Microsoft Dynamics CRM 3.0'ın Türkçe sürümünde başka bir kullanıcının satış hesabını, olası müşterisini veya iş fırsatını görüntüleyemiyorsunuz

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Bu makalede açıklanan düzeltme Microsoft Dynamics CRM'nin Çince veya Japonca sürümleri için kullanılamaz.
Belirtiler
Satış Elemanı rolü olan bir kullanıcı olarak oturum açtıktan sonra başka bir kullanıcının satış hesabını, olası müşterisini veya iş fırsatını görüntülemeye çalıştığınızda bu öğeler açılmaz. Bu sorun, Microsoft Dynamics CRM 3.0'ın Türkçe sürümünde oluşur.

Aşağıdaki hata iletisi, Microsoft CRM çalışan sunucuda Uygulama olay günlüğüne kaydedilir:

Hata Açıklaması:
HRESULT özel durumu: 0x80044150.

Hata Ayrıntıları:
HRESULT özel durumu: 0x80044150.

Hata Numarası:
0x80044150

Kaynak Dosya:
Kullanılamaz

Satır No:
Kullanılamaz

Tarih: tarih
Saat: saat

Tür: Platform Hatası (3)
Sunucu: IP adresi
İstek URL'si: URL

Ayrıca, Web.config dosyasında DevErrors parametresi etkinleştirilmişse, aşağıdaki hata iletisini alırsınız.

Not Bu hata iletisini, kullanıcıya başka bir kullanıcının satış hesabını, olası müşterisini veya iş fırsatını görüntüleme izinleri olan bir rol atanmışsa alabilirsiniz.
Microsoft CRM İşlenmemiş Hata
Ayrıntılar: '/' Uygulamasında Sunucu Hatası.

HRESULT özel durumu: 0x80044150.

Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin.

Özel Durum Ayrıntıları: System.Runtime.InteropServices.COMException: HRESULT özel durumu: 0x80044150.

Kaynak Hatası: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmeyen bir özel durum üretildi. Özel durumun kaynağı ve konumuna ilişkin bilgiler aşağıdaki özel durum yığını izlemesi kullanılarak belirlenebilir.

Yığın İzleme: [COMException (0x80044150): HRESULT özel durumu: 0x80044150.] Microsoft.Crm.Platform.ComProxy.CRMAccountClass.RetrievePrincipalAccess(CUserAuth& Caller, String AccountId, CSecurityPrincipal& Principal) +0 Microsoft.Crm.Application.Platform.Account.InternalGetPrivileges(String id, CSecurityPrincipal& securityPrincipal) +36 Microsoft.Crm.Application.Platform.Entity.GetPrivileges(CSecurityPrincipal securityPrincipal) +34 Microsoft.Crm.Security.PrivilegeCheck.Execute(User user, Entity entity) +246 Microsoft.Crm.Security.PrivilegeCheckFactory.CreatePrivilegeCheck(User user, Entity entity) +105 Microsoft.Crm.Application.Forms.EndUserForm.RetrieveDataParams() +24 Microsoft.Crm.Application.Forms.EndUserForm.Initialize(Entity entity) +67 Microsoft.Crm.Application.Forms.CustomizableForm.Execute(Entity entity, String formId, String formType) +83 Microsoft.Crm.Application.Forms.CustomizableForm.Execute(Entity entity) +13 Microsoft.Crm.Web.SFA.AccountDetailPage.ConfigureForm() +238 Microsoft.Crm.Application.Controls.AppPage.OnPreRender(EventArgs e) +30 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +62 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +1499
Neden
Bu sorun, Microsoft SQL Server çalışan bir bilgisayarda bir satış hesabı, olası müşteri veya iş fırsatı sorgusu "I" veya "i" harfini içeriyorsa oluşabilir. "I" ve "i" harfleri, Microsoft SQL Server'da Türkçe alfabe düzeni kullanıldığında farklı değerlendirilir. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
279651 Türkçe ayarlar kullanıldığında "i" harfini içeren ADO Kayıt Kümesi alan adı büyük/küçük harf duyarlıdır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Çözüm
Bu sorun Microsoft Dynamics CRM 3.0 Güncelleştirme Toplaması 1'de giderilmiştir. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
922815 Microsoft Dynamics CRM 3.0 için Güncelleştirme Toplaması 1 kullanılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Daha fazla bilgi
Microsoft yazılım güncelleştirmelerini tanımlamak için kullanılan terminoloji hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
824684 Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklaması
887283 Microsoft Business Solutions CRM yazılım düzeltmesi ve güncelleştirme paketi adlandırma standartları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Web.config dosyasını daha ayrıntılı hata iletileri görüntüleyecek biçimde değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
857192 Microsoft CRM'de Web.config dosyasını daha ayrıntılı hata iletileri görüntüleyecek biçimde değiştirme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
crm3 crm30 crm3.0
Özellikler

Makale No: 917602 - Son İnceleme: 01/15/2015 15:04:54 - Düzeltme: 2.4

Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook, Microsoft CRM 3.0

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbbug kbqfe kbhotfixserver kbmbsmigrate kbpubtypekc KB917602
Geri bildirim