Microsoft Dynamics GP ortalama maliyet hesaplaması yapılan geliştirmeler

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 923960
Özet
Bu makalede, Microsoft Dynamics GP için yükselttiğinizde oluşan farklı işlemler açıklanır. Bu makalede ayrıca hangi genel muhasebede ayarlama hareketleri oluşturulur ve maliyet ayarlamaları yapılan senaryolar açıklanır.
GİRİŞ
Bu makalede, Microsoft Dynamics GP ortalama maliyet hesaplaması yapılan bazı yenilikler ve ortalama maliyet hesaplama anlatılmaktadır.
Daha fazla bilgi
Şu anda ortalama maliyet değerleme maddeler için kullanın ve toplu işlemleri veya bu öğeleri kullanan belgeler deftere nakledilmemiş durumunda öneririz post bu toplu işlemleri ve belgelerini Microsoft Dynamics GP için yükseltme. Bu eylem, Geçmiş tarihli hareketlerin deftere nakledilmesi kullanıcıların önlemeye yardımcı olur.

Örneğin, aşağıdaki senaryoyu düşünün. Bir belge tarihi 1 Haziran 2006, ortalama kalıcı öğe XYZ için son giriş vardır. Microsoft Dynamics GP sürüm 9.0 15 Haziran 2006 tarihinde güncelleştirilmiştir. Madde içeren bir belge tarihi 1 Haziran 2006'dan önce XYZ içeren bir belgeyi deftere nakletmeye çalışıyorsanız post başarısız olur. Belge tarihi 1 Haziran 2006 veya daha sonraki bir tarih için değiştirmeniz gerekir.


Microsoft Dynamics GP yükseltme

Yükseltme sırasında oluşan işlemleri

Yükseltme işlemi sırasında Microsoft Dynamics GP IV10200 tablosunda aşağıdaki alanlardan değerleri ayarlar:
 • Değerleme yöntemi (VCTNMTHD)
 • Eldeki Miktar (QTYONHND)
 • Ayarlanmış maliyeti (ADJUNITCOST)
Microsoft Dynamics GP için yükseltmeden önce girilen satınalma alış irsaliyelerini otomatik olarak genel muhasebe hareketleri oluşturmak için veya ortalama maliyetlerini yeniden hesaplamak için gerekli verileri yok. Bu nedenle, yükseltme sırasında aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:
 • Microsoft Dynamics GP FIFO kalıcı veya LIFO kalıcı bir değerleme yöntemi olan her öğe için IV10200 tablosunda son satılmamış olanlar giriş tanımlar. Microsoft Dynamics GP IV10200 tablosunda aşağıdaki değerlere ayarlar:
  • Değerleme yöntemi: 1 için kalıcı FIFO veya LIFO kalıcı 2
  • Eldeki Miktar: madde için tüm sitelerde genel eldeki miktar
  • Ayarlanmış maliyet: birim maliyet maddenin satılmamış olanlar son giriş
  Not Bu işlem sırasında Konum kodu alanını ve Miktar türü alanındaki değerler göz ardı edilir.
 • Microsoft Dynamics GP dönemsel değerleme yöntemi olan her öğe için IV10200 tablosuna satılmamış olanlar son giriş tanımlar. Microsoft Dynamics GP IV10200 tablosunda aşağıdaki değerlere ayarlar:
  • Değerleme yöntemi: bir FIFO dönemsel değerleme yöntemi veya LIFO dönemsel değerleme yöntemi için 54
  • Eldeki Miktar: madde için tüm sitelerde genel eldeki miktar
  • Ayarlanmış maliyet: Madde bakım penceresinde Geçerli maliyet alanındaki değeri
  Not Bu işlem sırasında Konum kodu alanını ve Miktar türü alanındaki değerler göz ardı edilir.
 • Microsoft Dynamics GP ortalama kalıcı bir değerleme yöntemi olan her öğe için IV10200 tablosunda son satılmamış olanlar giriş tanımlar. Microsoft Dynamics GP IV10200 tablosunda aşağıdaki değerlere ayarlar:
  • Değerleme yöntemi: 3
  • Eldeki Miktar: madde için tüm sitelerde genel eldeki miktar
  • Ayarlanmış maliyet: Madde bakım penceresinde Geçerli maliyet alanındaki değeri
  Not Bu işlem sırasında Konum kodu alanını ve Miktar türü alanındaki değerler göz ardı edilir.
 • Bu bölümde daha önce açıklanan eylemleri güncelleştirilmemiş tüm satınalma alış irsaliyeleri için Microsoft Dynamics GP Değerleme yöntemi alanında sıfır olarak ayarlar. Giriş bir sürümünde Microsoft Dynamics GP sürüm 9.0 önce nakledildiği sıfır değerini gösterir.
 • Açıklanan yöntemlerden birini daha önce bu bölümde kullanarak damgalanır herhangi bir kaydın düşünün. Bu kayıtların herhangi Satılan miktar sıfırdan büyük olan bir alan varsa, dönüştürme IV10201 tablosunda da satılan miktar bir ayrıntı kaydı oluşturur. Bu kayıt alış irsaliyesi Satılan miktar alanıyla aynı miktarı gösterir.

Stok maddelerinin bazı değerleme yöntemleri tarafından efektleri

Ortalama kalıcı, LIFO kalıcı veya FIFO kalıcı bir değerleme yöntemine sahip stok maddeleri olan müşteriler için aşağıdaki bilgiler geçerlidir:
 • Microsoft Dynamics GP otomatik ayarlamalar genel muhasebede bir maddenin satıldığı veya stoktan tüketilen ve maliyet sonra değiştirilmişse, oluşturur. Sürüm 9.0 önce önceki sürümlerde, Microsoft Dynamics GP stok hesabına ve maliyet, mal satılan (SMM) hesabının ayarları el ile girmek için talimat bir rapor oluşturulur. Bu eylem, satılan veya öğeleri, tüketilen hareketler tarafından kullanılan hesapları düzeltmek için tasarlanmıştır. Microsoft Dynamics GP içinde bu ayarlamalar şimdi otomatik olarak oluşturulur.

  Microsoft Dynamics GP satılan miktar ek hareket ayrıntısı IV10201 tabloya kaydeder. Microsoft Dynamics GP ayarlama hareketleri oluştur Bu ek veri sağlar. Microsoft Dynamics GP için Microsoft Dynamics GP yükselttikten sonra deftere nakledilen bu satılan miktar hareketleri ayarlama hareketleri için genel deftere nakil günlüğü raporu oluşturur. Maliyet farkı günlüğü hala Ayrıntılar için Satılan miktar alanının değeri olmayan maddeler için bir ileti görüntüler. Bu ileti, bir maliyet ayarlamasının hareketlerinin genel muhasebeye yapmak önerir.
 • Ayarlama tutarı orijinal maliyeti deftere nakledilen hareket yeni belirlenen maliyeti arasındaki fark için yapılır.
Aşağıdaki eylemler için ortalama kalıcı, LIFO kalıcı veya kalıcı FIFO maddeler için genel muhasebede ayarlama hareketleri oluşturmak üzere Microsoft Dynamics GP neden olabilir:
 • Stok maliyetleri ayarlamak pencere birim maliyeti, satınalma alış irsaliyesi değiştirmek için kullanılır. Microsoft Dynamics GP gerekli bir işlem için ayarlama miktarını belirlemek için maliyet farkı hesaplar.
 • Bunlar fatura maliyet sevkıyat maliyetinden farklılık gösterir bir satınalma faturasını deftere naklettiğinizde stok yeniden değerlemek için kullanıcıları seçin.
 • Satınalma siparişi için aşağıdaki koşullar doğruysa, bir satınalma siparişi satır öğesi Kapalı durumuna değiştirilir:
  • Sevk edilen miktar alanının değeri Faturalanan Miktar alanının değerinden daha büyük.
  • Alan tutarı faturalanan miktar sıfır değil.
 • Bir satınalma iade siparişi hareketi nakledilir.
 • Satınalma alış irsaliyesi tarihi, varolan bir satın almadan önce alış irsaliyesi deftere nakil tarihi geldiğinde varolan bir satınalma alış irsaliyesi yığına eklenir.
Oluşturulacak maliyet ayarlamaları aşağıdaki senaryolara neden:
 • Aşağıdaki değerleri içeren bir satınalma siparişi sevk irsaliyesi hareketi deftere:
  • Sevk edilen miktar: 100
  • Birim Maliyet: $1.00
 • Aşağıdaki değerleri içeren bir satış faturasını deftere:
  • Sevk edilen miktar: 10
  • Birim Maliyet: $1.00
  • Faturalanan Miktar: 10 TL
 • $2 her birim maliyetini kullanarak deftere nakledilen sevk irsaliyesi için bir satınalma siparişi Fatura hareket alırsınız. Stok, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yeniden değerleme:
  • Size 100 $ yeniden değerlemek için stok hesabını borçlandırın.
  • 100 ABD Doları tahakkuk eden satınalma tutarını borç kaydeder ve sonra için 200 TL Borç hesapları hesabını alacaklandırın.
  • Size özgün giriş deftere nakledildikten sonra kaldırıldı 10 TL için stok hesabını alacaklandırın. Bu fatura dengelemek için SMM hesabı için 10 TL borç gerekir.

Genel muhasebe deftere nakil bilgileri

Otomatik olarak oluşturulan hareketleri deftere nakil genel muhasebe

Genel Muhasebe'ye otomatik olarak oluşturulan hareketlerin deftere nakledilmesi için aşağıdaki koşullar doğrudur:
 • Microsoft Dynamics GP için hareket kaynaklandığı serisi girilen deftere nakil tercihleri kullanır. Program Bir kaynağı genel girişinintürünü kullanır.
 • Deftere nakil raporu hedef seri alanı Finans için ayarlanır ve rapor alanı Genel deftere nakil günlüğüiçin ayarlanmış Deftere Nakil Kurulumu penceresini kullanarak seçilir.
 • Microsoft Dynamics GP hareket düzeyi nakil kullanarak bir belgeyi deftere naklettiğinizde, varolan kurallar izler. Program Genel muhasebeye aracılığıyla genel muhasebe deftere nakleder.
 • Microsoft Dynamics GP her zaman Özet olarak deftere nakleder.
 • Microsoft Dynamics GP genel muhasebe hareketlerini başarıyla oluşturduktan sonra bu hareketleri aşağıdaki özniteliklere sahip bir genel muhasebe toplu eklenir:
  • Toplu işlem kimliği: sistem tarafından oluşturulmuş
  • Kaynak: Genel Giriş
  • Açıklama: maliyet ayarlaması
  • Frekans: tek kullanım
  • Microsoft Dynamics GP "post" ve "üzerinden Gönder" seçeneklerini hareket kaynaklandığı serisinin geliştirir.
  • Toplu bir modülünden deftere naklettiğinizde, Microsoft Dynamics GP oluşturulacak bir genel muhasebe ayarlama neden olur, toplu iş her belge için bir günlük girdisi oluşturur. Satış sipariş işleme ve stok gibi modülleri örnekleridir. Özetle nakil çeşitli hesaplar olabilir.

   Not Deftere Nakil Kurulumu penceresinde belirlediğiniz seçeneğe bağlı olarak, Microsoft Dynamics GP için bu madde işareti öğesinde belirtilen özniteliklere sahip bir genel giriş toplu farklı eylemleri gerçekleştirir. Seçerseniz Oluştur yeni<b00> </b00> seçeneği, program oluşturur Yeni bir toplu iş girişi Genel Muhasebe'de hala varsa. Append seçeneğini belirlerseniz, program için varolan toplu hareketler ekler. Stok ayarlama maliyetleri penceresinden hareketleri kaynaklanan bir özel durum oluşur. Bu durumda, Microsoft Dynamics GP her zaman yeni bir toplu işlemi oluşturur.
  • Microsoft Dynamics GP "post" nasıl geliştirir ve Maliyet değişikliği işlemleri "aracılığıyla Gönder" seçeneklerini aşağıdaki örnekleri göz önünde bulundurun:
   • Satış sipariş işleme, Geçmiş tarihli iade belgesi Maliyet değişikliği günlük girdisi oluşturur. Bu maliyet değişiklik günlüğü girişi "Gönder" ve "üzerinden Gönder" satış serisinin hareket girişi Satış menşeinin seçenekleri kullanılmaya devam edilebilir.
   • Satınalma sipariş işleme, sevkiyat Geçmiş tarihli alış maliyeti değişiklik günlüğü girişi oluşturur. Bu maliyet değişiklik günlüğü girişi "Gönder" ve "üzerinden Gönder" satınalma dizisinin Receivings hareket girişi menşeinin seçenekleri kullanılmaya devam edilebilir.
   • Stokta bir artış Geçmiş tarihli düzeltme Maliyet değişikliği günlük girdisi oluşturur. Bu maliyet değişiklik günlüğü girişi "Gönder" ve "üzerinden Gönder" stok serisinin hareket girişi menşeinin seçenekleri kullanılmaya devam edilebilir.
 • Bir öğe için aşağıdaki değerleri göz önünde bulundurun:
  • Satınalma fiyat farkı hesabı
  • Stok hesabı
  • Stok mahsup hesabı
  • Stok Sapması Hesabı
  Microsoft Dynamics GP bu değerleri elde etmek, aşağıdaki işlem gerçekleşir:
  • Microsoft Dynamics GP ilk madde hesap Bakım penceresindeki hesap almayı dener.
  • Madde hesap bakım penceresinde hesap boşsa Microsoft Dynamics GP hesabı deftere nakil hesapları Kurulumu penceresinden elde etmek çalışır. Bu pencerede, StokGörüntü alanı ayarlanır.
  • Microsoft Dynamics GP yukarıda açıklanan adımları sırasında gerekli hesap sağlayamıyorsanız, hesap boş olacaktır.
 • Microsoft Dynamics GP madde için bir hesap aldığında site değişimi uygulanır.
 • Genel muhasebe hareket için genel muhasebe toplu kaydedilir ve aşağıdaki koşullar doğruysa, o hesap boştur:
  • Microsoft Dynamics GP bir miktar satılan ayrıntı hareketten hesaplarını kullanarak genel muhasebe hareketi oluşturmak çalışır.
  • Bir veya daha fazlası bu hesapları artık geçerli değil veya artık yok.
 • En az bir işlem bir boş deftere nakil hesabı varsa, stok serisi için Deftere Nakil Kurulumu penceresindeki Genel muhasebeye nakil onay kutusu seçili olsa bile Microsoft Dynamics GP toplu deftere nakletmez. Toplu deftere nakledilmesi gerektiğini, bir hesap numarası girmeniz gerekir.
 • Microsoft Dynamics GP deftere naklettiğinizde, deftere nakil hesapları etkin olup olmadığını belirlemek için kontrol eder. Bir hesap devre dışı bırakılmışsa, Microsoft Dynamics GP Stok modülü için deftere nakleder ve daha sonra bu hareket için genel muhasebe toplu oluşturur.

Ortalama kalıcı değerleme yöntemini kullanan maddeler

Ortalama kalıcı değerleme yöntemini kullanan maddeler için aşağıdaki koşullar doğruysa:
 • Geçerli (ortalama) maliyet sonra bu ek eylemler otomatik olarak hesaplanır:
  • Kullanıcı, kullanıcı için fatura maliyetini sevkiyat maliyetten farklı bir satınalma siparişi faturası deftere naklederken stok yeniden değerlemek seçer.
  • Kullanıcı stok maliyetleri ayarlamak pencere maliyetini bir satınalma alış irsaliyesi kaydı düzenlemek için kullanır.
  • Kullanıcı kalemi için Sevk edilen miktar alan değeri Faturalanan Miktar alanının değerinden büyükse ve Faturalanan Miktar alanının değeri sıfır değilse, bir satınalma siparişi satır öğesi durumunu Kapalı olarak değiştirir.
  • Kullanıcı bir satınalma iade siparişi hareketi deftere nakleder.
  • Kullanıcı varolan bir satınalma alış irsaliyesi yığına satınalma alış irsaliyesi ekler.
 • Öğe ve bir ortalama kalıcı, LIFO kalıcı veya kalıcı FIFO madde Satılan miktar değer ayarlamaları (geçerli) ortalama maliyetin hesaplanması için Microsoft Dynamics GP yükselttikten sonra deftere nakledilen satınalma alış irsaliyesi ayarladığınızda oluşur. Microsoft Dynamics GP için yükseltmeden önce Microsoft Dynamics GP gerekli verileri depolamadığından, ortalama maliyeti yeniden hesaplamak veya eski satınalma alış irsaliyeleri için ayarlanan hareketleri deftere nakletmek.
 • Varolan bir satınalma alış irsaliyesi bir ortalama maliyet maddenin birim maliyetini güncel değilse, Microsoft Dynamics GP aşağıdaki eylemleri gerçekleştirir:
  • Microsoft Dynamics GP önce aşağıdaki formülü kullanarak güncelleştirilmiş Giriş kaydı için yeni ayarlanan maliyet yeniden hesaplanır:
   {(Önceki girişin x eldeki miktarı önceki girişin ayarlanmış birim maliyet) + [(alış irsaliyesi miktar-Miktar iade) x alış Birim Maliyet]} ÷ [önceki makbuz eldeki miktar + (makbuz – eldeki miktar iade edilen miktar)]
   Notlar
   • Önceki makbuz eldeki miktar negatif bir değerse, Microsoft Dynamics GP formülde sıfır için bu değeri kullanır.
   • Makbuz eldeki miktar değeri belirli bir tarihe ve tüm siteler için toplam tutar. Sonra alış irsaliyesinin deftere nakledildiği satınalma alış irsaliyesi için toplam eldeki miktar Makbuz eldeki miktar değeri yansıtır. Yani, bu giriş miktarı Makbuz eldeki miktar değerini içerir.
   • Microsoft Dynamics GP PO dönmek bir hareketi deftere naklettiğinizde Miktar döndürülen değer Teslim alınan miktar değerinden çıkarılır, Teslim alınan miktar değerini azaltmak yerine satınalma makbuz Satılan miktar değerini artırır. Bu nedenle, gerçek Teslim alınan miktar değerini elde etmek için Microsoft Dynamics GP gerekir PO iade işlemlerinde yeni satılan miktar Ayrıntılar tablosunu inceleyin ve Miktar iade değeri ve Teslim alınan miktar değerini çıkarın.
  • Microsoft Dynamics GP ayarlanan satınalma alış irsaliyesi daha geç tarihli bir satınalma alış irsaliyesi ise, o sonraki giriş kaydı için yeni ayarlanmış maliyeti hesaplamak, sonraki satınalma alış irsaliyesi için geçerli (ortalama) maliyet yeniden hesaplanır. Bu işlem, her izleyen satınalma alış irsaliyesi için devam eder. Bu işlem, kullanıcı tarihe ayarlanmış maliyeti belirlemek için yığını üzerinden devam eder. Bu yeni değerin geçerli maliyeti olur. Microsoft Dynamics GP için her izleyen satınalma alış irsaliyesi işlemi devam ettikçe, her satınalma alış irsaliyesi için ayarlanmış maliyeti güncelleştirir. Ayrıca, Microsoft Dynamics GP ayarlanan satınalma alış daha sonraki tarihli ve tarihten sonraki giriş miktarı satılan her hareket için ayarlanan maliyet değerini güncelleştirir. Bu eylem, giriş tarihi esas alır. Bu eylem ayrıca önceki satınalma alış irsaliyesinden ayarlanmış maliyeti kullanır.

   Not Satınalma alış irsaliyesi kaydedildiğinde, Microsoft Dynamics GP için aşağıdaki denklemi toplamına eşit bir değer kullanarak satınalma alış irsaliyesi için Eldeki stok miktarı değer doldurur:
   (Stok eldeki miktarı önceki alış) + (Miktar (satınalma alış irsaliyesi sonra oluşan satılan miktar hareketleri kaydedilmiş ancak sonraki satınalma alış irsaliyesi önce tarihte dayalı) alınan önceki alış) –
   Aşağıdaki örnek aşağıdaki koşullar doğruysa varsayılmaktadır:
   • Başlangıç eldeki miktarı sıfırdır.
   • Satınalma iade siparişi hiçbir hareket edilmiştir
   Hareket türüEldeki stok miktarı Alınan miktarSatılan miktarBirim maliyetiAyarlanmış maliyet
   Giriş #1100100$1.00$1.00
   Giriş #2125100$1.501,25 $
   #1 satış501,25 $1,25 $
   Satışı #2251,25 $1,25 $
   Giriş #32001001.20 $$1.23
   Satışı #325$1.23$1.23
   Giriş #4250100$1.301,25 $
   Satışı #4501,25 $1,25 $
   Giriş #1 hesaplanmasında aşağıdaki formülü kullanır:
   [(0 x $0.00) + (100 x $1.00)] [0 + (0-100)] ÷ = 1,00 $
   Giriş #3 hesaplanmasında aşağıdaki formülü kullanır:
   [(125 x $1.25) + (100 x $1.20)] [125 + (0-100)] ÷ 1.227 $ =
   Not Bu hesaplamanın toplamı için 1.23 yuvarlanır.
  • Birim maliyeti varolan bir satınalma alış irsaliyesi güncelleştirildiğinde, Microsoft Dynamics GP ayarlanmış maliyeti satınalma alış irsaliyesinin ortalama maliyet hesaplama formülü aşağıdaki değerleri kullanarak yeniden hesaplar:
   • Kaydedilen Eldeki stok miktarı değerlerini
   • Ayarlanmış maliyet değerleri önceki giriş
   • Teslim alınan miktar kaydedilen değerler
   • Yeni Birim Maliyet değerleri
   Aşağıdaki durum güncelleştirilmiştir içinde varolan bir satınalma alış irsaliyesi bir durum örneğidir:
   • Stok Satınalma fiyat farkı bulunan bir satınalma siparişi faturası için yeniden değerleme.
   • Fatura için malzeme sapma veya varış yerindeki maliyet farkı içindir.
   Güncelleştirilen giriş daha geç tarihli bir makbuz kaydı varsa, Microsoft Dynamics GP adımları ve söz edilen ortalama maliyet hesaplama formülünü daha önce bu bölümde kullanarak giriş kayıt için ayarlanmış maliyeti yeniden hesaplar. Microsoft Dynamics GP son satınalma alış irsaliyesi kayıt için yeni ayarlanmış maliyeti kullanarak öğe Yönetimi penceresinde Geçerli maliyet alanını güncelleştirir. Ayrıca bu örnekte ayarlanmış maliyeti tarafından yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilir.

   Not Bu tablo aşağıdaki koşullar doğruysa varsayılmaktadır:
   • Giriş #3 için $1.28 bir birim maliyette bir satınalma siparişi faturası deftere.
   • Stoku yeniden değerlemek seçin.
   • Sevk İrsaliyesi $1.20 bir birim maliyette daha önce deftere nakledildi.
   Bu koşullar doğru olduğunda Microsoft Dynamics GP $1.28 olarak Giriş yığını üzerinde birim maliyeti güncelleştirir. Program daha sonra o makbuz kaydı başlatarak sonraki her giriş için ayarlanan maliyet yeniden hesaplar.
   Hareket türüEldeki stok miktarı Alınan miktarSatılan miktarBirim maliyetiAyarlanmış maliyet
   Giriş #1100100$1.00$1.00
   Giriş #2125100$1.501,25 $
   #1 satış501,25 $1,25 $
   Satışı #2251,25 $1,25 $
   Giriş #32001001.20 $$1.28$1.23$1,26
   Satışı #325$1.23$1.23$1,26
   Giriş #4250100$1.301,25 $$1.27
   Satışı #4501,25 $1,25 $
   Giriş #3 hesaplanmasında aşağıdaki formülü kullanır:
   [(125 x $1.25) + (100 x $1.28)] [125 + (0-100)] ÷ 1.263 $ =
   Not Bu hesaplamanın toplamı için 1,26 yuvarlanır.
   Giriş #4 hesaplanmasında aşağıdaki formülü kullanır:
   [(200 * $1,26) + (100 * $1.30)] [200 + (0-100)] ÷ 1.273 $ =
   Not Bu hesaplamanın toplamı için 1.27 yuvarlanır.
  • Microsoft Dynamics GP satınalma alış irsaliyelerinin ayarlanan maliyet fiyatına dayalı güncelleştirilen miktar satılan ayrıntı hareketlere yönelik bazı ayarlama hareketleri oluşturur. Ayarlama hareketleri, IV10201 tablosunda depolanır ve, orijinal hareket için kullanılan hesap numaralarını kullanın.
 • Oluşturduğunuz ve bir ortalama maliyet maddenin bir Stok transferi deftere aşağıdaki değişiklikleri uygulayın:
  • Geçerli maliyeti maddenin Eldeki miktar türünden herhangi bir miktar türü için aktarımları kullanır.
  • Miktar aktarımlardan yandan kullanmak dışında FIFO maliyet maddenin geçerli maliyeti yerine türleri. Transfer oluşturursanız, geçerli değer maliyet maddenin birim maliyeti kullanır. Ancak, Microsoft Dynamics GP transferin deftere nakledildiğinde satınalma alış irsaliyesi yığından FIFO maliyeti alır.
  • Bir maddenin geçerli maliyeti hareketinin birim maliyeti farklıysa, Microsoft Dynamics GP geçerli (ortalama) maliyeti maddenin Eldeki Miktar tipi için bir stok transfer sonra yeniden hesaplar.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 923960 - Son İnceleme: 04/05/2016 04:09:00 - Düzeltme: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

 • kbhowto kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbinfo kbmbsmigrate kbmt KB923960 KbMttr
Geri bildirim