MCTS Self-Paced Training Seti'ni (EXAM 70-536): Microsoft ® .NET Framework 2.0 — Application Development Foundation açıklamaları ve düzeltmeleri Kısım 1

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:923018
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu makalede, açıklamaları ve düzeltmeleri için Microsoft Press kitabı ilgili bilinen hatalar hakkında bilgi içeren MCTS Self-Paced Training Seti'ni (EXAM 70-536): Microsoft ® .NET Framework 2.0 — Application Development Foundation, 978-0-7356-2277-7.Bu defter için ek düzeltmeler, makale 935218, 949730 ve 949734 kullanılabilir.

Aşağıdaki konuları kapsar:

 • CD-ROM'u: değerlendirme soru kaldırılmaması gerekir ""
 • CD-ROM'u: Icollection ve değil IDictionaryEnumerator değerlendirme yanıt içermelidir
 • CD-ROM'u: Değerlendirmesi yanıt da resize olayı içermelidir
 • CD-ROM'u: lesson3 exercise1 kişi kısmi kod örnekleri \Chapter01 klasöründen kayboluyor
 • CD-ROM: Yanlış olarak değerlendirme qurestion sonucu
 • Sayfa 3: System.ValueType türünü yerine başvurulan System.Value
 • Sayfa 5: Tarihi tarih/tarih olmalı. / yok
 • Sayfa 5: 4, 1 olmalıdır
 • Sayfası 9: Not yanlış
 • Sayfa 12: "tanımlar" yerine kullanılan bir terim "Adım 4'te başlatır"
 • Sayfası 14: "Class <a1>terimi</a1> adım 5'te" yapısının"yerine" süresi
 • Sayfa 18: "Değişkeni" sözcüğü son cümleden eksik
 • Sayfa 24: Eksik C# kodu örneği
 • Sayfa 25: Yanlış C# örnek kodu
 • Sayfa 46: Kod örneği, düzeltme
 • Sayfa 47: "Kılavuzu" "Guid yerine" kullanılır.
 • Sayfa 49: VB kodu örnek ınvalid character
 • Sayfa 49: Kişi sınıfı eksik VB kod örneği
 • Sayfa 51: yanlış adlı yöntemleri
 • Sayfa 52: kod örneğinde, "progressBar1" yerine "progressBar" kullanılır.
 • Sayfa 55: dönüştürme davranış daraltmaya hatalı açıklaması
 • Sayfa 58: yanlış dizin içinde ikinci örnek kod kullanılır.
 • Sayfa 59: Decimal, double yerine kodunda Alıştırmayı 1'için kullanılır.
 • Sayfa 63: "" widening yerine"kullanılan daraltmaya"
 • Sayfa 72: "özelliği"Yerine özelliği var."başvuru var"
 • Sayfa 73: DirectoryInfo nesne bir dize olmalıdır
 • Sayfa 74: yanlış açıklanan DriveInfo sınıfı
 • Sayfa 76: "Type" sözcüğü bilinmeyen üye tanımı eksik.
 • Sayfa 76: Yordam yerine erişmek sürücüleri numaralandırılamıyor belirtti.
 • Sayfa 81: Terimi "Eklenmiş" yerine "Oluşturuldu, silinmiş" kullanılır
 • Sayfa 83: Sürücü yerine klasör başvurulan
 • Sayfa 83: "Adım 2'de kullanmak yerine" kullanılan "içerir" ifadesi
 • Sayfa 84: Adım 6 hatalı yön
 • Sayfa 85: EnableRaisingEvents özelliği EnablingRaisingEvents başvurulan
 • Sayfa 89, hatalı ad akış türleri için kullanılır.
 • Sayfası 91: zaman okuma dosyaları teklif oluşturulabilir
 • Sayfa 92: Hatalı <a0>Dizin</a0> sınıfının işlevlerinin açıklaması
 • Sayfa 92: Yanlış OpenWrite yöntemi açıklaması
 • Sayfa 97: "" yerine yazma"kullanılan okuma"
 • Sayfa 100 StreamWriter sınıf yanlış temel işlevleri açıklaması
 • Sayfa 104: Yanlış davranışını örnek kod açıklaması
 • Sayfa 111: "Adım 2'de kullanmak yerine" kullanılan "içerir" ifadesi
 • Sayfa 111: Adım 3 yanlış yönerge Excercise 1
 • Sayfa 112: Sınıf nesnesi yerine başvurulan
 • Sayfa 115: Açıklamalarını CanRead özelliği yanlış
 • Sayfa 120: CompressionMode.Compress CompressionMode.decompress yerine kullanılır.
 • Sayfa 121: "Adım 2'de kullanmak yerine" kullanılan "içerir" ifadesi
 • Sayfaları 121 & 122: Kod örnekleri için adım 7 yanlıştır
 • Sayfa 122, adım 9: Ek Not eklenmesi gerekir.
 • Sayfa 127: Terim "dosya"dizini yerine"kullanılan"
 • Sayfa 129: Yanlış IsolatedStorageFileStream tanımı
 • Sayfa 133: dizin yerine, başvurulan dosyaları
 • Sayfa 135: "Adım 2'de kullanmak yerine" kullanılan "içerir" ifadesi
 • Sayfa 135: sınıf yerine başvurulan nesne
 • Sayfa 135: Adım 3 hatalı bir Visual Basic kodu
 • Sayfa 136: Adım 4 ve 5 hatalı bir Visual Basic kodunda
 • Sayfa 137: kod eksik örnek
 • Sayfası 139: Bölüm Özet altındaki 4 madde işareti veri açıklama.
 • Sayfa 140: Hatalı durum senaryoları açıklaması
 • Sayfa 141: Makine seviyeli verileri birleştirme verileri olarak başvurulan
 • Sayfaları 145 & 146: Bağımsız değişken konumu tersine
 • Sayfa 146: TestRegExp komut bağımsız kısmen yanlış
 • Sayfa 165: ReformatPhone yöntemi yerine belirtilen IsZip yöntemi
 • Sayfa 170: "E" yanıt E ' kaldırılması gerekir
 • Sayfa 187: "veya dizin" kaldırılması gerekir
 • Sayfa 188: yerinde, toplama başvurulan sınıfı
 • Sayfa 192: kod örneğinde yeni satır eksik.
 • Sayfa 192: "++ x"olmalıdır"x ++"
Daha fazla bilgi

CD-ROM'u: değerlendirme soru kaldırılmaması gerekir ""

Ders gözden CD-ROM'unda, soruları birini yanlıştır.

Değiştir:
"Madde genellikle COM birlikte çalışabilirlik kullanarak ile ilişkili bir eksiklikleri nitelendirilmez?"

Kime:
"Madde genellikle COM birlikte çalışabilirlik kullanarak ile ilişkili bir eksiklikleri kabul edilir?"

CD-ROM'u: Icollection ve değil IDictionaryEnumerator değerlendirme yanıt içermelidir

CDROM üzerinde Hazırlık Değerlendirmesi değerlendirme soru birini okur:

"For each döngüsünü kullanarak iterated gereken yeni bir koleksiyon türü oluşturuyorsunuz. Hangi aşağıdaki arabirimleri, uygulamak? (Uygulanan tüm seçin)
Icollection
IDictionaryEnumerator
Idictionary
Ienumerable
IEqualityCOmparer"

Değerlendirme yanıtları IDictionaryEnumerator ve ıenumerator olduğunu belirtir.

Doğru yanıtlardır: ıcollection ve ıenumerator.

CD-ROM'u: Değerlendirmesi yanıt da resize olayı içermelidir

' De hazırlık inceleme değerlendirme, soruları birini okur:

"Aşağıdakilerden hangisi System.Windows.Forms.Button sınıfı olayları nedir? (Üç seçin)
Seri hale getiriliyor
ENTER
MouseHover
Yeniden boyutlandırma
' I tıklatın
MosueOver"

Değerlendirme doğru yanıt olduğunu bildiren: MouseHover, Click girin.

Değerlendirme de doğru olarak aşağıdaki yanıtı içerir: yeniden boyutlandırma.

CD-ROM'u: lesson3 exercise1 kişi kısmi kod örnekleri \Chapter01 klasöründen kayboluyor

Visual Basic ve C# kod örnekleri "lesson3-exercise1-kişi-kısmi" \Code\Chapter01 klasöründen eksik. Klasörler ve dosyalar Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:

lesson3.exe

Microsoft destek dosyalarını karşıdan yükleme konusunda ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

119591Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır

Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.

CD-ROM: Yanlış olarak değerlendirme qurestion sonucu

Ders gözden CD-ROM'unda, soruları biri yanlış sonucu.

Soru okur:
"Birkaç saat çalışacak bir işlem gerçekleştirmek için gereken uygulama yazıyorsanız. Ancak, uygulama; bu nedenle, birden çok iş parçacığı kullanan kullanıcı o sırada, yanıt olarak kalmasını gerekir. Aşağıdaki kod örnekleri, diğer uygulamaların performans üzerindeki etkisini en aza indirmek için şekilde iş parçacığı başlatma? (Uygulanan tüm seçin.)"

Sorunun sonucu, onu yanlış işaretlenmelidir rağmen yanıtları birini doğru işaretlendi.

Yanıt okur:
'VBDim myThreadDelegate As New ThreadStart(AddressOf ThreasWork.DoWork)Dim mtThread As New Thread(myThreadDelegate)myThread.StartLowPriority()// C#ThreadStart myThreadDelegate = new ThreadStart(ThreadWork.DoWork);Thread myThread = new Thread(myThreadDelegate);myThread.StartLowPriority();

Sayfa 3: System.ValueType türünü yerine başvurulan System.Value

3. Sayfada, ilk tümcedeki ilk madde imli liste sonra okur:

"Bu türlerin her biri, System.Value temel türünden türetilir."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Bu türlerin her biri, System.ValueType türünü temel türünden türetilir."

Sayfa 5: Tarihi tarih/tarih olmalı. / yok

5. Sayfada, Tablo 1-2'in son satırın ilk hücresi yanlıştır.

Değiştir:
"System.DateTime (Date/tarih)"

Kime:
"System.DateTime (Date / yok)"

Sayfa 5: 4, 1 olmalıdır

5. Sayfada, Tablo 1-2 ikinci satıra <a1>bayt</a1> sütununda doğru değil.

Değiştir:
"4"

Kime:
"1"

Sayfası 9: Not yanlış

9. Sayfada, NOTU okur:

"NOT .NET 2.0
Işletmen anahtar sözcüğü .NET 2.0 yenidir."

Bu, yanlış ve Not gözardı.

Sayfa 12: "tanımlar" yerine kullanılan bir terim "Adım 4'te başlatır"

12. Sayfada, adım 4'ün ilk tümceyi okur:

"Aşağıdaki kod gösterir gibi tüm üç üye değişkeni tanımlayan bir kurucu oluşturun:"

Bunu şöyle olmalıdır:

"Aşağıdaki kod gösterir gibi tüm üç üye değişken, başlatan bir kurucu oluşturun:"

Sayfası 14: "Class <a1>terimi</a1> adım 5'te" yapısının"yerine" süresi

14. Sayfada, adım 5'ın ilk tümceyi okur:

"Aşağıdaki kod örneği gösterir gibi düzgün kişi sınıfının bir örneği oluşturmak için ana kodunuzu değiştirin:"

Bunu şöyle olmalıdır:

"Aşağıdaki kod örneği gösterir gibi düzgün kişi yapısının bir örnek oluşturmak için ana kodunuzu değiştirmek:"

Sayfa 18: "Değişkeni" sözcüğü son cümleden eksik

18. Sayfada, sayfadaki son tümceyi okur:

"Başvuru tipi değiştirdiğinizde, bu başvuru tipi tüm kopyalarını değiştirin."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Bir başvuru türü değişkeni değiştirdiğinizde, bu başvuru türü değişkeni tüm kopyalarını değiştirin."

Sayfa 24: Eksik C# kodu örneği

24 Sayfasında, aşağıdaki kod örneği, doğrudan VB kod örneği eklenecek:

// C#try {  StreamReader sr = new StreamReader("text.txt");  Console.WriteLine(sr.ReadToEnd);} catch (System.IO.FileNotFoundException ex) {  Console.WriteLine("The file could not be found.");} catch (System.UnauthorizedAccessException ex){  Console.WriteLine("You do not have sufficient permissions.");}catch (Exception ex) {  Console.WriteLine("Error reading file: " + ex.Message);}


Sayfa 25: Yanlış C# örnek kodu

25. Sayfada, VB kod örneği, ilk üç satırını okuyun:

Dim sr As StreamReader = New StreamReader("text.txt")Try	Console.WriteLine(sr.ReadToEnd)

Bunlar şöyle olmalıdır:

Dim sr As StreamReaderTry	sr = New StreamReader("text.txt")	Console.WriteLine(sr.ReadToEnd)"

Ilk üç satırını C# örnek okuma kod:
"StreamReader sr = new StreamReader("text.txt");try{	Console.WriteLine(sr.ReadToEnd());"

Bunlar şöyle olmalıdır:
"StreamReader sr;try{	sr = new StreamReader("text.txt");	Console.WriteLine(sr.ReadToEnd());

Sayfa 46: Kod örneği, düzeltme

C# kod örneği üçüncü madde işareti noktası altında 46 sayfasında yanlıştır.

Değiştir:
// C#MyEventHandler handler = MyEvent;EventArgs e = new EventArgs();if (handler != null){	// Invokes the delegates.	handler(this, e);}// Note that C# checks to determine whether handler is null.// This is not necessary in Visual Basic

Kime:
// C#EventArgs e = new EventArgs();if (MyEvent != null){	// Invokes the delegates.	MyEvent(this, e);}// Note that C# checks to determine whether handler is null.// This is not necessary in Visual Basic


Sayfa 47: "Kılavuzu" "Guid yerine" kullanılır.

47 Sayfasında, yanlış bir öznitelik aşağıdan ikinci paragrafın ilk aşağıdaki cümle yer almaktadır.

Değiştir:
"Başlık, açıklama, şirket, kılavuz ve sürüm de içinde olmak üzere, bir proje oluşturduğunuzda, visual Studio otomatik olarak bazı standart öznitelikleri için birleştirme oluşturur."

Kime:
"Başlık, açıklama, şirket, guid ve sürümü gibi bir proje oluşturduğunuzda, visual Studio otomatik olarak bazı standart öznitelikleri için birleştirme oluşturur."

Sayfa 49: VB kodu örnek ınvalid character

49 Sayfasında, VB) kod örneğini bir geçersiz bir ayraç karakteri içerir.

Değişikliği:
' VBImports System.Runtime.CompilerServices<Assembly:TypeForwardedTo(GetType(DestLib.TypeA))]>

Için:
' VBImports System.Runtime.CompilerServices<Assembly:TypeForwardedTo(GetType(DestLib.TypeA))>

Sayfa 49: Kişi sınıfı eksik VB kod örneği

49 Sayfasında, sayfanın en altına yakın görüntülenen ikinci VB kod örneği, "Kişi devralan" eksik.

Değişikliği:
' VBClass ManagerEnd Class

Için:
' VBClass Manager : Inherits PersonEnd Class

Sayfa 51: yanlış adlı yöntemleri

Adım 4'te, 51 sayfasında kod örnekleri okuyun:

'VBPrivate Sub Form1_Shown(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _'and//C#private void Timer_Shown(object sender, EventArgs e)


Bunlar şöyle olmalıdır:

'VBPrivate Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _'and//C#private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)


Sayfa 52: kod örneğinde, "progressBar1" yerine "progressBar" kullanılır.

52, "ProgressBar" sayfası için ilk C# kodu örnek üst eklenmesi gerekiyor 1 sayfa.

Değişikliği:
// C#void t_Tick(object sender, EventArgs e){progressBar.Value += 10;if (progressBar.Value >= 100)t.Stop();}

Için:
// C#void t_Tick(object sender, EventArgs e){progressBar1.Value += 10;if (progressBar1.Value >= 100)t.Stop();}


Sayfa 55: dönüştürme davranış daraltmaya hatalı açıklaması

55 Sayfasında, sayfanın altındaki tümceyi okur:

"; Bu nedenle, bir daraltma dönüştürmesi de almalýsýnýz başarısız kaynak değer, hedef türü aralığı aşıyor, veya dönüştürme türü arasındaki tanımlı, dönüşümler daraltmaya blokları deneyin veya TryCast veya TryParse ve dönüş değerini denetleyin."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Kaynak değer, hedef türü aralığı aşıyor, dönüşümler daraltmaya hatalı bir sonuç döndürebilir. Dönüştürme türü arasındaki tanımlı değil, bir derleme hatası alırsınız."

Sayfa 58: yanlış dizin içinde ikinci örnek kod kullanılır.

58 Sayfasında ikinci VB kod örneğini son satırı okur:

Console.WriteLine("a = {0}, i = {0}", a.ToString, i.ToString)

Bunu şöyle olmalıdır:

Console.WriteLine("a = {0}, i = {1}", a.ToString, i.ToString)

C# kod örneğini son satırı okur:

Console.WriteLine("a = {0}, i = {0}", a.ToString(), i.ToString());

Bunu şöyle olmalıdır:

Console.WriteLine("a = {0}, i = {1}", a.ToString(), i.ToString());


Sayfa 59: Decimal, double yerine kodunda Alıştırmayı 1'için kullanılır.

Üçüncüsü, 59 sayfasında Alıştırmayı 1 ikinci adımda VB kod satırının okur:

Dim db As Decimal = 1

Bunu şöyle olmalıdır:

Dim db As Double = 1


Sayfa 63: "" widening yerine"kullanılan daraltmaya"

63 Sayfasında üçüncü tümcedeki ilk paragrafın okur:

"C# yalnızca dönüştürme, daraltmaya için'örtülü dönüşüm burada hiçbir bilgi kaybolabilir sağlar."

Bunu şöyle olmalıdır:

"C# yalnızca, dönüştürme, widening için'örtülü dönüşüm burada hiçbir bilgi kaybolabilir sağlar."

Sayfa 72: "özelliği"Yerine özelliği var."başvuru var"

72 Sayfasında, madde işaretli liste sonra ilk tümceyi okur:

"Örneğin, bir dosya Fileınfo nesne çubuğundaki EXIST özelliği, arama aşağıdaki gibi var olup olmadığını denetleyebilirsiniz:"

Bunu şöyle olmalıdır:

"Örneğin, bir dosya var. özelliği Fileınfo nesne çubuğundaki çaðýrarak aşağıdaki gösterildiği gibi var olup olmadığını denetleyebilirsiniz:"

Sayfa 73: DirectoryInfo nesne bir dize olmalıdır

73 Sayfasında, açıklama kök Tablo 2 ile 5 doğru değil.

Değiştir:
"Kök dizini çubuğundaki yolunun bir parçası bir dize alır"

Kime:
"Kök dizini çubuğundaki yolunun bir parçası bir DirectoryInfo nesnesi alır"

Sayfa 74: yanlış açıklanan DriveInfo sınıfı

74 Sayfasında DriveInfo sınıfı bölümündeki ilk tümceyi okur:

“ DriveInfo sınıfı erişmek ve tek bir dizin içinde dosya sistemini değiştirmek için temel işlevselliği sağlar ”.

Bunu şöyle olmalıdır:

"DriveInfo sınıfı sürücü modeller ve yöntemlerini ve özelliklerini, sürücü bilgileri için sorgulanamıyor sağlar. DriveInfo hangi sürücüler yeniden kullanılabilir, ve ne tür bir sürücü olup olmadıklarını belirlemek için kullanın. De kapasite ve sürücüdeki kullanılabilir boş alanı belirlemek için sorgulayabilirsiniz."

Sayfa 76: "Type" sözcüğü bilinmeyen üye tanımı eksik.

76. Sayfada, Tablo 2-9 bilinmeyen üye açıklamasını okur:

"Sürücü belirlenemedi."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Sürücü türü belirlenemedi."

Sayfa 76: Yordam yerine erişmek sürücüleri numaralandırılamıyor belirtti.

76. Sayfada, numaralandırma, disk bölümüne nasıl ilk tümceyi okur:

"Bir sistemdeki sürücüleri erişmek için bu yordamı izleyin:"

Bunu şöyle olmalıdır:

"Bu yordamı bir sistemdeki tüm sürücüleri numaralandırılamıyor:"

Sayfa 81: Terimi "Eklenmiş" yerine "Oluşturuldu, silinmiş" kullanılır

81 Sayfasında, ikinci paragrafın ilk tümceyi okur:

"Eklendi ve değiştirilen olayları kullanarak ek olarak, sistem yeniden adlandırılan dosyalar için izleyebilirsiniz."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Oluşturulma tarihi, silinen ve değiştirilen olayları kullanarak ek olarak, sistem yeniden adlandırılan dosyalar için izleyebilirsiniz."

Sayfa 83: Sürücü yerine klasör başvurulan

Sayfa 83, ilk tümceyi Excercise 1 okur:

"Bu alıştırmada, belirli bir sürücünün tüm dosyaları aracılığıyla numaralandırma."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Bu alıştırmada, belirli bir klasördeki tüm dosyaları aracılığıyla numaralandırma."

Sayfa 83: "Adım 2'de kullanmak yerine" kullanılan "içerir" ifadesi

Sayfa 83, adım 2 okur:

"System.ıo ad için yeni bir projeye bir Al'ı (veya bir içerme C#) ekleyin."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Al (veya deyimi C# kullanarak aa) System.ıo ad için yeni bir projeye ekleyin."

Sayfa 84: Adım 6 hatalı yön

84 Sayfasında, adım 6'ın ilk tümceyi okur:

"Ana yönteminde bir Windows dizini DirectoryInfo</a1> nesnesinin yeni bir örneğini oluşturun ve yeni ShowDirectory yöntemini kullanmak için bir kod yazın."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Ana yönteminde bir DirectoryInfo sınıfı sistem dizini için yeni bir kopyasını oluşturun ve yeni ShowDirectory yöntemini kullanmak için bir kod yazın."

Sayfa 85: EnableRaisingEvents özelliği EnablingRaisingEvents başvurulan

Sayfa 85, adım 7 okur:

"EnablingRaisingEvents özelliği, olaylar oluþturmak başlatmaya Gözcü nesne bildirmek için true olarak ayarlayın."

Bunu şöyle olmalıdır:

"EnableRaisingEvents özelliği, olaylar oluþturmak başlatmaya Gözcü nesne bildirmek için true olarak ayarlayın."

Sayfa 89, hatalı ad akış türleri için kullanılır.

89 Sayfasında, 3, 4 ve 5 madde işareti noktalarını okuyun:

"* CryptoStream (System.Security)
* NetworkStream (System.Net)
* GZipStream (System.Compression) "

Bunlar şöyle olmalıdır:

"* CryptoStream (System.Security.Cryptography)
* NetworkStream (System.Net.Sockets)
* GZipStream (System.IO.Compression) "

Sayfası 91: zaman okuma dosyaları teklif oluşturulabilir

91 Sayfada ilk madde işareti noktasını okur:

"Işlem" veya dosyaları okumak için açılamıyor

Bunu şöyle olmalıdır:

"Işlem" okuma dosyalarını açmak için

Sayfa 92: Hatalı <a0>Dizin</a0> sınıfının işlevlerinin açıklaması

92 Sayfasında <a0>Directory sınıf</a0> bölümünün ikinci tümceyi okur:

"Dizin sınıfı, okumak ve yazmak için dosya akışları'nı açmak için temel işlevselliği sağlar."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Dizin sınıfı oluşturmak, yönetmek, silme ve dizinleri çözümlemek için temel işlevselliği sağlar."

Sayfa 92: Yanlış OpenWrite yöntemi açıklaması

92 Sayfasında OpenWrite yöntemi açıklaması okur:

"Bir StreamWriter nesnesi verir ve varolan bir dosyayı yazma için açar."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Varolan bir dosyayı yazma için açar ve bir FileStream nesnesi döndürür."

Sayfa 97: "" yerine yazma"kullanılan okuma"

97 Sayfasında, ilk paragrafın ilk tümceyi okur:

"StreamReader sınıfı, bir akış türetilmiş sınıftan veri yazmak için temel işlevselliği sağlar."

Bunu şöyle olmalıdır:

"StreamReader sınıfı, bir akış türetilmiş sınıftan veri okumak için temel işlevselliği sağlar."

Sayfa 100 StreamWriter sınıf yanlış temel işlevleri açıklaması

100 Sayfasında, ilk paragrafın ilk tümceyi okur:

"StreamWriter sınıfı, bir akış türetilmiş sınıftan veri okumak için temel işlevselliği sağlar."

Bunu şöyle olmalıdır:

"StreamWriter sınıfı, bir akış türetilmiş sınıftan veri yazmak için temel işlevselliği sağlar."

Sayfa 104: Yanlış davranışını örnek kod açıklaması

Sayfa 104, sayfadaki son tümceyi okur:

"Örneğin, aşağıdaki kod, yukarýdaki kodunu okur:"

Bunu şöyle olmalıdır:

"Örneğin, yukarýdaki kodu tarafından yazılan veri aşağıdaki kodu okuyacağı:"

Sayfa 111: "Adım 2'de kullanmak yerine" kullanılan "içerir" ifadesi

111 Sayfasında, adım 2 okur:

"System.ıo ad için yeni bir projeye bir Al'ı (veya bir içerme C#) ekleyin."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Al (veya deyimi C# kullanarak aa) System.ıo ad için yeni bir projeye ekleyin."

Sayfa 111: Adım 3 yanlış yönerge Excercise 1

111 Sayfasında, adım 3 Alıştırmayı 1 okur:

"Yeni bir StreamWriter ana yönteminde <a0>Dosya</a0> sınıfının Create yöntemini oluştur."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Ana yönteminde, yeni bir StreamWriter <a0>Dosya</a0> sınıfının CreateText yöntemini çağırarak oluştur."

Sayfa 112: Sınıf nesnesi yerine başvurulan

112 Sayfasında, adım 2 / Alıştırmayı 2 okur:

"StreamWriter sınıfı kapatıldıktan sonra ana yönteminde StreamReader yeni bir nesne oluşturmak için <a0>Dosya</a0> sınıfının OpenText yöntemini kullanarak dosyayı açın."

Bunu şöyle olmalıdır:

"StreamWriter nesnesi kapatıldıktan sonra ana yönteminde StreamReader yeni bir nesne oluşturmak için <a0>Dosya</a0> sınıfının OpenText yöntemini kullanarak dosyayı açın."

Sayfa 115: Açıklamalarını CanRead özelliği yanlış

115 Sayfasında Tablo 2-30 CanRead özelliğinin açıklaması okur:

"Akış, okuma, bir dosya açılırken hata destekleyip desteklemediğini belirler. (Akışı sınıfından devralınan.)"

Bunu şöyle olmalıdır:

"Akış okuma destekleyip desteklemediğini belirler. (Akışı sınıfından devralınan.)"

Sayfa 120: CompressionMode.Compress CompressionMode.decompress yerine kullanılır.

120 Sayfada ilk tam kod örneğini okuyun:

' VB Dim compStream As _   New GZipStream(sourceFile, CompressionMode.Compress) // C# GZipStream compStream =   new GZipStream(sourceFile, CompressionMode.Compress);

Bunu şöyle olmalıdır:

' VB Dim compStream As _  New GZipStream(sourceFile, CompressionMode.Decompress) // C#GZipStream compStream =   new GZipStream(sourceFile, CompressionMode.Decompress);


Sayfa 121: "Adım 2'de kullanmak yerine" kullanılan "içerir" ifadesi

121 Sayfasında, adım 2 okur:

"System.ıo ad için yeni bir projeye bir Al'ı (veya bir içerme C#) ekleyin."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Al (veya deyimi C# kullanarak aa) System.ıo ad için yeni bir projeye ekleyin."

Sayfaları 121 & 122: Kod örnekleri için adım 7 yanlıştır

Sayfaları 121 & 122 Alıştırmayı 1, adım 7'de, VB ve C# kod örnekleri yanlıştır. Bu alıştırmada içinde kullanıldığında, daha küçük sıkıştırılmış bir dosyayı oluşturmayın.

Değişikliği:
' VBDim theByte As Integer = sourceFile.ReadByte()While theByte <> -1  compStream.WriteByte(CType(theByte, Byte))  theByte = sourceFile.ReadByte()End While// C#int theByte = sourceFile.ReadByte();while (theByte != -1){  compStream.WriteByte((byte)theByte);  theByte = sourceFile.ReadByte();}

Için:
' VBDim buffer(sourceFile.Length) As Byte    sourceFile.Read(buffer, 0, buffer.Length)    compStream.Write(buffer, 0, buffer.Length)// C#const int buf_size = 4096;byte[] buffer = new byte[buf_size];int bytes_read = 0;do{  bytes_read = sourceFile.Read(buffer,0,buf_size);  compStream.Write(buffer,0,bytes_read);} while (bytes_read != 0);

Sayfası 122: Ek Not adım 9'için eklenmesi gerekir.

Sayfa 122'in üzerinde Not bir ek adım 9, daha fazla bilgi için örnek kod önce eklenmesi gerekir:

"Not: küçük bir dosya kullanarak sıkıştırma yükü nedeniyle, özgün daha büyük olan sıkıştırılmış bir dosyayı neden olabilir. Daha büyük bir dosya kullanıyorsanız, ek yükü boyutu gibi pallor sonuç dosyasının boyutuna neden olmaz."

Sayfa 127: Terim "dosya"dizini yerine"kullanılan"

127 Sayfasında Tablo 2-36 GetDirectoryNames açıklamasını okur:

"Bir dosya maskesine uyan depo içinde dizin adlarının bir listesini alır."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Dizin maske uyan depo içinde dizin adlarının bir listesini alır."

Sayfa 129: Yanlış IsolatedStorageFileStream tanımı

129 Sayfasında, ilk paragrafın ilk tümceyi okur:

"Yalıtılmış depolama birimindeki dosyaları oluşturmak için kullanılan bir akış IsolatedStorageFileStream sınıfı saklar."

Bunu şöyle olmalıdır:

"IsolatedStorageFileStream sınıfı, okuma, yazma ve yalıtılmış depolama birimindeki dosyaları oluşturmak için kullanılan bir akış saklar."

Sayfa 133: dizin yerine, başvurulan dosyaları

Sayfada 133, paragrafın son kodu önce örnek okur:

"Için kendi var olup olmadığını sınamak için <a0></a0>, dosya maskesi ile eşleşen bir dize dizisi döndüren bir yöntem kullanmak için dizinleri çok dosyalar gibi kabul edilir. Oluşturmak denemeden önce varolan bir dosyayı bulmak IsolatedStorageFile sınıfının GetDirectoryNames yöntemi sağlar: "

Bunu şöyle olmalıdır:

"Için kendi var olup olmadığını sınamak için <a0></a0>, bir maske eşleşen bir dize dizisi döndüren bir yöntem kullanmak için dizinleri çok dosyalar gibi kabul edilir. Oluşturmak denemeden önce varolan bir dizini bulmak IsolatedStorageFile sınıfının GetDirectoryNames yöntemi sağlar: "

Sayfa 135: "Adım 2'de kullanmak yerine" kullanılan "içerir" ifadesi

135. Sayfada, adım 2 okur:

"System.ıo ad için yeni bir projeye bir Al'ı (veya bir içerme C#) ekleyin."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Al (veya deyimi C# kullanarak aa) System.ıo ad için yeni bir projeye ekleyin."

Sayfa 135: sınıf yerine başvurulan nesne

135 Numaralı sayfada Alıştırmayı 1 adım 3'ün ilk tümceyi okur:

"Yeni bir proje ana yönteminde IsolatedStorageFile nesnesinin derleme ve geçerli kullanıcı için kapsamlı userStore adlı yeni bir örneğini oluşturun."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Yeni bir proje ana yönteminde IsolatedStorageFile sınıfının derleme ve geçerli kullanıcı için kapsamlı userStore adlı yeni bir örneğini oluşturun."

Sayfa 135: Adım 3 hatalı bir Visual Basic kodu

135. Sayfada, Visual Basic kodu 3. adımda okur:

' VB IsolatedStorageFile userStore = _   IsolatedStorageFile.GetUserStoreForAssembly()

Bunu şöyle olmalıdır:

' VBDim userStore as IsolatedStorageFile = _  IsolatedStorageFile.GetUserStoreForAssembly()


Sayfa 136: Adım 4 ve 5 hatalı bir Visual Basic kodunda

136. Sayfada, Visual Basic kodu 4. adımda okur:

' VB IsolatedStorageFileStream userStream = new _   IsolatedStorageFileStream("UserSettings.set", _                FileMode.Create, _                userStore) 

Bunu şöyle olmalıdır:

' VBDim userStream as IsolatedStorageFileStream = new _   IsolatedStorageFileStream("UserSettings.set", _               FileMode.Create, _                userStore)


Adım 5'te kod okur:

' VB StreamWriter userWriter = new StreamWriter(userStream) userWriter.WriteLine("User Prefs") userWriter.Close() 

Bunu şöyle olmalıdır:

' VBDim userWriter as new StreamWriter(userStream)userWriter.WriteLine("User Prefs")userWriter.Close()


Sayfa 137: kod eksik örnek

137 Sayfasında beşinci satırı ilk örnek kod bölümünün okur:

// ...

Bunu şöyle olmalıdır:

Console.WriteLine("No data saved for this user.");


Sayfası 139: Bölüm Özet altındaki 4 madde işareti veri açıklama.

Sayfasında 139, altındaki bölüm özeti dördüncü madde işaretini aşağı doğru okur:

"StreamReader ve StreamWriter sınıfları Enstrümantal içine ve dışına, akış FileStreams MemoryStreams ve IsolatedStorageFileStreams dahil olmak üzere, verileri taşıma ile ilgili."

Bunu şöyle olmalıdır:

"StreamReader ve StreamWriter sınıfları Enstrümantal textoriented veri akışlarını FileStreams MemoryStreams ve IsolatedStorageFileStreams dahil olmak üzere, girmesine ve çıkmasına taşıma ile ilgili."

Sayfa 140: Hatalı durum senaryoları açıklaması

140 Sayfasında <a0>durum senaryoları</a0> bölümünün ilk tümceyi okur:

"Aşağıdaki büyük senaryolarda, ne, uygulama etki alanları ve hizmetlerini nasıl kullanılacağı hakkında öğrenilen uygulanır."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Aşağıdaki büyük senaryolarda, ne, dosyaları ve dizinleri hakkında öğrenilen uygulanır."

Sayfa 141: Makine seviyeli verileri birleştirme verileri olarak başvurulan

141 Sayfasında, oluşturma, basit yapılandırma depolama bölüm okur:

"Bu görev için en az tamamlamanız uygulamalar 1 ve 2. Yalıtılmış depolama, yöntem 3 de tam kullanıcı ve birleştirme verileri farklı anlamak için <a0></a0>.

-1 Oluşturma, kullanıcıların verileri kaydetmek ve yalıtılmış depolama birimindeki depolamak olanak sağlayan bir Windows Forms uygulaması alıştırması yapın.
-2 Sınama Windows Forms uygulaması farklı kullanıcı hesapları altında çalışan tarafından deneyin.
-Yöntem 3, bu verileri tüm kullanıcılar için aynı olup olmadığını görmek için bazı derleme düzey verileri depolamak için uygulama Değiştir. "

Bunu şöyle olmalıdır:

"Bu görev için en az tamamlamanız uygulamalar 1 ve 2. Yalıtılmış depolama birimindeki kullanıcı ve makine düzeyinde verileri farklı anlamak için <a0></a0>, yöntem 3'ni de doldurun.

-1 Oluşturma, kullanıcıların verileri kaydetmek ve yalıtılmış depolama birimindeki depolamak olanak sağlayan bir Windows Forms uygulaması alıştırması yapın.
-2 Sınama Windows Forms uygulaması farklı kullanıcı hesapları altında çalışan tarafından deneyin.
-Yöntem 3, verilerin tüm kullanıcılar için aynı olup olmadığını görmek için makine düzeyinde veri depolamak için uygulama Değiştir. "

Sayfaları 145 & 146: Bağımsız değişken konumu tersine

Sayfasında 145 7 VB kod örneği, satır ve sayfa 146 satırında 11 C# kod örneği, yanlış bir bağımsız değişken konumlarını içerir.

Değiştir (145 VB sayfa):
If Regex.IsMatch(args(1),args(0)) Then

Için:
If Regex.IsMatch(args(0),args(1)) Then

Değiştir (146 C# sayfa):
if (Regex.IsMatch(args[1], args[0]))

Için:
if (Regex.IsMatch(args[0], args[1]))

Sayfa 146: TestRegExp komut bağımsız kısmen yanlış

Sayfada 146, iki komut satırı ve beklenen çıktı örnekleri ilk paragrafın altında kısmen yanlıştır.

Değişikliği:
C:\>TestRegExp ^\d{5}$ 1234
Düzenli ifade eşleşen giriş NOT YAPAR.
C:\>TestRegExp ^\d{5}$ 12345
Giriş, normal ifade ile eşleşir.

Için:
C:\TestRegExp 1234 ^^\d{5}$
düzenli ifade eşleşen giriş NOT YAPAR.
(Not: başka bir tane eklemek zorunda ^ komut satırı yorumlaması nedeniyle ^ çıkış karakteri olarak. Ikinci ^ doğrudan Visual Studio komut satırı proje özellikleri - hata ayıklama - komut satırı bağımsız değişkenleri ile komut satırı bağımsız değişkenleri eklerken gerekli değildir.)
C:\TestRegExp 12345 ^^\d{5}$
Giriş, normal ifade ile eşleşir.

Sayfa 165: ReformatPhone yöntemi yerine belirtilen IsZip yöntemi

165 Sayfasında, önce adım 3 Alıştırmayı 2 kod örneğini son tümceyi okur:

"Birçok farklı normal ifadeler çalışır, ancak yazma IsZip yöntemi şöyle:"

Bunu şöyle olmalıdır:

"Birçok farklı normal ifadeler çalışır, ancak yazma ReformatPhone yöntemi şöyle:"

Sayfa 170: "E" yanıt E ' kaldırılması gerekir

Sayfada 170, soru 4, yanıt E okur:

"E. amomomottohez"

Bunu şöyle olmalıdır:

"amomomottohez"

Sayfa 187: "veya dizin" kaldırılması gerekir

187 Sayfasında Hashtable ve StringDictionary açıklamasında hataları vardır.

Değiştir:
"Alma adı veya dizini tarafından izin veren BIR Hashtable koleksiyonu nesnelerin ad/değer çiftleri"

Kime:
"Adıyla alma izin veren BIR Hashtable koleksiyonu nesnelerin ad/değer çiftleri"

Değiştir:
"Alma adı veya dizini tarafından izin veren StringDictionary A topluluğu dizelerinin ad/değer çiftleri"

Kime:
"Adıyla alma veren StringDictionary A topluluğu dizelerinin ad/değer çiftleri"

Sayfa 188: yerinde, toplama başvurulan sınıfı

188 Sayfasında, ekleme ve kaldırma öğeler bölümün ikinci tümceyi okur:

"Için öğe ekleme ve kaldırma öğeleri sınıfından olduğu çok açık."

Bunu şöyle olmalıdır:

"Için öğe ekleme ve kaldırma öğeleri koleksiyonu kullanımda oldukça kolay."

Sayfa 192: kod örneğinde yeni satır eksik.

192. Sayfada, yedinci ikinci örnek kod satırını okur:

// C# IEnumerator enumerator = coll.GetEnumerator();

Bunu şöyle olmalıdır:

// C# IEnumerator enumerator = coll.GetEnumerator();


Sayfa 192: "++ x"olmalıdır"x ++"

Ikinci satırı, sayfadaki ilk kod örneğini 192 sayfasında yanlıştır.

Değişikliği:
for (int x = 0; x < coll.Count; ++x)

Için:
for (int x = 0; x < coll.Count; x++)

Microsoft Press, bilgilendirici ve doğru defterleri sağlamayı amaçlamaktadır. Tüm açıklamalar ve yukarıda listelenen düzeltmeler bu kitap, gelecekteki printings eklenmesi için hazırsınız. Bir sonraki yazdırma, bu kitap, birçok veya tüm düzeltmeler yukarıdaki zaten içerebilir.
0-7356-2277-9 978-0-7356-2277-7

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 923018 - Son İnceleme: 12/09/2015 06:32:47 - Düzeltme: 2.23

MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-536): Microsoft .NET Framework 2.0 - Application Development Foundation, ISBN 0-7356-2277-9

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB923018 KbMttr
Geri bildirim