Office Dil Paketi yüklü bir 2007 sürümünü nasıl

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 945598
GİRİŞ
Bu makale, yüklü bir 2007 Microsoft Office dil paketinin sürümünü belirleme açıklamaktadır.
Daha fazla bilgi
Yüklü bir 2007 sürümünü belirlemek için Office Dil Paketi, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1: Denetim Masası kullanın

Not 2007 Office dil paketi yüklemelerini ana 2007'den sonra dil paketi yüklüyse, yalnızca Denetim Masası'ndaki görüntülenen Office sistemi yüklemesi.

Windows XP veya Windows Server 2003

Yüklü dil paketinin sürümünü belirleme ve güncelleştirmeler veya hizmet paketleri için dil paketi yüklü olup olmadığını belirlemek için Denetim Masası'ndaki Program Ekle veya Kaldır özelliğini kullanın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Yüklü dil paketinin sürümünü belirlemek için şu adımları izleyin:
  1. Başlat' ı tıklatın ve sonra Denetim Masası' nı tıklatın.
  2. Program Ekle veya Kaldır'ıtıklatın.
  3. Programları Değiştir veya Kaldır'ıtıklatın.
  4. Şu anda yüklü programlar listesinde, 2007 Office dil paketi tıklatın.
  5. Yüklü dil paketinin sürümünü belirlemek için Destek bilgisi için burayı tıklatın bağlantısını tıklatın.
 2. Yüklü güncelleştirmeleri veya dil paketi yüklü olan hizmet paketleri denetlemek için şu adımları izleyin:
  1. Başlat' ı tıklatın ve sonra Denetim Masası' nı tıklatın.
  2. Program Ekle veya Kaldır'ıtıklatın.
  3. Programları Değiştir veya Kaldır'ıtıklatın.
  4. Güncelleştirmeleri Göster onay kutusunu seçmek için tıklatın.
  5. Şu anda yüklü programlar listesinde, 2007 Office dil paketi bulun. Yüklü güncelleştirmeler veya hizmet paketleri dil paketi için dil paketi altında listelenir.

Windows Vista, Windows 7 veya Windows Server 2008

Yüklü dil paketinin sürümünü belirleme ve güncelleştirmeler veya hizmet paketleri için dil paketi yüklü olup olmadığını belirlemek için Denetim Masası'nda Program özelliğini kullanın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Yüklü dil paketinin sürümünü belirlemek için şu adımları izleyin:
  1. ' I Start<b00> </b00> Başlat düğmesive ardından Denetim Masası' nı tıklatın.
  2. Programlar' ı tıklatın.
  3. Programlar ve Özellikler'itıklatın.
  4. Şu anda yüklü programlar listesinde, 2007 Office dil paketi tıklatın.
  5. Düzenle' yi tıklatın, Düzen' in üzerine ve sonra Ayrıntılar' ı tıklatın.
  6. Yüklü dil paketinin sürümünü belirlemek için Ayrıntılar bölmesindeProgramlar ve Özellikler penceresinin altındaki inceleyin.
 2. Yüklü güncelleştirmeleri veya dil paketi yüklü olan hizmet paketleri denetlemek için şu adımları izleyin:
  1. ' I Start<b00> </b00> Başlat düğmesive ardından Denetim Masası' nı tıklatın.
  2. Programlar' ı tıklatın.
  3. Programlar ve Özellikler'itıklatın.
  4. Görevler bölmesinde, yüklü güncelleştirmeleri görüntüle'yitıklatın.
  5. Yüklü güncelleştirmeler veya hizmet paketleri dil paketi için dil paketi altında listelenir.

Yöntem 2: Microsoft Visual Basic uygulamaları komut dosyasını kullanın.

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar, zımni veya açık garanti vermez. Bu garanti satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantilerini içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makalede, gösterilen programlama dilinin yanı sıra, yordam oluşturma ve yordamlardaki hataları ayıklama prosedürleri için kullanılan araçları bildiğiniz varsayılır. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak, işlevsellik sağlamak veya yordamlar, belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.
2007 Office sistemi dağıtımı dil paketi sürüm bilgileri belirlemek için örnek Visual Basic içinde bu yöntemi sağlanan uygulamaları komut dosyası için kullanabilirsiniz. Örnek Visual Basic komut dosyası, Windows Installer programı yüklü ürün sürümünü sağlamak için sorgular.

Dil Paketi yüklü program kaynak görüntüye dil paketi dosyaları kopyalayarak dağıttıysanız dil paketi sürümünü belirlemek için bir Visual Basic komut dosyası kullanmanız gerekir.

Örneğin, dil paketi dosyaları Microsoft Office Enterprise 2007 kaynak görüntü güncelleştirmeleri klasöre kopyaladıysanız, bu yöntemi kullanmanız gerekir. Bu şekilde yüklü bir dil paketi Denetim Masası'ndaki Program Ekle veya Kaldır özelliğini ayrı olarak listelenmeyen olmasıdır.

Bir Visual Basic komut dosyası kullanarak yüklü dil paketi sürüm bilgileri belirlemek için şu adımları izleyin:
 1. Not Defteri'ni başlatın.
 2. Kopyalama ve aşağıdaki örnek Visual Basic komut dosyasını Not Defteri'ne yapıştırın.
  Set oWI = CreateObject("WindowsInstaller.Installer")For Each prod In oWI.Products  If UCase(Right(prod, 7)) = "0FF1CE}" Then _      sOutput = sOutput & prod & vbTab & _               oWI.ProductInfo(prod, "VersionString") & vbTab & _               oWI.ProductInfo(prod, "ProductName") & vbCrLfNextwscript.echo sOutput
 3. Dosya menüsünde Kaydet' i tıklatın. Komut dosyasını "Off2007Ver.vbs" adlı bir metin dosyası olarak kaydedin ve Not Defteri'nden çıkın.
 4. Off2007Ver.vbs dosyasını çift tıklatın.

  2007 Office sayısına bağlı olarak programları ve yüklü olan dil paketleri örnek Visual Basic komut dosyası komut dosyası çalıştırdığınızda, bir iletişim kutusunda görüntülenen uzun bir liste oluşturabilir. Sürüm bilgisini gözden geçirme kolaylaştırmak için sürüm bilgisini içeren bir çıkış metin dosyası oluşturmak için bir komut satırı komutu kullanmanızı öneririz.

  Çıktı metin dosyası oluşturmak için şu adımları izleyin:
  1. Aşağıdaki yordamlardan birini kullanın:
   • Windows XP'de, Başlat' ı tıklatın, Çalıştır' ı türü cmd kutusuna ve sonra da Tamam' ı tıklatın.
   • Windows Vista'da,'ı Start<b00> </b00> Başlat düğmesi, Tüm Programlar' ı, Donatılar' ı tıklatın, komut isteminisağ tıklatın ve sonra yönetici olarak çalıştır' ı tıklatın.
  2. Komut istemine aşağıdaki komutu yazın ve enter tuşuna basın:
   Cscript.exe yol1\Off2007Ver.vbs > yol2\Off2007Ver.txt
   Not Bu komutta, yol1 ve yol2 Off2007Ver.vbs dosyasını içeren klasörün ve sırasıyla Off2007Ver.txt dosyayı kaydetmek istediğiniz klasörün yolları için yer tutuculardır.
Ürün sürümü ve ürün adına göre tarafından örnek Visual Basic komut dosyası ilk sütunundaki ürün kodu GUID'sini içeren sunulan dil paketi sürüm bilgileri izler.

Aşağıdaki bilgiler örnek Visual Basic komut dosyası tarafından sağlanan dil paketi sürüm bilgileri örneğidir:
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.7Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office Enterprise 2007{90120000-0051-0000-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office Visio Professional 2007{90120000-00A1-0410-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Italian) 2007{90120000-00A1-0401-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Arabic) 2007{90120000-00A1-0411-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Japanese) 2007{90120000-00A1-0402-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Bulgarian) 2007{90120000-00A1-0412-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Korean) 2007{90120000-00A1-0422-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Ukrainian) 2007{90120000-00A1-0413-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2007{90120000-00A1-0404-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Chinese (Traditional)) 2007{90120000-00A1-0804-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Chinese (Simplified)) 2007{90120000-00A1-0C04-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Chinese (Traditional)) 2007{90120000-00A1-0414-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Norwegian (Bokm†l)) 2007{90120000-00A1-0424-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Slovenian) 2007{90120000-00A1-0405-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Czech) 2007
2007 Office paketleri, programları ve yardımcı programları ürün kodu GUID'lerinin numaralandırma düzeni hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
928516 2007 Office paketleri ve programlarındaki ürün kodu GUID'lerinin numaralandırma düzeninin açıklaması
2007 Office sisteminin birden çok dil dağıtma hakkında daha fazla bilgi için 2007 Office Kaynak Seti'nde "Özelleştir çok dilli bir 2007 Office sistemi dağıtımı" konusuna bakın. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft TechNet Web sitesini ziyaret edin: Office ürünü yüklü olan 2007 hangi sürümünün nasıl belirleneceği hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
928116 2007 Office ürününün hangi sürümünün yüklü belirleme
office2007 office2k7 office12 off2007 off2k7 off12 access2007 access2k7 access12 acc2007 acc2k7 acc12 excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12 infopath2007 infopath2k7 infopath12 inf2007 inf2k7 inf12 onenote2007 onenote2k7 onenote12 on2007 on2k7 on12 outlook2007 outlook2k7 outlook12 ol2007 ol2k7 ol12 powerpoint2007 powerpoint2k7 powerpoint12 ppt2007 ppt2k7 ppt12 project2007 project2k7 project12 prj2007 prj2k7 prj12 publisher2007 publisher2k7 publisher12 pub2007 pub2k7 pub12 spd2007 spd2k7 spd12 visio2007 visio2k7 visio12 vso2007 vso2k7 vso12 word2007 word2k7 word12 wd2007 wd2k7 wd12

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 945598 - Son İnceleme: 12/01/2013 08:36:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Language Pack 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Multi-Language Pack 2007

 • kbmui kbexpertisebeginner kbhowto kbmt KB945598 KbMttr
Geri bildirim