Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Microsoft System Center Operations Manager Config hizmetinde ve sdk hizmet için kimlik bilgilerini değiştirme

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:936220
GİRİŞ
Bu makalede, Microsoft System Center Operations Manager Config hizmetinde ve sdk hizmet için kimlik bilgilerini değiştirme. Ayrıca, yönetim sunucusu eylem hesabın nasıl değiştirileceği anlatılmaktadır.
Daha fazla bilgi

sdk hizmet ve Yapılandırma hizmeti bir etki alanı hesabı kullanmak üzere nasıl değiştirilir

İzlemeden önce aşağıdaki adımları zaten gerekli etki alanı hesabının Active Directory dizin hizmeti içinde oluşturduğunuz emin olun. Ayrıca, bu adımları uygulamadan önce Microsoft sql Server veritabanını yedekleme öneririz.
 1. ' I tıklatın Başlat,'ı tıklatın Çalıştır, türü Services.mscve ardından TAMAM.
 2. Ayrıntılar bölmesinde, System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağOpsMgr sdk ServiceSystem Center Operations Manager 2007 R2 veya sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ çalıştırıyorsanız System Center Data Access Serviceve ardından Durdur.
 3. Ayrıntılar bölmesinde, System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağ OpsMgr sağlık hizmeti, sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ tıklatın veya System Center Operations Manager 2007 R2 çalıştırıyorsanız Sistem Merkezi Yönetimive ardından Durdur.
 4. Ayrıntılar bölmesinde, System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağ OpsMgr Config hizmet, sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ tıklatın veya System Center Operations Manager 2007 R2 çalıştırıyorsanız System Center Management yapılandırması ' ı Durdur.
 5. System Center Operations Manager 2007 çalışan f sağ tıklatın.OpsMgr SDKService System Center Operations Manager 2007 R2 veya sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ çalıştırıyorsanız System Center Data Access Serviceve ardından Özellikler.
 6. Üzerinde Oturum açma sekmesinde Bu hesap.
 7. Bir etki alanı hesabı yazın Bu hesap karşılık gelen parolayı yazın. Parola kutusuna ve parolayı yeniden yazın Parolayı Onayla kutu.
 8. ' I tıklatın TAMAM.
 9. System Center Operations Manager 2007 çalışan f sağ tıklatın.OpsMgr Config hizmet, sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ tıklatın veya System Center Operations Manager 2007 R2 çalıştırıyorsanız System Center Management yapılandırmasıve ardından Özellikler.
 10. Üzerinde Oturum açma sekmesinde Bu hesap.
 11. Bir etki alanı hesabı yazın Bu hesap karşılık gelen parolayı yazın. Parola kutusuna ve parolayı yeniden yazın Parolayı Onayla kutu.

  Önemli sdk ve yapılandırma hizmetlerini başlatmak için aynı hesabı kullanmanız gerekir. Bu nedenle, 10. adımda belirttiğiniz hesap 6. adımda belirtilen hesabı olarak aynı olmalıdır.
 12. ' I tıklatın TAMAM.
 13. Kapat Hizmetleri Ek pencere.
 14. ' I tıklatın Başlat, işaret Programlar, işaret Microsoft sql (burada x, sql sürümüdür) x Server 200ve ardından sql Server Management Studio.
 15. İçinde Sunucuya Bağlan iletişim kutusunda, sunucu adı ve Operations Manager veritabanı yüklü örneğini belirtin.
 16. Konsol ağacında genişletin Veritabanı düğümü sağ tıklatın Operations Manager veritabanıve ardından Yeni Sorgu.
 17. Aşağıdaki sql deyimi yazın ve dosyayı yürütün.
  EXEC p_SetupCreateLogin '<Domain>\<User>', 'sdk_users'
  Not<Domain>Yer tutucu etki alanı adı ve <User>yer tutucu sdk hizmetini çalıştırmak istediğiniz kullanıcı hesabını temsil eder. İşlemler Yöneticisi veritabanının büyük küçük harf duyarlı harmanlamayı kullanmak için yapılandırılmışsa, Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşeninde göründüğü gibi hesap adını yazmalısınız</User> </Domain>
 18. Aşağıdaki sql deyimi yazın ve dosyayı yürütün.
  EXEC p_SetupCreateLogin '<Domain>\<User>', 'configsvc_users'
  Not<Domain>Yer tutucu etki alanı adı ve <User>yer tutucu Yapılandırma hizmetini çalıştırmak istediğiniz kullanıcı hesabını temsil eder. İşlemler Yöneticisi veritabanının büyük küçük harf duyarlı harmanlamayı kullanmak için yapılandırılmışsa, Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşeninde göründüğü gibi hesap adını yazmalısınız</User> </Domain>
 19. Yazın ve aşağıdaki sql deyimini yürütün:
  EXECUTE p_SetupCreateLogin '<Domain>\<User>', 'dbmodule_users'
  Not: <Domain>Yer tutucu etki alanı adı ve <User>yer tutucu Yönetimi sunucusu kullanmak üzere yapılandırılmış eylem hesabı temsil eder. </User></Domain>

  Yönetim sunucusu tarafından kullanılan hesabı incelenerek onaylanabilmesi için Eylem hesabı varsayılan profil olarak çalıştırOperations console.
 20. ' I tıklatın Başlat ' ı tıklatın Çalıştır, türü Hizmetleri.mscve ardından TAMAM.
 21. Ayrıntılar bölmesinde, System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağ OpsMgr sdk Service System Center Operations Manager 2007 R2 veya sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ çalıştırıyorsanız System Center Data Access Serviceve ardından Başlat.
 22. Ayrıntılar bölmesinde, System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağ OpsMgr sağlık hizmeti, sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ tıklatın veya System Center Operations Manager 2007 R2 çalıştırıyorsanız Sistem Merkezi Yönetimive ardından Başlat.
 23. Ayrıntılar bölmesinde, System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağ OpsMgr Config hizmet, sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ tıklatın veya System Center Operations Manager 2007 R2 çalıştırıyorsanız System Center Management yapılandırmasıve ardından Başlat.
 24. Kapat Hizmetleri Ek pencere.
 25. ' I tıklatın Başlat,'ı tıklatın Çalıştır, türü Eventvwr.mscve ardından TAMAM.
 26. Konsol ağacında seçin Operations ManagerOlay günlüğü ve OpsMgr sdk hizmet ve OpsMgr Config System Center Operations Manager 2007 veya OpsMgr sdk hizmeti çalışıyorsa hizmeti ve OpsMgr Management System Center Operations Manager 2007 R2 veya iki hizmetlerin düzgün çalıştığını doğrulamak için sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 çalıştırıyorsanız yapılandırması için olay günlüğü girişlerini inceleyin.
 27. Ayrıca hizmet asıl adları (Operations Manager ile ilişkili spn) güncelleştirmeniz gerekecek

Daha fazla bilgi için:

System Center Operations Manager 2007 ve 2007 R2 listesini SPN'ın aşağıdaki netleştirmek:

Kök Management Server (kümelenmemiş)

servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS netbios="" name=""></RMS>

Kök Management Server'ın (küme)

servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS virtual="" fqdn=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS virtual="" netbios="" name=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS virtual="" fqdn=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS virtual="" netbios="" name=""></RMS>

sdk spn sdk service hesabının Active Directory'de kayıtlı. rms başvuru yapar.
Sağlık hizmet spn yönetimi sunucu bilgisayar nesnesi Active Directory içinde kayıtlı olarak değil. Kendi bilgisayar nesnesine başvuran


Yönetim sunucuları


servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS netbios="" name=""></MS>

acs Server Yönetimi

servicePrincipalName: AdtServer /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
servicePrincipalName: AdtServer /<MS netbios="" name=""><b00></b00></MS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS netbios="" name=""></MS>

Veritabanı sunucuları (acs db dahil)

servicePrincipalName: MSSQLSvc /<database netbios="" name="">: 1433<b00> </b00> </database>
servicePrincipalName: MSSQLSvc /<database fqdn="">: 1433</database>


Not: setspn gerekir yardımcı programı bulunan araçlar işletim sistemi yükleme ortamı yoksa yüklü destek - SPN'ler hakkında daha fazla bilgi için bkz:http://social.technet.microsoft.com/Wiki/Contents/articles/717.aspx

spn 2007 ve 2007 R2 için değiştirmek için:
rms kümelenmemiş (yalnızca sdk)
Eski spn Kaldır
1. Çalıştır komut isteminde cmd at SetSPN –d MSOMSdkSvc/Computername.domain.com
2. Çalıştır komut isteminde cmd atSetSPN –d MSOMSdkSvc/BilgisayarAdı

Yeni spn ekleyin:
1. Çalıştır komut isteminde cmd at SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name=""> <your domain=""></your></RMS>\<sdk domain="" account=""></sdk>
2. Çalıştır komut isteminde cmd at SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""> <your domain=""></your></RMS>\<sdk domain="" account=""></sdk>

Kümelenmiş rms (yalnızca sdk)
Eski spn kaldırın:
1. Çalıştır komut isteminde cmd at SetSPN –d MSOMSdkSvc/Computername.domain.com
2. Çalıştır komut isteminde cmd at SetSPN –d MSOMSdkSvc/BilgisayarAdı

Yeni spn ekleyin:
1. Çalıştır komut isteminde cmd at SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS virtual="" netbios="" name=""> <your domain=""></your></RMS>\<sdk domain="" account=""></sdk>
2. Çalıştır komut isteminde cmd at SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS virtual="" fqdn=""> <your domain=""></your></RMS>\<sdk domain="" account=""></sdk>

SPN's setspn ile doğrulama

SDK: Cmd at komut isteminde çalıştırın SETSPN -L <your domain=""></your>\<sdk domain="" account=""></sdk>
sdk Service ve Config Hizmet Yönetimi Sunucusu ve veritabanı sunucu rollerini aynı bilgisayarda bulunuyorsa, yerel sistem hesabını kullanmak için nasıl değiştirilir

 1. ' I tıklatın Başlat,'ı tıklatın Çalıştır, türü Services.mscve ardından TAMAM.
 2. Ayrıntılar bölmesinde, System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağ OpsMgr sdk Service System Center Operations Manager 2007 R2 veya sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ çalıştırıyorsanız System Center Data Access Serviceve ardından Durdur.
 3. Ayrıntılar bölmesinde, System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağ OpsMgr sağlık hizmeti, sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ tıklatın veya System Center Operations Manager 2007 R2 çalıştırıyorsanız Sistem Merkezi Yönetimive ardından Durdur.
 4. Ayrıntılar bölmesinde, System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağOpsMgr Config hizmet, sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ tıklatın veya System Center Operations Manager 2007 R2 çalıştırıyorsanız System Center Management yapılandırması ' ı Durdur.
 5. System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağ OpsMgr SDKService, sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ tıklatın veya System Center Operations Manager 2007 R2 çalıştırıyorsanız System Center Data Access Serviceve ardından Özellikleri.
 6. Üzerinde Oturum açma sekmesinde Yerel Sistem hesabı.
 7. ' I tıklatın TAMAM.
 8. System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağ OpsMgr Config hizmet, sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ tıklatın veya System Center Operations Manager 2007 R2 çalıştırıyorsanız System Center Management yapılandırmasıve ardından Özellikleri.
 9. Üzerinde Oturum açma sekmesinde Yerel Sistem hesabı.
 10. ' I tıklatın TAMAM.
 11. Kapat Hizmetleri Ek pencere.
 12. ' I tıklatın Başlat, işaret Programlar, işaret Microsoft sql (burada x sql sürümüdür) x Server 200ve ardından sql Server Management Studio.
 13. İçinde Sunucuya Bağlan iletişim kutusunda, sunucu adını belirtin ve örnek, işlemler Yöneticisi veritabanının yüklü olduğu.
 14. Konsol ağacında genişletin Veritabanı düğümü sağ tıklatın Operations Manager veritabanıve ardından Yeni Sorgu.
 15. Aşağıdaki sql deyimi yazın ve dosyayı yürütün.
  EXEC p_SetupCreateLogin 'NT AUTHORITY\SYSTEM', 'sdk_users'
  Not İşlemler Yöneticisi veritabanının büyük küçük harf duyarlı harmanlamayı kullanmak için yapılandırılmışsa, bu sql deyimini göründüğü gibi hesap adını yazmanız gerekir.
 16. Aşağıdaki sql deyimi yazın ve dosyayı yürütün.
  EXEC p_SetupCreateLogin 'NT AUTHORITY\SYSTEM', 'configsvc_users'
  Not İşlemler Yöneticisi veritabanının büyük küçük harf duyarlı harmanlamayı kullanmak için yapılandırılmışsa, bu sql deyimini göründüğü gibi hesap adını yazmanız gerekir.
 17. Aşağıdaki sql deyimi yazın ve dosyayı yürütün.
  EXECUTE p_SetupCreateLogin '<domain>\<managementservercomputer$>', 'dbmodule_users'
  Not <domain>Yer tutucu etki alanı adı ve <managementservercomputer$>yer tutucu Yönetimi sunucusu kullanmak üzere yapılandırılmış eylem hesabı temsil eder. İncelemek<b00> </b00> </managementservercomputer$> </domain>Eylem hesabı varsayılan profil olarak çalıştırYönetim sunucusunun kullandığı hesabı doğrulamak için işlem konsol giriş.
 18. ' I tıklatın Başlat,'ı tıklatın Çalıştır, türü Services.mscve ardından TAMAM.
 19. System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağ OpsMgr sdk Service, sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ tıklatın veya System Center Operations Manager 2007 R2 çalıştırıyorsanız System Center Data Access Serviceve ardından Başlat.
 20. Ayrıntılar bölmesinde, System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağ OpsMgr sağlık hizmeti, sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ tıklatın veya System Center Operations Manager 2007 R2 çalıştırıyorsanız Sistem Merkezi Yönetimive ardından Başlat.
 21. Ayrıntılar bölmesinde, System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağ OpsMgr Config hizmet, sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ tıklatın veya System Center Operations Manager 2007 R2 çalıştırıyorsanız System Center Management yapılandırmasıve ardından Başlat.
 22. Kapat Hizmetleri Ek pencere.
 23. ' I tıklatın Başlat,'ı tıklatın Çalıştır, türü Eventvwr.mscve ardından TAMAM.
 24. Konsol ağacında seçin Operations Manager Olay günlüğü ve olay günlüğü girişlerini inceleyin. OpsMgr sdk Service ve OpsMgr Config hizmet System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız veya OpsMgr sdk Service ve OpsMgr Management yapılandırması System Center Operations Manager 2007 R2 veya sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 iki hizmetlerin düzgün çalıştığını doğrulamak için çalıştırıyorsanız.
 25. Ayrıca hizmet asıl adları (spn) değiştirmeniz gerekecektir
Daha fazla bilgi için:

System Center Operations Manager 2007 ve 2007 R2 listesini SPN'ın aşağıdaki netleştirmek:

Kök Management Server (kümelenmemiş)

servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS netbios="" name=""></RMS>

Kök Management Server'ın (küme)

servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS virtual="" fqdn=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS virtual="" netbios="" name=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS virtual="" fqdn=""><b00></b00></RMS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS virtual="" netbios="" name=""></RMS>

sdk spn sdk service hesabının Active Directory'de kayıtlı. rms başvuru yapar.
Sağlık hizmet spn yönetimi sunucu bilgisayar nesnesi Active Directory içinde kayıtlı olarak değil. Kendi bilgisayar nesnesine başvuran


sdk spn sdk service hesabının Active Directory'de kayıtlı. rms başvuru yapar.
Sağlık hizmet spn yönetimi sunucu bilgisayar nesnesi Active Directory içinde kayıtlı olarak değil. Kendi bilgisayar nesnesine başvuran


Yönetim sunucuları


servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS netbios="" name=""></MS>

acs Server Yönetimi

servicePrincipalName: AdtServer /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
servicePrincipalName: AdtServer /<MS netbios="" name=""><b00></b00></MS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS netbios="" name=""></MS>

Veritabanı sunucuları (acs db dahil)

servicePrincipalName: MSSQLSvc /<database netbios="" name="">: 1433<b00> </b00> </database>
servicePrincipalName: MSSQLSvc /<database fqdn="">: 1433</database>


Not: setspn gerekir yardımcı programını işletim sistemi Destek Araçları'nda bulunan media - SPN'ler bkz: daha fazla bilgi için yükleme http://social.technet.microsoft.com/Wiki/Contents/articles/717.aspx

spn 2007 ve 2007 R2 için değiştirmek için:
rms kümelenmemiş (yalnızca sdk)
Eski spn Kaldır
1. Çalıştır komut isteminde cmd at SetSPN –d MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name=""><your domain="">\<old sdk="" domain="" account=""> </old> </your> </RMS>
2. Çalıştır komut isteminde cmd atSetSPN –d MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><your domain="">\<old sdk="" domain="" account=""> </old> </your> </RMS>


Yeni spn ekleyin:
1. Çalıştır komut isteminde cmd at SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name="">Bilgisayaradı.etkialanı.com</RMS>
2. Çalıştır komut isteminde cmd at SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>BilgisayarAdı

SPN's setspn ile doğrulama

SDK: Cmd at komut isteminde çalıştırın SETSPN -L <your domain=""></your>\<sdk domain="" account=""></sdk>


OpsMgr sdk hizmet ve OpsMgr Config Hizmet Yönetimi Sunucusu ve veritabanı sunucu rolleri farklı bilgisayarlarda bulunan yerel sistem hesabını kullanmasını nasıl değiştirilir

 1. Yönetim sunucusu rolünü çalıştıran bilgisayardaBaşlat,'ı tıklatın Çalıştır, türü Services.mscve ardından TAMAM.
 2. Ayrıntılar bölmesinde, System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağ OpsMgr sdk Service, sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ tıklatın veya System Center Operations Manager 2007 R2 çalıştırıyorsanız System Center Data Access Serviceve ardından Durdur.
 3. Ayrıntılar bölmesinde, System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağ OpsMgr sağlık hizmeti, sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ tıklatın veya System Center Operations Manager 2007 R2 çalıştırıyorsanız Sistem Merkezi Yönetimive ardından Durdur.
 4. Ayrıntılar bölmesinde, System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağ OpsMgr Config hizmet, sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ tıklatın veya System Center Operations Manager 2007 R2 çalıştırıyorsanız System Center Management yapılandırmasıve ardından Durdur.
 5. System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağ OpsMgr SDKService, sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ tıklatın veya System Center Operations Manager 2007 R2 çalıştırıyorsanız System Center Data Access Serviceve ardından Özellikler.
 6. ÜzerindeOturum açma sekmesinde Yerel Sistem hesabı.
 7. ' I tıklatınTAMAM.
 8. System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağ OpsMgr Config hizmet, sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ tıklatın veya System Center Operations Manager 2007 R2 çalıştırıyorsanız System Center Management yapılandırmasıve ardından Özellikleri.
 9. ÜzerindeOturum açma sekmesinde Yerel Sistem Hesap.
 10. ' I tıklatınTAMAM.
 11. Kapat Hizmetleri Ek pencere.
 12. Veritabanı sunucu rolünü çalıştıran bilgisayarda Başlat, işaret Programlar, işaret Microsoft sql (x yüklü sql sürümü burada) x Server 200ve ardından sql Server Management Studio.
 13. İçindeSunucuya Bağlan iletişim kutusunda, sunucu adı ve örnek üzerinde belirtin. Operations Manager veritabanı yüklü.
 14. Konsol ağacında genişletinVeritabanı düğümü sağ tıklatın Operations Manager veritabanıve ardından Yeni Sorgu.
 15. Aşağıdaki sql deyimi yazın ve dosyayı yürütün:
  EXEC p_SetupCreateLogin '<managementserverdomain\managementservercomputer$>', 'sdk_users' 
  <managementserverdomain\managementservercomputer$>Ve bilgisayar hesabını etki alanı ile değiştirin. Örneğin, <managementserverdomain\managementservercomputer$>Contoso\Opsmgr01 $.</managementserverdomain\managementservercomputer$> </managementserverdomain\managementservercomputer$>

  Not İşlemler Yöneticisi veritabanının büyük küçük harf duyarlı harmanlamayı kullanmak için yapılandırılmışsa, bu sql deyimini göründüğü gibi hesap adını yazmanız gerekir.
 16. Aşağıdaki sql deyimi yazın ve dosyayı yürütün:
  EXEC p_SetupCreateLogin '<managementserverdomain\managementservercomputer$>', 'configsvc_users' 
  <domain\managementservercomputer$>Ve bilgisayar hesabını etki alanı ile değiştirin. Örneğin, <domain\managementservercomputer$>Contoso\Opsmgr01 $.</domain\managementservercomputer$> </domain\managementservercomputer$>

  Not İşlemler Yöneticisi veritabanının büyük küçük harf duyarlı harmanlamayı kullanmak için yapılandırılmışsa, bu sql deyimini göründüğü gibi hesap adını yazmanız gerekir.
 17. Aşağıdaki sql deyimi yazın ve dosyayı yürütün:
  EXECUTE p_SetupCreateLogin '<domain\managementservercomputer$>', 'dbmodule_users'
  Not <domain>Yer tutucu etki alanı adı ve <managementservercomputer$>yer tutucu Yönetimi sunucusu için yapılandırılmış eylem hesabı gösterir kullanın. İncelemek<b00> </b00> </managementservercomputer$> </domain>Eylem hesabı varsayılan profil olarak çalıştır mom İşletmen Konsolu, yönetim sunucusunun kullandığı hesabı doğrulamak için girdi.
 18. Yönetim sunucusu rolünü çalıştıran bilgisayardaBaşlat,'ı tıklatın Çalıştır, türü Services.mscve ardından TAMAM.
 19. System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağ OpsMgr sdk Service, sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ tıklatın veya System Center Operations Manager 2007 R2 çalıştırıyorsanız System Center Data Access Serviceve ardından Başlat.
 20. Ayrıntılar bölmesinde, System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağ OpsMgr sağlık hizmeti, sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ tıklatın veya System Center Operations Manager 2007 R2 çalıştırıyorsanız Sistem Merkezi Yönetimive ardından Başlat.
 21. Ayrıntılar bölmesinde, System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız, sağ OpsMgr Config hizmet, sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 sağ tıklatın veya System Center Operations Manager 2007 R2 çalıştırıyorsanız System Center Management yapılandırmasıve ardından Başlat.
 22. KapatHizmetleri Ek pencere.
 23. ' I tıklatınBaşlat,'ı tıklatın Çalıştır, türü Eventvwr.mscve ardından TAMAM.
 24. Konsol ağacında seçin Operations Manager Olay günlüğü ve olay günlüğü girişlerini inceleyin. OpsMgr sdk Service ve OpsMgr Config hizmet System Center Operations Manager 2007 çalıştırıyorsanız veya OpsMgr sdk Service ve OpsMgr Management yapılandırması System Center Operations Manager 2007 R2 veya sistem merkezi işlem yöneticisi 2012 iki hizmetlerin düzgün çalıştığını doğrulamak için çalıştırıyorsanız.
 25. Ayrıca hizmet asıl adları (spn) değiştirmeniz gerekecektir
 26. Daha fazla bilgi için:

  System Center Operations Manager 2007 ve 2007 R2 listesini SPN'ın aşağıdaki netleştirmek:

  Kök Management Server (kümelenmemiş)

  servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>
  servicePrincipalName: MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name=""><b00></b00></RMS>
  servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>
  servicePrincipalName: MSOMHSvc /<RMS netbios="" name=""></RMS>


  sdk spn sdk service hesabının Active Directory'de kayıtlı. rms başvuru yapar.
  Sağlık hizmet spn yönetimi sunucu bilgisayar nesnesi Active Directory içinde kayıtlı olarak değil. Kendi bilgisayar nesnesine başvuran


  Yönetim sunucuları


  servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
  servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS netbios="" name=""></MS>

  acs Server Yönetimi

  servicePrincipalName: AdtServer /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
  servicePrincipalName: AdtServer /<MS netbios="" name=""><b00></b00></MS>
  servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS fqdn=""><b00></b00></MS>
  servicePrincipalName: MSOMHSvc /<MS netbios="" name=""></MS>

  Veritabanı sunucuları (acs db dahil)

  servicePrincipalName: MSSQLSvc /<database netbios="" name="">: 1433<b00> </b00> </database>
  servicePrincipalName: MSSQLSvc /<database fqdn="">: 1433</database>


  Not: setspn gerekir yardımcı programını işletim sistemi Destek Araçları'nda bulunan media - SPN'ler bkz: daha fazla bilgi için yükleme http://social.technet.microsoft.com/Wiki/Contents/articles/717.aspx

  spn 2007 ve 2007 R2 için değiştirmek için:
  rms kümelenmemiş (yalnızca sdk)
  Eski spn Kaldır
  1. Çalıştır komut isteminde cmd at SetSPN –d MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name=""><your domain="">\<old sdk="" domain="" account=""> </old> </your> </RMS>
  2. Çalıştır komut isteminde cmd atSetSPN –d MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><your domain="">\<old sdk="" domain="" account=""> </old> </your> </RMS>


  Yeni spn ekleyin:
  1. Çalıştır komut isteminde cmd at SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS netbios="" name="">Bilgisayaradı.etkialanı.com</RMS>
  2. Çalıştır komut isteminde cmd at SETSPN –A MSOMSdkSvc /<RMS fqdn=""><b00></b00></RMS>BilgisayarAdı

  SPN's setspn ile doğrulama

  SDK: Cmd at komut isteminde çalıştırın SETSPN -L <your domain=""></your>\<sdk domain="" account=""></sdk>

Yönetim sunucusu eylem hesabı değiştirme

Bu bölümde anlatılan adımları izlemeden önce aşağıdakileri yapmanız önerilir:
 • Zaten gerekli hesabı Active Directory'de veya yerel bilgisayarda oluşturduğunuz emin olun.
 • Tüm gerekli yeni çalışması olarak hesap türündeki hesaplar Eylem oluşturma çalışması olarak hesap Sihirbazı kullanarak oluşturduğunuz emin olun.

  Not Çalıştırma hesabı oluşturduğunuzda oluşabilecek bir sorun hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  936221Çalıştır olarak System Center Operations Manager 2007'de veya System Center Essentials 2007 oluşturduğunuz hesabı bir görevi başarıyla çalıştırılmıyor
 1. ' I tıklatın Başlat, işaret Programlar, işaret System Center Operations Managerve ardından Konsol işlemleri.
 2. Seçin Yönetim görüntülemek için Genişlet Yönetim, genişletme Güvenlik,'ı tıklatın Profilleri Çalıştır, sağ Varsayılan eylem hesabı içinde Profilleri Çalıştır bölmesini tıklatın ve sonra Özellikler.
 3. ' I tıklatın Firma olarak çalıştır sekmesini tıklatın.
 4. İçinde Firma olarak çalıştır listesinde, eylem hesabı değiştirin ve ardından istediğiniz bilgisayarı seçin. Düzenle.
 5. İçinde Firma olarak çalıştır listesinde, bir etki alanı hesabı seçin veya Yerel Sistem işlem hesabıve ardından TAMAM.
 6. ' I tıklatın TAMAM kapatmak için Profil özellikleri olarak çalıştır iletişim kutusu.
Not Bu adımları Management Server eylem hesabı değiştirin. Yerel Sistem hesabı için bir etki alanı hesabı yönetimi sunucu eylemi hesabını değiştirirseniz, bu işlem yönetimi sunucusu tarafından gerçekleştirilen bazı eylemler etkileyebilir. Bu tür eylemler şunlardır:
 • bulma
 • Aracı yükleme

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 936220 - Son İnceleme: 03/21/2012 19:13:00 - Düzeltme: 1.0

Microsoft System Center Operations Manager 2007, Microsoft System Center Operations Manager 2012, Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2, Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

 • kbhowto kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB936220 KbMttr
Geri bildirim