Belge numarası ve belge faturalardan bilgisayarla Düzenlenen Çekleri günlük raporu Microsoft Dynamics GP deftere nakil tarihi ekleme

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 912953
Özet
Bu makale, belge numarası ve belge bilgisayar denetler günlüğü deftere nakil raporu faturalardan tarih ekleme işlemi açıklanmaktadır.
GİRİŞ
Bu makale, bilgisayar denetimi Düzenle listede Ödenmekte faturaların belge numarası ve vade sonu ekleme hakkında adım adım yönergeler içerir. Bu rapor, raporu yazan bilgisayar denetler günlüğü deftere nakil raporu adı verilir.

Notlar
 • MC bilgisayar denetler günlüğü deftere nakil raporu belge numarası ve belge vade tarihi eklemek için aşağıdaki adımları da uygulayabilirsiniz.
 • Bu adımları izledikten sonra genel muhasebe dağıtımları artık bilgisayar denetler günlüğü deftere nakil raporu görüntülenir.
Daha fazla bilgi
Bilgisayar denetler günlüğü deftere nakil raporu belge numarası ve belge vade tarihi eklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1: Başlangıç raporu Yazan

 • Microsoft Dynamics GP 10.0, AraçlarMicrosoft Dynamics GP menüsünde, Özelleştir' in üzerine ve Rapor yazıcı' yı tıklatın. Microsoft Dynamics GPÜrün listesinde tıklatın.
 • Microsoft Dynamics GP 9.0 ve Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0, Araçlar' ı tıklatın, Özelleştir' in üzerine ve Rapor yazıcı' yı tıklatın. Great PlainsÜrün listesinde tıklatın.

Adım 2: bir tablo ilişkisi ekleme

 1. Araç çubuğunda Raporlar düğmesini tıklatın.
 2. Raporu yazan penceresinde, Bilgisayar denetleme günlüğü deftere nakil raporu Özgün raporlar listesinde tıklatın ve sonra Ekle' yi tıklatın.
 3. Değiştirilen raporlar listesinde, Bilgisayar denetleme günlüğü deftere nakil raporu tıklatın ve sonra ' ı tıklatın.
 4. Rapor tanımı penceresinde Tablo düğmesini tıklatın.
 5. Rapor tablo ilişkileri penceresinde, Borçlar günlük dağıtımları geçici dosya *vurgulayın ve Kaldır' ı tıklatın.
 6. Aşağıdaki iletiyi aldığınızda Tamam ' ı tıklatın:
  Bu tabloyu ve onun ilişkili tabloları kaldırmak istediğinizden emin misiniz? Tüm ilgili tabloları kaldırın.
 7. Rapor tablo ilişkileri penceresinde, PM ödeme iş *vurgulayın ve sonra da Yeni'yitıklatın.
 8. İlgili Tabloları penceresinde PM ödeme Uygula çalışma dosyası *vurgulayın ve sonra pencereyi kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.
 9. Rapor tablo ilişkileri penceresinde Kapat' ı tıklatın.

Adım 3: rapor sınırlama oluştur

 1. Rapor tanımı penceresinde kısıtlamaları düğmesini tıklatın.
 2. Rapor kısıtlamaları penceresinde Dummy4 kısıtlama vurgulayın ve sonra Sil' i tıklatın.
 3. Aşağıdaki iletiyi aldığınızda Evet'i tıklatın:
  Bu kısıtlamayı silmek istiyor musunuz?
 4. Rapor kısıtlamaları penceresinde, Yeni' yi tıklatın.
 5. Rapor kısıtlama tanımı penceresinde Kısıtlama adı alanında bir ad yazın. Örneğin, yazın 912953.
 6. PM ödeme iş dosyasına uygulamak için Tablo raporuseçin.
 7. Fiş numarası uygulamak için tablo alanlarınıseçin.
 8. Alan Ekleseçeneğini tıklatın.
 9. Eşittir işareti (=) İşleç kutusunda seçin.
 10. Yeniden alanlar kutusunda, Alan Ekle'ıtıklatın. Bu kısıtlama ifadesini oluşturur:
  PM_Payment_Apply_WORK. Fiş numarası için geçerli PM_Payment_Apply_WORK =. Fiş numarası Uygula
 11. Rapor kısıtlama tanımı penceresini kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.
 12. Rapor kısıtlamaları penceresini kapatın.

Adım 4: fatura numarası ve belgenin son tarih alanları için rapor düzeni ekleyin.

 1. Rapor tanımı penceresinde Düzen düğmesini tıklatın. Rapor düzeni penceresi açılır.
 2. Raporun gövde (B) aşağıdaki alanları silin:
  • Field9
  • Alan2
  • Alan3
  • Field4
  • Field5
 3. Araç penceresinde aşağıdaki alanları raporun gövde (B) dosyası tabloya çalışmak için PM ödeme Uygula sürükleyin:
  • Fiş numarası Uygula
  • Belge numarası
  • Belge son tarihi
  • Ödenen tutar
  Not Gövde yer açmak için yeni bir alan (B) varolan bazı alanları kaldırın veya yeniden düzenlemek gerekir.
 4. Düzen kapatın ve değişiklikleri kaydetmek için rapor düzeni istendiğinde Kaydet ' i tıklatın.

Adım 5: raporu değişiklikleri kaydedin ve raporu yazan çıkın

 1. Dosya menüsünde Microsoft Dynamics GP' ı tıklatın.
 2. Rapor düzeni için değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda, Kaydet ' i tıklatın.
 3. Değişiklikleri kaydetmek için değiştirilen rapor istendiğinde Kaydet ' i tıklatın.
 4. Raporu yazan çıkın.

Adım 6: değiştirilen rapor için güvenlik izinleri atama

Değiştirilen rapor için güvenlik izinleri atamak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1: Microsoft Dynamics GP 10.0 içinde güvenlik kullanın.

 1. Microsoft Dynamics GP menü Araçlar ' ın üzerine, Kur, Sistem' in üzerine ve Alternatif/değiştirildi formlar ve raporlar'ıtıklatın.
 2. Kimliği kutusuna alternatif/değiştirme formları ve raporları kimliği bu yazdırma kullanıcı kimliği ile ilişkili tür rapor değiştirildi.
 3. Microsoft Dynamics GPÜrün listesinde tıklatın.
 4. Tür listesinde, Raporlar' ı tıklatın.
 5. Satınalma klasörünü genişletin.
 6. Değiştirdiğiniz raporu için klasörü genişletin.
 7. Microsoft Dynamics GP (düzeltilmiş)tıklatın.
 8. Kaydet'e tıklayın.
 9. Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar' ın üzerine, Kur, Sistem' ne gelin ve Kullanıcı güvenlik' i tıklatın.
 10. Kullanıcı listesinde, bir kullanıcı kimliği'ni tıklatın.
 11. Bir şirket Şirket listesinde tıklatın.
 12. 2. adımda yazdığınız kodu Alternatif/değiştirme formları ve raporları kimliği listesinde tıklatın.

Yöntem 2: Microsoft Dynamics GP 10.0'den önceki bir sürümünde Gelişmiş güvenlik aracını kullanın

 1. Araçlar menüsünde, Kur' Sistem' ne gelin ve Gelişmiş Güvenlik' i tıklatın.
 2. İstenirse, sistem parolasını Parola Lütfen girin kutusuna yazın ve sonra Tamam' ı tıklatın.
 3. Gelişmiş Güvenlik penceresinde, Görünüm' ü tıklatın ve Alternatif olarak, değiştirilme ve özel'itıklatın.
 4. Uygun adımı kullanın:
  • Microsoft Dynamics GP 9. 0'da, Microsoft Dynamics GPgenişletin.
  • Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0, Great Plainsgenişletin.
 5. Raporlar' ı genişletin, Satışgenişletin ve sonra değiştirilen rapor genişletin.
 6. Uygun adımı kullanın:
  • Microsoft Dynamics GP 9. 0'da, Microsoft Dynamics GP (değiştirildi)tıklatın.
  • Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0, Great Plains (değiştirildi)tıklatın.
 7. Uygula'ya tıklayın ve ardından Tamam'a tıklayın.

  Not Gelişmiş Güvenlik aracı başlattığınızda varsayılan olarak, geçerli kullanıcı ve geçerli şirket seçilir. Yaptığınız değişiklikleri geçerli kullanıcı ve geçerli şirket içindir. Ancak, ek kullanıcılar ve şirketler Şirket alanında ve Gelişmiş Güvenlik penceresinin kullanıcı alanında seçebilirsiniz.

Yöntem 3: Microsoft Dynamics GP 10.0'den önceki bir sürümünde standart güvenlik aracını kullanın

 1. Araçlar menüsünde, Kur' Sistem' ne gelin ve Güvenlik' i tıklatın.
 2. İstenirse, sistem parolasını Parola Lütfen girin kutusuna yazın ve sonra Tamam' ı tıklatın.
 3. Kullanıcı kodu listesinde, rapor erişimi isteyen kullanıcı için kullanıcı kimliği'ı tıklatın.
 4. Türü listesinde Değişiklik raporlar' ı tıklatın.
 5. Serileri listesinde Satınalma' yı tıklatın.
 6. Erişim listesi kutusunda, değiştirdiğiniz raporu çift tıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın.

  NotRapor adının yanında bir yıldız işareti (*) görüntülenir


  ---------------------------------------------------------------------
  Q&A
  S: sonra yukarıdaki adımları izleyerek, ben 'daha önce uygulanan belgeleri Yazdır' seçim denetimleri işlemi sırasında işaretini kaldırın, ancak önceden uygulanmış kayıtları hala yazdır.

  A: raporu başka bir kısıtlama Ekle. PM10201 tabloda bilgisayarla Düzenlenen Çekleri '1' olması Select_To_Print alan, daha önce uygulanan denetimler bu yapılamaz. Bu nedenle, daha önce uygulanan bilgileri sınırlamak için raporu bu kısıtlamayı ekleyin:
  PM PAYMENT APPLY WORK.Select to Print = 1

TK 7140

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 912953 - Son İnceleme: 09/03/2016 22:23:00 - Düzeltme: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payables Management, Report Writer

 • kbmbsmigrate kbhowto kbmt KB912953 KbMttr
Geri bildirim