Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

.NET Framework 1.1 veya .NET Framework 1.0 için bazı güvenlik güncelleştirmelerini kaldırdığınızda dosya sürümü son hizmet paketi tarafından yüklenen sürüme döndürülüyor

Belirtiler
Şu senaryoyu inceleyin. Microsoft .NET Framework 1.1 veya Microsoft .NET Framework 1.0'ın yüklü olduğu bir bilgisayarınız var. Daha sonra, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki aşağıdaki makalelerde açıklanan güvenlik güncelleştirmelerinden birini kaldırırsınız:
  • 928366 Windows XP ve Windows 2000 için .NET Framework 1.1 güvenlik güncelleştirmesi: 10 Temmuz 2007'nin açıklaması
  • 929729 Windows Vista için .NET Framework 1.1 güvenlik güncelleştirmesi: 10 Temmuz 2007'nin açıklaması
  • 928367 Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP ve Windows 2000 için .NET Framework 1.0 güvenlik güncelleştirmesi: 10 Temmuz 2007'nin açıklaması
Bu senaryoda, .NET Framework'ün dosya sürümü son hizmet paketi tarafından yüklenen dosya sürümüne döndürülür. Buna ek olarak, yalnızca önceden yüklenmiş veya daha yeni bir güncelleştirmeyi yeniden yükleyebilirsiniz. Eski bir güncelleştirme yükleyemezsiniz.
Neden
Bu davranış, .NET Framework 1.1 ve .NET Framework 1.0 güncelleştirmelerinin özgün olarak Windows Installer 2.0 ile çalışacak biçimde tasarlanmış olması nedeniyle oluşur. .NET Framework 1.1 ve .NET Framework 1.0 güncelleştirmeleri Windows Installer 3.0 ile çalışacak biçimde tasarlanmamıştır.

Not Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 ve Microsoft Windows 95 gibi daha eski platformlarda Windows Installer 3.0 desteklenmez.

Windows Installer 2.0'ın bir kısıtlaması vardır. Windows Installer 2.0 bir güncelleştirmenin kaldırılmasını özgün olarak desteklemez. Bu kısıtlamaya bir geçici çözüm bulmak için, .NET Framework 1.1 ve .NET Framework 1.0 güncelleştirmelerinde özel bir kaldırma işlevselliği yerleşik olarak bulunur.

Özel kaldırma işlevselliği şu şekilde çalışır: Güncelleştirme, iş yükü .msp dosyasına ek olarak bir düzeltme eki önlemi taşır. Güncelleştirme sarıcı yürütülebilir programına uygun komut satırı sağlandığında, sarıcı, düzeltme eki önlemini yükler. Düzeltme eki önlemi aslında ikinci bir güncelleştirmedir. İkinci güncelleştirme, iş yükü MSP dosyasının içerdiği diğer dosyaların bilinen son iyi sürümünü barındırır. Bu sürüm son temel sürümdür. Bu sürüm genelde varsa son hizmet paketinde bulunur. Bu nedenle, .NET Framework 1.1 veya .NET Framework 1.0 güncelleştirmesi kaldırıldığında, dosya sürümü her zaman önceki dosya sürümüne döndürülmez. Dosya sürümü, son hizmet paketi tarafından yüklenen dosya sürümüne döndürülebilir.

Şu senaryoyu inceleyin. .NET Framework 1.0 Service Pack 3 için iki güncelleştirmeniz var. Bunlardan ilki, KB886906 numaralı güncelleştirmedir. Bu güncelleştirmenin dosya sürümü 1.0.3705.6021'dir. İkinci güncelleştirme KB928367 numaralı güncelleştirmedir. Bu güncelleştirmenin dosya sürümü 1.0.3705.6060'dır.

Aşağıdaki tabloda, bu senaryoda güncelleştirmeleri yükleyip daha sonra kaldırdığınızda ne olacağı açıklanır.
AdımEylemÖnceki dosya sürümüYeni dosya sürümü
1.NET Framework 1.0 Service Pack 3'ü yüklersinizUygulanamaz1.0.3705.6018
2KB886906 numaralı güncelleştirmeyi yüklersiniz. Bu ilk (daha eski) güncelleştirmedir.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3KB928367 numaralı güncelleştirmeyi yüklersiniz. Bu ikinci (daha yeni) güncelleştirmedir.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4KB928367 numaralı güncelleştirmeyi kaldırırsınız. Bu ikinci (daha yeni) güncelleştirmedir.1.0.3705.60601.0.3705.6018
Bu senaryoda, ikinci güncelleştirme kaldırıldıktan sonra .NET Framework 1.0'ın beklendiği gibi ilk güncelleştirmedeki dosya sürümüne döndürülmediği görülmektedir. .NET Framework 1.0 bunun yerine, temel sürüme döndürülür. (Temel sürüm, .NET Framework 1.0 Service Pack 3'ün içerdiği dosya sürümüdür.)
Çözüm
Microsoft bu davranışı gidermeye yönelik bir kaldırma temizleme aracı yayımlamıştır. "Belirtiler" bölümünde listelenen güvenlik güncelleştirmelerinden birini kaldırırsanız bu aracı kullanmalısınız.

Kaldırma temizleme aracını edinmek için aşağıdaki Microsoft Yükleme Merkezi web sitesini ziyaret edin: Kaldırma temizleme aracını çalıştırdıktan sonra, bilgisayar bilinen bir iyi duruma döndürülür. Bu noktada, önceki güncelleştirmeyi yeniden yükleyebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, güncelleştirmeleri yükleyip daha sonra kaldırdığınızda ne olacağı açıklanır. Tabloda ayrıca kaldırma temizleme aracının bu davranışı nasıl düzelttiği açıklanır.
AdımEylemÖnceki dosya sürümüYeni dosya sürümü
1.NET Framework 1.0 Service Pack 3'ü yüklersinizUygulanamaz1.0.3705.6018
2KB886906 numaralı güncelleştirmeyi yüklersiniz. Bu ilk (daha eski) güncelleştirmedir. 1.0.3705.60181.0.3705.6021
3KB928367 numaralı güncelleştirmeyi yüklersiniz. Bu ikinci (daha yeni) güncelleştirmedir.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4KB928367 numaralı güncelleştirmeyi kaldırırsınız. Bu ikinci (daha yeni) güncelleştirmedir.1.0.3705.60601.0.3705.6018
5Temizleme aracını karşıdan yükler ve çalıştırırsınız1.0.3705.60601.0.3705.6018
6KB886906 numaralı güncelleştirmeyi yeniden yüklersiniz. Bu ilk (daha eski) güncelleştirmedir.1.0.3705.60181.0.3705.6021
Aşağıdaki tabloda, "Belirtiler" bölümünde listelenen güvenlik güncelleştirmelerinden birini kaldırırsanız yeniden yüklemeniz gereken güncelleştirme açıklanır.
.NET Framework sürümüKaldırdığınız güncelleştirmeYeniden yüklemeniz gereken güncelleştirme
.NET Framework 1.1 Service Pack 1
928366 Windows XP ve Windows 2000 için .NET Framework 1.1 güvenlik güncelleştirmesi: 10 Temmuz 2007'nin açıklaması
886903 Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1'teki ASP.NET yol doğrulama güvenlik açığı
.NET Framework 1.1 Service Pack 1
929729 Windows Vista için .NET Framework 1.1 güvenlik güncelleştirmesi: 10 Temmuz 2007'nin açıklaması
886903 Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1'teki ASP.NET yol doğrulama güvenlik açığı
.NET Framework 1.0 Service Pack 3
928367 Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP ve Windows 2000 için .NET Framework 1.0 güvenlik güncelleştirmesi: 10 Temmuz 2007'nin açıklaması
886906 Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3'teki ASP.NET yol doğrulama güvenlik açığı
Yeni güncelleştirmelerden birini kaldırdıktan sonra, burada açıklandığı şekilde temizleme aracını çalıştırmadan daha eski güncelleştirmeyi yüklememelisiniz. Güvenlik güncelleştirmesini her kaldırdığınızda bu işlemi yinelemelisiniz. Bir başka deyişle, güvenlik güncelleştirmesini her kaldırdığınızda, kaldırma temizleme aracını çalıştırmalı ve daha sonra önceki güncelleştirmeyi yüklemelisiniz.

Not Kaldırma temizleme aracını çalıştırdığınızda, araç bilgisayara yüklenmez. Araç, bilgisayarda gerekli temizleme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra sonlandırılır.
Daha fazla bilgi
Birden çok güncelleştirme yükledikten sonra bir güncelleştirmeyi kaldırdığınızda oluşan sorunlar hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
938244 .NET Framework 1.0 veya .NET Framework 1.1 için bir güncelleştirmeyi kaldırdığınızda dosya sürümü son hizmet paketi tarafından yüklenen sürüme döndürülüyor
security update uninstall remove .NET Framework 1.0 1.1 rollback uninstall MSI Windows Installer 2.0 2.x limitation anti-patch file version Service Pack SP baseline
Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından oluşturulan bir “FAST PUBLISH” makalesidir. Buradaki bilgiler, ortaya çıkan sorunları gidermek üzere olduğu gibi sağlanmaktadır. Mümkün olduğu kadar hızlı sunulmasının bir sonucu olarak malzemelerde yazım hataları bulunabilir ve bunlar bildirimde bulunulmadan daha sonra düzeltilebilir. Diğer hususlar için Kullanım Koşulları’na bakın.
Özellikler

Makale No: 939160 - Son İnceleme: 10/14/2011 17:20:00 - Düzeltme: 1.0

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3

  • kbupdateissue kbuninstall kbinstallation kbupdate kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB939160
Geri bildirim