO---- Because the VIEW* permissions in question are server-level permissions,-- we need an AUTHENTICATE SERVER on a login-mapped certificate.--CREATE LOGIN signing_cert_login FROM CERTIFICATE signing_cert ;GOGRANT AUTHENTICATE SERVER TO signing_cert_loginGO----------------------------------------------------------------------- Now you can open a new connection as "some_login" and-- set the application role. Then, call the "access_server_system_tables"-- procedure, and obtain verification that you can access server-level information-- when the application role-based application runs. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Clean up after the procedure.---------------------------------------------------------------------USE masterGODROP DATABASE approle_db ;GODROP LOGIN some_login;GODROP LOGIN execute_as_login;GODROP LOGIN signing_cert_login ;GODROP CERTIFICATE signing_cert;GO---- Make sure to delete the certificate file. For example, delete-- C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\signing_cert.cer--EXEC sp_configure 'show advanced options', 1 ;GORECONFIGURE ;GOEXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1 ;GORECONFIGURE ;GOEXEC xp_cmdshell 'del "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\signing_cert.cer"' ;GOEXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 0 ;GORECONFIGURE ;GO-- ============================================================================-- - Application role access to server information - Demo usage.sql------ This code is companion code that shows an example of application role access-- to server information by using a certificate-signed procedure.---- ============================================================================---------------------------------------------------- Connect as some_login--------------------------------------------------USE approle_dbGOEXEC sp_setapprole 'an_approle', 'SomeAppRolePa$$word!'GOEXEC access_server_system_tablesGO

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 906549 - Son İnceleme: 11/20/2007 17:42:52 - Düzeltme: 2.3

Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL 2005 Server Enterprise, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL 2005 Server Workgroup

 • kbmt kbsql2005engine kbtshoot kbprb KB906549 KbMttr
Geri bildirim