Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

ISA Server 2004 veya ISA Server 2006 bir aşağı akım sunucuyu bir üçüncü taraf Geliş yönündeki sunucuya TCP bağlantılarını yeniden

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:934022
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Belirtiler
Şu senaryoyu inceleyin. Akış yönündeki bir sunucu, Microsoft ınternet Security ve Acceleration (ISA) Server 2004 veya Microsoft ınternet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 çalışıyor. Üçüncü taraf yukarı akış sunucusundan Web Zincirleme yapılandırma için bu bir aşağı akım sunucu zincirleme. Bu senaryoda, ISA Server Geliş yönündeki sunucuya oluşturulmuş olan TCP bağlantılarını yeniden değil. Bunun yerine, bir HTTP yanıt alındıktan sonra ISA Server her TCP bağlantısı kapatır.

Bu davranış, ağ yoğun bir yük altında olduğunda ISA Server'ın tüm kullanılabilir TCP bağlantı noktaları'nı tüketmesine neden olabilir.
Neden
Bazı üçüncü taraf proxy sunucularının her ikisi de aşağıdaki üstbilgiler içeren bir HTTP yanıtı gönder:
 • Content-Length
 • Transfer-Encoding: parçalı
Göre bölümüne 4.4 RFC 2616 belirtimleri, birbirini dışlayan iki bu üstbilgileri ve bunlar birlikte kullanılmamalıdır. Bu HTTP yanıtı, olası bir HTTP kaçakçılığı saldırısını gösterir. Bu nedenle, ISA Server, Content-Length üstbilgisi yok sayılıyor tarafından yanıt işler. Sonra ISA Server, olası bir saldırı önlemek için TCP bağlantısını kapatır.
Çözüm
Çözüm
Bu sorunu gidermek için <a0></a0>, en son ISA Server hizmet paketini edinin. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
954258En son Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 hizmet paketi nasıl elde edilir
891024En son ISA Server 2004 hizmet paketi nasıl elde edilir
Önemli Bu adımlar güvenlik riskinizi artırabilir. Bu adımlar, bilgisayarın veya ağı kötü niyetli kullanıcılar veya virüsler gibi kötü amaçlı yazılımlar tarafından gerçekleştirilecek saldırılara karşı daha savunmasız kalmasına neden olabilir. Programların tasarlandıkları şekilde çalışmasını veya belirli program becerilerini kullanmasını sağlamak için, bu makalede anlatılan işlemin kullanılmasını öneririz. Bu değişiklikleri yapmadan önce, bu işlemin çalışma ortamınızda uygulanmasıyla ilişkili riskleri değerlendirmeniz önerilir. Bu işlemi kullanmaya karar verirseniz, sistemin korunmasına yardımcı olabilecek ek adımları da gerçekleştirin. Bu işlemi, yalnızca çok gerekliyse kullanmanızı öneririz.
Uyarı Bu bölümdeki adımları izledikten sonra ISA Server 2004 kapanmaz bile, TCP bağlantılarının her iki Content-Length üstbilgisi ve "Transfer-Encoding: parçalı" HTTP yanıtında var başlık. Bu çözüm, ISA Server tarafından sağlanan koruma azalır. Bu nedenle, Geliş yönündeki sunucu, HTTP kaçakçılığı saldırılara karşı koruma sağlar sürece bu değişikliği uygulamak önerilmez.

ISA varsayılan davranışı değiştirmek için <a0></a0>, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Bu sorunu gidermek için <a0></a0>, en son ISA Server hizmet paketini edinin. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  954258En son Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 hizmet paketi nasıl elde edilir
  891024En son ISA Server 2004 hizmet paketi nasıl elde edilir
 2. Not Defteri'ni başlatın.
 3. Aşağıdaki kodu kopyalayın ve Not Defteri'ne yapıştırın:
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.' THIS CODE IS MADE AVAILABLE AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. THE ENTIRE' RISK OF THE USE OR THE RESULTS FROM THE USE OF THIS CODE REMAINS WITH THE' USER. USE AND REDISTRIBUTION OF THIS CODE, WITH OR WITHOUT MODIFICATION, IS' HEREBY PERMITTED.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''	''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' This script sets whether ISA will keep connections open after it receives an HTTP ' response that contains both a Content-Length header and a Transfer-Encoding: Chunked header.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"Const SE_VPS_NAME = "EnableKb934022"Const SE_VPS_VALUE = trueSub SetValue()  ' Create the root object.  Dim root ' The FPCLib.FPC root object  Set root = CreateObject("FPC.Root")  'Declare the other objects needed.  Dim array    ' An FPCArray object  Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection  Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object  ' Get references to the array object  ' and to the network rules collection.  Set array = root.GetContainingArray  Set VendorSets = array.VendorParametersSets  On Error Resume Next  Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )  If Err.Number <> 0 Then    Err.Clear    ' Add the item.    Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )    CheckError    WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name  Else    WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)  End If  if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then    Err.Clear    VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE    If Err.Number <> 0 Then      CheckError    Else      VendorSets.Save false, true      CheckError      If Err.Number = 0 Then        WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"      End If    End If  Else    WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"  End IfEnd SubSub CheckError()  If Err.Number <> 0 Then    WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description    Err.Clear  End IfEnd SubSetValue
 4. Metin dosyasını "Enable934022." kaydedin...
 5. Komut istemini açın, komut dosyasının kaydedildiği konuma geçin ve komut istemine aşağıdaki komutu çalıştırın:
  <a1>cscript</a1> Enable934022.vbs
Not Varsayılan ayar olarak geri döndürmek için <a0></a0>, komut dosyasını değiştirerek Düzenle "eşitlenir SE_VPS_VALUE = true"için"eşitlenir SE_VPS_VALUE = false." Komut dosyasını kaydedin ve sonra yeniden çalıştırın.
Durum
Microsoft, "Geçerli Olduğu Ürünler" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bu sorunun olduğunu onaylamıştır.
Daha fazla bilgi
ISA Server düzeltmeleri ve güncelleştirmeleri yükleme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
885957ISA Server düzeltmeleri ve güncelleştirmeleri yükleme hakkında

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 934022 - Son İnceleme: 01/15/2015 09:28:28 - Düzeltme: 2.0

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard Edition, Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Enterprise Edition, Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard Edition, Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbtshoot kbexpertiseinter kbprb KB934022 KbMttr
Geri bildirim