Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Visual C# yüklenen bir ActiveX WebBrowser denetiminin Windows Forms uygulamasında bir Web sayfasında VBScript işlev çağrısı için nasıl kullanılır

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:922275
Giriş
Bu makalede, Microsoft Visual C# Web sayfasındaki bir Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) işlevini çağırmak için nasıl kullanılacağını açıklar. Özellikle, Web sayfasını, bir Windows Forms uygulamasında bir ActiveX WebBrowser denetiminin yüklenir.

"Daha fazla bilgi" bölümünde yordamları gerçekleştirmek için <a0></a0>, aşağıdakilerin zaten sahip olmalısınız:Not Bu makaledeki yordamlar yalnızca bir ActiveX WebBrowser denetimi içeren Windows Forms uygulamaları için geçerlidir. Yordamlar, uygulamanızda bir yönetilen Windows Forms WebBrowser denetimi kullanıyorsanız, bu makaledeki gerçekleştirmeyin. Windows Forms WebBrowser denetimi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki MSDN Web sitesini ziyaret edin:
Daha fazla bilgi
Aşağıdaki yordamlar, bir ActiveX WebBrowser denetiminde yüklenen bir Web sayfasında VBScript işlevi nasıl gösterilmektedir.

Microsoft HTML Nesne Kitaplığı'nı (Mshtml.tlb) başvuru ekleyin.

Bir Windows Forms uygulamasında bir WebBrowser ActiveX denetiminde bir VBScript işlevi aramadan önce Microsoft HTML Nesne kitaplığına bir başvuru eklemeniz gerekir. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Microsoft Visual Studio 2005 ya da Microsoft Visual Studio. NET'i başlatın.
 2. Dosya menüsünden ' ın üzerine gelin ve Proje ' ı tıklatın.

  Not Visual Studio 2005'te Project/Solution ' ı tıklatın.
 3. Açmak istediğiniz projeyi bulun ve sonra da <a2></a2>'ı tıklatın.
 4. Proje) menüsünde Add Reference ' ı tıklatın.
 5. COM</a0> sekmesini tıklatın.
 6. Microsoft HTML Nesne Kitaplığı ' nı seçin, Seç ' i tıklatın ve sonra Tamam ' ı tıklatın.

  NotVisual Studio 2005 ' te Microsoft HTML Nesne Kitaplığı ' nı seçin ve Tamam ' ı tıklatın.

VBScript işlevi çağıran bir yöntemi ekleyin.

Microsoft HTML Nesne kitaplığına bir başvuru ekledikten sonra Web sayfasındaki bir ActiveX WebBrowser denetiminde yüklenen bir VBScript işlevi çağıran bir yöntem ekleyebilirsiniz.

Aşağıdaki kod örneği, bir ActiveX WebBrowser denetiminde yüklenen bir Web sayfasında VBScript işlevi çağrısı gösterilmiştir. Bu kod örneği, komut dosyası nesnesine erişim hakkı elde etmek için Microsoft HTML nesne kitaplığında IHTMLDocument.Script özelliği kullanır. Kod örneği VBScript işlevini çağırmak üzere sonra ınvokemember yöntemini kullanır.

Not Aşağıdaki kodda axWebBrowser1 uygulamanızda oluşan ActiveX WebBrowser denetimi örneğinin adını değiştirin.
private object InvokeScript(string sFunction,object[] oParameters){  object oReturn = null;  mshtml.IHTMLDocument Doc = (mshtml.IHTMLDocument)this.axWebBrowser1.Document;  Type ScriptEng = Doc.Script.GetType();  try  {    oReturn = ScriptEng.InvokeMember(sFunction, System.Reflection.BindingFlags.InvokeMethod, null, Doc.Script, oParameters);  }  catch(Exception ex)  {    MessageBox.Show("Error invoking function: " + ex.Message,"InvokeScript - Exception", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);  }  return oReturn;}
Bu yöntem, VBScript işlevi ve parametreler aktararak çağırabilirsiniz. Aşağıdaki kod örneği, bir parametre değeri 100 olan bir VBScript işlevini çağırmak üzere önceki kod örneğini nasýl kullanýlacaðýný gösterir.

Not VBScript işlevi myVBScriptFunction adlı.
String myFunction = "myVBScriptFunction";Object[] myParameters = { 100 };InvokeScript(myFunction, myParameters);
Referanslar
WebBrowser ActiveX denetimi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki MSDN Web sitesini ziyaret edin:

Özellikler

Makale No: 922275 - Son İnceleme: 11/22/2007 07:18:22 - Düzeltme: 1.8

Microsoft Visual C# 2005 Express Edition, Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition

 • kbmt kbwindowsforms kbhowto kbinfo KB922275 KbMttr
Geri bildirim