Mayıs 2006 güvenlik yayımı için algılama ve dağıtım kılavuzu

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
™zet
Güvenlik güncelleştirmeleri için sürekli algılama araçları ve dağıtım önerileri sağlama çabası kapsamında, Microsoft Güvenlik Yanıt Merkezi (MSRC) yayın döngüsü sürecinde yayımlanan tüm güncelleştirmeler için Microsoft bu algılama ve dağıtım kılavuzunu sağlamaktadır. Bu kılavuz, çeşitli Microsoft işletim sistemi ortamlarında bulunabilecek senaryo türlerini temel alan öneriler içerir. Bu kılavuz Microsoft Windows Update, Microsoft Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Algılama Aracı, Microsoft Systems Management Server (SMS), Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmesi Envanter Aracı ve Kuruluş Tarama Aracı gibi araçların kullanımını içerir. Şimdilik, bu belgedeki bilgiler 64-bit sistemler için geçerli değildir. Microsoft, bu bilgileri bu kılavuzun gelecek sürümlerine eklemeyi planlamaktadır.
GİRİŞ
Bu makalede, 9 Mayıs 2006 tarihli güvenlik yayımı için algılama ve dağıtım kılavuzu anlatılmaktadır.
Daha fazla bilgi

Algılama ve dağıtım

Windows Update, Microsoft Update ve Office Update'i kullanarak güvenlik güncelleştirmelerini algılayan ve dağıtan ortamlar

9 Mayıs 2006 tarihinde yayımlanan tüm güvenlik güncelleştirmeleri aşağıdaki Microsoft Web siteleri ziyaret edilerek edinilebilir: İlgili Web sitesinin desteklediği ürünler de listelenir. Not Her güncelleştirme listelenen bu Web sitelerinin tümünde bulunmaz.

MBSA 1.2.1 veya MBSA 2.0 kullanarak güvenlik güncelleştirmelerini algılayan ortamlar

Güvenlik güncelleştirmelerini algılamak için MBSA 1.2.1 veya MBSA 2.0 kullanıyorsanız, 9 Mayıs 2006'da yayımlanan güvenlik güncelleştirmelerinin çoğunu algılayabilirsiniz.

Not MBSA 1.2.1, Office Algılama Aracı'nın tümleşik bir sürümünü içerir. MBSA 1.2.1'in Office Algılama Aracı bölümü yerel taramalarla sınırlıdır.
  • Güvenlik güncelleştirmesi 913433 (MS06-020)
    MBSA 1.2.1 bu güncelleştirmenin herhangi bir parçasını desteklemez. Bu güvenlik güncelleştirmesi, Mayıs 2006 Kuruluş Tarama Aracı kullanılarak desteklenir.
Kuruluş Tarama Aracı'nı edinme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
894193 Kuruluş Tarama Aracı nasıl edinilir ve kullanılır

Software Update Services veya Windows Server Update Services'ı kullanarak güvenlik güncelleştirmelerini algılayan ve dağıtan ortamlar

Güvenlik güncelleştirmelerini algılamak ve dağıtmak için Software Update Services'ı (SUS) veya Windows Server Update Services'ı (WSUS) kullanıyorsanız, 09.05.06'da yayımlanan güvenlik güncelleştirmelerinin çoğunu algılayabilirsiniz.
  • Güvenlik güncelleştirmesi 916803 (MS06-019)
    SUS bu güvenlik güncelleştirmesinin herhangi bir parçasını desteklemez.

SMS 2.0 ile birlikte Güvenlik Güncelleştirmesi Envanter Aracı'nı (SUIT) veya SMS 2003 ile birlikte Microsoft Güncelleştirmeleri için Envanter Aracı'nı (ITMU) kullanarak güvenlik güncelleştirmelerini algılayan ve dağıtan ortamlar

Güvenlik güncelleştirmelerini algılamak ve dağıtmak için SMS 2.0 ile birlikte Güvenlik Güncelleştirmesi Envanter Aracı'nı veya SMS 2003 ile birlikte Microsoft Güncelleştirmeleri için Envanter Aracı'nı kullanıyorsanız, 9 Mayıs 2006'da yayımlanan tüm güvenlik güncelleştirmelerini algılayabilir ve dağıtabilirsiniz.

Bazı güvenlik güncelleştirmeleri yalnızca en son birikimli Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmesi Envanter Aracı'nı kullanırsanız SMS 2.0 ile birlikte Güvenlik Güncelleştirmesi Envanter Aracı'nı kullanıldığında tam olarak algılanabilir. Bu aracı edinmek için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Algılama ve dağıtma kılavuzunun özeti

Aşağıdaki tablo, her yeni güvenlik güncelleştirmesi için algılama ve dağıtım kılavuzunu özetler.
Güvenlik güncelleştirmesi Bülten Bileşen Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 ve Office Algılama Aracı MBSA 2.0 SUS WSUS Tek başına Kuruluş Tarama Aracı SMS Güvenlik Güncelleştirmesi Envanter Aracı SMS Microsoft Güncelleştirmeleri için Envanter Aracı
Algılama ve dağıtma Algılama ve dağıtma Algılama ve dağıtma Yalnızca algılama Yalnızca algılama Algılama ve dağıtma Algılama ve dağıtma Yalnızca algılama Algılama ve dağıtma Algılama ve dağıtma
913580 MS06-018 MSDTC Uygulanamaz Evet Evet Evet Evet Evet Evet Uygulanamaz Evet Evet
913433 MS06-020 Flash Uygulanamaz Evet Evet Hayır Evet Evet Evet Evet Evet Evet
916803 MS06-019 Exchange Uygulanamaz Hayır Evet Evet Evet Hayır Evet Uygulanamaz Evet Evet

Yeniden yayınlanan güvenlik güncelleştirmeleri

Yeniden yayımlanan bir güvenlik güncelleştirmesi yoktur.

Sık sorulan sorular

S1: Microsoft bu güncelleştirmelerin dağıtımı hakkında bir kılavuz sağlamak için ne yapıyor?

Y1:
Microsoft, güvenlik güncelleştirmeleri hakkında daha fazlasını öğrenmek isteyen sistem yöneticilerini aylık teknik Web yayınına davet ediyor. Bu güvenlik güncelleştirmesine yönelik Web yayını 10 Mayıs 2006'da saat 11:00'de (Pasifik Saati) gerçekleştirilecektir. Kayıt yaptırmak için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: S2: Kuruluş Tarama Aracı da SMS için Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmesi Envanter Aracı gibi birikimli bir araç mıdır?

Y2:
Hayır, Kuruluş Tarama Aracı birikimli bir araç değildir. Kuruluş Tarama Aracı'nın birikimli yapılması planlanmamaktadır.

S3: Bu güncelleştirmelerin gerekip gerekmediğini belirlemek için MBSA aracını kullanabilir miyim?

Y3:
Evet, aşağıdaki tabloda aksi belirtilmedikçe 9 Mayıs 2006'da yayımlanan aşağıdaki güvenlik güncelleştirmelerinin gerekip gerekmediğini tam olarak algılamak için MBSA 1.2.1 ve MBSA 2.0'ı kullanabilirsiniz.
BB Numarası Bülten Bileşen Algılama Notu
913580 MS06-018 MSDTC Tam Algılama
913433 MS06-020 Flash Bkz: "MBSA 1.2.1 veya MBSA 2.0 kullanarak güvenlik güncelleştirmelerini algılayan ortamlar"
916803 MS06-019 Exchange Tam Algılama

MBSA'nın algılamadığı programlar hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
306460 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) bazı güncelleştirmeler için not iletileri döndürüyor
895660 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 kullanıma hazır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

İlgili bir makalede anlatılan güvenlik bülteninin "Etkilenen yazılımlar" bölümünde listelenen bir programı yüklediyseniz, gerekli güvenlik güncelleştirmesini yüklemeniz gerekip gerekmediğini el ile belirlemeniz gerekebilir. MBSA hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:S4: Ağımdaki güvenlik açığı olan sistemleri belirlemek için hangi güvenlik güncelleştirmeleri Kuruluş Tarama Aracı'nı kullanmamı gerektiriyor?

Y4:
BB NumarasıBültenBileşen
913433MS06-020Flash
S5: Güncelleştirmelerin gerekip gerekmediğini belirlemek için SMS kullanabilir miyim?

Y5: Evet. SMS, bu güvenlik güncelleştirmelerinin algılanmasına ve dağıtılmasına yardımcı olur. Yazılım Güncelleştirmeleri Envanter Aracı ile birlikte kullanıldıklarında SMS 2.0 ve SMS 2003, algılama için MBSA 1.2.1 teknolojisini kullanır. Bu nedenle, SMS 2.0 ve SMS 2003'te, MBSA 1.2.1'dekine benzer kısıtlamalar bulunmaktadır. SMS hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Microsoft Windows ve etkilenen diğer Microsoft ürünleriyle ilgili tüm güvenlik güncelleştirmelerini algılamak için, Güvenlik Güncelleştirmesi Envanter Aracı ve Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmesi Envanter Aracı gerekir. Güvenlik Güncelleştirmesi Envanter Aracı ile ilgili sınırlamalar hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
306460 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) bazı güncelleştirmeler için not iletileri döndürüyor

Yazılım Güncelleştirmeleri Envanter Aracı ile birlikte kullanıldıklarında SMS 2.0 ve SMS 2003, Microsoft Word gibi Microsoft Office programları için gereken güvenlik güncelleştirmelerini algılamak için Microsoft Office Envanter Aracı'nı da kullanır.

Alternatif olarak, SMS 2003 müşterileri güvenlik güncelleştirmelerini algılamak ve dağıtmak için Microsoft Güncelleştirmeleri için Envanter Aracı'nı kullanabilir. Bu araç, Microsoft Updates teknolojisini kullanır. Microsoft Güncelleştirmeleri için Envanter Aracı hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
Özellikler

Makale No: 918834 - Son İnceleme: 01/16/2015 01:49:55 - Düzeltme: 1.4

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, , Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo KB918834
Geri bildirim