SQL Server 2005 için toplu düzeltme paketi (yapı 2153) kullanılabilir

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 918222
GİRİŞ
Microsoft SQL Server 2005 düzeltmeleri belirli SQL Server hizmet paketleri için oluşturulur. SQL Server 2005 SP1 yüklemesi için bir SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1) düzeltme uygulamanız gerekir. Varsayılan olarak, bir SQL Server hizmet paketinde sağlanan herhangi bir düzeltme sonraki SQL Server hizmet paketinde bulunmaktadır.

SQL Server 2005 SP1'i kadar ve yapı 9.0.1530 de dahil olmak üzere tüm SQL Server 2005 düzeltmeleri içerir. SQL Server 2005 Service Pack 1'de bulunan SQL Server 2005 düzeltmeleri hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
913090 SQL Server 2005 Service Pack 1'de düzeltilen hataların listesi
SQL Server 2005 için toplu düzeltme paketi (yapı 2153) SQL Server 2005 SP1'de yer almayan SQL Server 2005 düzeltmeleri içerir. Bu yapı yapı 9.0.1540 üzerinden SQL Server 2005 yapılar 9.0.1531 kabaca karşılık gelir.

Not: Bu düzeltme toplaması yapı 2153 yapısı olarak da bilinir.

Toplu düzeltme paketi hakkında önemli notlar

 • SQL Server 2005 düzeltmeleri çok dilli. Tüm diller için yalnızca bir toplu düzeltme paketi vardır.
 • İşletim sisteminiz için her bileşen paketi yüklemelisiniz.
 • SQL Server Management nesnesi (SMO) etkinleştirmeli ve düzeltme paketini yüklemeden önce SQL Server Dağıtılmış Yönetim nesne (SQL-DMO) genişletilmiş saklı yordamları. SMO/DMO XPs seçeneği hakkında daha fazla bilgi için bkz: SQL Server 2005 Çevrimiçi Kitapları.

  Not: Bu saklı yordamları varsayılan olarak 0 (Kapalı) olduğunu Not SQL Server 2005 Çevrimiçi Kitapları. Ancak, bu değeri yanlış. Varsayılan ayar 1 (açık) kullanılır.
 • Bu makalede listelenen sırada bileşen paketlerinin tümünü yüklemeniz gerekir. Doğru sırada bileşen paketleri yüklemezseniz, bir hata iletisi alabilirsiniz.

  Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
  919224 Düzeltme: SQL Server 2005 için toplu düzeltme paketi (yapı 2153) yüklediğinizde bir hata iletisi alabilirsiniz
 • Bu düzeltmeyi kaldırmak için şu adımları izleyin:
  1. Başlat' ı tıklatın, Denetim Masası' nı tıklatın ve sonra Program Ekle veya Kaldır'ıtıklatın.
  2. Program Ekle veya Kaldır penceresinde, Program Ekle veya Kaldır simgesine tıklayın.
  3. Microsoft SQL Server 2005 yüklemenizi altında listelenen Toplama görmek için Güncelleştirmeleri göster onay kutusunu seçin.
  4. Bileşen paketleri bu makalede listelenen sırayla kaldırmanız gerekir.
Daha fazla bilgi

SQL Server 2005 (yapı 9.0.2153) için toplu düzeltme paketi edinme

X86-tabanlı işletim sistemleri için bileşen paketleri

SQL Server 2005 x86 tabanlı bir işletim sisteminde çalıştırıyorsanız, aşağıdaki bileşen paketleri içinde verildikleri sırayla yüklemeniz gerekir:

X64-tabanlı işletim sistemleri için bileşen paketleri

SQL Server 2005 x64 tabanlı bir işletim sisteminde çalıştırıyorsanız, aşağıdaki bileşen paketleri içinde verildikleri sırayla yüklemeniz gerekir:

Itanium tabanlı işletim sistemleri için bileşen paketleri

SQL Server 2005 Itanium tabanlı bir işletim sisteminde çalıştırıyorsanız, aşağıdaki bileşen paketleri içinde verildikleri sırayla yüklemeniz gerekir:Microsoft destek dosyalarını indirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
119591 Microsoft destek dosyalarını çevrimiçi hizmetlerden edinme
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın gönderildiği tarihte kullanılabilen en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardımcı olan geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.

SQL Server 2005'te içerdiği SQL Server 2005 deftere naklet-SP1 düzeltmeler 9.0.2153 yapı

Not: Bu düzeltmeler açıklayan Microsoft Bilgi Bankası makalelerinde, kullanılabilir olduklarında yayımlanacaktır.
SQL hata numarasıAçıklama
410Boyut güvenlik bir üst-alt boyut içinde bir üst özniteliği görsel toplamları desteklemez.
433Boyut hiyerarşileri küpleriyle hiyerarşileri kaldırmadan veritabanından kaldırır, bir ALTER DDL deyimini yürütmek, erişim ihlali oluşabilir.
447İşlem performansı çok işlemcili bilgisayarlarda beklenenden biraz daha yavaş gerçekleşiyor.
459Çok özel ve nadir durumlarda, SQL Server 2005'te iki veya daha fazla oturumları arasında bir kilitlenme oluşabilir. Bu durumda, oturumlar arasında kilitlenme izleme mekanizması iç kilitlenme algılamaz.
461Sayfa sonları değil dikkate o raporu NoRows koşullarına sahip tablolar içeriyorsa, Microsoft Office Excel'de bir tablo işlendiğinde = true ve NoRowsMessage = null, ve tablo Tablo üstbilgi veya altbilgi içerir.
464Kümelenmemiş bir dizin yaprak sayfanın yalnızca bir dizin satır olabilir.
491Türkçe alfabe düzeni kullanan bir SQL Server 2005 yüklemesi SQL Server Management Studio SSIS türünde olan iş adımları görünümü alınamıyor. SSIS proje adımları yalnızca bir iş varsa, bir "dizinini dizinin sınırları dışında idi. Al (SqlManagerUI) "hata iletisi adımları sekmesini tıklatın.
499SQL Server 2000'den SQL Server 2005 üzerinde karmaşık toplam benzeri toplama ifadeleri çalışmaları çok daha yavaş çalıştığında, basit olmayan özel toplamaları içeren çok boyutlu ifadeleri (MDX) sorgusu.
531SQL Server 2005'te bir sorgu veya saklı yordamı çalıştırdığınızda, belirli koşullar SQL Server iyileştirici yürütme planı oluşturmak bulamamasına neden olabilir.
54132 maksimum kullanıcı oturumları için bir IXMLA sağlayıcı üzerinden çalışan ADOMD.NET uygulama sınırlıdır.
554Ne zaman kullanarak bir boyut üyesi için IS_PLACEHOLDERMEMBER üye özelliğini sorgulayabilirsiniz. Properties("IS_PLACEHOLDERMEMBER") işlev MDX, döndürülen değeri FALSE her zaman. Hatta boyuttaki yer tutuculardır üyeleri için bu davranış oluşur.
584Dış veya Raporlama Hizmetleri'ndeki bir kaynak görüntünün bir raporu içeren rapor etkileşimli sıralama işlevselliği kullanır, resmi bir kırmızı x değiştirilir.
606Bazı kullanıcı tanımlı özellikler için yanlış veri türüMDSCHEMA_PROPERTIES satır kümesi döndürür.
608Rapor verme çalıştığınızda SQL Server 2005 Reporting Services grup altbilgisinde alt rapor eklemek ve gruplandırma öğenin ayrıntı satırda HideDuplicates özelliğini etkinleştirirseniz, bir iç hata oluşturuyor. Hata Rapor Tasarımcısı Önizleme sekmesinde Baskı Önizleme ' yi tıklattığınızda da oluşur.
614SQL Server 2005 Reporting Services, zaman zaman System.NullReferenceException özel durum ReportSnapshot.EnsureAllStreamsAreClosed yordamda görüntüleyebilir. Bu davranış, bir mini döküm üretir.
615Japanese_Unicode_CI_AS SQL Server 2005 Analysis Services örneği için bir harmanlama olarak kullandığınızda, SQL Server 2005 Analysis Services hizmeti başlatılmaz.
617Bağlantılı bir rapor çalıştırmayı denediğinizde, kullanıcının kullandığı! UserId değişken ve yürütme özellikleri anlık görüntüleri kullanmak üzere ayarlanmışsa, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
3wp! kitaplığı! 1! 1/27/2006-13: 10:27:: e hata: Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.InternalCatalogException atma:
627SQL Server 2005'in Japonca sürümünde, SQL Server Management Studio'da tam metin zamanlama oluşturma başarısız olur ve aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Belirtilen @category_name ('フルテキスト' yerelleştirilmiş dize) yok. (Microsoft SQL Server, hata: 14262)
636Bir saklı yordam veya sp_executesql yordamı kullanarak parametre olarak geçirdiğiniz bir CLR kullanıcı tanımlı veri türü, bir bellek sızıntısı common language runtime (CLR) içinde ortaya çıkabilir.
652Y ekseni kenar boşluklarını etkinleştirilir ve tüm veri noktalarının en düşük Y değeri "iyi" bir tamsayı ise, y ekseni minimum değeri daha düşük bir değere ayarlanır. Örneğin, grafik denetimini "iyi" tamsayı değeri oluşturmak için 4 4.0 yuvarlar. Ancak, üretilen y ekseni etiketlerini yanlıştır.
664SQL Server 2005 Analysis Services yapılar 9.00.1520 çalıştırmak yoluyla 9.00.1539 veya SQL Server 2005 SP1. Bu durumda, ayrı sayım ölçü birimi içeren bir MDX sorgusunun sonuçları döndürmeyebilir. Sorgulanan ölçü grubu birden çok bölüm içeriyorsa, yalnızca bu davranış oluşur.
708SQL Server 2005 SP1'i yüklediğinizde SQL Server Integration Services (SSIS) hizmeti başlatılamıyor
752 910070 Microsoft Bilgi Bankası makalesinde açıklanan düzeltme uygulandığında, MSMQTask.dll ve bağımlılıkları silinir.
40000100Günlük Okuyucu Aracısı DBCC DBREINDEX veya ALTER dizini varsa... YENİDEN komutları aynı anda çalıştırabilir, log reader agent dağıtıcı için bazı hareketler almayabilirsiniz.
40000102Günlük dağıtımını yapılandırın ve günlük sevkiyat için iki veya daha fazla ikincil sunucular ekleyin, en son eklenen ikincil sunucu monitör sunucu tarafından izlenen ve diğer İkincil sunucuları değil.
40000108Dizin oluşturulmuş görünümler iş yüküne göre ayarlanmış bir parçası olduğunda SQL Server 2005 Database Engine Tuning Advisor beklenmedik biçimde sonlandırılabilir.
40000110Üst-alt boyutları kullanmak küpleri Yılbaşından BUGÜNE hesaplamada yanlış olabilir.
50000104SqlCommandBuilder.DeriveParameters(SqlCommand) yöntemi ile yazılan bir XML türünde bir giriş parametresi bir saklı yordam çalıştırdığınızda bir özel durum döndürür.
50000112SQL Server 2005 Analysis Services veritabanı yöneticisi rolünün bir üyesi ekleyebilir veya Perspektifler silme. Yalnızca SQL Server 2005 Analysis Services sunucusu rolünün bir üyesi gibi görevleri gerçekleştirebilirsiniz.
50000115Rapor sunucusu modeli bir Analysis Services veri kaynağı kullanabilir. MDX sorguları rapor oluşturucuyu rapor sunucu modeline dayalı oluşturulan. Ay ve gün bölümlerini harfine MDX sorgularda tarihleri vardır.
50000116Kullanan anahtar KÜMESİ imleç getirme operasyonu imleci için hedef tablo kümelenmiş bir dizin ve kümelenmemiş dizinler varsa, yavaş olabilir. Kümelenmiş dizin getirme işlemi için en iyi seçimdir ve çok basit bir imleç için seçme sorgusu ise bu davranış oluşur.
50000120SQL Server 2005 Analysis Services Küp MDX komut dosyası içinde tanımlanan hesaplanan üyeler herhangi bir oturumdan önce çözülmüş veya sorgu tanımlanan hesaplamaları. Tek istisnası toplama ve VisualTotals işlevleriyle belirli senaryolar verilmiştir. Bu davranış bir SQL Server 2000 Analysis Services davranış farklıdır. SQL Server 2000 Analysis Services içinde çözüm sırası açıkça bir oturum veya bir sorgu tarafından tanımlanan hesaplama iki küp düzeyinde hesaplamalar arasında eklemek için kullanılabilir. Bu davranış değişikliği, sorgu veya oturum kapsam hesaplanan üyeleri SQL Server 2005 Analysis Services istediğiniz sonuçlar döndürmemesine neden olabilir. SQL Server 2005 (yapı 9.0.2153) için toplu düzeltme paketi kapsamı içinde hesaplanan üye değerlendirilir denetime izin veren yeni sözdizimini tanıtır.
50000151Tablo içinde herhangi bir yinelenen satırları dönmek için bir seçme sorgusu çalıştırdığınızda, hatalı sonuçlar sorgu planı karma toplama içeriyorsa ve bir veya daha fazla tablodaki sütunları boş dizeleri ve tanımsız karakterlerin bir birleşimi içeriyorsa döndürülür.
50000154Bir paket birden çok örneğini çalıştırdığınızda variablelock liste hata iletisi alabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
915918 Düzeltme: SQL Server 2005'te iki veya daha fazla oturumları arasında bir kilitlenme iç Kilitlenme Monitörü algılamayabilir
Referanslar
SQL Server 2005 Service Pack 1'i edinme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
913089 SQL Server 2005 için en son hizmet paketini elde etme
Yeni özellikleri ve iyileştirmeleri SQL Server 2005 Service Pack 1 hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
916940 SQL Server 2005 Service Pack 1'de içerdiği geliştirmeler ve yeni özellikler listesi
Microsoft SQL Server güncelleştirmelerinin adlandırma şeması hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
822499 Microsoft SQL Server yazılım güncelleştirme paketlerinin yeni adlandırma şeması
Toplu Düzeltme

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 918222 - Son İnceleme: 04/10/2016 01:00:00 - Düzeltme: 6.0

Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL 2005 Server Enterprise, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL 2005 Server Workgroup, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition

 • atdownload kbsql2005rs kbsql2005engine kbsql2005as kbsql2005ns kbsql2005tool kbsql2005ssis kbsql2005setup kbtshoot kbinfo kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbqfe kbmt KB918222 KbMttr
Geri bildirim