Büyük boyutlu bir dosyayı karşıdan yükleme, bir ISA Server 2004 s, SOCKS istemci bilgisayar başarısız veya bir ISA Server 2006 s, SOCKS istemci bilgisayarı Pasif mod FTP kullanır.

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

923322
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Belirtiler
Bir <a0>FTP</a0> istemci bilgisayarı Pasif mod FTP kullanarak büyük boyutlu bir dosyayı açtığında, 120 saniyeden daha uzun sürerse karşıdan yükleme başarısız olur.
Neden
Bu sorun, aşağıdaki koşullar geçerli olduğunda oluşabilir:
 • FTP istemci bilgisayar, SOCKS kullanmak üzere yapılandırılmış iletişim kuralı.
 • FTP istemci bilgisayara giden Pasif FTP erişimi için Microsoft ınternet Security ve Acceleration (ISA) Server 2004 veya Microsoft ınternet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 kullanır.
 • ISA Server 2004 veya ISA Server 2006'daki boş bağlantı zaman aşımı değerini varsayılan değer 120 saniye olarak ayarlanır.
Pasif mod FTP giden bir denetim kanalı bağlantısı ve bir giden veri kanalı bağlantısı kullanır. Dosya Aktarım veri kanalı oluşur. Aşağıdaki koşullar doğruysa, FTP) denetim kanalı zaman aşımına uğradı:
 • Veri, karşıdan yükleme işlemi sırasında denetim kanalı gönderilmez.
 • Pasif mod FTP dosya karşıdan yükleme 120 saniyeden daha uzun sürer.
Ardından, FTP sunucusu, dosya karşıdan yükleme işlemini durdurur.
Çözüm
Bu sorunu gidermek için <a0></a0>, ISA Server 2004 ve ISA Server 2006 için en son hizmet paketini edinin.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
954258En son Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 hizmet paketi nasıl elde edilir
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
891024En son ISA Server 2004 hizmet paketi nasıl elde edilir
Uygun hizmet paketini yükledikten sonra uygun bir değere SOCKS süzgeç boş bağlantı zaman aşımı değerini yapılandırmak için aşağıdaki Microsoft Visual Basic komut dosyasını çalıştırın.

Not Uygun bir zaman aşımı değerini belirlemek için <a0></a0>, aşağıdaki denklemi kullanır:
Timeout (seconds) = file size / download speed * 1.2
Örneğin, bir 1 megabit (Mbps) 200 megabayt (MB) dosyasını karşıdan yüklemek için uygun bir zaman aşımı değerini belirlemek için <a0></a0>, aşağıdaki denklemi kullanın:
 200*8 / 1 * 1.2 = 1920 seconds
Tek tek kullanmak için değerini yeniden hesaplamalısınız.

Not Boş bağlantı zaman aşımı ayarı, kaynak ile ilgili sorunları değil ortaya için kullanılmayan kaynakları serbest bırakmak yardımcı olur. Bu nedenle, gereksiz yere ayarlamak zaman aşımını artırın öneririz. 120 Saniye olan varsayılan zaman aşımı ayarı kullanıyorsanız, beklenmeyen sorunların de oluşturabilirsiniz.

Zaman aşımı ayarını değiştirmek için <a0></a0>, aşağıdaki adımları izleyin:

Not Önce aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz, uygun hizmet paketini yüklemeniz gerekir.
 1. Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gidin, Donatılar ' ın üzerine gelin ve Not Defteri ' ni tıklatın.
 2. Aşağıdaki kod yeni bir Not Defteri'ne yapıştırın belge. Sonra kodu ISA Server 2004 tabanlı bir bilgisayara ya da ISA Server 2006 tabanlı bilgisayara kaydedin. Bunu yapmak için <a0></a0>, SetSocksIdleTimeout.vbs gibi .vbs uzantılı bir dosya adı kullanın.
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.' THIS CODE IS MADE AVAILABLE AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. THE ENTIRE' RISK OF THE USE OR THE RESULTS FROM THE USE OF THIS CODE REMAINS WITH THE' USER. USE AND REDISTRIBUTION OF THIS CODE, WITH OR WITHOUT MODIFICATION, IS' HEREBY PERMITTED.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' This script sets the idle connection time-out value for the SOCKS filter.' The value is in seconds.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Sub SetSocksIdleTimeout()  ' Create the root object.  Dim root ' The FPCLib.FPC root object  Set root = CreateObject("FPC.Root")  'Declare the other objects needed.  Dim array    ' An FPCArray object  Dim Extensions ' An FPCExtensions object  Dim ApplicationFilters ' An FPCApplicationFilters object  Dim ApplicationFilter ' An FPCApplicationFilter object  Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection  Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object  ' Get references to the array object  Set array = root.GetContainingArray  On Error Resume Next  Set Extensions = array.Extensions  CheckError  Set ApplicationFilters = Extensions.ApplicationFilters  CheckError  Set ApplicationFilter = ApplicationFilters.Item("{25765C04-C80B-494C-914E-286297DB8C8E}")  Set VendorSets = ApplicationFilter.VendorParametersSets  Set VendorSet = VendorSets.Item( "{25765C04-C80B-494C-914E-286297DB8C8E}" )  VendorSet.Value("SessionIdleTimeoutSeconds") = 120 ' value in seconds to be set to desired value  ApplicationFilter.Save false, true  WScript.Echo "Done..."End SubSub CheckError()  If Err.Number <> 0 Then    WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description    Err.Clear  End IfEnd SubSetSocksIdleTimeout
 3. Bu komut, varsayılan zaman aşımı değeri 120 saniye kullanır. Ayarı istediğiniz zaman aşımı değerini değiştirin ve sonra komut dosyasını kaydedin.
 4. .Vbs komut dosyasını çift tıklatın.
Bu komut dosyasını çalıştırdıktan sonra yeni zaman aşımı değeri, ISA Server 2004 veya ISA Server 2006 üzerinden yapılan yeni SOCKS bağlantılarına uygulanır.

Varsayılan zaman aşımı değerini değiştirmek için <a0></a0>, komut dosyasýnda 120 saniye dön değerini değiştirmek, değişikliği kaydetmek ve sonra komut dosyasını yeniden çalıştırın.
Pratik Çözüm
Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için <a0></a0>, FTP denetim kanalı "Canlı tutma" komutlar göndermek için FTP programı'nı yapılandırın.

Kullandığınız FTP programı bu özelliği destekleyip desteklemediği hakkında daha fazla bilgi için FTP programın belgelerine bakın.
Durum
Microsoft, "Geçerli Olduğu Ürünler" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bu sorunun olduğunu onaylamıştır.
Referanslar
ISA Server düzeltmeleri ve ISA Server güncelleştirmeleri yükleme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
885957ISA Server düzeltmeleri ve güncelleştirmeleri yükleme hakkında

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 923322 - Son İnceleme: 01/16/2015 01:59:50 - Düzeltme: 2.0

 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Enterprise Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbtshoot kbexpertiseadvanced kbqfe kbprb KB923322 KbMttr
Geri bildirim