Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Internet Explorer 6 yazılım güncelleştirmesi ve ActiveX denetimleri üzerindeki etkisi

DUYURU
Bu makalede açıklanan güncelleştirme, en son Internet Explorer toplu güvenlik güncelleştirmesine dahil edilmiştir. En son güncelleştirmeyi yüklemek için, tüm önemli veya yüksek öncelikli güncelleştirmeleri yükleyin. Bunu yapmak için, Windows Update Web sitesini ziyaret edin: En güncel Internet Explorer toplu güvenlik güncelleştirmesi hakkında daha fazla teknik bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Bu makalenin amacı, Internet Explorer'ın ActiveX denetimlerini işleme biçimindeki bir değişikliği BT uzmanlarına ve geliştiricilere bildirmektir. Ev kullanıcıları, Internet Explorer'ın bu güncelleştirme yüklendikten sonra ActiveX denetimlerini nasıl işlediği hakkında bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edebilir: Not Güvendiğiniz bir Web sitesinde bir ActiveX denetimiyle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, Web sitesini Internet Explorer'daki Güvenilen Siteler bölgesine ekleyin. Bunu yapmak için Internet Explorer'da şu adımları izleyin:
 1. Araçlar menüsünde Internet Seçenekleri'ni tıklatın.
 2. Güvenlik sekmesinde, Güvenilen Siteler'i tıklatın ve sonra Siteler'i tıklatın.
 3. Aşağıdaki Web sitesini bölgeye ekle altında, eklemek istediğiniz Web sitesinin URL'sini yazın.
 4. Ekle'yi ve sonra da Kapat'ı tıklatın.
Sorun devam ederse, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Önemli Bu makaledeki bilgiler Internet Explorer'ın Nisan 2006 ile Nisan 2008 arasında yayımlanan ve güncelleştirilen sürümleri için geçerlidir. Nisan 2008'de, bu makalede açıklanan davranış güvenlik güncelleştirmesi MS08-024 tarafından Internet Explorer'dan kaldırılmıştır. MS08-024 hakkında daha ayrıntılı teknik bilgiler için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
947864 MS08-024: Internet Explorer için toplu güvenlik güncelleştirmesi
GİRİŞ
Microsoft, Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ve Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) için Microsoft Internet Explorer 6 için bir yazılım güncelleştirmesi yayımlamıştır. Bu güncelleştirme, Internet Explorer'ın ActiveX denetimleri ve Java eklentileri kullanan bazı Web sayfalarını işleme şeklini değiştirmektedir. ActiveX denetimlerine örnek olarak şunlar verilebilir:
Adobe Reader
Apple QuickTime Player
Macromedia Flash Player
Microsoft Windows Media Player
Real Networks RealPlayer
Sun Java Virtual Machine
Bu güncelleştirmeyi yükledikten sonra, bazı Web sayfalarındaki ActiveX denetimleriyle bu denetimler etkinleştirilinceye kadar etkileşimde bulunamazsınız. Bir ActiveX denetimini etkinleştirmek için el ile denetimi tıklatın. Web geliştiricilerinin Web sayfalarını güncelleştirmek için kullanabileceği teknikler de vardır. Bu teknikler hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki MSDN Web sitesini ziyaret edin:Bu güncelleştirmeyi yüklediğinizde, Plugin.ocx ikili dosyası Windows Server 2003 ve Windows XP'den tümüyle kaldırılır. Plugin.ocx ikili dosyası, ortak arabirimi olmayan özel bir Internet Explorer bileşenidir. Plugin.ocx Netscape eklentilerini ActiveX denetimleri gibi barındırmak için kullanılır. Plugin.ocx işlevselliği 2003 yılında güvenlik nedenleriyle Windows Server 2003 ve Windows XP'de devre dışı bırakılmıştır. Bu güncelleştirme, işlevsel olmayan Plugin.ocx kodunu tümüyle kaldırır.

Bu Internet Explorer güncelleştirmesinin bir parçası olarak, Microsoft, geçerli Windows XP ve Windows Server 2003 sürümleri için güncelleştirmeler yayımlayacaktır. Tüm istemci işletim sistemleri güncelleştirilecektir. Bu istemci işletim sistemleri aşağıdakileri içerir:
 • Windows XP Starter Edition
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Professional Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Media Center Edition
 • Katıştırılmış Sistemler için Windows XP Professional
Şimdilik, Microsoft önceki Internet Explorer, Windows Server 2003 ve Windows XP sürümleri için güncelleştirme yayımlamamıştır. Ancak, Microsoft gelecekte bu önceki sürümler için güncelleştirme yayımlayabilir. Bilgi hazır olduğunda, bu makaleye yayımlama zamanlamalarıyla ilgili daha fazla bilgi eklenecektir.

Aşağıdaki dosyalar Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:

Windows Server 2003 32-bit x86 tabanlı sürümleri Service Pack 1 için Internet Explorer için güncelleştirme: Windows Server 2003 64-bit Itanium tabanlı sürümleri Service Pack 1 için Internet Explorer için güncelleştirme: Windows Server 2003 64-bit tabanlı sürümleri için Internet Explorer için güncelleştirme: Windows XP Professional x64 Edition için Internet Explorer için güncelleştirme: Windows XP Service Pack 2 için Internet Explorer için güncelleştirme: Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft destek dosyaları çevrimiçi hizmetlerden nasıl alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.
Daha fazla bilgi

Bilinen sorunlar

 • Güvenlik güncelleştirmesi 912812'de bulunan Internet Explorer ActiveX güncelleştirmesi devre dışı bırakılmıştır

  Internet Explorer için 912945 güncelleştirmesi dağıtıldıktan sonra, güvenlik güncelleştirmesi 912812'nin içerdiği Internet Explorer ActiveX güncelleştirmesi davranışı devre dışı bırakılır. Güvenlik güncelleştirmesi 912812'nin içerdiği güvenlik düzeltmeleri kalır ve çalışmaya devam eder. Yalnızca Internet Explorer ActiveX güncelleştirmesi davranışı devre dışı bırakılır.
 • Internet Explorer içinden Web sayfası işleme sorunları

  Bu sorun, bu toplu güncelleştirme yüklendikten sonra Mshtml.dll dosyası herhangi bir nedenle yeniden kaydettirilirse oluşur. Bu sorun, Internet Explorer için güvenlik güncelleştirmesi 912812'de giderilmiştir.
  912812 MS06-013: Internet Explorer için toplu güvenlik güncelleştirmesi

  Bu makalede açıklanan güncelleştirme 912945 yerine, Internet Explorer için güvenlik güncelleştirmesi 912812'yi yüklemeniz önerilir.
 • İlk oturum açma iletişim kutularının yeniden görüntülenir ve varsayılan yapılandırmalara sıfırlanır

  Bu sorun, bu yazılım güncelleştirmesinin düzeltme sürümü Windows Server 2003'ün karşılık gelen hizmet paketiyle birlikte Itanium tabanlı veya x64 tabanlı sürümü veya Windows XP'nin karşılık gelen hizmet paketiyle birlikte x64 tabanlı sürümü gibi 64-bit sistemlere dağıtılırsa oluşur. Bu durumda, uygulamalar ve Windows bileşenleri için başlangıçtaki oturum açma iletişim kutuları görünebilir. Bazı ayarlar da varsayılan değerlere sıfırlanır. Bu davranış aşağıdaki sorunlara neden olabilir:
  • Uygulamalar kullanıcıların gizlilik özelliklerini kabul etmesini ister.
  • Internet Explorer sık kullanılanları ayarları sıfırlanır.
  • Internet Explorer güvenlik bölgeleri varsayılan ayarlara sıfırlanır.
  • Internet Explorer gelişmiş ayarları varsayılan ayarlara sıfırlanır.
  • Başlangıçtaki Windows Media Player iletişim kutuları görüntülenir.
  Bu sorun, Internet Explorer için güvenlik güncelleştirmesi 912812'de giderilmiştir.
 • Google Araç Çubuğu

  Etkin olmayan ActiveX denetimi içeren bir pencereyi kapattığınızda, Google Araç Çubuğu'nda erişim ihlaliyle karşılaşabilirsiniz. Microsoft ve Google teknik ekipleri bu sorunu gidermek için birlikte çalışmaktadır. Sorunun Google tarafından, Google kullanıcılarına yönelik "servis mekanizması" kullanılarak giderilmesi beklenmektedir. Bu sorun Google Araç Çubuğu'nun 3.0.129.2 sürümünden önceki sürümlerini etkilemektedir. En son sürümü karşıdan yüklemek için aşağıdaki Google Web sitesini ziyaret edin:
 • "Kod Hata Ayıklamasını Devre Dışı Bırak (Internet Explorer)" onay kutusu devre dışı bırakıldığında dış komut dizisi tekniği çalışmaz

  Bu sorun, Internet Explorer için güvenlik güncelleştirmesi 912812'de giderilmiştir.
 • Java Platform Standard Edition 1.3 veya 1.4 kullanan ActiveX denetimleri

  Bir ActiveX eklenti denetimini Java Platform Standard Edition (J2SE) 1.3 veya J2SE 1.4 kullanarak çalıştıran bir programda, eklenti denetimi tıklatıldıktan sonra odak eklenti denetimine geçmez. Odaklanmayı sağlamak için denetimi bir kez daha tıklatmanız gerekir. Odak davranışı J2SE 1.5'te doğru çalışır. En son J2SE sürümünü edinmek için, aşağıdaki Sun Microsystems, Inc. Web sitesini ziyaret edin:
 • Windows yükleme kaynak dosyalarını güncelleştirmek için /integrate anahtarı kullanılamaz

  Yöneticiler, Windows yükleme kaynak dosyalarını bu güncelleştirme ile güncelleştirmek üzere /integrate anahtarını kullanamaz. Bunun bir sonraki Windows Server 2003 ve Windows XP güncelleştirmesine düzeltilmesi beklenmektedir. Bu soruna geçici bir çözüm için Sysprep aracını kullanın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Bu sorun, Internet Explorer için güvenlik güncelleştirmesi 912812'de giderilmiştir.
 • ActiveX denetimleri kullanan Siebel programları

  Yazılım güncelleştirmesi 912945 tüm Siebel 7 High Interactive istemcilerini etkiler. Bu güncelleştirmeyi yükledikten sonra, Siebel programıyla etkileşimde bulunabilmeniz için birkaç kere tıklatmanız (programdaki her ActiveX denetimi için bir kere) gerekir. Bir çözüm belirlemek için Siebel ile Microsoft birlikte çalışmaktadır. Bir Siebel ürün güncelleştirmesinin 2006 yılının ilkbaharında yayımlanması beklenmektedir. Siebel ürün güncelleştirmeleri hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Siebel Destek Web sitesini ziyaret edin:
 • Alt dize eşlemesi işlem adlarını içeriyor

  Varsayılan olarak, belirli uygulamaların işlem adları, yeni ActiveX davranışında uygulamaların bir alt kümesi olarak kullanılır. Buna örnek olarak, APExplorer.exe gösterilebilir; Explorer.exe bu adın bir alt dizesidir. Dolayısıyla, Explorer.exe yeni ActiveX davranışında içerilir. Bu tür uygulamalar yeni ActiveX davranışını sergiler.

  Bu sorun, Internet Explorer için güvenlik güncelleştirmesi 912812'de giderilmiştir.
 • MFC denetimleri kalıcı bir pencere bırakıyor

  Belirli durumlarda, MFC ActiveX denetimi bulunan bir sayfadan çıkıldıktan sonra, denetim yeni pencerede görünmeye devam eder. Bu sorun, Internet Explorer için güvenlik güncelleştirmesi 916281'de giderilmiştir.
 • Visual Basic denetimleri görünmüyor

  Belirli durumlarda, Visual Basic'te oluşturulan ve görüntü ve görünebilirlik CSS öznitelikleriyle görüntülenen denetimler görünmeyebilir. Bu sorun, Internet Explorer için güvenlik güncelleştirmesi 916281'de giderilmiştir.
 • Güvenli bir (https://) Web sayfasındaki bir PDF belgesini açmaya çalıştığınızda güvenlik uyarısı iletisi

  Güvenli bir (https://) Web sayfasındaki bir PDF belgesini açmaya çalıştığınızda, karma içerik için hatalı olarak bir güvenlik uyarısı iletisi alırsınız. Bu sorun, Internet Explorer için güvenlik güncelleştirmesi 916281'de giderilmiştir.
ActiveX denetimlerinin kullanıcı etkileşimi olmadan çalışmasını sağlamaya yönelik önerilen teknikler için, aşağıdaki MSDN Web sitesini ziyaret edin: Aşağıdaki sorunlar, önerilen teknikleri kullanmayan Web sitelerinde oluşur.

Not Bu sorunların tümü MSDN Web sitesinde açıklanan teknikler kullanılarak çözümlenir.
 • Kaydırma
  Etkileşimli bir denetim bulunan bir sayfada kaydırma için fare tekerleğini kullandığınızda, denetim doğru görüntülenmeyebilir. Bu sorun, Internet Explorer için güvenlik güncelleştirmesi 912812'de giderilmiştir.
 • Abstract Window Toolkit
  Kullanıcı arabiriminde Abstract Window Toolkit (AWT) sınıflarını kullanan Java programlarında erişim ihlalleri olduğu bildirilmiştir. Bu sorun, Internet Explorer için güvenlik güncelleştirmesi 912812'de giderilmiştir.
 • Saydam Flash
  Tam sayfa bir reklam kaybolur. Ancak, odak dikdörtgeni kalır. Bu durumda, denetim hala olduğu yerdedir. Ancak saydamdır. Bu nedenle, ilişkili üst pencere sayfada kalmıştır.
 • DHTML menüler
  Bir DHTML menü genişletildiğinde, menü bir ActiveX denetiminin üstünde görüntülenebilir. Bu durumda menüyü tıklatırsanız, DHTML menüye erişmek yerine denetimi etkinleştirirsiniz. Üstü kaplayan pencere en yüksek z-sırasına sahiptir. Bu nedenle, fare tıklatma iletisini bu pencere alır.
 • Yüklenmeden önce soran denetimler
  Bir Web sayfasında belirli denetimler yüklendiğinde, denetimler bu güncelleştirmenin işlevine göre doğru şekilde maskelenmez. Bu denetimler arasında Macromedia Shockwave Director, QuickTime Player ve Virtools Web Player içinde kullanılan denetimler bulunur. Windows denetimin etkin olmadığını belirlediğinde, sistem denetimi yüklemeden önce kullanıcıya sorar.
 • Denetimlerdeki CSS öznitelikleri
  Gizli veya görüntü modu ayarı Hiçbiri olan ancak belirtilmiş boyutu olan denetimler, işaretçiyi üzerlerine getirdiğinizde odak dikdörtgenini görüntüler.
  Bu sorun, Internet Explorer için güvenlik güncelleştirmesi 916281'de giderilmiştir.


Bu makalede adı geçen üçüncü taraf ürünleri Microsoft'tan bağımsız şirketler tarafından üretilmektedir. Microsoft bu ürünlerin performansı veya güvenilirliği ile ilgili örtük veya başka türlü hiçbir garanti vermez.
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Özellikler

Makale No: 912945 - Son İnceleme: 12/12/2012 19:40:00 - Düzeltme: 17.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbresolve kbwebbrowser kbactivexscript kbonline kbexpertiseadvanced kbhowto kbfaq KB912945
Geri bildirim