Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Başka bir Office sürümü çalıştırılan bir bilgisayarda 2007 Office paketlerini ve programlarını kullanma ile ilgili bilgiler

Bu makalenin Microsoft Office 2010 sürümü için, bkz: 2121447.
Bu makalenin Microsoft Office 2003 sürümü için, bkz: 828956.
Bu makalenin Microsoft Office XP sürümü için, bkz: 290576.
Bu makalenin Microsoft Office 2000 sürümü için, bkz: 218861.
GİRİŞ
Bu makale, başka bir Microsoft Office sürümü çalıştırılan bir bilgisayarda Microsoft 2007 Office paketlerini ve programlarını kullanma ile ilgili bilgi içerir. Bu makalede ayrıca farklı Office sürümlerinin birbiriyle çakışmasını önlemeye yardımcı olmak için öneriler sağlanır.
Daha fazla bilgi
Aynı bilgisayara birden çok Microsoft Office sürümü yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. Örneğin, hem Microsoft 2007 Office paketlerini ve programlarını hem de Microsoft Office 2003'ü aynı bilgisayara yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. Ancak bunu yapmanızı önermeyiz.

Not Microsoft, Terminal Hizmetleri'nin etkinleştirilmiş olduğu Microsoft Windows sürümleri üzerinde birden çok Microsoft Office sürümünün kullanılmasını desteklemez. Birden çok Office sürümünü çalıştırmak istiyorsanız, Terminal Hizmetleri'ni devre dışı bırakın.

Yükleme sırası

Not Bu yükleme sırası, Microsoft Visio gibi tek başına Microsoft Office ürünleri için de geçerlidir.

Aynı bilgisayara birden çok Office sürümü yükleyip kullanmak istiyorsanız aşağıdaki sırayı kullanın.
Office SürümüYükleme Sırası
Microsoft Office 2000Birinci
Microsoft Office XPİkinci
Office 2003Üçüncü
2007 Office paketleri ve programlarıDördüncü
İlk önce en eski Office sürümünü yüklemelisiniz. Örneğin, aynı bilgisayarda Office 2003 ve 2007 Office programlarını birlikte kullanmak isterseniz, öncelikle Office 2003'ü yükleyin. Office paketleri ve programlarının her bir sürümü için kayıt defteri anahtarlarının, paylaşılan programların, dosya adı uzantılarının ve diğer ayarların yönetilme biçimi nedeniyle bu sırayı kullanmalısınız.

Önemli Office'in yüklü sürümlerinden birini daha sonra kaldırırsanız, sürümlerin doğru çalışması için Office'in kalan sürümlerini bu sırayla yeniden yüklemeniz gerekebilir.

Bu makalenin sonraki bölümlerinde, Office sürümlerini bu sırayla yüklediğiniz varsayılmaktadır.

Office Bin klasörü konumu

2007 Office paketlerini ve programlarını yüklediğinizde, Kurulum programı, varsayılan klasör olarak Program Files\Microsoft Office klasörünü kullanır. Ancak Office Bin klasörü, Program Files\Microsoft Office\Office12 klasörüdür. Office Bin klasörü, Office yürütülebilir dosyalarının yüklendiği klasördür. Bu konum, aynı bilgisayarda birden çok Office sürümü kullanmak isteyen kullanıcılar için daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. Bu konum ilk olarak Office XP tarafından kullanılmıştır. Office XP'deki Office Bin klasörü, Program Files\Microsoft Office\Office10 klasörüdür. Office Bin klasörünün adını değiştiremezsiniz.

Office Kısayol Çubuğu

2007 Office paketleri ve programları ve Office 2003'te Office Kısayol Çubuğu bulunmamaktadır. Ancak aynı bilgisayarda Office 2000 veya Office XP zaten yüklüyse, Office Kısayol Çubuğu bu eski Office sürümleri için korunur.

2007 Office paketleri ve programları ile birlikte Office 2000 ya da Office XP yüklendiğinde, Office Kısayol Çubuğu ayrı olarak başlatılabilir. Office Kısayol Çubuğu'nun iki farklı sürümü çalıştırılamaz. Office Kısayol Çubuğu'nun her sürümünde kendi özel araç çubukları ve düğmeler kümesi olabilir. Bu araç çubukları ve düğmeler, Office Kısayol Çubuğu'nun iki farklı sürümü arasında paylaşılamaz.

Başlat menüsü kısayolları

Office 2000 ve Office XP tarafından Başlat menüsü kısayolları yüklendiğinde, kısayolların adları, Başlat menüsündeki Programlar alt menüsünde yer alan adlarla aynıdır. Office 2003 ve 2007 Office paketleri ve programları, Programlar alt menüsündeki Office klasörüne sürüm numarası içeren kısayollar yükler. Karışıklığı önlemek amacıyla, önceki ürüne işaret eden tüm kısayollara sürüm numarasını eklemenizi öneririz. Örneğin, 2007 Office paketleri ve programlarını yüklemeden önce, Microsoft Access'i işaret eden kısayolu "Microsoft Access 2000" olarak yeniden adlandırın.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
292584 Office XP Kur programı önceki Office sürümlerinin Başlat menüsü öğelerinin üzerine yazıyor
Office XP veya Office 2000 için Başlat menüsü kısayollarını el ile taşırsanız, aşağıdaki koşullardan biri doğruysa Başlat menüsündeki Programlar alt menüsünde kısayollar yeniden oluşturulur:
 • Bu Office sürümünü yeniden yüklersiniz.
 • Kısayolları onarırsınız.
Not Office 2003, Office XP veya Office 2000 Kur programını, kısayolları Başlat menüsünde başka bir konuma yükleyecek biçimde özelleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için, Microsoft Office Resource Kit'te bulunan Özel Kurulum Sihirbazı'nı kullanın. 2007 Office paketleri ve programları için, Office Özelleştirme Aracı'nı kullanarak kısayollar için farklı bir konum belirtebilirsiniz. Office Özelleştirme Aracı'na erişmek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Bir komut istemi açın.
 2. 2007 Office CD'sine gidin.
 3. Aşağıdaki komutu çalıştırın:
  setup /admin
Office Özelleştirme Aracı hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Microsoft Office Binder

Office Binder'ı içeren en son Microsoft Office sürümü Office 2000'dir. Ancak Office 2002 ve sonraki Office sürümlerinde, tüm Office dosyalarını bir Binder dosyasından ayıklamak için kullanılabilecek bir yardımcı program bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
281931 Bir Binder dosyasını açtığınızda "Bu dosya, eylemi gerçekleştirmek için ilişkilendirilmiş bir programa sahip değil" hata iletisi
822622 Office 2003 ve Office XP ürünlerinde Office Binder desteğinin açıklaması

Birden çok Outlook sürümü

Microsoft Office Outlook 2007, önceki bir Microsoft Outlook sürümüyle bir arada bulunamaz. Outlook 2007'yi yüklediğinizde, Kur programı Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 ve Microsoft Outlook 2000'i kaldırır. Kur programı, Önceki Sürümler Kaldırılıyor iletişim kutusundaki Bu programları koru onay kutusunu tıklatıp işaretleseniz de bu Outlook sürümlerini kaldırır. Outlook 2000'den önceki Microsoft Outlook sürümleri kaldırılmak üzere algılanmaz. Ancak Outlook 2000'den önceki Outlook sürümlerini kaldırmazsanız, her iki Outlook sürümü de kararsız hale gelecektir.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
924618 2007 Office Kur programını çalıştırdığınızda önceki Office sürümleri kaldırılıyor

Birden çok Word sürümü

Aynı bilgisayarda Microsoft Word'ün iki farkı sürümü yüklüyse, Word 2007'yi başlatırken bir gecikmeyle karşılaşırsınız. Bu davranış, Word 2007'nin kendisini bilgisayarda otomatik kaydettirmesi nedeniyle oluşur.

Otomatik kayıt işlemini atlayabilirsiniz. Böylece, Word 2007'nin daha hızlı başlatılması sağlanır. Ancak bunu yapmanızı önermeyiz, çünkü Word kendisini otomatik olarak kaydettirmezse düzgün çalışmayabilir.

Önemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımları içermektedir. Ancak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için, kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Bir sorun oluşursa kayıt defterini daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
322756 Windows XP'de kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme


Word 2007'de otomatik kayıt işlemini atlamak için şu adımları izleyin:
 1. Word 2007'den çıkın.
 2. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni başlatın.
  • Windows Vista'da, BaşlatBaşlat düğmesi düğmesini tıklatın, Aramaya Başla kutusuna regedit yazın ve sonra ENTER tuşuna basın.

   Kullanıcı Hesabı Denetimi izni Yönetici parolası girmeniz veya onaylamanız istenirse, parolayı yazın veya Devam'ı tıklatın.
  • Windows XP'de, Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 3. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun ve tıklatıp seçin:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 4. 3. adımda belirtilen alt anahtarı seçtikten sonra, Düzen menüsünde Yeni'nin üzerine gelin ve sonra da DWORD Değeri'ni tıklatın.
 5. NoReReg yazın ve ENTER tuşuna basın.
 6. NoReReg öğesini sağ tıklatın ve ardından Değiştir'i tıklatın.
 7. Değer verisi kutusuna 1 yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 8. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kapatmak üzere, Dosya menüsünde Çıkış'ı tıklatın.

Microsoft Windows Gezgini'ndeki Office dosyaları

Windows Gezgini'nde bir Office dosyasını açmak üzere çift tıklattığınızda aşağıdaki kurallar geçerlidir.

Not Bu kurallar aynı zamanda Windows'daki En Son Kullandıklarım klasöründe yer alan bir Office dosyasını çift tıklattığınızda da geçerlidir.
 • Dosyanın oluşturulduğu programın bir sürümü bilgisayarda çalışıyorsa, dosya bu sürümde açılır.
 • Office 2000 veya Office XP için, dosyanın oluşturulduğu programın hiçbir sürümü bilgisayarda çalışmıyorsa, dosya, programın en son yüklenen sürümünde açılır.
 • Microsoft Access ve Microsoft Word için, dosyanın oluşturulduğu programın hiçbir sürümü bilgisayarda çalışmıyorsa, dosya, programın en son başlatılan sürümünde açılır.
 • Dosyaları belirli bir Office sürümünün içerdiği programlarla ilişkilendirmek için, Office Kur programını çalıştırın ve Office'i Onar'ı tıklatın. Bunu yaptığınızda, bu Office sürümünün dosya ilişkilendirmeleri kaydedilir.

  Not Word veya Access'te dosya ilişkilendirmelerini kaydettirmek için bu yöntemi kullanamazsınız.

  Not Bir Office sürümü için bir yazılım güncelleştirmesi yüklerseniz, yazılım güncelleştirmesi bu Office sürümünü onarır. Dosya ilişkilendirmelerini geri yüklemek için, bir yazılım güncelleştirmesi yükledikten sonra Office ürünlerinin bir bölümünü veya tümünü onarmanız gerekebilir.
2007 Office özelliklerini onarma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
924611 2007 Office özellikleri nasıl yüklenir ve onarılır

Diğer programlardaki Office OLE nesneleri

Birden çok Office sürümünün çalıştırıldığı bir bilgisayarda bir Office nesnesini başka bir programa yüklerseniz, programların en son sürümleri kullanılır. Örneğin, bir Microsoft Excel çalışma sayfası nesnesini bir Word belgesine eklerseniz, Word'ün ve Excel'in en son sürümleri kullanılır. Bu durum, kapsayıcı dosyasını 2007 Office programlarını kullanmayan kullanıcılarla paylaşırsanız sorunlara neden olabilir.

Paylaşılan programlar

Farklı Office sürümlerini "Yükleme sırası" bölümünde anlatılan sırayla yüklediyseniz, Denklem Düzenleyicisi veya Küçük Resim Galerisi gibi paylaşılan programları kullandığınızda genelde bir sorunla karşılaşmazsınız. Nesne iletişim kutusunda, her paylaşılan program için birden fazla girdi görüntülenebilir. Bu davranış, paylaşılan programın birden çok sürümü bilgisayara yüklenmiş olabileceği için oluşur.

Word'deki Windows Installer iletileri

Bilgisayarda birden çok Word sürümü yüklüyse, Microsoft Office Word 2007 ile birlikte Windows Installer da başlatılabilir. Bunun yanı sıra, Windows Installer'ın Word'ü yüklemeye hazırlandığını bildiren bir ileti de görüntülenebilir. Bu iletiyi, Word başlatılmadan önce alabilirsiniz.

Başlattığınız Word sürümü kaydettirilmiş sürüm değilse Windows Installer çalıştırılır.

Access'teki Windows Installer iletileri

Birden çok Access sürümünün yüklü olduğu bir bilgisayarda, Microsoft Office Access 2003 veya Microsoft Office Access 2007 ile birlikte Windows Installer da başlatılır. Bunun yanı sıra, "yüklemeye hazırlanıyor" iletisi veya "yapılandırılıyor" iletisi de görüntülenebilir. Bu iletileri, Access başlatılmadan önce alırsınız.

Access 2007'yi kullandıktan sonra Access 2003'ü her başlattığınızda, Windows Installer onarım işlemi Access 2003'ü kaydettirir. Aynı şekilde, Access'in önceki bir sürümünü kullandıktan sonra Access 2007'yi her başlattığınızda, Windows Installer onarım işlemi Access 2007'yi kaydettirir. Sonraki bir Access sürümü kullanıldıktan sonra Access 2000 ve Access 2002'de onarım işlemi başlatılmaz. Başlattığınız Access sürümü daha önce kullandığınız Access sürümüyle aynıysa, Windows Installer onarım işlemi gerçekleştirilmez.

Windows SharePoint Services 3.0 belge kitaplığı

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 belge kitaplığında Yeni Belge'yi tıklatarak yeni bir belge oluşturmaya çalıştığınızda, Yeni Belge düğmesi çalışmaz. Yeni bir belge oluşturamazsınız. Bunun yanı sıra, Windows SharePoint Services 3.0 belge kitaplığındaki varolan bir belgeyi kullanıma almaya çalıştığınızda Windows Internet Explorer yanıt vermemeye başlar.

Bu sorun, 2007 Office sistemi için Windows SharePoint Services Destek denetimleri ile Office 2003 için Windows SharePoint Services Destek denetimleri yan yana yüklendiğinde oluşur. Bu yan yana yükleme, aşağıdaki koşullardan birinde oluşabilir:
 • Bir 2007 Microsoft Office sistemi ve daha sonra bir ya da daha fazla Microsoft Office 2003 programı yüklersiniz.
 • Bir 2007 Office programı ve daha sonra Office 2003'ü yüklersiniz.
 • Office 2003'ü yüklersiniz, bir 2007 Office programı yüklersiniz ve daha sonra Office 2003 yüklemesini onarırsınız.
Bu senaryo hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
929360 Birden çok Office sürümü yüklüyse Windows SharePoint Services 3.0 belge kitaplığında yeni bir belge oluşturamıyor veya varolan bir belgeyi kullanıma alamıyorsunuz
Özellikler

Makale No: 928091 - Son İnceleme: 09/12/2011 18:27:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB928091
Geri bildirim