SQL Server 2005'i uzak bağlantılara izin verecek biçimde yapılandırma hakkında

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 914277
GİRİŞ
Uzak bir bilgisayardan Microsoft SQL Server 2005 örneğine bağlanmaya çalıştığınızda bir hata iletisi alabilirsiniz. SQL Server'a bağlanmak için herhangi bir program kullandığınızda bu sorun oluşabilir.

Örneğin, SQL Server'a bağlanmak için SQLCMD yardımcı programını kullandığınızda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
SQLCMD: Hata: Microsoft SQL Native Client: sunucuya bir bağlantı kurulurken bir hata oluştu. SQL Server 2005'e bağlanırken bu hata varsayılan ayarlar altında SQL Server Uzak bağlantılara izin vermediğini olgu tarafından neden olabilir.


SQL Server 2005 uzak bağlantıları kabul etmek üzere yapılandırıldığında, bu sorun oluşabilir. Varsayılan olarak, SQL Server 2005 Express Edition ve SQL Server 2005 Developer Edition uzak bağlantılara izin vermiyor.

SQL Server 2005'i uzak bağlantılara izin verecek şekilde yapılandırmak için aşağıdaki adımları tamamlamanız gerekir:
 • Uzak bilgisayardan bağlanmak istediğiniz sql Server örneğinde uzak bağlantıları etkinleştirin.
 • SQL Server Browser hizmetini açın.
 • SQL Server ve SQL Server Tarayıcısı hizmeti ile ilgili ağ trafiğine izin vermek için güvenlik duvarını yapılandırın.
Bu makale, bu adımların her biri tamamlamak açıklamaktadır.
Daha fazla bilgi
SQL Server 2005 örneğinde uzak bağlantıları etkinleştirmek ve SQL Server Browser hizmetini etkinleştirmek için SQL Server 2005 Surface Area Configuration aracını kullanın. SQL Server 2005 yüklediğinizde Surface Area Configuration aracı yüklenir.sql Server 2005 Express veya sql Server 2005 Developer Edition için uzak bağlantıları etkinleştirme
Her bir uzak bilgisayardan bağlanmak istediğiniz SQL Server 2005 örneği için Uzak bağlantıları etkinleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat' ı tıklatın, Programlar' ın, Microsoft SQL Server 2005' in, Configuration Tools' ın üzerine ve SQL Server Surface Area Configuration' ı tıklatın.
 2. SQL Server 2005 Surface Area Configuration sayfasında, Hizmetler ve bağlantılar için yüzey alanı yapılandırması' nı tıklatın.
 3. Surface Area Configuration for Services and Connections sayfasında, Veritabanı altyapısı' nı genişletin, Uzak bağlantıları' nı tıklatın, yerel ve uzak bağlantıları' nı tıklatın, ortamınız için etkinleştirmek için uygun iletişim kuralını tıklatın ve sonra Uygula' yı tıklatın.

  Not Aşağıdaki iletiyi aldığınızda Tamam ' ı tıklatın:
  Bağlantı ayarlarında yapılan değişiklikler, veritabanı altyapısı service yeniden başlatılana kadar etkili olmayacak.
 4. Surface Area Configuration for Services and Connections sayfasında, Veritabanı altyapısı' nı genişletin, hizmeti, Durdur' u tıklatın, kadar bekleyin MSSQLSERVER hizmeti durdurulur ve MSSQLSERVER hizmetini yeniden başlatmak için Başlat ' ı tıklatın.
SQL Server Browser hizmetini etkinleştirme
Bir örnek adı kullanarak SQL Server 2005 çalıştıran ve bağlantı dizenizde belirli bir TCP/IP bağlantı noktası numarası kullanmıyorsanız için uzak bağlantılara izin vermek SQL Server Browser hizmetini etkinleştirmek varsa. Örneğin, SQL Server 2005 Express varsayılan olarak örnek adıyla yüklü Bilgisayar adı\SQLEXPRESS. Çalıştırdığınız SQL Server 2005'in kaç tane bağımsız olarak bir kez SQL Server Browser hizmetini etkinleştirmek yeterlidir. SQL Server Browser hizmetini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Önemli Bu adımlar güvenlik riskinizi artırabilir. Ayrıca aşağıdaki adımları kötü niyetli kullanıcılar veya virüsler gibi kötü amaçlı yazılımlar tarafından gerçekleştirilen saldırılara, bilgisayarınızın veya ağınızın daha savunmasız kalmasına neden olabilir. Programların tasarlandıkları şekilde çalışmasını veya belirli program becerilerini kullanmasını sağlamak için bu makalede anlatılan işlemin kullanılmasını öneririz. Bu değişiklikleri yapmadan önce bu işlemin çalışma ortamınızda uygulanmasıyla ilişkili riskleri değerlendirmeniz önerilir. İsterseniz bu işlemi uygulamak, sisteminizin korunmasına yardımcı olmak için olabilecek ek adımları da gerçekleştirin. Yalnızca gerçekten bu işlemi gerektiriyorsa kullanmanızı öneririz.
 1. Başlat' ı tıklatın, Programlar' ın, Microsoft SQL Server 2005' in, Configuration Tools' ın üzerine ve SQL Server Surface Area Configuration' ı tıklatın.
 2. SQL Server 2005 Surface Area Configuration sayfasında, Hizmetler ve bağlantılar için yüzey alanı yapılandırması' nı tıklatın.
 3. Surface Area Configuration for Services and Connections sayfasında, SQL Server Gözatıcısı' nı tıklatın, OtomatikBaşlatma türünütıklatın ve sonra Uygula' yı tıklatın.

  NotOtomatik seçeneğini tıklattığınızda, SQL Server Browser service, Microsoft Windows'u her başlattığınızda otomatik olarak başlar.
 4. Başlat' ı tıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın.
Not SQL Server Tarayıcısı hizmeti bir bilgisayarda çalıştırdığınızda, bilgisayar örnek adı ve bilgisayarda çalışan SQL Server'ın her örneği için bağlantı bilgilerini görüntüler. SQL Server Browser hizmetini etkinleştirerek değil ve SQL Server örneğine atanmış bir TCP bağlantı noktası üzerinden doğrudan bağlanarak bu riski azaltılabilir. Bir SQL Server örneği bir TCP bağlantı noktası üzerinden doğrudan bağlanma, bu makalenin kapsamı dışındadır olur. SQL Server Browser sunucu ve SQL Server örneğine bağlanma hakkında daha fazla bilgi için SQL Server Books Online'da aşağıdaki konulara bakın:
 • SQL Server Browser Service
 • SQL Server veritabanı altyapısı için bağlanma
 • İstemci ağ yapılandırması
Windows Güvenlik Duvarı'nda özel durumlar oluşturma
Windows XP Service Pack 2 (SP2) ve Windows Server 2003'te bulunan güvenlik duvarı sürümü için aşağıdaki adımları uygulayın. Farklı bir güvenlik duvarı kullanıyorsanız, daha fazla bilgi için güvenlik duvarınızın belgelerine bakın.

SQL Server 2005 çalıştıran bir bilgisayarda bir güvenlik duvarı çalıştırıyorsanız, SQL Server 2005 ve SQL Server Browser service güvenlik duvarı üzerinden iletişim kurabilir sürece SQL Server 2005 için dış bağlantılar engellenir. Uzak bağlantıları kabul etmesini istediğiniz SQL Server 2005'in her örneği için bir özel durum ve SQL Server Tarayıcısı hizmeti için bir özel durum oluşturmalısınız.

Program dosyaları yüklediğinizde, SQL Server 2005 örneği kimliği yolunun bir parçası kullanır. SQL Server'ın her örneği için bir özel durum oluşturmak için doğru örnek kimliğini sahip Örnek kimliği edinmek için şu adımları izleyin:
 1. Başlat' ı tıklatın, Programlar' ın, Microsoft SQL Server 2005' in, Konfigürasyon Araçları' nın üzerine ve sonra SQL Server Configuration Manager' ı tıklatın.
 2. SQL Server Yapılandırma Yöneticisi ' nde sağ bölmede SQL Server Browser service'ı tıklatın, ana pencerede örnek adını sağ tıklatın ve Özellikler' i tıklatın.
 3. SQL Server tarayıcı özellikleri sayfasındaki Gelişmiş sekmesini tıklatın, örnek kimliği özellik listesinde bulun ve Tamam' ı tıklatın.
Windows Güvenlik Duvarı'nı açmak için Başlat' ı tıklatın, Çalıştır' ı türü Firewall.cpl, sonra da Tamam' ı tıklatın.

Windows Güvenlik Duvarı'nda SQL Server 2005 için bir özel durum oluşturma

Windows Güvenlik Duvarı'nda SQL Server 2005 için bir özel durum oluşturmak üzere şu adımları izleyin:
 1. Windows Güvenlik Duvarı özel durumlar sekmesini tıklatın ve sonra Program Ekle'yitıklatın.
 2. Ekle bir Program penceresi, Gözat' ı tıklatın.
 3. C:\Program Files\Microsoft SQL Server\ tıklatınMSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe, ' ı tıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın.

  Not Yol, SQL Server 2005'in yüklü olduğu yere bağlı olarak farklı olabilir. MSSQL.1 önceki yordamın 3. adımda elde ettiğiniz örnek kimliği için bir yertutucusudur.
 4. Her bir özel durum oluşturulması gereken bir SQL Server 2005 örneği için 1 ile 3 arasındaki adımları yineleyin.

Windows Güvenlik Duvarı'nda SQL Server Tarayıcısı hizmeti için bir özel durum oluşturma

Windows Güvenlik Duvarı'nda SQL Server Tarayıcısı hizmeti için bir özel durum oluşturmak üzere şu adımları izleyin:
 1. Windows Güvenlik Duvarı özel durumlar sekmesini tıklatın ve sonra Program Ekle'yitıklatın.
 2. Ekle bir Program penceresi, Gözat' ı tıklatın.
 3. C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe yürütülebilir program'ı tıklatın, ' ı tıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın.

  Not Yol, SQL Server 2005'in yüklü olduğu yere bağlı olarak farklı olabilir.
Edition, Developer Edition, uzak bilgisayar, uzak bağlantı, Microsoft Access, Microsoft Excel, Visual Studio, Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual Web Developer Express

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 914277 - Son İnceleme: 09/04/2013 01:45:00 - Düzeltme: 8.0

Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition

 • kbsqlsetup kbhowto kbtshoot kbinfo kbmt KB914277 KbMttr
Geri bildirim