Iç Microsoft SQL Server 2005: T-SQL sorgulama açıklamaları ve düzeltmeleri

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:920141
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu makalede, açıklamaları ve düzeltmeleri için Microsoft Press kitabı ilgili bilinen hatalar hakkında bilgi içeren iç Microsoft SQL Server 2005: T-SQL sorgulama, 0-7356-2313-9.

Aşağıdaki konuları kapsar:

 • Sayfa 8: Tablonun anahtarlarına düzeltme
 • Sayfa 20: <table_expression> <right_table_expression> etiketi yerine kullanılan etiket
 • Sayfa 43: Şekil 2-7 den eksik Evet
 • Sayfa 51: Bağlantı MoreInfo kutusunda yanlış
 • Sayfa 68: Kod örneğinde THEN yinelenmiş.
 • Sayfa 73: "signal_wait_time_ms" "signal_wait_time" olmalıdır.
 • Sayfa 81: Tablo 3-3'te boşluk eksik.
 • Sayfa 101: "1000" "1000000 yerine" kullanılır.
 • Sayfaları 102, 103: "1000" "1000000 yerine" kullanılır.
 • Sayfası 137: sıralanmamış bir tarama yerine başvurulan tarama sipariş
 • Sayfa 139: "kullanılmıyor" "kullanılmamalıdır"
 • Sayfa 140: Sorgu aşağıdaki paragrafın altıncı tümcedeki 120 ikinci orderid olmalıdır.
 • Sayfa 141: Dizin ara yerine başvurulan dizin tarama
 • Sayfa 158: yerine terimi kullanılır "büyük büyüyor" ifadesi "alt alır"
 • Sayfa 162: UNIQUE kaldırıldı ve orderid değiştirme orderdate üstten üçüncü satır gerekir.
 • Sayfaları 163 166: sıralanmamış kümelenmemiş dizin tarama sıralanmamış kapsayan kümelenmemiş dizin tarama başvurulan
 • Sayfa 168: "Tarama parçalanma"olmalıdır"sayfası yoğunluğu"
 • Sayfası 173: oturum bilgilerini yerine başvurulan müşteri bilgileri
 • Sayfa 173: 3-7 tablo adı listesi BigSessions oturumların yerine olmalıdır
 • Sayfa 187: "yes" olmalıdır "Hayır"
 • Sayfa 192: Dördüncü paragrafın alt sorgu örneği yönergelerinde düzeltme
 • Sayfa 203: Değişken yerine değişken c başvurulan b
 • Sayfa 203: "EXıSTS", "NOT EXıSTS" olmalıdır
 • Sayfa 206: "MIN(keycol) + 1" "MIN(keycol + 1)" olmalıdır
 • Sayfa 272: "derecelendirme işlevleri" ve "özyinelemeli sorguları" "PıVOT" ve "UNPIVOT" yerine başvurulan
 • Sayfa 328: "çalışan" "kayan"
 • Sayfa 340: İçin yıllık miktarlarını refered yerine yıllık sipariş başlığı, 6-16 tablo
 • Sayfa 356: dönemin, gelen özniteliği eksik.
 • Sayfa 360: Query yanlış
 • Sayfa 364: İkinci ve üçüncü sütun Tablo 6-24 hatalı etiketleri
 • Sayfa 364: İkinci ve üçüncü sütun Tablo 6-25 hatalı etiketleri
 • Sayfa 412: "2147483648." "-2147483648" olmalıdır
 • Sayfaları 431 ve 432: #CustStage #CustsStage yerine başvurulan
 • Sayfa 434: usp_AsyncSec refered için yerine usp_AsyncSeq
 • Sayfa 445: İlk kod örneğinde yanlış SET Ekstresi
 • Sayfa 445: "birçok" "bir" olmalıdır
 • Sayfa 480: fn_subordinates2 fn_subordinates1 yerine başvuruyor.
 • Sayfa 485: < olmalıdır < =
 • Sayfa 493: "SubsSort" "SubsPath" olmalıdır.
 • Sayfa 494: @ # olmalıdır
 • Sayfa 506: Kesme hatalı kullanımı
 • Sayfa 513: <a1>Başvuru</a1> için Tablo 9-35 daha belirli olması gerekir
 • Sayfa 533: "BOMTC" "BOMCTE" olmalıdır.
 • Sayfa 562: 36 lamba listesinde bulunan bir lamba eksik.
 • Sayfa 567: Corretion Puzzle 19 yanıta
Daha fazla bilgi

Sayfa 8: Tablonun anahtarlarına düzeltme

Sayfasında 8, kenar çubuğu pencerenin altındaki bir hata var.

Değiştir:

“ Diğer yandan, UNIQUE ve PRIMARY KEY kısıtlamaları, eşit sıralama ve işleme gruplandırma NULLs: tanımlanmış BENZERSIZ veya PRIMARY KEY kısıtlaması olan bir sütunda NULL ile iki satır tabloya ekleyemiyor. ”

Kime:

“ Diğer yandan üzerinde UNIQUE sınırlamasıyla için sıralama ve gruplandırma null değerlere eşit görmesini: tanımlanmış bir UNIQUE sınırlamasıyla olan bir sütunda NULL ile iki satır tabloya ekleyemiyor. ”

Sayfa 20: <table_expression> <right_table_expression> etiketi yerine kullanılan etiket

20. Sayfada, ikinci satır ikinci tabloyu işlecinin okur:

{CROSS | OUTER} APPLY <table_expression>


Bunu şöyle olmalıdır:

{CROSS | OUTER} APPLY <right_table_expression>


Sayfa 43: Şekil 2-7 den eksik Evet

Sayfada, 43, Şekil 2-7 olmalıdır bir "Evet" işaret eden ok yukarıda "sorgu için paralel bir plan"Paralel plan için Phase 1"geçerli yapıyor?" den.

Sayfa 51: Bağlantı MoreInfo kutusunda yanlış

51 Sayfasında MoreInfo kutusunun içindeki ilk tümceyi değiştirilmesi gereken bir bağlantı içerir.

Değiştir:
"XML showplan verileri ayıklama için iyi BIR örnek http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnsql90/html/xmlshowplans.asp bulunabilir."

Kime:
"XML showplan verileri ayıklama için iyi BIR örnek http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms345130.aspx bulunabilir."

Sayfa 68: Kod örneğinde THEN yinelenmiş.

68 Sayfasında, satırları 32-35 kod örneğinde okur:

- CASE WHEN n % 10 = 0	THEN THEN 1 + ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 30	ELSE 0 END AS orderdate

Bunu şöyle olmalıdır:

- CASE WHEN n % 10 = 0	THEN 1 + ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 30	ELSE 0 END AS orderdate


Sayfa 73: "signal_wait_time_ms" "signal_wait_time" olmalıdır.

73 Sayfasında, sayfadaki son paragraf yanlış bir bekleme_süresi içerir.

Değiştir:
"DMV sys.dm_os_wait_stats aşağıdaki öznitelikleri içerir: wait_type beklediği bu sayısı olan waiting_tasks_count türü bekleyin; süre milisaniye (signal_wait_time dahil), <a2>max_wait_time_ms;</a2> ve <a4>Bekleyen iş parçacığına sinyal saati arasındaki fark olan signal_wait_time Bu bekleme türü için toplam olan wait_time_ms bekleyin ve çalışan başlattığınızda."

Kime:
"DMV sys.dm_os_wait_stats aşağıdaki öznitelikleri içerir: wait_type beklediği bu sayısı olan waiting_tasks_count türü bekleyin; süre milisaniye (signal_wait_time dahil), <a2>max_wait_time_ms;</a2> ve <a4>Bekleyen iş parçacığına sinyal saati arasındaki fark olan signal_wait_time_ms Bu bekleme türü için toplam olan wait_time_ms bekleyin ve çalışan başlattığınızda."

Sayfa 81: Tablo 3-3'te boşluk eksik.

81 Sayfasında "counter_name" sütundaki öğeleri okuyun:

"Buffercachehitratio
Arabellek önbelleği isabet oranı tabanı
Pagelookups/sn
Freeliststalls/sn
Freepages
Totalpages
Targetpages
Veritabanı sayfaları
Reservedpages
Stolenpages"

Bunlar şöyle olmalıdır:

"Arabelleği önbelleği isabet oranı
Arabellek önbelleği isabet oranı tabanı
Sayfa aramaları/sn
Boş liste stalls/sn
Boş sayfa
Toplam sayfa
Hedef sayfa
Veritabanı sayfaları
Rezerve edilen sayfalar
Çalınmış sayfalar"

Sayfa 101: "1000" "1000000 yerine" kullanılır.

101. Sayfada, örnek kod ikinci ve dördüncü satırda okur:

CAST(AQ1.total_duration / 1000.CAST(SUM(AQ2.total_duration) / 1000.

Bunu şöyle olmalıdır:

CAST(AQ1.total_duration / 100000.CAST(SUM(AQ2.total_duration) / 100000.


Sayfaları 102, 103: "1000" "1000000 yerine" kullanılır.

Sayfalarında 102 ve 103 kodun 4 ve 6. satırı okuma örnekler:

CAST(AQ1.total_duration / 1000.CAST(SUM(AQ2.total_duration) / 1000.

Bunu şöyle olmalıdır:

CAST(AQ1.total_duration / 100000.CAST(SUM(AQ2.total_duration) / 100000.


Sayfası 137: sıralanmamış bir tarama yerine başvurulan tarama sipariş

137 Sayfasında sayfasında üçüncü tümceyi okur:

"Her ikisi de verileri fiziksel olarak sıralı bir şekilde okuma sona ereceği çünkü hiçbir parçalanma ile hiç sıralı bir dizin taramayı performansını çok yakın bir sıralı tarama performansını olması gerekir."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Her ikisi de verileri fiziksel olarak sıralı bir şekilde okuma sona ereceği çünkü hiçbir parçalanma ile hiç sıralı bir dizin taramayı performansını çok sıralanmamış bir tarama performansını yakın olması gerekir."

Sayfa 139: "kullanılmıyor" "kullanılmamalıdır"

139 Sayfasında, sayfadaki ilk tümceyi "kullanılmıyor" sözcükleri sırası var.

Değiştir:
"Bir sıralı dizin taramayı yalnızca, sıralanan veri istemenin kullanılmaz; planı sıralanmış bir giriş verilerden yararlanabilir bir işleç kullanıyorsa, bunun yerine, o da kullanılır."

Kime:
"Yalnızca, sıralanan veri istemenin bir sıralı dizin taramayı kullanılır; planı sıralanmış bir giriş verilerden yararlanabilir bir işleç kullanıyorsa, bunun yerine, o da kullanılır."

Sayfa 140: Sorgu aşağıdaki paragrafın altıncı tümcedeki 120 The orderid olmalıdır.

Sorguyu aşağıdaki paragrafta sayfasında 140, tümce 6 okur:

"Ikinci erişim yöntemi aralıktaki ilk anahtar yaprak düzeyden sıralı bir kısmi taramada kadar son kısmıdır (orderid 101 =)."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Ikinci erişim yöntemi aralıktaki ilk anahtar yaprak düzeyden sıralı bir kısmi taramada kadar son kısmıdır (orderid 120 =)."

Sayfa 141: Dizin ara yerine başvurulan dizin tarama

141 Sayfasında son paragrafın ilk tümceyi okur:

"Planladığınız yürütülmesine Not açıkça erişim yöntemi kısmi tarama bölümü Bkz: won’t; bunun yerine, dizin tarama operator gizli."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Planladığınız yürütülmesine Not açıkça erişim yöntemi kısmi tarama bölümü Bkz: won’t; dizin arama işleç, gizli."

Sayfa 158: yerine terimi kullanılır "büyük büyüyor" ifadesi "alt alır"

Şekil 3-49 sonra 158, paragrafın ikinci tümceyi sayfasında okur:

"Daha büyük bir sorgunun selectivity arttıkça, daha büyük maliyet aramalar burada olur."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Gibi sorgunun selectivity alt alır (selectivity düşük = yüksek yüzdesi satır), maliyet burada aramalar çok önemli olur."

Sayfa 162: UNIQUE kaldırıldı ve orderid değiştirme orderdate üstten üçüncü satır gerekir.

162 Sayfasında üstten üçüncü satırı okur:

"CREATE UNIQUE KÜMELENMIŞ DIZIN idx_cl_od ON dbo.Orders(orderid);"

Bunu şöyle olmalıdır:

"CREATE INDEX KÜMELENMIŞ idx_cl_od ON dbo.Orders(orderdate);"

Sayfaları 163 166: sıralanmamış kümelenmemiş dizin tarama sıralanmamış kapsayan kümelenmemiş dizin tarama başvurulan

163 Sayfasında, Tablo 3-16 ikinci ve üçüncü satır içindeki ilk hücrenin okuyun:

"Sıralanmamış kümelenmemiş dizin tarama kapsayan

Sıralanmamış kapsayan kümelenmemiş dizin tarama + aramalar"

Bunlar şöyle olmalıdır:

"Sıralanmamış kümelenmemiş dizin tarama

Sıralanmamış kümelenmemiş dizin tarama + aramalar"

164 Sayfasında anahtarının Şekil 3-55'için sol tarafında ikinci ve üçüncü öğeleri okuyun:

"Sıralanmamış kümelenmemiş dizin tarama kapsayan

Sıralanmamış kapsayan kümelenmemiş dizin tarama + aramalar"

Bunlar şöyle olmalıdır:

"Sıralanmamış kümelenmemiş dizin tarama

Sıralanmamış kümelenmemiş dizin tarama + aramalar"

164 Sayfasında, Tablo 3-17 ikinci ve üçüncü satır içindeki ilk hücrenin okuyun:

"Sıralanmamış kümelenmemiş dizin tarama kapsayan

Sıralanmamış kapsayan kümelenmemiş dizin tarama + aramalar"

Bunlar şöyle olmalıdır:

"Sıralanmamış kümelenmemiş dizin tarama

Sıralanmamış kümelenmemiş dizin tarama + aramalar"

Sayfa 165, sol tarafında ikinci ve üçüncü maddeler için Şekil 3-56 anahtarının okuyun:

"Sıralanmamış kümelenmemiş dizin tarama kapsayan

Sıralanmamış kapsayan kümelenmemiş dizin tarama + aramalar"

Bunlar şöyle olmalıdır:

"Sıralanmamış kümelenmemiş dizin tarama

Sıralanmamış kümelenmemiş dizin tarama + aramalar"

166 Sayfasında Şekil 3-57 ikinci ve üçüncü sütun etiketlerini okuyun:

"Sıralanmamış kümelenmemiş dizin tarama kapsayan

Sıralanmamış kapsayan kümelenmemiş dizin tarama + aramalar"

Bunlar şöyle olmalıdır:

"Sıralanmamış kümelenmemiş dizin tarama

Sıralanmamış kümelenmemiş dizin tarama + aramalar"

Sayfa 168: "Tarama parçalanma"olmalıdır"sayfası yoğunluğu"

168 Sayfada hatalı bir başvuru, "parçalanma taramak için <a0></a0>" ikinci paragrafın üçüncü aşağıdaki cümle yer almaktadır.

Değiştir:
"Mantıksal tarama parçalanma hiçbir zaman iyi bir şey olduğunda, ortalama tarama parçalanma iki esaslarını yok."

Kime:
"Mantıksal tarama parçalanma hiçbir zaman iyi bir şey olduğunda, ortalama sayfa yoğunluk iki esaslarını yok."

Sayfası 173: oturum bilgilerini yerine başvurulan müşteri bilgileri

173 Sayfasında, ikinci paragrafın ikinci bir cümlede okur:

"Ideal olarak, düşünme müşteriler, farklı sırada tarihler, sayısı sayısıyla ilgili olarak vb.."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Ideal olarak, gerçekçi başlangıç saatleri oturumu, oturum süresi vb. dağıtılması hakkında düşünüyor."

Sayfa 173: 3-7 tablo adı listesi BigSessions oturumların yerine olmalıdır

Sayfada 173, 3-7 okuma listesi, resim yazısı:

"Oturumlar yetersiz örnek verilerle doldurmak"

Bunu şöyle olmalıdır:

"BigSessions yetersiz örnek verilerle doldurmak"

Sayfa 187: "yes" olmalıdır "Hayır"

Şekil 3-66 sonra üçüncü tümceyi, 187 sayfasında, yanlış bir sözcük içerir.

Değiştir:
"Yanıtı Evet ise, başka bir arama işlemi dizine karşı sipariş hiç var olup olmadığını denetlemek için çağrılır."

Kime:
"Yanıtı, yok başka bir arama işlemi, sipariş hiç var olup olmadığını denetlemek için dizin karşı çağrılır."

Sayfa 192: Dördüncü paragrafın alt sorgu örneği yönergelerinde düzeltme

192. Sayfada, dördüncü paragrafın alt sorgu örneği yönergeleri okur:

"Örneğin, aşağıdaki kodu, üç kez çalıştırın: bir kez LIKE N’Kollar ile gösterilen bir kez ’ LIKE N’Davolio yerine ’, ve % bir üçüncü kez LIKE N 'D:"

Bunu şöyle olmalıdır:

"Örneğin, aşağıdaki kodu, üç kez çalıştırın: bir kez LIKE N’Kollar ile gösterilen bir kez ’ LIKE N’Davolio yerine ’, ve % bir üçüncü kez LIKE N 'D ':"

Sayfa 203: Değişken yerine değişken c başvurulan b

203 Sayfasında sayfasında üçüncü tümceyi okur:

"<a1>b</a1> NOT IN(a, b, NULL) yüklemi nedenle döndürür NOT c müşteri listesinde görünmez olsa bile, BILINMEYEN ve müşteri c BILINMIYOR sorgu tarafından ya da, döndürülmez."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Doðrulama c IN(a, b, NULL) DEĞIL bu nedenle döndürür NOT c müşteri listesinde görünmez olsa bile, BILINMEYEN ve müşteri c BILINMIYOR sorgu tarafından ya da, döndürülmez."

Sayfa 203: "EXıSTS", "NOT EXıSTS" olmalıdır

203 Sayfasında, yanlış bir sorgu ilk paragrafın son aşağıdaki cümle yer almaktadır.

Değiştir:
"NOT IN sorgu EXISTS sorgusu için mantıksal olarak eşdeğer yapmak için <a0></a0>, sütuna NULL (uygunsa) DEĞIL veya null dışlamak için alt sorgu bir süzgeç ekleme bildirin:"

Kime:
"NOT IN sorgu NOT EXISTS sorgusu için mantıksal olarak eşdeğer yapmak için <a0></a0>, sütuna NULL (uygunsa) DEĞIL veya null dışlamak için alt sorgu bir süzgeç ekleme bildirin:"

Sayfa 206: "MIN(keycol) + 1" "MIN(keycol + 1)" olmalıdır

206 Sayfasında, ikinci paragrafın üçüncü bir cümlede yanlış bir deyim içerir.

Değiştir:
"1 Tabloda doesn’t varsa (diğer bir deyişle, ikinci EXISTS doğrulamasını her zaman YANLıŞ varsayılandır), boş ve ifade MIN(keycol) süzgeç oluşturur + 1 null DEĞERI verir."

Kime:
"1 Tabloda doesn’t varsa (diğer bir deyişle, ikinci EXISTS doğrulamasını her zaman YANLıŞ varsayılandır), boş süzgeç oluşturur ve MIN(keycol + 1) ifade null DEĞERI verir."

Sayfa 272: "derecelendirme işlevleri" ve "özyinelemeli sorguları" "PıVOT" ve "UNPIVOT" yerine başvurulan

272 Sayfasında, sayfanın altındaki notun ilk tümceyi okur:

"Önceki bir sürümü için bir veritabanının uyumluluk modunu değiştirme, yeni dil öğelerinin (örneğin, derecelendirmesini işlevleri, özyinelemeli sorguları vb.) kullanmasını engeller."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Önceki bir sürümü için bir veritabanının uyumluluk modunu değiştirme, yeni dil öğelerinin (örneğin, PIVOT UNPIVOT ve benzeri) kullanmasını engeller."

Sayfa 328: "çalışan" "kayan"

328 Sayfada hatalı toplama Not kutusu sonra ilk aşağıdaki cümle yer almaktadır.

Değiştir:
"Çözümü toplu toplamları ve toplamları'nı çalıştırmak için çözüm arasındaki temel fark, birleştirme koşulu (veya alt sorgu çubuğundaki Filtre, alt sorgular'ı kullanarak diğer bir çözüm örneğinde) bulunur."

Kime:
"Çözümü toplu toplamları ve toplamları kayan için çözüm arasındaki temel fark, birleştirme koşulu (veya alt sorgu çubuğundaki Filtre, alt sorgular'ı kullanarak diğer bir çözüm örneğinde) bulunur."

Sayfa 340: İçin yıllık miktarlarını refered yerine yıllık sipariş başlığı, 6-16 tablo

340 Sayfasında, 6-16 tablo başlığını okur:

"Her müşteri için yıllık miktarlarını sayısı"

Bunu şöyle olmalıdır:

"Her müşteri için yıllık siparişleri sayısı"

Sayfa 356: dönemin, gelen özniteliği eksik.

356 Sayfasında, beşinci satırdaki adım 15 nokta eksik olan bir öznitelik içerir.

Değiştir:
"Yerel seri hale getirme, UDA bir sınıf ve bir yapısı tanımlanırsa, StructLayoutAttribute StructLayout.LayoutKindSequential belirtilmesini gerektirir."

Kime:
"Yerel seri hale getirme, UDA bir sınıf ve bir yapısı tanımlanırsa, StructLayoutAttribute StructLayout.LayoutKind.Sequential belirtilmesini gerektirir."

Sayfa 360: Query yanlış

360 Sayfasında, sayfanın üst sorgu yanlıştır.

Değişikliği:
SELECT groupid,CAST(ROUND(EXP(SUM(LOG(ABS(NULLIF(val,0)))))*(1-SUM(1-SIGN(val))%4)*(1-SUM(1-SQUARE(SIGN(val)))),0) AS INT)AS productFROM dbo.GroupsGROUP BY groupid;

Için:
SELECT groupid,CAST(ROUND(EXP(SUM(LOG(ABS(NULLIF(val,0)))))*(1-SUM(1-SIGN(val))%4)*(1-MAX(1-SQUARE(SIGN(val)))),0) AS INT)AS productFROM dbo.GroupsGROUP BY groupid;


Sayfa 364: İkinci ve üçüncü sütun Tablo 6-24 hatalı etiketleri

Sayfada 364, sütun etiketleri için Tablo 6-24:

"groupid agg_or agg_or_binval"

Bunlar şöyle olmalıdır:

"groupid agg_and agg_and_binval"

Sayfa 364: İkinci ve üçüncü sütun Tablo 6-25 hatalı etiketleri

364 Sayfasında, sütun etiketleri 6-25 tablo okuyun:

"groupid agg_or agg_or_binval"

Bunlar şöyle olmalıdır:

"groupid agg_xor agg_xor_binval"

Sayfa 412: "2147483648." "-2147483648" olmalıdır

412 Sayfasında, ilk, son paragraf ikinci tümceyi, yanlış bir tamsayı içerir.

Değiştir:
"CHECKSUM bir tamsayı 2147483648 ve 2147483647 arasında verir."

Kime:
"CHECKSUM bir tamsayı -2147483648 ve 2147483647 arasında verir."

Sayfaları 431 ve 432: #CustStage #CustsStage yerine başvurulan

431 Sayfasında, son paragraf, yedinci ve geçmiş tümceleri okuyun:

"GÜNCELLEŞTIRME tek bir geçiş #CustStage satır içinde yapar. GÜNCELLEŞTIRMENIN ziyaret olan her satır, KeyCol ve @ anahtarı, @ tuşu + 1 değerinde depolar. Ziyaret ettiğiniz her yeni satır, @ anahtar birer birer artan ve KeyCol içinde depolanan, anlamına gelir. Temel olarak yeni bloğu sırası değerleri #CustStage satırları arasında dağıtın."

Bunlar şöyle olmalıdır:

"GÜNCELLEŞTIRME tek bir geçiş #CustsStage satır içinde yapar. GÜNCELLEŞTIRMENIN ziyaret olan her satır, KeyCol ve @ anahtarı, @ tuşu + 1 değerinde depolar. Ziyaret ettiğiniz her yeni satır, @ anahtar birer birer artan ve KeyCol içinde depolanan, anlamına gelir. Temel olarak yeni bloğu sırası değerleri #CustsStage satırları arasında dağıtın."

432 Sayfada ilk sayfadaki tümceyi okur:

"sıra değerini 0 olarak daha önce belirtildiği sıfırlama sonra bu kodu #CustStage yedi ING müşteriler, 1 ile 7 arasında KeyCol değerlerle içerir."

Bunu şöyle olmalıdır:

"sıra değerini 0 olarak daha önce belirtildiği sıfırlama sonra bu kodu #CustsStage yedi ING müşteriler, 1 ile 7 arasında KeyCol değerlerle içerir."

432 Sayfasında, ikinci paragrafın ilk tümceyi okur:

"Özel T-SQL UPDATE deyimi standart değil ve bu satır belirli bir sırada #CustStage erişecek garanti doesn’t."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Özel T-SQL UPDATE deyimi standart değil ve bu satır belirli bir sırada #CustsStage erişecek garanti doesn’t."

Sayfa 434: usp_AsyncSec refered için yerine usp_AsyncSeq

Not sonra ikinci tümceyi 434 sayfasında okuma kutusunda:

"Geri alma AsyncSeq tablo büyümesini engeller. Aslında, hiçbir zaman usp_AsyncSec çağrıları'den tüm satırlar içerir."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Geri alma AsyncSeq tablo büyümesini engeller. Aslında, hiçbir zaman usp_AsyncSeq çağrıları'den tüm satırlar içerir."

Sayfa 445: İlk kod örneğinde yanlış SET Ekstresi

445 Numaralı sayfada ilk son iki satırı, örnek okuma kod:

	WHERE C.CustomerID = dbo.Orders.CustomerID);WHERE C.Country = 'USA';


Bunlar şöyle olmalıdır:

	WHERE C.CustomerID = dbo.Orders.CustomerID);WHERE CustomerID IN (SELECT CustomerID FROM dbo.Customers WHERE Country = 'USA');


Sayfa 445: "birçok" "bir" olmalıdır

445 Numaralı sayfada. Son paragrafın ikinci tümceyi bir yanlış yan başvuru içerir.

Değiştir:
"Bir-çok birleştirme “ çok ” tarafındaki tabloda değişiklik yaptığınızda, nondeterministic bir güncelleştirmeyle bitiş."

Kime:
"Bir-çok birleştirme “ bir ” tarafındaki tabloda değişiklik yaptığınızda, nondeterministic bir güncelleştirmeyle bitiş."

Sayfa 480: fn_subordinates2 fn_subordinates1 yerine başvuruyor.

Sayfasında, 480 9-8, okuma listesi önce son bir tümce:

"Bir değişiklik, bir düzey sınırı destekleyen fn_subordinates2 fn_subordinates2 işlevini oluşturmak için 9-8 liste içinde kodu çalıştırın."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Bir değişiklik, bir düzey sınırı destekleyen fn_subordinates1 fn_subordinates2 işlevini oluşturmak için 9-8 liste içinde kodu çalıştırın."

Sayfa 485: < olmalıdır < =

Kod örneğinde, 485, sayfa 12 satırındaki Açıklama hatalı bir simge içerir.

Değişikliği:
-- and previous level < @maxlevels

Için:
-- and previous level <= @maxlevels

Sayfa 493: "SubsSort" "SubsPath" olmalıdır.

496 Sayfasında, satır: 36 örnek kod sayfasında "SubsPath"İle SubsSort"yerine" gerekir.

Değişikliği:
-- #SubsPath is a temp table that will hold the final

Için:
-- #SubsSort is a temp table that will hold the final

Sayfa 494: @ # olmalıdır

Kod örneğinde, sayfada 494, yanlış bir simge üstündeki son INSERT deyimi 4 açıklamayı içerir.

Değişikliği:
-- Load the rows from #SubsPath to @SubsSort sorted by the binary

Için:
-- Load the rows from #SubsPath to #SubsSort sorted by the binary

Sayfa 506: Kesme hatalı kullanımı

Son ikinci sayfası 506, dördüncü tümceyi paragraf yanlış sayfada sözcük çalışan önce bir kesme işareti yerleştirir.

Değiştir:
"Yoksa, alt düzey çubuğundaki üst düzey artı 1 ve yolu: üst yol + ‘ çalışan kimliği + ‘. ’."

Kime:
"Yoksa, alt düzey çubuğundaki üst düzey artı 1 ve yolu: üst yol + çalışan kimliği + ‘. ’."

Sayfa 513: <a1>Başvuru</a1> için Tablo 9-35 daha belirli olması gerekir

513 Sayfasında, ilk iki sayfasında okuma tümceleri tam:

"Her istek için BANA bir örnek sorgu çıktısı (Tablo 9-35 gösterilen) ardından sağlamak. Belirli bir kökü ile alt ağaç döndürür: "

Bunu şöyle olmalıdır:

"Her istek için BANA bir örnek sorgu çıktısı tarafından izlenen sağlamak. Tablo 9-35 gösterilen çıktı oluşturma, belirli bir kök ile alt ağaç döndürür: "

Sayfa 533: "BOMTC" "BOMCTE" olmalıdır.

533 Sayfasında Tablo 9-50 sonra ilk tümceyi, yanlış bir kısaltma içerir.

Değiştir:
"Bu çözüm, FARKLı bir yan tümcesi dış sorgudaki uygulayarak BOMCTE içinde bulunan bir yinelenen kenarları ortadan kaldırır."

Kime:
"Bu çözüm, FARKLı bir yan tümcesi dış sorgudaki uygulayarak BOMTC içinde bulunan bir yinelenen kenarları ortadan kaldırır."

Sayfa 562: 36 lamba listesinde bulunan bir lamba eksik.

562 Sayfada ilk 10 Puzzle yanıt tümceyi okur:

"Tüm lamba kapatma dışında lamba numarası 1, 4, 9, 16, 25, 49, 64, 81 ve üzerinde olan ve 100 içindir."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Tüm lamba kapatma dışında lamba numarası 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ve üzerinde olan ve 100 içindir."

Sayfa 567: Corretion Puzzle 19 yanıta

Açık 567, altında sayfa "19 Puzzle: sırada deseni bulun", içinde tümce, ilk numara sırasındaki - 4 son - yanlışlıkla eklenmiştir.

Değiştir:

"Burada ’s ilk bölümünü birkaç ek sayılarla sırası: 4, 3, 3, 5, 4, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 6, 6, 8, 8, 7, 7, 9, 8, 8, 6, 9, 9, 11, 10, 10, 9, 11, 11, 10..."

Kime:

"Ilk bölümünü sıra birkaç ek numaraları buraya ’s: 3, 3, 5, 4, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 6, 6, 8, 8, 7, 7, 9, 8, 8, 6, 9, 9, 11, 10, 10, 9, 11, 11, 10..."

Microsoft Press, bilgilendirici ve doğru defterleri sağlamayı amaçlamaktadır. Tüm açıklamalar ve yukarıda listelenen düzeltmeler bu kitap, gelecekteki printings eklenmesi için hazırsınız. Bir sonraki yazdırma, bu kitap, birçok veya tüm düzeltmeler yukarıdaki zaten içerebilir.
0-7356-2313-9 978-0-7356-2313-2

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 920141 - Son İnceleme: 12/09/2015 05:56:22 - Düzeltme: 1.14

Inside Microsoft SQL Server 2005: T-SQL Querying, ISBN 0-7356-2313-9

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB920141 KbMttr
Geri bildirim