MS07-054: MSN Messenger ve Windows Live Messenger'daki güvenlik açığı uzaktan kod yürütülmesine izin verebilir güvenlik güncelleştirmesi için algılama ve dağıtım kılavuzu

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Microsoft, MSN Messenger hizmetini veya Windows Live Messenger hizmetini kullanarak MSN Messenger ve Windows Live Messenger için yükseltmeler yayımlamaktadır. Bu çevrimiçi hizmetlerin kendi istemci dağıtım düzenekleri bulunmaktadır. Bu istemci dağıtım düzenekleri, güvenlik güncelleştirmeleri için standart Windows Update veya Microsoft Update sitesinin düzeneklerinden farklıdır.

Microsoft, güvenlik güncelleştirmesi MS07-054'ü algılamak, karşıdan yüklemek veya kurmak üzere güvenlik güncelleştirmeleri için Windows Update düzeneği veya Microsoft Update düzeneği kullanılamadığı için bu algılama ve dağıtım kılavuzunu hazırlamıştır.

İlk kurulum ve yapılandırma

Bu bölüm, bu aracı dağıtmak amacıyla bir başlangıç komut dosyası veya oturum açma komut dosyası kullanan yöneticiler için hazırlanmıştır. Sunucuyu ve paylaşımı yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Etki alanı denetleyicinizdeki Netlogon paylaşımını gösteren klasörün altında "BIN" adlı bir klasör oluşturun. Örneğin, BIN klasörünü aşağıdaki klasörün altında oluşturun:
  %WINDIR%\SYSVOL\sysvol\KullanıcıDNSEtkiAlanı\scripts
 2. Windows XP Service Pack 2 Destek Araçları'nı karşıdan yükleyin, Filever.exe aracını ayıklayın ve sonra da bu aracı 1. adımda oluşturduğunuz BIN klasörüne kopyalayın.

  Filever.exe aracı Windows XP Service Pack 2 Destek Araçları ile birlikte gelir. Windows XP Service Pack 2 Destek Araçları'nı edinmek için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Filever.exe aracı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:Filever.exe aracı hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  913111 Windows'daki bir dosya hakkında özel bilgiler edinmek üzere Filever.exe aracını kullanma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
 3. Getver.exe aracını karşıdan yükleyin, aracı ayıklayın ve sonra da 1. adımda oluşturduğunuz BIN klasörüne kopyalayın.

  Getver.exe aracı Microsoft Ürün Destek Raporlama Aracı v5.2.2004.1 ile birlikte gelir. Microsoft Ürün Destek Raporlama Aracı v5.2.2004.1'i edinmek için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Getver.exe aracını ayıklamak için, /C anahtarını aşağıdaki gibi kullanın:
  MPSRPT_SETUPPerf.exe /C
 4. İstemci tabanıyla ilişkili Windows Live Messenger sürümünü karşıdan yükleyin:
 5. Yükleme paketini çalıştırıp /C anahtarı kullanarak MsnMsgs.msi dosyasını ayıklayın ve bu dosyayı 1. adımda oluşturduğunuz BIN klasörüne kopyalayın.

  Not Her iki paket de gerekliyse, MSN Messenger 7 yükleme dosyasını "MsnMsgs7.msi" olarak yeniden adlandırmalısınız. Her iki yükleyici dosyası da aynı adı kullandığı için bu değişikliği yapmalısınız.
 6. Bu makalede başvurulan komut dosyaları tarafından oluşturulan günlük dosyalarını yerleştirmek üzere kullanılacak bir toplama sunucusu atayın.
 7. Toplama sunucusunda "LOGS" adlı bir paylaşım oluşturun. Daha sonra, aşağıdaki izinleri uygulayın:
  1. Bu paylaşımı yöneten kullanıcının etki alanı kullanıcı hesabını ekleyin ve Tam Denetim'i tıklatın.
  2. Bilgisayar başlangıç komut dosyası yöntemini kullanacaksanız, Domain Computers grubuna Değiştir izinlerini, Oku ve Çalıştır izinlerini, Klasör İçeriğini Listele izinlerini, Oku izinlerini ve Yaz izinlerini atayın.
  3. Oturum açma başlangıç komut dosyası yöntemini kullanacaksanız, Authenticated Users grubuna Değiştir izinlerini, Oku ve Çalıştır izinlerini, Klasör İçeriğini Listele izinlerini, Oku izinlerini ve Yaz izinlerini atayın.

Kullanım

MSNMsgrTest.bat dosyası, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 veya Windows Vista'da Msnmsgr.exe dosyasının güvenlik açığı bulunan bir sürümünün yüklü olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir.

Komut dosyası şunları yapar:
 • Sistemde dosyasının güvenlik açığı bulunan bir sürümünün yüklü olup olmadığını belirler
 • Sonuçları ekranda görüntüler
 • Sonuçları aşağıdaki virgülle ayrılmış günlük dosyasına verir:
  MSNMsgrTest_Results.csv
 • Bilgisayar adını, işletim sistemi (OS) sürümünü, Msnmsgr.exe dosyasının sürümünü, güvenlik açığı durumunu ve taramanın tarih ve saatini günlüğe kaydeder

Kod örneği


Burada sağlanan komut dosyası ve adımlar örnek olması için verilmektedir. Bu komut dosyalarını ve adımları sınadığınızdan ve çalışma ortamınıza uygun biçimde değiştirdiğinizden emin olun. Örneğin, sunucu adını ve paylaşım adını çalışma ortamınızdaki kurulum parametrelerine uygun olarak değiştirmelisiniz.
@echo offREM: MSNMsgrTest.bat dosyası Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 veya Windows Vista'da Msnmsgr.exe dosyasınıngüvenlik açığı bulunan bir sürümünün yüklü olup olmadığını belirlemek için kullanılır.REM: Çıktı ekranda görüntülenir ve virgülle ayrılmış bir çıktı günlük dosyasına kaydedilir: MSNMsgrTest_Results.csv.REM: Bu toplu iş dosyası için Filever.exe gerekir.Set STDOUTPUT=YESREM: Alttaki satırdan "REM:" ifadesini kaldırarak çıktının ekranda gösterilmemesini (ve yalnızca çıktı günlük dosyasına kaydedilmesini) sağlayın.REM: Set STDOUTPUT=NOREM: Çıktı günlük dosyasının konumunu değiştirmek için "Set OutputLog" satırını düzenleyin.REM: Örneğin: Set OutputLog=\\Sunucu_adı\paylaşım\MSNMsgrTest_Results.csv.Set OutputLog=MSNMsgrTest_Results.csvREM: Çıktı .csv dosyası zaten varsa, üstbilgi eklenmesi adımını atlayın.if exist %OutputLog% GOTO RUNTESTREM: Çıktı .csv dosyasına üstbilgi ekleyin.echo Bilgisayar adı,OS Sürümü,Msnmsgr.exe sürümü,Açık var mı? (EVET/HAYIR),MS07-054 Durumu,Tarama Tarihi-Saati > %OutputLog%echo ====================,==========================================,======================,====================,====================,============================ >> %OutputLog%:RUNTESTREM: OS sürümünü belirleyin.FOR /F "skip=1 tokens=*" %%a in ('ver') do SET OSVEROUT=%%aFOR /f "tokens=3 delims=n" %%b in ("%OSVEROUT%") do set OSVER=%%bREM: İşlemci mimarisini belirleyin.if exist "%ProgramFiles(x86)%" GOTO X64if exist "%ProgramFiles%" GOTO X86GOTO x86:X64REM: x64 sistemlerde Msnmsgr.exe sürümünü belirleyin.if not exist "%ProgramFiles(x86)%\msn messenger\msnmsgr.exe" GOTO NOTFOUNDFOR /F "tokens=*" %%i in ('filever.exe "%ProgramFiles(x86)%\msn messenger\msnmsgr.exe"') do SET FILEVEROUT=%%iFOR /f "tokens=5 delims= " %%i in ("%FILEVEROUT%") do set MSNVer=%%iGOTO TESTOSVER:X86REM: x86 sistemlerde Msnmsgr.exe sürümünü belirleyin.if not exist "%ProgramFiles%\msn messenger\msnmsgr.exe" GOTO NOTFOUNDFOR /F "tokens=*" %%i in ('filever.exe "%ProgramFiles%\msn messenger\msnmsgr.exe"') do SET FILEVEROUT=%%iFOR /f "tokens=5 delims= " %%i in ("%FILEVEROUT%") do set MSNVer=%%iGOTO TESTOSVER:NOTFOUNDEcho %Computername%,%OSVEROUT%,Dosya Bulunamadı,HAYIR,Gerekli Değil,%date% - %time% >> %OutputLog%if (%STDOUTPUT%)==(NO) GOTO ENDEcho Bilgisayar adı:		%Computername%Echo OS Sürümü:		%OSVEROUT%Echo msnmsgr sürümü: 	Msnmsgr.exe BulunamadıEcho Durum: 		Güvenlik güncelleştirmesi MS07-054 gerekmiyor...echo Sonuç Çıktısı:		Dosyaya kaydedildi: %OutputLog%echo.echo.echo.pauseGOTO END:TESTOSVERREM: OS sürümünün Windows 2000 ("downlevel") veya Windows XP ya da sonraki bir sürümü ("uplevel") olup olmadığını belirleyin.if %OSVer% GEQ 5.1 GOTO TESTVER_UPLEVELif %OSVer% LSS 5.1 GOTO TESTVER_DOWNLEVEL:TESTVER_UPLEVELREM: Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Vista'da Msnmsgr.exe dosyasının güvenlik açığı bulunan sürümünü sınayın.if %MSNVer% LSS 8.1 GOTO LESSERif %MSNVer% GEQ 8.1 GOTO GREATER:TESTVER_DOWNLEVELREM: Windows 2000'de Msnmsgr.exe dosyasının güvenlik açığı bulunan sürümünü sınayın.if %MSNVer% LSS 7.0.0820 GOTO LESSERif %MSNVer% GEQ 7.0.0820 GOTO GREATER:LESSEREcho %Computername%,%OSVEROUT%,%MSNVer%,EVET,MS07-054 Gerekli,%date% - %time% >> %OutputLog%if (%STDOUTPUT%)==(NO) GOTO ENDEcho Bilgisayar adı:		%Computername%Echo OS Sürümü:		%OSVEROUT%Echo msnmsgr sürümü: 	%MSNVer% (Güvenlik Açığından Etkilenir!)Echo Durum: 		Güvenlik güncelleştirmesi MS07-054 gerekiyor...echo Sonuç Çıktısı:		Dosyaya kaydedildi: %OutputLog%echo.echo.echo.pauseGOTO END:GREATEREcho %Computername%,%OSVEROUT%,%MSNVer%,HAYIR,Gerekli Değil,%date% - %time% >> %OutputLog%if (%STDOUTPUT%)==(NO) GOTO ENDEcho Bilgisayar adı:		%Computername%Echo OS Sürümü:		%OSVEROUT%Echo msnmsgr sürümü: 	%MSNVer% (Güvenlik Açığından Etkilenmiyor)Echo Durum: 		Güvenlik güncelleştirmesi MS07-054 gerekmiyor...echo Sonuç Çıktısı:		Dosyaya kaydedildi: %OutputLog%echo.echo.echo.pauseGOTO END:ENDexit

MSN Messenger veya Windows Live Messenger'ın güncelleştirilmiş sürümünün yüklü olup olmadığını belirlemek için Grup İlkesi tabanlı bilgisayar başlangıç komut dosyası kullanma

Bu yöntem, komut dosyasını kurup Grup İlkesi ayarını uyguladıktan sonra istemci bilgisayarı yeniden başlatmanızı gerektirir.
 1. Paylaşımları ayarlayın. Bunu yapmak için "İlk kurulum ve yapılandırma" bölümündeki adımları izleyin.
 2. Başlangıç komut dosyasını ayarlayın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları MMC ek bileşeninde, etki alanı adını sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
  2. Grup İlkesi sekmesini tıklatın, yeni bir Grup İlkesi nesnesi (GPO) oluşturmak üzere Yeni'yi tıklatın ve sonra da ilke adı olarak MSNMGR Detection yazın.
  3. Yeni ilkeyi tıklatın ve Düzenle'yi tıklatın.
  4. Bilgisayar Yapılandırması altında Windows Ayarları'nı genişletin ve sonra da Komut Dosyaları (Başlangıç/Kapatma) öğesini tıklatın.
  5. Başlangıç'ı çift tıklatın ve sonra Ekle'yi tıklatın. Komut Dosyası Ekle iletişim kutusu görüntülenir.
  6. Komut Dosyası Adı kutusuna \\%USERDOMAIN%\netlogon\bin\MSNMsgrTest.bat yazın.
  7. Tamam'ı ve sonra Uygula'yı tıklatın.
 3. Bu etki alanının üyeleri olan istemci bilgisayarları yeniden başlatın.

MSN Messenger veya Windows Live Messenger'ın güncelleştirilmiş sürümünün yüklü olup olmadığını belirlemek için Grup İlkesi tabanlı kullanıcı oturum açma komut dosyası kullanma

Bu yöntem, oturum açma kullanıcı hesabının bir etki alanı hesabı olmasını ve istemci bilgisayardaki yerel yönetici grubunun üyesi olmasını gerektirir.
 1. Paylaşımları ayarlayın. Bunu yapmak için "İlk kurulum ve yapılandırma" bölümündeki adımları izleyin.
 2. Oturum açma komut dosyasını oluşturun. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları MMC ek bileşeninde, etki alanı adını sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
  2. Grup İlkesi sekmesini tıklatın, yeni bir Grup İlkesi nesnesi (GPO) oluşturmak üzere Yeni'yi tıklatın ve sonra da ilke adı olarak MSNMGR Detection yazın.
  3. Yeni ilkeyi tıklatın ve Düzenle'yi tıklatın.
  4. Kullanıcı Yapılandırması altında Windows Ayarları'nı genişletin ve sonra da Komut Dosyaları (Oturum Açma/Kapatma) öğesini tıklatın.
  5. Oturum Açma'yı çift tıklatın ve sonra Ekle'yi tıklatın. Komut Dosyası Ekle iletişim kutusu görüntülenir.
  6. Komut Dosyası Adı kutusuna \\%USERDOMAIN%\netlogon\bin\MSNMsgrTest.bat yazın.
  7. Tamam'ı ve sonra Uygula'yı tıklatın.
 3. Bu etki alanının üyeleri olan istemci bilgisayarları yeniden başlatın.
Oturum açma komut dosyasının kullanıldığı durumlarda, komut dosyaları ve araçlar oturum açmış olan kullanıcı bağlamında çalışır. Bu kullanıcı yerel yöneticiler grubunun bir üyesi değilse veya yeterli izinleri yoksa araç çalışmaz. Araç ayrıca uygun kodu döndürmez. Başlangıç ve oturum açma komut dosyalarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
198642 Windows 2000'de oturum açma, oturumu kapatma, başlangıç ve kapatma komut dosyalarına genel bakış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
322241 Windows 2000'de komut dosyaları nasıl atanır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Sonuç çıktısı

Varsayılan olarak, MSNMsgrTest.bat komut dosyası yürütüldüğünde bir sonuç çıktısı görüntüler. Bu çıktı bilgisayar adı, işletim sistemi sürümü, Msnmsgr.exe dosyası sürümü ve hedef bilgisayarın güvenlik açığı durumu gibi bilgileri içerir.

Aşağıda, ekranda görüntülenebilecek çeşitli çıktı örnekleri gösterilmektedir:
 • …Hedef bilgisayarda Msnmsgr.exe dosyasının güvenlik açığı bulunan bir sürümü varsa:
  Bilgisayar adı:		COMPUTER-789 OS Sürümü:		Microsoft Windows [Sürüm 5.2.3790] manmsgr sürümü:	7.0.816.0 <Güvenlik Açığından Etkilenir!> Durum:			Güvenlik güncelleştirmesi MS07-054 gerekiyor... Sonuç Çıktısı:		Dosyaya kaydedildi: \\gc-xp\c$\MSNMsgrTest_Results.csvDevam etmek için bir tuşa basın. . .
 • …Msnmsgr.exe sürümü güvenlik açığından etkilenmiyorsa:
  Bilgisayar adı:		COMPUTER-456 OS Sürümü:		Microsoft Windows [Sürüm 5.1.2600] manmsgr sürümü:	8.1.178.0 <Güvenlik Açığından Etkilenmiyor> Durum:			Güvenlik güncelleştirmesi MS07-054 gerekmiyor... Sonuç Çıktısı:		Dosyaya kaydedildi: \\gc-xp\c$\MSNMsgrTest_Results.csvDevam etmek için bir tuşa basın. . .
 • … Msnmsgr.exe dosyası sistemde yüklü olduğu konumda bulunamazsa:
  Bilgisayar adı:		COMPUTER-123 OS Sürümü:		Microsoft Windows [Sürüm 5.2.3790] manmsgr sürümü:	Msnmsgr.exe Bulunamadı Durum:			Güvenlik güncelleştirmesi MS07-054 gerekmiyor... Sonuç Çıktısı:		Dosyaya kaydedildi: \\gc-xp\c$\MSNMsgrTest_Results.csvDevam etmek için bir tuşa basın. . .
Not Çoğu kuruluş ortamında, bu çıktı ekranı bastırılır. Sonuçların bir ağ paylaşımında tek bir konuma verilmesi istenir.

Ekranda yerel çıktıları görmek istemezseniz, aşağıdaki değişikliği yaparak komut dosyasını düzenleyin:

Komut dosyasında aşağıdaki satırdaki "REM" ifadesini silin:
REM: Set STDOUT=N
Bu satırı aşağıdaki gibi değiştirin:
Set STDOUT=N

CSV günlük dosyası çıktısı

Komut varsayılan olarak, toplu iş komut dosyasının çalıştırıldığı konumda "MSNMsgrTest_Results.csv" adlı virgülle ayrılmış bir çıktı günlük dosyası oluşturur.

Birden çok bilgisayarın tarandığı bir kuruluş ortamında, tüm tarama sonuçlarının bir paylaşımda bulunan tek bir çıktı günlüğüne kaydedilmesi istenir. Bu paylaşımın tüm kullanıcılar veya tüm hedef bilgisayarlar tarafından erişilebilir olmasını sağlayın. Çıktı günlük dosyasının konumunu özelleştirmek için, komut dosyasını, konumu belirtecek biçimde düzenleyin. Örneğin, çıktı günlük dosyasının adını ve konumunu özelleştirmek üzere komut dosyasında aşağıdaki satırı düzenleyin:
Set OutputLog=MSNMsgrTest_Results.csv
Örneğin, bu satırı aşağıdaki yollardan biriyle düzenleyebilirsiniz:
Set OutputLog=\\Sunucu_adı\paylaşım\MSNMsgrTest_Results.csv
Set OutputLog=C:\TEMP\MSNMsgrTest_Results.csv
Set OutputLog=%systemdrive%\MSNMsgrTest_Results.csv
Aşağıda, birden çok hedef bilgisayarın sınama sonuçlarını tek bir günlük dosyasına kaydettiği MSNMsgrTest_Results.csv adlı bir çıktı .csv dosyası örnek olarak gösterilmektedir. Çıktı virgülle ayrılmıştır ve Microsoft Office Excel gibi bir elektronik tablo programı kullanılarak açılabilir ve sıralanabilir.
Bilgisayar adı OS sürümü Msnmsgr.exe Dosyası Güvenlik Açığından Etkilenir Mi? MS07-54 Durumu Tarama Tarihi - Saati
============ ======================================= ================ =========== ================ ============================
COMPUTER-789 Microsoft Windows [Sürüm 5.2.3790] 7.0.816.0 EVET MS07-54 gerekiyor 10/09/2007 P.tesi - 22:42:33.55
COMPUTER-456 Windows XP [Sürüm 5.1.2600] 8.1.178.0 HAYIR Gerekmiyor 10/09/2007 P.tesi - 10:120,90
COMPUTER-123 Microsoft Windows [Sürüm 5.2.3790] Dosya bulunamadı HAYIR Gerekmiyor 10/09/2007 P.tesi - 10:120,89

MSNUpdate.bat komut dosyası

Bu bölümdeki MSNUpdate.bat adlı komut dosyası şunlar için kullanılabilir:
 • MSN Messenger ve Windows Live Messenger'ın güvenlik açığı bulunan sürümlerini algılama
 • MS07-054 güvenlik güncelleştirmesini dağıtma

Kullanım

MSNUpdate.bat adlı komut dosyasını kullanmadan önce aşağıdaki koşulların doğru olduğundan emin olun:
 • Etki alanı denetleyicinizdeki Netlogon paylaşımında "bin" adlı bir paylaşım oluşturulmuştur.
 • MsnMsgs.msi dosyası, MsnMsgs7.msi dosyası ve Getver.exe dosyası bin paylaşımına kaydedilmiştir.

Kod örneği

REM Bu örnekte, komut dosyası MSNUpdate.bat adındadır.REM Etki alanı denetleyicinizdeki varsayılan Netlogon paylaşımında "bin" adlı bir paylaşım oluşturun.REM Getver.exe, MsnMsgs.msi ve MsnMsgs7.msi dosyalarını ve komut dosyasında kullanılanREM diğer destek araçlarını saklamak için "bin" paylaşımını kullanın.If exist "%ProgramFiles%\MSN Messenger" GOTO WHATOSIf not exist "%ProgramFiles%\MSN Messenger" GOTO END:WHATOS\\%USERDOMAIN%\netlogon\bin\GETVER.EXEIF %ERRORLEVEL% LEQ 50 GOTO UPDATE_MSN7xIF %ERRORLEVEL% GEQ 51 GOTO UPDATE_MSN81:UPDATE_MSN81If exist "%WINDIR%\Installer\MSN Messenger 8.1.0178" goto EndIf not exist "%WINDIR%\Installer\MSN Messenger 8.1.0178" goto MSN81:MSN81Start /wait \\%USERDOMAIN%\netlogon\bin\MsnMsgs.Msi /quietGOTO UPDATED:UPDATEDecho "Şu bilgisayarda MSN güncelleştirildi: %computername%" > \\%COLLECTIONSERVER%\logs\%computername%_updated.logGOTO END:UPDATE_MSN7xIf exist "%WINDIR%\Installer\MSN Messenger 7.0.0820" goto EndIf not exist "%WINDIR%\Installer\MSN Messenger 7.0.0820" goto MSN81:MSN7xStart /wait \\%USERDOMAIN%\netlogon\bin\MsnMsgs7.Msi /quietGOTO UPDATED:UPDATEDecho "Şu bilgisayarda MSN güncelleştirildi: %computername%" > \\%COLLECTIONSERVER%\logs\%computername%_updated.log:End

MSN Messenger'ı veya Windows Live Messenger'ı MS07-054 ile güncelleştirmek için Grup İlkesi tabanlı bilgisayar başlangıç komut dosyası kullanma

Bu yöntem, komut dosyasını kurup Grup İlkesi ayarını uyguladıktan sonra istemci bilgisayarı yeniden başlatmanızı gerektirir.
 1. Paylaşımları ayarlayın. Bunu yapmak için "İlk kurulum ve yapılandırma" bölümündeki adımları izleyin.
 2. Başlangıç komut dosyasını ayarlayın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları MMC ek bileşeninde, etki alanı adını sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
  2. Grup İlkesi sekmesini tıklatın, yeni bir Grup İlkesi nesnesi (GPO) oluşturmak için Yeni'yi tıklatın, ardından ilke adı olarak MSNMGR Dağıtımı yazın.
  3. Yeni ilkeyi tıklatın ve Düzenle'yi tıklatın.
  4. Bilgisayar Yapılandırması altında Windows Ayarları'nı genişletin ve sonra da Komut Dosyaları (Başlangıç/Kapatma) öğesini tıklatın.
  5. Başlangıç'ı çift tıklatın ve sonra Ekle'yi tıklatın. Komut Dosyası Ekle iletişim kutusu görüntülenir.
  6. Komut Dosyası Adı kutusuna \\%USERDOMAIN%\netlogon\bin\MSNUpdate.bat yazın.
  7. Tamam'ı ve sonra Uygula'yı tıklatın.
 3. Bu etki alanının üyeleri olan istemci bilgisayarları yeniden başlatın.

MSN Messenger'ı veya Windows Live Messenger'ı MS07-054 ile güncelleştirmek için Grup İlkesi tabanlı kullanıcı oturumu açma komut dosyası kullanma

Bu yöntem, oturum açma kullanıcı hesabının bir etki alanı hesabı olmasını ve istemci bilgisayardaki yerel yönetici grubunun üyesi olmasını gerektirir.
 1. Paylaşımları ayarlayın. Bunu yapmak için "İlk kurulum ve yapılandırma" bölümündeki adımları izleyin.
 2. Oturum açma komut dosyasını oluşturun. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları MMC ek bileşeninde, etki alanı adını sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
  2. Grup İlkesi sekmesini tıklatın, yeni bir Grup İlkesi nesnesi (GPO) oluşturmak için Yeni'yi tıklatın, ardından ilke adı olarak MSNMGR Dağıtımı yazın.
  3. Yeni ilkeyi tıklatın ve Düzenle'yi tıklatın.
  4. Kullanıcı Yapılandırması altında Windows Ayarları'nı genişletin ve sonra da Komut Dosyaları (Oturum Açma/Kapatma) öğesini tıklatın.
  5. Oturum Açma'yı çift tıklatın ve sonra Ekle'yi tıklatın. Komut Dosyası Ekle iletişim kutusu görüntülenir.
  6. Komut Dosyası Adı kutusuna \\%USERDOMAIN%\netlogon\bin\MSNUpdate.bat yazın.
  7. Tamam'ı ve sonra Uygula'yı tıklatın.
 3. Bu etki alanının üyeleri olan istemci bilgisayarları yeniden başlatın.
Oturum açma komut dosyasının kullanıldığı durumlarda, komut dosyaları ve araçlar oturum açmış olan kullanıcı bağlamında çalışır. Bu kullanıcı yerel yöneticiler grubunun bir üyesi değilse veya yeterli izinleri yoksa araç çalışmaz. Araç ayrıca uygun kodu döndürmez. Başlangıç ve oturum açma komut dosyalarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
198642 Windows 2000'de oturum açma, oturumu kapatma, başlangıç ve kapatma komut dosyalarına genel bakış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
322241 Windows 2000'de komut dosyaları nasıl atanır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Özellikler

Makale No: 942416 - Son İnceleme: 01/16/2015 17:26:46 - Düzeltme: 4.0

MSN Messenger 6.2, MSN Messenger 7.0, MSN Messenger 7.5, Windows Live Messenger

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity kbcode kbpubtypekc kbexpertiseinter KB942416
Geri bildirim