Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Windows Vista'da çevirmeli bağlantı veya VPN bağlantısı kurmaya çalışırken karşılaşabileceğiniz Hata Kodlarının listesi

GİRİŞ
Bu makalede, Windows Vista çalıştıran bir bilgisayarda çevirmeli bağlantı veya VPN bağlantısı kurmaya çalışırken alabileceğiniz Hata Kodları listelenmiştir.
Daha fazla bilgi
Aşağıdaki liste, çevirmeli bağlantı veya VPN bağlantısı kurmaya çalışırken alabileceğiniz Hata Kodlarını içerir:

600
Bir işlem beklemede.

601
Bağlantı noktası tanıtıcısı geçersiz.

602
Bağlantı noktası zaten açık.

603
Arayanın arabelleği çok küçük.

604
Yanlış bilgi belirtildi.

606
Bağlantı noktası bağlı değil.

608
Aygıt yok.

609
Aygıt türü yok.

610
Arabellek geçersiz.

612
Yol ayrılmamış.

615
Bağlantı noktası bulunamadı.

616
Zaman uyumsuz bir istek beklemede.

617
Bağlantı noktası veya aygıt bağlantısı zaten kesiliyor.

618
Bağlantı noktası açık değil.

619
Bağlantı noktasının bağlantısı kesildi.

621
Telefon defteri dosyası açılamıyor.

622
Telefon defteri dosyası yüklenemiyor.

623
Telefon defteri girişi bulunamıyor.

624
Telefon defteri dosyasına yazılamıyor.

625
Telefon defterinde geçersiz bilgi bulundu.

627
Anahtar bulunamıyor.

628
Bağlantı noktasının bağlantısı kesildi.

629
Uzaktaki bilgisayar tarafından bağlantı noktasının bağlantısı kesildi.

630
Donanım hatası nedeniyle bağlantı noktasının bağlantısı kesildi.

631
Kullanıcı tarafından bağlantı noktasının bağlantısı kesildi.

632
Yapı boyutu doğru değil.

633
Bağlantı noktası zaten kullanımda veya Uzaktan Erişim araması için yapılandırılmamış.

Not Bu hata iletisinin İngilizce sürümünde, "dial out" yerine yanlışlıkla "dialout" yazılmıştır.

635
Bilinmeyen hata.

636
Bağlantı noktasında yanlış aygıt takılı.

638
İstek zaman aşımına uğradı.

645
İç kimlik doğrulama hatası.

646
Hesabın günün bu saatinde oturum açma izni yok.

647
Hesap devre dışı bırakıldı.

648
Parola süresi doldu.

649
Hesabın Uzaktan Erişim izni yok.

651
Modeminiz (veya diğer bağlantı aygıtı) bir hata bildirdi.

652
Aygıttan tanınmayan bir yanıt alındı.

653
Aygıtın gerek duyduğu bir makro, aygıtın .INF dosyasındaki bölümünde bulunamadı.

654
Aygıt .INF dosya bölümündeki bir komut ya da yanıt tanımsız bir makroyla ilgili.

655
<message> makrosu aygıt .INF dosya bölümünde bulunamadı.

656
Aygıt .INF dosya kısmındaki <defaultoff> makrosu tanımsız bir makro.

657
Aygıt .INF dosyası açılamadı.

658
Aygıt .INF veya medya .INI dosyasındaki aygıt adı çok uzun.

659
Medya .INI dosyası, bilinmeyen bir aygıt adını gösteriyor.

660
Aygıt .INF dosyası, komut için hiç bir yanıt içermiyor.

661
Aygıtın .INF dosyasında bir komut eksik.

662
Aygıt .INF dosyası bölümünde listelenmeyen bir makroyu ayarlama girişiminde bulunuldu.

663
Medya .INI dosyası, bilinmeyen bir aygıt türünü gösteriyor.

664
Bellek ayrılamıyor.

665
Bağlantı noktası Uzaktan Erişim için yapılandırılmamış.

666
Modeminiz (veya diğer bağlantı aygıtınız) çalışmıyor.

667
Medya .INI dosyası okunamıyor.

668
Bağlantı kesildi.

669
Medya .INI dosyasındaki kullanım parametresi geçersiz.

670
Medya .INI dosyasından bölüm adı okunamıyor.

671
Medya .INI dosyasından aygıt türü okunamıyor.

672
Medya .INI dosyasından aygıt adı okunamıyor.

673
Medya .INI dosyasından kullanım okunamıyor.

676
Telefon hattı meşgul.

677
Modem yerine bir kişi yanıt verdi.

678
Yanıt yok.

679
Taşıyıcı algılanamadı.

680
Çevir sesi yok.

691
Kullanıcı adı ve/veya parola etki alanında geçersiz olduğu için erişim reddedildi.

692
Bağlantı noktası veya takılı aygıtta donanım hatası.

693
ERROR NOT BINARY MACRO

694
ERROR DCB NOT FOUND

695
ERROR STATE MACHINES NOT STARTED

696
ERROR STATE MACHINES ALREADY STARTED

697
ERROR PARTIAL RESPONSE LOOPING

698
Aygıt .INF dosyasındaki yanıt anahtar adı beklenen biçimde değil.

699
Aygıtın yanıtı arabellek taşmasına neden oldu.

700
Aygıt .INF dosyasındaki genişletilmiş komut çok uzun.

701
Aygıt, COM sürücüsünün desteklemediği bir bit/sn hızına yükseldi.

702
Beklenmediği halde aygıt yanıtı alındı.

703
ERROR INTERACTIVE MODE

704
ERROR BAD CALLBACK NUMBER

705
ERROR INVALID AUTH STATE

707
X.25 tanı göstergesi.

708
Hesap kullanım süresi doldu.

709
Etki alanında parola değiştirilirken hata oldu.

710
Modeminizle iletişim sırasında seri taşıma hataları algılandı.

711
RasMan başlatma hatası. Olay günlüğünü denetleyin.

713
Etkin ISDN hattı yok.

716
Uzaktan Erişim Hizmeti IP yapılandırması kullanılamaz.

717
Uzaktan Erişim IP adresleri havuzunda kullanılabilir IP adresi yok.

718
PPP zaman aşımı.

720
PPP denetim protokolleri yapılandırılmamış.

721
Uzaktaki PPP eşi yanıt vermiyor.

722
PPP paketi geçersiz.

723
Telefon numarası, önek ve sonekle birlikte çok uzun.

726
IPX protokolü, dışarı aramalarda aynı anda birden fazla bağlantı noktasında kullanılamaz.

728
Uzaktan Erişim'e bağlanmış bir IP bağdaştırıcısı bulunamadı.

729
IP protokolü yüklenmediği sürece SLIP kullanılamaz.

730
Bilgisayar kaydı tamamlanmadı.

731
Protokol yapılandırılmamış.

732
PPP anlaşması ilerlemiyor.

733
Sunucuda bu ağ iletişim kuralı için PPP denetim iletişim kuralı kullanılamıyor.

734
PPP bağlantı denetimi iletişim kuralı sonlandırıldı.

735
İstenilen adres sunucu tarafından reddedildi.

736
Uzak bilgisayar denetim iletişim kuralını sona erdirdi.

737
Geri döngü algılandı.

738
Sunucu adres atamadı.

739
Uzaktaki sunucu Windows NT şifrelenmiş parolasını kullanamıyor.

740
Uzaktan Erişim için yapılandırılan TAPI aygıtları başlatılamadı veya doğru yüklenmemiş.

741
Yerel bilgisayar şifrelemeyi desteklemiyor.

742
Uzak bilgisayar şifrelemeyi desteklemiyor.

749
ERROR_BAD_PHONE_NUMBER

752
Bir komut dosyası işlenirken sözdizimi hatası oluştu.

753
Birden fazla iletişim kuralı yönlendiricisi tarafından oluşturulduğu için bağlantı kesilemedi.

754
Sistem çok bağlı demeti bulamadı.

755
Bu bağlantı için özel bir çevirici belirlenmiş olduğundan, sistem otomatik çevirme gerçekleştiremiyor.

756
Bu bağlantıyı kurmak için zaten arama yapılıyor.

757
Uzaktan Erişim Hizmetleri, otomatik olarak başlatılamadı. Olay günlüğünde ek bilgi sağlanmıştır.

764
Hiçbir akıllı kart okuyucusu yüklü değil.

765
Internet Bağlantı Paylaşımı etkinleştirilemiyor. Bir LAN bağlantısı, otomatik IP adresleme için gerekli olan IP adresi ile zaten yapılandırılmış.

766
Bir sertifika bulunamadı. L2TP iletişim kuralını IPSec üzerinde kullanan bağlantılar bir makine sertifikasının yüklenmesini gerektirirler, bu, bilgisayar sertifikası olarak da bilinir.

767
Internet Bağlantı Paylaşımı etkinleştirilemiyor. Özel ağ olarak seçilen LAN bağlantısının, birden fazla yapılandırılmış IP adresi var. Internet Bağlantı Paylaşımı'nı etkinleştirmeden önce, LAN bağlantısını tek IP adresi ile yeniden yapılandırın.

768
Bağlantı denemesi, veri şifrelemedeki başarısızlık nedeniyle başarısız oldu.

769
Belirtilen hedef ulaşılamaz durumda.

770
Uzak bilgisayar bağlantı isteğini reddetti.

771
Bağlantı denemesi başarısız oldu çünkü ağ meşguldü.

772
Uzak bilgisayarın ağ donanımı istenen aramanın türüyle uyumlu değildi.

773
Hedef adres değiştiğinden bağlantı denemesi başarısız oldu.

774
Geçici bir hatalı durum nedeniyle bağlantı denemesi başarısız oldu. Yeniden bağlanmayı deneyin.

775
Arama uzak bilgisayar tarafından engellendi.

776
Uzak bilgisayar Rahatsız Etmeyin özelliğini etkinleştirdiğinden arama başarılamadı.

777
Uzak bilgisayardaki modem (veya başka bir bağlantı aygıtı) çalışmadığından bağlantı denemesi başarısız oldu.

778
Sunucunun kimliği doğrulanamadı.

780
Bu bağlantı için denenen bir işlev geçersizdi.

782
Yönlendirme ve Uzaktan Erişim bu bilgisayarda etkinleştirilmiş olduğu için Internet Bağlantı Paylaşımı (ICS) ve Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı (ICF) etkinleştirilemiyor. ICS veya ICF'yi etkinleştirmek için, öncelikle Yönlendirme ve Uzaktan Erişim'i devre dışı bırakın. Yönlendirme ve Uzaktan Erişim, ICS veya ICF hakkında daha fazla bilgi için, Yardım ve Destek'e bakın.

783
Internet Bağlantı Paylaşımı etkinleştirilemiyor. Özel ağ olarak seçilen LAN bağlantısı yok veya ağ bağlantısı kesilmiş. Internet Bağlantı Paylaşımı'nı etkinleştirmeden önce, LAN bağdaştırıcısının bağlı olduğundan emin olun.

784
Oturum açma sırasında bu bağlantıdan arayamazsınız çünkü akıllı kartın üzerindekinden farklı bir kullanıcı adı yapılandırılmış. Bunu oturum açma sırasında kullanmak isterseniz, akıllı kartın üzerindeki kullanıcı adını kullanacak şekilde yapılandırın.

785
Oturum açma sırasında bu bağlantıdan arayamazsınız çünkü bir akıllı kart kullanmak için yapılandırılmamış. Bunu oturum açma sırasında kullanmak isterseniz, akıllı kart kullanacak şekilde yapılandırın.

786
Bilgisayarınızda güvenlik kimlik doğrulaması için kullanılabilecek makine sertifikası bulunamadığından L2TP bağlantı girişimi başarısız oldu.

787
Güvenlik katmanı uzaktaki bilgisayarın kimliğini doğrulayamadığından L2TP bağlantı girişimi başarısız oldu.

788
Güvenlik katmanı uzaktaki bilgisayarla uyumlu parametreler kullanamadığından L2TP bağlantı girişimi başarısız oldu.

789
Güvenlik katmanı uzaktaki bilgisayarla başlangıç görüşmeleri sırasında bir işleme hatasıyla karşılaştığından L2TP bağlantı girişimi başarısız oldu.

790
Uzaktaki bilgisayarın sertifika doğrulaması başarısız olduğundan L2TP bağlantı girişimi başarısız oldu.

791
Bağlantı için güvenlik ilkesi bulunamadığından L2TP bağlantı girişimi başarısız oldu.

792
Güvenlik görüşmesi zaman aşımına uğradığından L2TP bağlantı girişimi başarısız oldu.

793
Güvenlik görüşmesi sırasında bir hata oluştuğundan L2TP bağlantı girişimi başarısız oldu.

794
Bu kullanıcı için Çerçeveli İletişim Kuralı RADIUS özelliği PPP değil.

795
Tünel Türü RADIUS özelliği bu kullanıcı için doğru değil.

796
Hizmet Türü RADIUS özelliği bu kullanıcı için Çerçeveli ya da Çerçeveli Geri Arama değil.

797
Modem bulunamadığından veya meşgul olduğundan uzak bilgisayara bağlantı kurulamadı. Detaylı yardım için Daha Fazla Bilgi'yi tıklatın veya bu hata numarasıyla Yardım ve Destek Merkezinde arama yapın.

798
Bu Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü ile kullanılabilecek bir sertifika bulunamadı.

799
Ağdaki bir IP adresi çakışması nedeniyle Internet Bağlantısı Paylaşımı (ICS) etkinleştirilemedi. ICS, ana bilgisayarın 192.168.0.1'i kullanacak şekilde yapılandırılmasını gerektirir. Ağdaki başka hiçbir istemcinin 192.168.0.1'i kullanacak şekilde yapılandırılmış olmadığından emin olun.

800
VPN bağlantısı kurulamıyor. VPN sunucusuna erişilemiyor olabilir veya güvenlik parametreleri bu bağlantı için doğru yapılandırılmamış olabilir.

801
Bu bağlantı erişim sunucusunun kimliğini doğrulamak için yapılandırıldı ancak Windows, sunucunun gönderdiği dijital sertifikayı doğrulayamıyor.

802
Sağlanan kart tanınmıyor. Lütfen kartın doğru takıldığını ve tam olarak oturduğunu denetleyin.

803
Oturum tanımlama bilgisinde saklanan PEAP yapılandırması, geçerli oturum yapılandırmasıyla eşleşmiyor.

804
Oturum tanımlama bilgilerinde depolanan PEAP kimliği geçerli kimlikle eşleşmiyor.

805
Bu bağlantı, oturum açan kullanıcının kimlik bilgilerini kullanacak biçimde yapılandırıldığı için, oturum açarken bu bağlantıyı kullanarak çevirme yapamazsınız.

806
Bilgisayarınızla VPN sunucusu arasında bağlantı başlatılmış, ancak VPN bağlantısı tamamlanamıyor. Bunun en yaygın nedeni, bilgisayarınızla VPN sunucusu arasındaki en az bir Internet aygıtının (örneğin, güvenlik duvarı veya yönlendirici) Genel Yönlendirme Kapsüllemesi (GRE) protokolü paketlerine izin verecek biçimde yapılandırılmamış olmasıdır. Sorun devam ederse, ağ yöneticinize veya Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun.

807
Bilgisayarınızla VPN sunucusu arasında ağ bağlantısı kesildi. Bunun nedeni VPN iletimindeki bir sorun olabilir ve genellikle Internet gecikmesi veya VPN sunucunuzun kapasite sınırına ulaşmış olması sonucunda oluşan bir durumdur. Lütfen VPN sunucusuna yeniden bağlanmayı deneyin. Bu sorun devam ederse, VPN yöneticisine başvurun ve ağ bağlantısının kalitesini çözümleyin.

808
Uzak sunucu bağlantıyı reddettiğinden, bilgisayarınızla VPN sunucusu arasında ağ bağlantısı kurulamadı. Bunun nedeni, genellikle sunucunun yapılandırmasıyla bağlantı ayarlarınız arasındaki uyuşmazlıktır. Sunucu yapılandırmasını ve bağlantı ayarlarınızı doğrulamak için lütfen uzak sunucunun Yöneticisine başvurun.

809
Uzak sunucu yanıt vermediğinden, bilgisayarınızla VPN sunucusu arasında ağ bağlantısı kurulamadı. Bunun nedeni, bilgisayarınızla uzak sunucu arasındaki ağ aygıtlarından (örneğin, güvenlik duvarları, NAT, yönlendiriciler vb.) birinin VPN bağlantılarına izin verecek biçimde yapılandırılmaması olabilir. Soruna hangi aygıtın neden olabileceğini belirlemek için, lütfen Yöneticinize veya servis sağlayıcınıza başvurun.

810
Bilgisayarınızla VPN sunucusu arasında bir ağ bağlantısı başlatıldı, ancak VPN bağlantısı tamamlanamadı. Buna, genellikle, istemci ile sunucu arasındaki kimlik doğrulaması için hatalı veya süresi dolmuş bir sertifikanın kullanılması neden olur. Kimlik doğrulamada kullanılan sertifikanın geçerli olduğundan emin olmak için, lütfen Yöneticinize başvurun.

811
Uzak sunucu yanıt vermediğinden, bilgisayarınızla VPN sunucusu arasında ağ bağlantısı kurulamadı. Buna genellikle, istemciyle sunucu arasındaki önceden paylaşılmış anahtar sorunu neden olur. Önceden paylaşılmış anahtar, IP Güvenliği (IPSec) iletişim döngüsünde belirttiğiniz kişi olduğunuzdan emin olmak için kullanılır. Önceden paylaşılmış anahtar sorununun kaynağını belirlemek için, lütfen yöneticinizden yardım isteyin.

812
RAS/VPN sunucunuzda yapılandırılan bir ilke nedeniyle bağlantı engellendi. Özellikle, sunucu tarafından kullanıcı adınızı ve parolanızı doğrulamak için kullanılan kimlik doğrulama yöntemi bağlantı profilinizde yapılandırılmış olan kimlik doğrulama yöntemiyle eşleşmeyebilir. Lütfen RAS sunucusunun Yöneticisine başvurun ve bu hata hakkında bilgi verin.

813
Aynı aygıt veya bağlantı noktası kullanılarak daha önce kurulmuş bir geniş bant bağlantısı zaten varken, ikinci bir geniş bant bağlantısı kurmaya çalıştınız. Lütfen önceki bağlantıyı kesin ve bağlantıyı yeniden kurun.

814
Geniş bant bağlantısı için gereken, temel alınan Ethernet bağlantısı bulunamadı. Bu bağlantıyı denemeden önce, lütfen Ethernet bağdaştırıcısını Ağ Bağlantıları klasörü aracılığıyla bilgisayarınıza yükleyin ve etkinleştirin.

815
Uzak sunucu yanıt vermediğinden, bilgisayarınızda geniş bant ağ bağlantısı kurulamadı. Bunun nedeni, bu bağlantının 'Hizmet Adı' alanında yer alan geçersiz bir değer olabilir. Lütfen Internet Servis Sağlayıcınıza başvurun ve bu alanın doğru değerini sorarak Bağlantı Özellikleri'nde söz konusu alanı güncelleştirin.

816
Etkinleştirmeye çalıştığınız bir özellik veya ayar artık uzaktan erişim hizmeti tarafından desteklenmiyor.

817
Bağlantı, bağlıyken silinemez.

818
Ağ Erişim Koruması (NAP) zorlama istemcisi uzaktan erişim bağlantıları için sistem kaynakları oluşturamadı. Bazı ağ hizmetleri veya kaynakları kullanılamayabilir. Sorun devam ederse, uzaktan erişim bağlantısını kesip yeniden deneyin veya uzaktan erişim sunucusunun yöneticisine başvurun.

819
Ağ Erişim Koruması Aracısı (NAP Aracısı) hizmeti devre dışı veya bu bilgisayarda yüklü değil. Bazı ağ hizmetleri veya kaynakları kullanılamayabilir. Sorun devam ederse, uzaktan erişim bağlantısını kesip yeniden deneyin veya uzaktan erişim sunucusunun yöneticisine başvurun.

820
Ağ Erişim Koruması (NAP) zorlama istemcisi Ağ Erişim Koruması Aracısı (NAP Aracısı) hizmetine kaydolamadı. Bazı ağ hizmetleri veya kaynakları kullanılamayabilir. Sorun devam ederse, uzaktan erişim bağlantısını kesip yeniden deneyin veya uzaktan erişim sunucusunun yöneticisine başvurun.

821
Ağ Erişim Koruması (NAP) zorlama istemcisi, uzaktan erişim bağlantısı olmadığından isteği işleyemedi. Uzaktan erişim bağlantısını yeniden deneyin. Sorun devam ederse, Internet'e bağlanabildiğinizden emin olun ve uzaktan erişim sunucusunun yöneticisine başvurun.

822
Ağ Erişim Koruması (NAP) zorlama istemcisi yanıt vermedi. Bazı ağ hizmetleri veya kaynakları kullanılamayabilir. Sorun devam ederse, uzaktan erişim bağlantısını kesip yeniden deneyin veya uzaktan erişim sunucusunun yöneticisine başvurun.

823
Alınan Şifre Bağlama TLV'si geçersiz.

824
Şifre Bağlama TLV'si alınmadı.

825
Noktadan Noktaya Tünel Protokolü (PPTP) IPv6 ile uyumsuz. Sanal özel ağın türünü Katman İki Tünel Protokolü (L2TP) olarak değiştirin.

Not Bu hata iletisinin İngilizce sürümünde, "Tunnelling" yerine yanlışlıkla "Tunneling" yazılmıştır.

826
Önbelleğe alınan kimlik bilgilerinin EAPTLS doğrulaması başarısız oldu. Lütfen önbelleğe alınan kimlik bilgilerini atın.

827
IKE ve AuthIP IPSec Anahtarlama Modülleri hizmeti ve/veya Temel Filtre Altyapısı hizmeti çalışmadığı için L2TP/IPsec bağlantısı tamamlanamıyor. L2TP/IPSec bağlantısı kurmak için bu hizmetler gereklidir. Lütfen, bağlantı numarasını çevirmeden önce bu hizmetlerin başlatılmış olduğundan emin olun.

Not Bu hata iletisinin İngilizce sürümünde, "dialling" yerine yanlışlıkla "dialing" yazılmıştır.
Özellikler

Makale No: 923944 - Son İnceleme: 02/08/2007 19:03:52 - Düzeltme: 2.2

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

  • kbtshoot kberrmsg kbnetwork kbexpertisebeginner kbinfo KB923944
Geri bildirim