.NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 veya Visual Studio .NET 2003 için bir güncelleştirmeyi kaldırdığınızda dosya sürümü son hizmet paketi tarafından yüklenen sürüme döndürülüyor

Belirtiler
Şu senaryoyu inceleyin. Bilgisayarınızda Microsoft .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 veya Visual Studio .NET 2003 çalışmaktadır. .NET Framework veya Visual Studio .NET için birden çok güncelleştirme yüklersiniz. Bir güncelleştirmeyi kaldırırsınız. Bu senaryoda, .NET Framework'ün veya Visual Studio .NET'in dosya sürümü son hizmet paketi tarafından yüklenen sürüme döndürülür.
Neden
Bu sorun, .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 ve Visual Studio .NET 2003 güncelleştirmelerinin özgün olarak Microsoft Windows Installer 2.0 ile çalışacak biçimde tasarlanmış olması nedeniyle oluşur. Güncelleştirmeler, Windows Installer 3.0 ile birlikte çalışacak biçimde tasarlanmamıştır. Microsoft Windows 95, Windows 98 ve Windows Millennium Edition gibi daha eski işletim sistemlerinde Windows Installer 3.0 desteklenmez.

Windows Installer 2.0'ın bir kısıtlaması vardır. Bir güncelleştirmenin kaldırılmasını özgün olarak desteklemez. Bu kısıtlamaya bir geçici çözüm bulmak için, .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 veya Visual Studio .NET 2003 güncelleştirmelerinde özel bir kaldırma işlevselliği yerleşik olarak bulunur.

Özel kaldırma işlevselliği şu şekilde çalışır: Güncelleştirme, iş yükü .msp dosyasına ek olarak bir "düzeltme eki önlemi" taşır. Güncelleştirme sarıcı yürütülebilir programına kaldırma işlevselliği için uygun komut satırı sağlandığında, sarıcı, düzeltme eki önlemini yükler. Düzeltme eki önlemi gerçekte, iş yükü .msp dosyasının içerdiği diğer dosyaların bilinen son iyi sürümünün bulunduğu ikinci bir güncelleştirmedir. Bu sürüm, genelde varsa son hizmet paketinde bulunan son temel sürümdür. Bu nedenle, .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 veya Visual Studio .NET 2003 güncelleştirmesi kaldırıldığında, dosya sürümü her zaman önceki sürüme döndürülmez. Dosya sürümü, son hizmet paketi tarafından yüklenen sürüme döndürülebilir.

Şu senaryoyu inceleyin. .NET Framework 1.0 Service Pack 3 (SP3) için iki güncelleştirmeniz var. İlk güncelleştirme, Microsoft Bilgi Bankası makalesi 886906'da belirtilen güncelleştirmedir. Bu güncelleştirme 1.0.3705.6021 dosya sürümüne sahiptir. İkinci güncelleştirme, Microsoft Bilgi Bankası makalesi 928367'de belirtilen güncelleştirmedir. Bu güncelleştirme 1.0.3705.6060 dosya sürümüne sahiptir.

Aşağıdaki tabloda bu senaryo açıklanır.
AdımŞunu yaparsınızÖnceki dosya sürümüSonraki dosya sürümü
1.NET Framework 1.0 SP3'ü yüklersiniz.Uygulanamaz1.0.3705.6018
2Makale 886906'da açıklanan ilk (eski) güncelleştirmeyi yüklersiniz.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3Makale 928367'de açıklanan ikinci (daha yeni) güncelleştirmeyi yüklersiniz.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4Program Ekle veya Kaldır öğesini kullanarak, makale 928367'deki ikinci (daha yeni) güncelleştirmeyi kaldırırsınız.1.0.3705.60601.0.3705.6018
Bu senaryoda, ikinci güncelleştirme kaldırıldıktan sonra .NET Framework 1.0'ın beklendiği gibi ilk güncelleştirmedeki dosya sürümüne döndürülmediği görülmektedir. .NET Framework 1.0 bunun yerine, temel sürüme döndürülür. Temel sürüm, .NET Framework 1.0 SP3'ün içerdiği dosya sürümüdür.
Çözüm
Microsoft bu güncelleştirmeleri kaldırma davranışını düzeltmek için Kaldırma Temizleme Aracı'nı yayımladı. .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 veya Visual Studio .NET 2003 güncelleştirmelerinden birini kaldırmak isterseniz, Denetim Masası'ndaki Program Ekle veya Kaldır öğesini kullanarak güncelleştirmeyi kaldırmaya çalışmak yerine, Kaldırma Temizleme Aracı'nı kullanmanız önerilir.Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:


Karşıdan YükleKaldırma Temizleme Aracı paketini şimdi karşıdan yükle.

Yayın Tarihi: 2 Kasım 2007

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.

Bu aracı kullanmak için, komut istemine aşağıdaki komutu yazın (burada numara, güncelleştirmenin BB numarasıdır)
UninstallFxVSUpdate.exe KBnumara
Araç güncelleştirmeyi doğru biçimde kaldırır ve bilgisayarı önceki hizmet paketi sürümü yerine beklenen duruma döndürür. .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 veya Visual Studio .NET 2003 güncelleştirmelerini kaldırmak için Program Ekle veya Kaldır öğesi yerine bu aracı kullanmanız önerilir.

Aşağıdaki tabloda, güncelleştirmeyi kaldırmak için Kaldırma Temizleme Aracı'nın kullanıldığı bir senaryo anlatılmaktadır:
AdımŞunu yaparsınızÖnceki dosya sürümüSonraki dosya sürümü
1.NET Framework 1.0 SP3'ü yüklersiniz.Uygulanamaz1.0.3705.6018
2Makale 886906'da açıklanan ilk (eski) güncelleştirmeyi yüklersiniz.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3Makale 928367'de açıklanan ikinci (daha yeni) güncelleştirmeyi yüklersiniz.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4Kaldırma Temizleme Aracı'nı kullanarak, makale 928367'deki ikinci (daha yeni) güncelleştirmeyi kaldırırsınız.1.0.3705.60601.0.3705.6021
Bu senaryoda, Kaldırma Temizleme Aracı kullanılarak ikinci güncelleştirme kaldırıldıktan sonra, .NET Framework 1.0'ın beklendiği gibi ilk güncelleştirmedeki dosya sürümüne döndürüldüğü görülmektedir.

Kaldırma Temizleme Aracı, bir güncelleştirmeyi kaldırmak için Program Ekle veya Kaldır öğesini kullanmış olsanız da sistemi temizlemek ve bilinen iyi duruma döndürmek için de kullanılabilir. Bunu yapmak için, komut istemine aşağıdaki komutu yazın:
UninstallFxVSUpdate.exe /cleanup
Aracın diğer komut satırı seçeneklerini görmek için, komut istemine aşağıdaki komutu yazın:
UninstallFxVSUpdate.exe /?

Uyarılar

Bu araç birden çok güncelleştirmenin yüklenebildiği ve kaldırılabildiği tüm olası permutasyonları ve kombinasyonları desteklemez. Araç aşağıdaki senaryolarda desteklenmemektedir:
 • Bir güncelleştirmenin yanı sıra karşılık gelen yerelleştirilmiş güncelleştirme de yüklenir

  KB123456 gibi, 6 basamaklı bir BB numarası olan bir güncelleştirme yüklersiniz. Daha sonra, aynı güncelleştirmenin yerelleştirilmiş sürümünü de yüklersiniz. Bu senaryoda, bu aracı kullanarak ilk güncelleştirmeyi kaldıramazsınız.

  Not Yerelleştirilmiş sürümün BB numarasının sonunda 4 basamaklı bir sonek vardır. Örneğin: KB1234561033

  Aracın kısıtlamaları nedeniyle, 6 basamaklı BB numarasını kullanarak ilk güncelleştirmeyi kaldırmaya çalışırsanız, araç, 10 basamaklı BB numarası olan ikinci güncelleştirmeyi kaldırır.

  Not Aracı kullanarak 10 basamaklı BB numarası olan ikinci güncelleştirmeyi kaldırabilirsiniz.
 • Birleştirilmemiş bir düzeltme yüklenmiş ve daha sonra kaldırılmıştır

  Birleştirilmemiş bir düzeltme el ile yüklenir ve normal bir güncelleştirme yüklenmeden önce kaldırılır. Bu senaryoda, en son güncelleştirmeyi kaldırmaya çalıştığınızda, Kaldırma Temizleme Aracı birleştirilmemiş düzeltmeyi yeniden yükler. Bu sorun oluştuğunda, birleştirilmemiş düzeltme Program Ekle veya Kaldır öğesi kullanılarak el ile kaldırılıncaya kadar, başka güncelleştirmelerin yüklenmesi engellenir.

  Not Birleştirilmemiş düzeltme, bir hizmet paketine veya ürün sürümüne eklenmeyecek bir düzeltme veya güncelleştirmedir. Bu türde bir düzeltmenin, müşterinin ürünle ilgili olarak yaşadığı özel bir sorunu gidermesi amaçlanır. Ancak bu düzeltme genel kullanım için uygun değildir.Birleştirilmemiş düzeltmeler hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  942380Bir düzeltme veya güncelleştirme uygulamaya çalıştığınızda hata iletisi: "Hata 9002. Birden çok düzeltme yüklü olduğu için Microsoft Visual Studio .NET 2003 Düzeltmesi (KBxxxxxx) yüklenemiyor. Bunları kaldırın ve yeniden deneyin."
security update uninstall remove .NET Framework 1.0 1.1 rollback uninstall MSI Windows Installer 2.0 2.x limitation anti-patch file version Service Pack SP baseline
Özellikler

Makale No: 938244 - Son İnceleme: 12/14/2007 22:15:59 - Düzeltme: 2.4

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1

 • atdownload kbupdateissue kbuninstall kbinstallation kbupdate kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB938244
Geri bildirim