Windows SharePoint Services 3.0 veya SharePoint Server 2007 çalıştırılan bir bilgisayarda SharePoint Ürünleri ve Teknolojileri Yapılandırma Sihirbazı'nı çalıştırdığınızda oluşan genel hatalar nasıl giderilir

GİRİŞ
Bu makalede, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 veya Microsoft Office SharePoint Server 2007 çalıştırılan bir bilgisayarı yükselttikten sonra SharePoint Ürünleri ve Teknolojileri Yapılandırma Sihirbazı'nı çalıştırdığınızda oluşan bazı genel hataların nasıl giderileceği açıklanır.
Daha fazla bilgi
Windows SharePoint Services 3.0 veya SharePoint Server 2007 çalıştırılan bir bilgisayara aşağıdaki güncelleştirmelerden veya hizmet paketlerinden birini yükledikten sonra, SharePoint Ürünleri ve Teknolojileri Yapılandırma Sihirbazı'nı (Psconfig.exe) yeniden çalıştırmanız gerekebilir:
 • Windows SharePoint Services 3.0 yazılım güncelleştirmesi
 • Windows SharePoint Services 3.0 hizmet paketi
 • SharePoint Server 2007 yazılım güncelleştirmesi
 • SharePoint Server 2007 hizmet paketi
SharePoint Ürünleri ve Teknolojileri Yapılandırma Sihirbazı bir sorun algılarsa çalışmasını tamamlamaz. Ayrıca, SharePoint Web sitesini ziyaret etmeye çalışan kullanıcılar "404" hatası alabilirler. Bu hatalar, sihirbaz başarıyla tamamlanıncaya kadar oluşmaya devam eder.

Bu sorunu gidermek için aşağıdaki SharePoint günlük dosyalarını edinin:
 • PSCDiagnostics_Tarih_kodu.log
  Bu dosya varsayılan olarak "Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\LOGS" klasöründe bulunur.
 • Upgrade.log
  Bu dosya varsayılan olarak "Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\LOGS" klasöründe bulunur.

Sorunu tanımlama ve çözümleme

Bu bölümde, SharePoint Ürünleri ve Teknolojileri Yapılandırma Sihirbazı tarafından algılanabilecek çeşitli sorunlar listelenmektedir. Her bir sorunu tanımlamanıza yardımcı olacak belirtiler de listelenmektedir.

Web.config dosyası salt okunurdur

Belirtiler
Web.config dosyası salt okunur ise, Upgrade.log dosyası şuna benzer bir hata iletisi içerir:
[IisWebSiteSequence] [HATA] [10/17/2007 11:38:22]: 'C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\5003\web.config' yoluna erişim reddedildi.
Neden
Bu sorun, Web.config dosyası salt okunur olarak yapılandırılmışsa oluşur. Bu sorun ayrıca özel bir yönetim programı veya virüs tarama programı Web.config dosyasını kilitlerse de oluşabilir.
Çözüm
SharePoint Ürünleri ve Teknolojileri Yapılandırma Sihirbazı'nı çalıştırmadan önce herkesin bu dosya için yazma erişimi olduğundan emin olun. Ayrıca Web.config dosya özellikleri iletişim kutusundaki salt okunur onay kutusunun işaretli olmadığından ve Web.config dosyasının başka bir işlem tarafından kilitlenmediğinden emin olun.

Internet Information Services (IIS) metatabanında ASP.NET hatalı kaydettirilir

Belirtiler
IIS metatabanında ASP.NET hatalı kaydettirilirse, Upgrade.log dosyası şuna benzer bir hata iletisi içerir:
[SPIisWebSiteWssSequence] [HATA] [10/10/2007 10:21:25]: Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPIisWebSiteWssSequence 3.0.3.0 eylemi başarısız oldu. [SPIisWebSiteWssSequence] [HATA] [10/10/2007 10:21:25]: InstallAspNet 566609673 başarısız oldu. [SPIisWebSiteWssSequence] [HATA] [10/10/2007 10:21:25]: Microsoft.SharePoint.Upgrade.EnsureAspNetScriptMapInstalled.Upgrade(), Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPActionSequence.Upgrade()

Bu örnekte, iletideki "InstallAspNet" ile "başarısız oldu" arasındaki sayı, etkilenen IIS Web sitesinin kimliğidir.
Neden
Bu sorun, IIS metatabanında ASP.NET hatalı kaydettirildiği için oluşur.
Çözüm
Bu sorunu gidermek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Komut isteminde aşağıdaki klasöre gidin:
  %windir%\Microsoft.net\framework\v2.0.50727
 3. Komut istemine şu komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:
  aspnet_regiis.exe –s W3SVC/sayı/ROOT
  Not Sayı, etkilenen IIS Web sitesinin kimliğidir.
İkinci bir neden, Windows SharePoint Yönetim hizmetindeki bir zamanlama sorunu olabilir. Bu nedeni ortadan kaldırmak için aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını ayarlayın:
Software\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\12.0\WSS\SPAdmin
DWORD değeri: SleepOnStart değeri ondalık 20000 olarak ayarlanmıştır

Web Hizmeti Örneği başarılı bir şekilde hazırlanamaz

Belirtiler
Windows SharePoint Services 3.0 veya SharePoint Server 2007 çalıştırılan bilgisayarın Uygulama günlüğüne aşağıdaki hata iletisi kaydedilir:
Olay Türü: Hata
Olay Kaynağı: Windows SharePoint Services 3
Olay Kategorisi: Topoloji
Olay Kimliği: 6800 Tarih: 10/17/2007
Saat: 8:09:40
Kullanıcı: Yok
Bilgisayar: BilgisayarAdı
Açıklama: BilgisayarAdı\Microsoft##SSEE üzerindeki WSS_Content veritabanı eksik Windows İç Veritabanı imzaları tarafından erişilebilir değil.

Bunun yanı sıra Upgrade.log dosyası aşağıdaki hata iletisini içerir:
[SPServerSequence] [HATA AYIKLAMA] [10/22/2007 7:44:21]: Web hizmeti örneği SPWebServiceInstance Parent=SPServer Name=BilgisayarAdı eklenmedi. Durum = Hazırlanıyor
Neden
Bu sorun, Web hizmeti örneğinin ilk kez hazırlanırken başarılı bir şekilde tamamlanamaması nedeniyle oluşur. Bu davranış, yükseltme işleminin Web hizmeti örneğini atlamasına neden olur.
Çözüm
Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. "Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN" klasörünü bulun.
 3. Komut isteminde, her komuttan sonra ENTER tuşuna basarak aşağıdaki komutları yazın:
  stsadm -o provisionservice -action stop -servicetype spwebservice -servicename ""
  stsadm -o provisionservice -action start -servicetype spwebservice -servicename ""
 4. SPWebService hizmeti başlatıldıktan sonra, komut istemine aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Web.config dosyası eksiktir

Belirtiler
Upgrade.log dosyası aşağıdakine benzer bir hata içerir:
[AssemblyReferenceFixUp] [3.0.4.0] [HATA] [10/18/2007 11:47:40]: Bu IIS sitesinin (944564711) Uygulama Web.Config dosyası \wwwroot\wss\VirtualDirectories\5003\web.config dizininde bulunamadı.
Neden
Bu davranış, Web.config dosyası silinmiş veya taşınmışsa oluşur.
Çözüm
Bu sorunu gidermek için, SharePoint Ürünleri ve Teknolojileri Yapılandırma Sihirbazı'nı çalıştırmadan önce Web.config dosyasının Wwwroot\Wss\VirtualDirectories\xxxx klasöründe bulunduğundan emin olun.

Not xxxx, SharePoint Web uygulaması için sanal sunucunun fiziksel konumunu belirtir. IIS'de, sanal sunucu fiziksel konumu, sanal sunucu özellikleri iletişim kutusundaki Giriş Dizini sekmesinde Yerel yol'un yanında listelenir.

SharePoint Ürünleri ve Teknolojileri Yapılandırma Sihirbazı başarılı bir şekilde tamamlanamaz

Belirtiler
Veritabanlarını yükseltmek üzere SharePoint Ürünleri ve Teknolojileri Yapılandırma Sihirbazı'nı (PSConfigui.exe) çalıştırırsınız. Bunu yaptığınızda, sihirbaz başarılı bir şekilde tamamlanmaz. Ayrıca aşağıdaki hata iletisi günlüğe kaydedilir:  
Tarih Saat 8 HATA Microsoft.SharePoint.Administration.SPUpdatedConcurrencyException türü bir özel durum oluştu.
Ek özel durum bilgileri: Bir güncelleştirme çakışması oluştu ve bu eylemi yeniden denemeniz gerekiyor. DiagnosticsService Parent=SPFarm Name=SharePoint_Config nesnesi SUNUCU makinesi üzerinde w3wp işlemi içinde Etki Alanı\Kullanıcı tarafından güncelleştiriliyor.
Çakışma hakkında daha fazla bilgi için izleme günlüğünü görüntüleyin.
Microsoft.SharePoint.Administration.SPUpdatedConcurrencyException: Bir güncelleştirme çakışması oluştu ve bu eylemi yeniden denemeniz gerekiyor. DiagnosticsService Parent=SPFarm Name=SharePoint_Config nesnesi SUNUCU makinesi üzerinde w3wp işlemi içinde Etki Alanı\Kullanıcı tarafından güncelleştiriliyor.
Çakışma hakkında daha fazla bilgi için izleme günlüğünü görüntüleyin.

Bu ileti aşağıdaki günlük dosyasına kaydedilir:
Sürücü:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\LOGS\PSCDiagnostics_Datecode
Neden
Bu sorun, SPFarm nesnesinde bir kilitlenme bulunduğu için oluşur. Bu nedenle, SharePoint Ürünleri ve Teknolojileri Yapılandırma Sihirbazı veritabanlarını güncelleştiremez.
Çözüm
Bu sorunu gidermek için, Windows SharePoint Services yapılandırma önbelleğini temizleyin.

Bunu yapma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
939308Windows SharePoint Services 3.0'da alternatif erişim eşlemesini değiştirmeye veya silmeye çalıştığınızda hata iletisi: "Bir güncelleştirme çakışması oluştu ve bu eylemi yeniden denemeniz gerekiyor"

Yönetim Merkezi veya SharePoint Web sitesine gözatamazsınız ve "Sunucu Hatası" hata iletisini alırsınız

Belirtiler
Yönetim Merkezi veya SharePoint Web sitesine gözatmaya çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Veya, Uygulama günlüğüne aşağıdaki ileti kaydedilir:
Olay Türü: Hata
Olay Kaynağı: Windows SharePoint Server
Olay Kategorisi: Topoloji
Olay Kimliği: 5617
Açıklama:
BilgisayarAdı üzerindeki SharePoint_AdminContent_123fda45-f456-fad5-de45-7891d2asd455 veritabanının şema sürümü (3.x.x.x), BilgisayarAdı üzerinde beklenen veritabanı şema sürümüyle (3.x.x.x) tutarlı değil. Sunucudan bu veritabanına yapılan bağlantılar, veri kaybını önlemek için engellendi. Bu sürümlerin eşleşmesini sağlamak için, web ön ucunu veya içerik veritabanını güncelleştirin.
Neden
Bu sorun, yükseltme işlemi el ile veya Windows Update aracılığıyla gerçekleştirilemediğinde oluşabilir. Yükleme hatası, grubu tutarsız bir duruma sokar ve bu durum başarılı bir yükseltme işlemiyle sonlandırılmalıdır.
Çözüm
Bu sorunu gidermek için, aşağıdaki adımları izleyerek yükseltme işlemini çalıştırın:
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Şu klasörü bulun:
  "%COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN"
 3. Bir Komut İstemi penceresi açın.
 4. Komut istemine aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force
Yükseltme tamamlandıktan sonra işlemin başarılı olduğunu doğrulayın.

Yönetim Merkezi veya SharePoint Web sitesine gözatamazsınız ve "HTTP 404 Bulunamadı" hata iletisini alırsınız

Belirtiler
Yönetim Merkezi veya SharePoint Web sitesine gözatmaya çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
HTTP 404 Bulunamadı

Veya, Uygulama günlüğüne aşağıdaki ileti kaydedilir:

Olay Türü: Hata Olayı
Kaynak: Windows SharePoint Services 3
Olay Kategorisi: Topoloji
Olay Kimliği: 6800
Açıklama: BilgisayarAdı \Microsoft##SSEE üzerindeki WSS_Content veritabanı eksik Windows İç Veritabanı imzaları tarafından erişilebilir değil.

Neden
Bu sorun, bir düzeltme eki el ile veya Windows Update aracılığıyla yüklendiğinde oluşabilir. Yükseltme işleminden önce başka bir hizmet Windows İç Veritabanı'na bağlıysa, SharePoint bağlantı oluşturamaz ve yükseltme başarısız olur. Bu, grubu tutarsız bir duruma sokar ve bu durum başarılı bir yükseltme işlemiyle sonlandırılmalıdır.
Çözüm
Bu sorunu gidermek için, aşağıdaki adımları izleyerek SharePoint hizmetlerini yeniden başlatın ve yükseltme işlemini tamamlayın:
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Şu klasörü bulun:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Komut istemine aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait –force
 4. Yükseltme başarılı bir şekilde tamamlanmazsa, komut satırına aşağıdaki komutları yazın ve her satırın sonunda ENTER tuşuna basın:
  net stop MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  net start MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Yönetim Merkezi veya SharePoint Web sitesine gözatamazsınız ve "Yapılandırma veritabanına bağlanılamıyor" hata iletisini alırsınız

Belirtiler
Yönetim Merkezi veya SharePoint Web sitesine gözatmaya çalıştığınızda, Windows İç Veritabanı'nı kullanarak Windows SharePoint Services 3.0 veya SharePoint Server 2007 için yükseltme işlemini çalıştıran bilgisayardaki Upgrade.log dosyasına aşağıdaki hata iletisi kaydedilir:
[SPManager] [HATA] [6/14/2010 00:00:00]: [SPContentDatabase Name=ShareWebDb Parent=SPDatabaseServiceInstance Name=Microsoft##SSEE] yükseltme başarısız oldu. [SPManager] [HATA] [6/14/2010 00:00:00]: ‘ShareWebDb’ veritabanı zaten açık ve aynı anda tek bir kullanıcı olabilir. [SPManager] [HATA] [6/14/2010 00:00:00]: at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteScript(TextReader textReader, Int32 commandTimeout) at Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteScript(String path, Int32 commandTimeout) at Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUtility.ExecuteSqlFile(SqlSession sqlSession, ISqlSession isqlSession, SqlFile sqlFileId, Int32 timeOut) at Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUtility.ExecuteSqlFile(SqlSession sqlSession, SqlFile sqlFileId, Int32 timeOut) at Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPContentDatabaseSequence.Upgrade() at Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPManager.Upgrade(Object o, Boolean bRecurse)

Ayrıca, psconfig.log dosyasına aşağıdaki hata iletisi kaydedilir:
06/14/2010 12:00:00 1 HATA SharePoint Ürünleri ve Teknolojileri yükseltilemedi. SharePoint Ürünleri ve Teknolojileri yükseltilemedi. Bu hatayla ilgili ek bilgiler C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\LOGS\Upgrade.log konumunda bulunabilir. Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException türü bir özel durum oluştu. Ek özel durum bilgileri: Yükseltme komutu geçersiz veya bir hatayla karşılaşıldı. SharePoint Ürünleri ve Teknolojileri yükseltilemedi. Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException: 'Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException' türü bir özel durum oluştu. Konum: Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.UpgradeTask.Run() at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.TaskThread.ExecuteTask()

Ayrıca, Uygulama günlüğüne aşağıdaki hata iletisi kaydedilebilir:

Olay Türü: Hata
Olay Kaynağı: Windows SharePoint Services 3
Olay Kimliği: 3760 Olay Kategorisi: Veritabanı
Açıklama: 'ComputeName\Microsoft##SSEE' SQL Server örneğindeki 'SharePoint_Config_' SQL Veritabanı bulunamadı. SQL Server'dan gelen ek hata bilgileri aşağıdadır. Oturum açma tarafından istenen "SharePoint_Config_" veritabanı açılamıyor. Oturum açılamadı.

Ayrıca, Microsoft SQL Server Management Studio Express'e aşağıdaki hata iletisi kaydedilebilir:
İstenen iletişim kutusu gösterilemiyor.
EK BİLGİ: İstenen iletişim kutusu gösterilemiyor. (Microsoft.SqlServer.Express.SqlMgmt)
Transact-SQL deyimi veya toplu iş yürütülürken bir özel durum oluştu. (Microsoft.SqlServer.Express.ConnectionInfo)
'SharePoint_Config_' veritabanı zaten açık ve aynı anda tek bir kullanıcı olabilir. (Microsoft SQL Server, Hata: 924)

Yapılandırma veritabanına bağlanılamıyor.
SharePoint_Config_ veritabanına erişilemiyor. (Microsoft.SqlServer.Express.ObjectExplorer)
Neden
Bu sorun, bir güncelleştirme el ile veya Windows Update aracılığıyla yüklendiğinde oluşabilir. Yükseltme işleminden önce başka bir hizmet Windows İç Veritabanı'na bağlıysa, SharePoint bağlantı oluşturamaz ve yükseltme başarısız olur. Bu, grubu tutarsız bir duruma sokar ve bu durum başarılı bir yükseltme işlemiyle sonlandırılmalıdır.
Çözüm
Bu sorunu gidermek için, aşağıdaki adımları izleyerek SharePoint hizmetlerini yeniden başlatın ve yükseltme işlemini tamamlayın:
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Şu klasörü bulun:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Komut istemine aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait –force
 4. Yükseltme başarılı bir şekilde tamamlanmazsa, komut satırına aşağıdaki komutları yazın ve her satırın sonunda ENTER tuşuna basın:
  net stop MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  net start MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

SharePoint Web sitesinde kimliğinizi doğrulamanız istenir

Belirtiler
Bir SharePoint Web sitesine gözatmaya çalıştığınızda kimliğinizi doğrulamanız istenir.
Neden
Windows Server 2003 SP1 ve Windows Server 2008, bilgisayarınızda yansıtma saldırılarını engellemenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmış bir geri döngü denetimi güvenlik özelliği içerir. Bu nedenle, FQDN veya kullandığınız özel ana bilgisayar üstbilgisi yerel bilgisayar adıyla eşleşmezse kimlik doğrulaması başarısız olur.
Çözüm
Bu sorunu gidermek için, kimlik doğrulaması geri döngü denetimini devre dışı bırakın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulup tıklatın: 
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 3. Lsa öğesini sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gelin ve DWORD Değeri'ni tıklatın.
 4. DisableLoopbackCheck yazın ve ENTER tuşuna basın.
 5. DisableLoopbackCheck öğesini sağ tıklatın ve ardından Değiştir'i tıklatın.
 6. Değer verisi kutusuna 1 yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 7. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın.
 8. Bilgisayarı yeniden başlatın.
Bu sorun hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
926642Windows Server 2003 Service Pack 1'i yükledikten sonra, bir sunucuya FQDN'sini veya CNAME diğer adını kullanarak yerel olarak erişmeye çalıştığınızda "Erişim reddedildi" veya "Verilen ağ yolunda ağ sağlayıcısı yok" hata iletisini alıyorsunuz

Komut isteminde Psconfig.exe aracını kullanarak Windows SharePoint Services 3.0'ı yükseltmeye zorlama

Komut isteminde Psconfig.exe aracını çalıştırarak yükseltme işlemini gerçekleştirin. Örneğin, aşağıdaki komutu yazın:
psconfig -cmd upgrade -inplace b2b –force
WSSv3 osconfig
Özellikler

Makale No: 944267 - Son İnceleme: 07/27/2010 14:53:00 - Düzeltme: 3.0

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • kbexpertiseinter kbinfo kbhowto KB944267
Geri bildirim