Outlook için Microsoft Dynamics CRM dizüstü istemcisinde çevrim dışı olmaya çalıştığınızda alınan hata iletisi: "saInsert eylemi sırasında <EntityName> varlığı verileri taşınamadı, countRows=<CountNumber>. Yardım almak için sistem yöneticinize başvurun"

Belirtiler
Microsoft Office Outlook için Microsoft Dynamics CRM 3.0 dizüstü istemcisinde çevrimdışı olmaya çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
NesneAdı adlı nesnenin verilerini, saInsert eylemi sırasında taşıma başarısız, countRows=SatırSayısı. Yardım almak için sistem yöneticinize başvurun.
Not Bu iletide VarlıkAdı gerçek varlığın yerini tutan bir ad, SatırSayısı ise gerçek satır sayısının yer tutucusudur.

Olay günlüğüne şu hata iletisine benzer bir hata iletisi yazılır:

Olay Türü: Hata
Olay Kaynağı: MSCRMOfflineSync
Olay Kategorisi: Yok
Olay Kimliği: 6000
Açıklama: Çevrimdışı Eşitleme sırasında bir hata oluştu. Yeniden çevrimdışına geçmeyi deneyin veya Microsoft Outlook'u yeniden başlatın. GetBCPFile() işlevi, <Durum> nesnesi için Insert eylemi sırasında başarısız oldu; batchRows=0 ve istisna System.Net.WebException: Uzak sunucu hata döndürdü: (401) Yetkisiz. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The logon attempt failed at System.Net.NTAuthentication.GetOutgoingBlob(Byte[] incomingBlob, Boolean& handshakeComplete) at System.Net.NTAuthentication.GetOutgoingBlob(String incomingBlob, Boolean& handshakeComplete) at System.Net.NegotiateClient.DoAuthenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials, Boolean preAuthenticate) at System.Net.NegotiateClient.DoAuthenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials, Boolean preAuthenticate) at System.Net.NegotiateClient.Authenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials) at System.Net.AuthenticationManager.Authenticate(String challenge, WebRequest request, ICredentials credentials) at System.Net.AuthenticationState.AttemptAuthenticate(HttpWebRequest httpWebRequest, ICredentials authInfo) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.CheckFinalStatus() at System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.GetBCPFile(String entityName, Action action, Int32 batchSize).
Daha fazla bilgi için bkz: http://support.microsoft.com adresindeki Yardım ve Destek Merkezi.
Olay günlüğüne şu iletiye benzer bir uyarı iletisi yazılır:

Olay Türü: Uyarı
Olay Kaynağı: MSCRMOfflineSync
Olay Kategorisi: Yok
Olay Kimliği: 6001
Açıklama: Çevrimdışı Eşitleme sırasında beklenmeyen bir sonuç döndürüldü. #temp<NesneTabanı> sayımı ekleme sayısı 54!=27 istenen ekleme sayımı.
Daha fazla bilgi için bkz: http://support.microsoft.com adresindeki Yardım ve Destek Merkezi.
Not Bu iletide NesneTabanı nesnenin gerçek tablo adı için yer tutucudur.
Neden
Bu sorun aşağıdaki durumlardan birinin gerçek olması nedeniyle oluşur:
 • Outlook için Microsoft CRM masaüstü istemcisinin BCP klasörüne erişim izinleri yoktur.
 • Outlook için Microsoft CRM masaüstü istemcisindeki Microsoft XML (MSXML) sürümü yanlıştır.
 • Outlook için Microsoft CRM dizüstü istemcisi çevrimdışı veri filtreleri yanlıştır.
 • Microsoft CRM sunucusu kurulumu bozuktur.
 • Microsoft CRM Web sitesindeki uygulama havuzunu çalıştıran kullanıcı hesabı Microsoft CRM sunucusundaki çevrimdışı veri klasörüne erişemiyordur.
 • Microsoft SQL Server veritabanları yeni bir sunucuya taşınmıştır. Microsoft CRM sunucusundaki Microsoft CRM System DSN ODBC Veri Kaynağı SQL Server'ı çalıştıran önceki sunucuya işaret ediyordur.
 • SQL Server'ı çalıştıran ve MSCRM veritabanlarının bulunduğu bilgisayar, çevrimdışı veritabanına normalden daha fazla kayıt gönderiyordur.
 • Microsoft CRM Server'daki Boot.ini dosyasına /3GB anahtarı eklenmiştir. Bu sorun sunucunun, BCP işlemlerini gerçekleştirmeye çalışırken belleğinin tükenmesine neden olur.
 • Microsoft Veri Erişim Bileşenleri (MDAC) 2.8 Hizmet Paketi 1 (SP1) kurulu değildir.
Çözüm
Bu sorunu çözmek için aşağıdaki yöntemlerden birini veya birkaçını kullanın.

Yöntem 1

Outlook için Microsoft CRM dizüstü istemcisi kullanıcısına BCP klasörüne erişim izinleri verin. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
 1. Outlook için Microsoft CRM dizüstü istemcisi bilgisayarında oturum açın, sonra BCP klasörünü bulun. Tipik olarak BCP klasörü istemci bilgisayarındaki şu yolda bulunur:
  C:\Documents and Settings\KullanıcıAdı\Application Data\Microsoft\MSCRM\BCP
  Notlar
  • Windows Vista tabanlı bir bilgisayarda BCP klasörü şu yolda bulunur:
   C:\Users\KullanıcıAdı\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\BCP
  • Bu adımda KullanıcıAdı gerçek kullanıcı adının yerine geçen bir addır.
 2. Klasörü bulun ve sağ tıklatın. Sonra Özellikler'i tıklatın.
 3. Güvenlik sekmesini tıklatın.
 4. Grup veya kullanıcı adları listesinden Outlook için Microsoft CRM dizüstü istemcisi kullanıcısını seçin.
 5. KullanıcıAdı izinleri listesinde Tam Denetim satırındaki İzin Ver onay kutusunun seçildiğinden emin olun. Sonra Tamam'ı tıklatın.

  Not Bu adımda KullanıcıAdı gerçek kullanıcı adı için bir yer tutucudur.

Yöntem 2

İstemci bilgisayardaki Msxml4.dll dosyasının sürümünün en az 4.20.9828 olduğundan emin olun. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
 1. System32 klasörünü bulun. Tipik olarak bu klasör şu yolda bulunur:

  C:\WINDOWS\system32\
 2. Msxml4.dll dosyasını bulun ve sağ tıklatın, sonra Özellikler'i tıklatın. Sürüm sekmesini tıklatın.
 3. Dosya sürümünün en az 4.20.9828 olduğunu doğrulayın. Değer bu sürümden daha küçükse adım 4'e gidin.
 4. Msxml4.dll dosyasının sürümü 4.20.9828'den eski ise, dosyanın güncelleştirilmesi gerekir. Güncelleştirilmiş bir dosyanın nasıl edinileceği hakkında daha fazla bilgi için şu Microsoft Web sitesini ziyaret edin:Notlar
  • Msxml4.dll dosyasını ayrıca istemci kurulum CD'sinden de edinebilirsiniz. Msxml4sp2-kb887606-x86-enu.exe dosyası tipik olarak şu yolda bulunur:

   \Client\MSXML\KB887606\
  • Bu onarım bilgisayarı yeniden başlatmanızı gerektirmez.

Yöntem 3

Tüm çevrimdışı filtreleri kaldırın, sonra bu filtreleri istemci bilgisayarda tek tek ekleyip eşitleyin. Çevrimdışı filtreleri kaldırmak için şu adımları uygulayın:
 1. Outlook için Microsoft CRM dizüstü istemcisinde CRM menüsündeki Yerel Veri'yi tıklatın.
 2. Yerel Veri iletişim kutusunda tüm filtreleri seçin, Devre Dışı Bırak'ı tıklatın, sonra Tamam'ı tıklatın.
Filtreleri eklemek ve eşitlemek için şu adımları uygulayın:
 1. CRM menüsünde Yerel Veri'yi tıklatın.
 2. Etkin Olmayan Veri Grupları sekmesini tıklatın.
 3. Filtrelerden birini seçin. Sonra Etkinleştir'i tıklatın.
 4. Tamam'ı tıklatın.
 5. Eşitleme işlemini başlatmak için Çevrimdışı Ol'u tıklatın. Sonra eşitleme işlemini tamamlamak için Çevrimiçi Ol'u tıklatın.
 6. Adım 3 - 5'i devre dışı bırakılan her filtre için uygulayın.

Yöntem 4

Microsoft CRM sunucusunda onarım işlemini çalıştırın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
 1. Microsoft CRM sunucusunda oturum açın. Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı tıklatın, sonra Program Ekle veya Kaldır'ı tıklatın.
 2. Microsoft CRM Server'ı tıklatın. Sonra Değiştir/Kaldır'ı tıklatın.
 3. Onarım seçeneğini tıklatın. Sonra Microsoft CRM 3.0 Server Kur sihirbazını başlatmak için İleri'yi tıklatın.

Yöntem 5

Microsoft CRM Web sitesindeki uygulama havuzunu çalıştıran kullanıcı hesabının OfflineData klasörüne eriştiğinden emin olun. Bu klasör; istemcinin SQL Server çalıştıran sunucudan aldığı BCP (Bulk Copy Process - Toplu Kopyalama İşlemi) veri dosyalarını depolar. OfflineData klasörüne erişilebildiğinden emin olmak için şu adımları uygulayın:
 1. Hangi hesabın uygulama havuzunu çalıştırdığından emin olun. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
  1. Microsoft CRM sunucusunda oturum açın.
  2. Başlat'ı tıklatın, Yönetim Araçları'nı tıklatın, sonra Internet Information Services (IIS) Yöneticisi'ni tıklatın.
  3. Yerel bilgisayar adını genişletin, Uygulama Havuzları'nı genişletin, CRMAppPool'u sağ tıklatın, sonra Özellikler'i tıklatın.
  4. Kimlik sekmesini tıklatın.
  5. İzinleri aşağıdaki kılavuz ilkelere göre doğrulayın:

   Önceden Tanımlı seçeneği seçiliyse, hem NetworkService hem de LocalSystem hesapları EtkiAlanıAdı\BilgisayarAdı$ hesabı ile gösterilir. Bu yüzden NetworkService hesabının veya LocalSystem hesabının izinlerini doğrulamanız gerektiğinde EtkiAlanıAdı\BilgisayarAdı$ hesabının izinlerini de doğrulamanız gerekir.

   Yapılandırılabilir seçeneği seçiliyse belirtilen kullanıcı hesabı izinlerini doğrulamanız gerekir.

   Not Önceden Tanımlı seçeneği seçili olduğunda kullanıcı olarak adım 5'teki EtkiAlanıAdı\BilgisayarAdı$ hesabını kullanın. Yapılandırılabilir seçeneği seçildiğinde adım 5'te belirtilen kullanıcı hesabını kullanın.
 2. Microsoft CRM sunucusunda şu klasörü bulun:

  Sürücü:\Program Files\Microsoft CRM\Server\OfflineData\

  Not Bu adımda Sürücü üzerine Microsoft CRM'yi kurduğunuz gerçek sürücü için yer tutucudur.
 3. Klasörü sağ tıklatın. Sonra Özellikler'i tıklatın.
 4. Güvenlik sekmesini tıklatın.
 5. Grup veya kullanıcı adları listesinden adım 1'de belirlediğiniz kullanıcıyı seçin.
 6. KullanıcıAdı izinleri listesinde Tam Denetim satırındaki İzin Ver onay kutusunun seçili olduğundan emin olun. Sonra Tamam'ı tıklatın.

  Not Bu adımda KullanıcıAdı gerçek kullanıcı adı için bir yer tutucudur.

Yöntem 6

Microsoft CRM sunucusundaki Microsoft CRM System DSN ODBC Veri Kaynağı'nı yeni sunucuya işaret edecek şekilde değiştirin. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
 1. Başlat'ı tıklatın, Yönetim Araçları'nı tıklatın, sonra Veri Kaynakları (ODBC)'nı tıklatın.
 2. ODBC Veri Kaynağı Yöneticisi iletişim kutusunda System DSN sekmesini tıklatın, Sistem Veri Kaynaklarındaki Microsoft CRM listesini tıklatın, sonra Yapılandır'ı tıklatın.
 3. İlk Microsoft SQL Server DSN Yapılandırma penceresinde SQL Server çalıştıran bilgisayarların adlarını içeren Sunucu listesini bulun. Bağlanmak istediğiniz sunucuyu tıklatın.
 4. Veri kaynağını yapılandırmak için İleri'yi tıklatın.
 5. Bitir'i tıklatın.
 6. ODBC Microsoft SQL Server Kur penceresinde sunucuya olan bağlantıyı doğrulamak için Veri Kaynağını Sına'yı tıklatın.
 7. Yapılandırmayı tamamlamak için Tamam'ı iki kez tıklatın.
 8. ODBC Veri Kaynağı Yöneticisi iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

Yöntem 7

 1. Microsoft Dynamics CRM 3.0'dan çıkın.
 2. Sırasıyla Başlat’ı, Çalıştır’ı tıklatın, regedit yazın, ardından Tamam’ı tıklatın.
 3. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun ve tıklatın:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
 4. OfflineRowsBatchSize DWORD değerini sağ tıklatın, sonra Değiştir'i tıklatın.
 5. Value data kutusuna geçerli değerden daha küçük bir değer, örneğin 10 veya 1 yazın. Sonra Tamam'ı tıklatın.

  NotOfflineRowsBatchSize DWORD değeri varsayılan olarak 100000 olarak ayarlanır.
 6. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’nden çıkın.

Yöntem 8

Microsoft CRM Server'daki Boot.ini dosyasındaki /3GB anahtarını kaldırın. Değişikliğin devreye girmesi için anahtarı kaldırdıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir.

Yöntem 9

MDAC 2.8 Hizmet Paketi 1'i kurun. MDAC 2.8 SP1'i kurmak için şu Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Yöntem 10

Windows işletim sistemindeki son güncelleştirmeler Microsoft Dynamics CRM sunucusuna veya SQL Server çalıştıran sunucuya uygulandıysa etkilenen sunucuyu yeniden başlatın.
Daha fazla bilgi
"Belirtiler" bölümünde anlatılan sorunu hala yaşıyorsanız, Microsoft Bilgi Bankası’ndaki makaleyi görüntülemek için şu makale numarasını tıklatın:
918108 Error message when you try to go offline on a laptop client computer that is running Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Failed move data for entity"
Referanslar
Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL veritabanlarının bir sunucudan bir başkasına nasıl taşınacağı hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere şu makale numarasını tıklatın:
917948 Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL veritabanlarını bir sunucudan aynı etki alanında bulunan başka bir sunucuya taşıma
Özellikler

Makale No: 916165 - Son İnceleme: 05/16/2011 20:07:00 - Düzeltme: 8.0

Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook, Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • kbmbscrm40no kbcrmv3c kberrmsg kbmbsmigrate kbprb kbtshoot KB916165
Geri bildirim
nesnesinin verilerini, saInsert eylemi sırasında taşıma başarısız, countRows=" hata iletisi alabileceğinizi anlatır. Olası birkaç çözüm sunar." />
nesnesinin verilerini, saInsert eylemi sırasında taşıma başarısız, countRows=" hata iletisi alabileceğinizi anlatır. Olası birkaç çözüm sunar." />