Microsoft Dynamics CRM'de izlemeyi etkinleştirme

GİRİŞ
Bu makalede, Microsoft Dynamics CRM'de izlemenin nasıl etkinleştirileceği açıklanır.
Daha fazla bilgi
Önemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımlar içermektedir. Ancak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatle uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için, kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Bir sorun oluşursa kayıt defterini daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
322756 Windows XP ve Windows Server 2003'te kayıt defteri nasıl yedeklenir, düzenlenir ve geri yüklenir?
Microsoft Dynamics CRM, Microsoft CRM tarafından gerçekleştirilen eylemleri izlemenize olanak tanıyan izleme dosyaları oluşturur. İzleme dosyaları, Microsoft CRM'de hata iletileriyle ilgili veya diğer sorunları gidermeye yardımcı olur.

Yönetilen ve yönetilmeyen izleme dosyaları oluşturabilirsiniz. Yönetilen ve yönetilmeyen izleme dosyalarındaki bilgiler, gerekli olan veya el ile oluşturulan isteğe bağlı kayıt defteri girdileri tarafından belirlenir. Bu kayıt defteri girdileri, Microsoft CRM veya Outlook için Microsoft CRM istemcisi yüklendikten sonra Microsoft CRM sunucusunda veya Microsoft Office Outlook için Microsoft CRM istemcisinin çalıştığı bilgisayarda oluşturulur.

Microsoft Dynamics CRM 2011'de, izlemeyi Windows PowerShell küçük uygulamalarını kullanarak da etkinleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, "Windows PowerShell'den izleme ayarlarının etkinleştirilmesi" bölümüne bakın.

Gerekli kayıt defteri girdileri

Gerekli kayıt defteri girdileri aşağıda verilmektedir. Bu kayıt defteri girdilerinin konumu hakkında daha fazla bilgi için, "Kayıt defteri girdisi konumları" bölümüne bakın.
AdTürVeri değeriNotlar
TraceEnabledDWORD0 veya 1 değeri0 değeri kullanılırsa, izleme devre dışı bırakılır. 1 değeri kullanılırsa, izleme etkinleştirilir.
TraceDirectoryDizeC:\CRMTraceTraceDirectory kayıt defteri girdisi, izleme günlüğü dosyalarının dizinini belirtir. Bu dizin bulunmalıdır ve Microsoft CRMAppPool'u başlatan kullanıcının bu dizin üzerinde tam denetimi olmalıdır. Microsoft CRM'i yüklediğinizde, varsayılan kullanıcı NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE'tir. Bu girdi, sadece Microsoft Dynamics CRM 3.0 için gereklidir. Daha sonraki sürümler için izleme dizini, Microsoft Dynamics CRM program dosyalarının yükleme konumu olan C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace olarak ayarlanmıştır.
TraceRefresh DWORDSıfır ile 99 arasında bir sayıVeriler değiştirildiğinde, diğer izleme kayıt defteri girdilerindeki izleme ayarları uygulanır.

İsteğe bağlı kayıt defteri girdileri

İsteğe bağlı kayıt defteri girdileri aşağıda verilmektedir.
AdTürVeri değeriNotlar
TraceCategoriesDize veya Çok DizeliCategory.Feature:TraceLevelTraceCategories kayıt defteri girdisi bir kategori, bir özellik ve bir izleme düzeyinin birleşimidir. Birden çok kategori, özellik ve izleme düzeyi belirleyebilirsiniz. Her birleşimi bir noktalı virgül kullanarak ayırın. Kategorilerin, özelliklerin ve izleme düzeylerinin listesi ve geçerli örnek birleşimler için, "İzleme düzeyi değerleri" bölümüne bakın.
TraceCallStackDWORD0 veya 1 değeri0 değeri kullanılırsa, izleme dosyası çağrı yığınını içermez. 1 değeri kullanılırsa, izleme dosyası çağrı yığınını içerir.
TraceFileSizeLimitDWORD1 - 100 MB arasında bir boyutTraceFileSizeLimit kayıt defteri girdisi, izleme dosyalarının en fazla boyutunu belirtir. Sınıra ulaşıldığında yeni dosyalar oluşturulur.
İsteğe bağlı kayıt defteri girdilerini oluşturmazsanız, varsayılan veri değerleri kullanılır. Varsayılan veri değerleri hakkında daha fazla bilgi için, "İsteğe bağlı kayıt defteri girdileri için varsayılan veri değerleri" bölümüne bakın. Kayıt defteri girdileri oluşturur, ancak kayıt defteri girdilerine ait veri değerlerini belirtmezseniz izleme çalışmaz.

Windows PowerShell'den izleme ayarlarını etkinleştirin

Not Windows PowerShell'de yapılan bu değişiklikler Kayıt Defterini güncelleştirmez. Bu değişiklikler, MSCRM_CONFIG veritabanındaki DeploymentProperties ve ServerSettingsProperties tablolarını güncelleştirir.

Cmdlet'leri kaydetme

 1. Microsoft Dynamics CRM sunucunuzda yönetici hesabınızla oturum açın.
 2. Bir Windows PowerShell penceresinde şu komutu girin:
  Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
Bu komut, Microsoft Dynamics CRM Windows PowerShell ek bileşenini geçerli oturuma ekler. Ek bileşen, Microsoft Dynamics CRM sunucusunun yüklemesi ve kurulumu sırasında kaydedilir.

Geçerli ayarların bir listesini almak için şu komutu yazın:
Get-CrmSetting TraceSettings
Şuna benzer bir çıktı görüntülenecektir:

CallStack   : TrueCategories  : *:ErrorDirectory   : c:\crmdrop\logsEnabled    : FalseFileSize   : 10ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject

İzleme ayarlarının belirlenmesi

 1. Şu komutu yazın:
  $setting = Get-CrmSetting TraceSettings
 2. İzlemeyi etkinleştirmek için şu komutu yazın:
  $setting.Enabled=$True
 3. İzleme ayarlarını belirlemek için şu komutu yazın:
  Set-CrmSetting $setting
 4. İzleme ayarlarının geçerli bir listesini almak için şu komutu yazın:
  Get-CrmSetting TraceSettings
İzlemeyi Windows PowerShell'den devre dışı bırakmak için, sadece adım 2'de şu komutu kullanma dışında aynı adımları izleyin:
$setting.Enabled=$False
Not Her bir değere ilişkin örnek komutların biçimi şu şekilde olmalıdır:

$setting.Enabled=$EnabledValue ($True or $False)

$setting.CallStack=$StackValue ($True or $False)

$setting.Categories="*:Verbose"

$setting.Directory="C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace"

$setting.FileSize=10


Çıktı şuna benzer:

CallStack   : TrueCategories  : *:ErrorDirectory   : c:\crmdrop\logsEnabled    : TrueFileSize   : 10ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject

Microsoft Dynamics CRM 4.0 ve Microsoft Dynamics CRM 2011 izleme günlüğü dosyası konumları

Microsoft Dynamics CRM 4.0 veya Microsoft Dynamics CRM 2011'de bir izleme oluşturduğunuzda, TraceDirectory kayıt defteri anahtarı yoksayılır. Microsoft Dynamics CRM 4.0 sunucu ve Microsoft Dynamics CRM 2011 sunucu üzerinde izleme için, izleme günlüğü dosyası şu klasörde oluşturulur:
Sürücü:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace
Microsoft Office Outlook için Microsoft Dynamics CRM 4.0 istemcide izleme için ve Microsoft Dynamics CRM 4.0 Veri Taşıma Yöneticisinde izleme için, izleme günlüğü dosyası, Toplu Güncelleştirme 7 veya üzeri bir toplu güncelleştirmeniz yoksa şu klasörde oluşturulur:
SürücüAdı:\Documents and Settings\ InstallingUser \Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

Microsoft Office Outlook için Microsoft Dynamics CRM 2011 istemcisi ve Microsoft Office Outlook için Microsoft Dynamics CRM 4.0 istemcisinde izleme için ve Microsoft Dynamics CRM 4.0 Veri Taşıma Yöneticisinde izleme için izleme günlüğü dosyası, Toplu Güncelleştirme 7 veya üzeri bir toplu güncelleştirmeniz varsa şu klasörde oluşturulur:
SürücüAdı:\ InstallingUser \Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

Kayıt defteri girdisi konumları

Microsoft CRM sunucu izleme kayıt defteri girdileri şu kayıt defteri alt anahtarında bulunur:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRM
Outlook için Microsoft CRM istemci izleme kayıt defteri girdileri şu kayıt defteri alt anahtarında bulunur:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMClient
Microsoft Dynamics CRM SSRS Veri Bağlayıcısı izleme kayıt defteri girdileri şu kayıt defteri alt anahtarında bulunur:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMBidsExtensions
Microsoft CRM Veri Taşıma Yöneticisi izleme kayıt defteri girdileri şu kayıt defteri alt anahtarında bulunur:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\DATA MIGRATION WIZARD

TraceCategories kayıt defteri girdisi için kategori değerlerinin tam listesi

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • ADUtility
 • Uygulama
 • Application.Outlook
 • DataMigration
 • Dağıtım
 • Deployment.Provisioning
 • Deployment.Sdk
 • Özel Durum
 • Etm
 • Canlı
 • Live.AggregationDataExport
 • Live.PartnerInteraction
 • Live.Platform
 • Live.Portal
 • Live.Provisioning
 • Live.Support
 • Live.SyncDaemon
 • İzleme
 • NewOrgUtility
 • ObjectModel
 • ParameterFilter
 • Platform
 • Platform.Async
 • Platform.ImportExportPublish
 • Platform.Import
 • Platform.Metadata
 • Platform.Sdk
 • Platform.Soap
 • Platform.Sql
 • Platform.Workflow
 • Raporlar
 • Kum Havuzu
 • Sandbox.AssemblyCache
 • Sandbox.LoadBalancer
 • Sandbox.CallReturn
 • Sandbox.EnterExit
 • Sandbox.StartStop
 • Sandbox.Performance
 • Sandbox.Monitoring
 • SchedulingEngine
 • ServiceBus
 • Paylaşılan
 • SharePointCollaboration
 • Çözümler
 • Unmanaged.Outlook
 • Unmanaged.Platform
 • Unmanaged.Sql
 • GörselleştirmelerMicrosoft Dynamics CRM 4.0

 • *
 • Application.*

  Application.* kategorisi aşağıdakileri içerir:
  • Application.Outlook
 • Exception
 • ObjectModel
 • ParameterFilter
 • Platform.*

  Platform.* kategorisi aşağıdakileri içerir:
  • Platform.ImportExportPublish
  • Platform.Sdk
  • Platform.Metadata
  • Platform.Sql
  • Platform.Workflow
  • Platform.Soap
  • Platform.Async
 • SchedulingEngine.*
 • Unmanaged.*

  Unmanaged.* kategorisi aşağıdakileri içerir:
  • Unmanaged.Outlook
  • Unmanaged.Platform
  • Unmanaged.Sql

İzleme düzeyi değerleri

TraceLeve için geçerli izleme düzeyi değerlerinin tam listesi

 • Kapalı
 • Hata
 • Uyarı
 • Bilgi
 • Ayrıntı
Not Yalnızca kategorinin izleme düzeyi ileti düzeyine eşitse veya daha büyükse günlüğe bir ileti kaydedilir. Örneğin, Uyarı izleme düzeyi, Uyarı ve Hata düzeyindeki iletileri günlüğe kaydeder. Bilgi izleme düzeyi, Bilgi, Uyarı ve Hata düzeyindeki iletileri günlüğe kaydeder. Ayrıntı izleme düzeyi, tüm iletileri günlüğe kaydeder. Ayrıntı izleme düzeyini kısa süreli olarak kullanmalısınız.

Örnek kategori ve izleme düzeyi birleşimleri

 • *:Verbose

  Not *:Verbose birleşimi, tüm kategorilerdeki tüm iletileri günlüğe kaydeder. *:Verbose birleşimini kısa süreli olarak kullanmalısınız.
 • Application.*:Error

  Not Application.*:Error birleşimi, Application.* kategorisi için Hata düzeyindeki tüm iletileri günlüğe kaydeder.
 • Platform.*:Warning

  Not Platform.*:Warning birleşimi, Platform.* kategorisi için Uyarı veya Hata düzeyindeki tüm iletileri günlüğe kaydeder.

İsteğe bağlı kayıt defteri girdileri için varsayılan veri değerleri

 • TraceCategories: *:Error
 • TraceCallStack: 0
 • TraceFileSizeLimit: 5

Microsoft Dynamics CRM E-posta Yönlendiricisi hizmeti izleme

Microsoft Dynamics CRM E-posta Yönlendiricisi için izleme nasıl etkinleştirilir

Microsoft Dynamics CRM Sunucu için planlı izlemeyi etkinleştirme

Microsoft Dynamics CRM için planlı izleme nasıl etkinleştirilir


Outlook için Microsoft Dynamics CRM istemcisi için izleme nasıl etkinleştirilir


Outlook için Microsoft Dynamics CRM istemcisi için izleme nasıl etkinleştirilir

Log Trace Error Report Unmanaged Managed verbose
Özellikler

Makale No: 907490 - Son İnceleme: 09/05/2013 13:30:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 2011, Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Dynamics CRM 3.0

 • kbcrmv3c kbmbsmigrate kbinfo KB907490
Geri bildirim