Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Microsoft Dynamics CRM 4.0'da bir rapor çalıştırdığınızda hata iletisi: "Rapor görüntülenemiyor"

Belirtiler
Microsoft Dynamics CRM 4.0'da bir rapor çalıştırdığınızda, aşağıdaki raporlama hata iletisini alırsınız:
Raporlama Hatası
Rapor görüntülenemiyor.
Web.config dosyasında DevErrors parametresi On olarak ayarlanmışsa, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Microsoft CRM İşlenmemiş Hata Ayrıntıları: '/' Uygulamasında Sunucu Hatası.

Bir veya daha çok veri kaynağında kimlik bilgileri eksik

Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin.

Özel Durum Ayrıntıları: Microsoft.Reporting.WebForms.MissingDataSourceCredentialsException: Bir veya daha çok veri kaynağında kimlik bilgileri eksik

Kaynak Hatası:
Geçerli web isteği yürütülürken işlenmeyen bir özel durum üretildi. Özel durumun kaynağı ve konumuna ilişkin bilgiler aşağıdaki özel durum yığını izlemesi kullanılarak belirlenebilir.

Yığın İzleme:

[MissingDataSourceCredentialsException: Bir veya daha çok veri kaynağında kimlik bilgileri eksik] Microsoft.Reporting.WebForms.ParametersArea.ValidateAllReportInputsSatisfied() +65
Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e) +643

[CrmException: Rapor işlenirken bir hata oluştu.]
Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.ReportErrorHandler(Object sender, ReportErrorEventArgs e) +626
Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnError(Exception e) +56
Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e) +1699
System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +77
System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +161
System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +161
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1360
Microsoft SQL Server Reporting Services'ta (SSRS) MSCRM veri kaynağının özelliklerini doğruladığınızda, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Bu rapor için kullanılan veri işleme uzantısı kullanılabilir değil. Kaldırıldı veya doğru yapılandırılmadı.
Neden

Neden 1

Bu sorun, Microsoft Dynamics CRM 4.0'ın kullandığı özel veri işleme uzantısının SSRS sunucusunda hatalı kaydettirilmiş olması nedeniyle oluşur. Bu davranış, SSRS için Microsoft Dynamics CRM Veri Bağlayıcısı kaldırılmışsa veya hatalı yapılandırılmışsa oluşabilir.

Aşağıda yer alan SQL Server 2005 Service Pack 2 Kritik Güncelleştirmesi'ni yüklerseniz, SSRS için Microsoft Dynamics CRM Veri Bağlayıcısı kaldırılır:

Neden 2

Microsoft SQL Server Reporting Services için Microsoft Dynamics CRM Veri Bağlayıcısı yüklendikten sonra veri dizesi değiştirilmemiştir.
Çözüm

Çözüm 1

Bu sorunu gidermek için, Microsoft SQL Server Reporting Services için Microsoft Dynamics CRM Veri Bağlayıcısı'nı onarın ya da yeniden yükleyin.

Çözüm 2

Bağlantı dizesini ve değiştirilmeleri gereken veri kaynaklarını el ile değiştirin. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Rapor Yöneticisi'ni açın.
 2. CRM Kuruluşu'nu seçin.
 3. Ayrıntıları Göster'i tıklatın.
 4. v4 klasörünü tıklatın.
 5. CRM Veri Kaynağı'nı tıklatın.

  Windows Kimlik Doğrulaması kullanıyorsanız, bağlantı dizesi aşağıdakine benzemelidir:
  Data Source=server;Initial Catalog=ORG_MSCRM;Integrated Security=SSPI
  Windows tümleşik kimlik doğrulaması radyo düğmesi seçilidir.
  Microsoft CRM Veri Uzantısı kullanıyorsanız, bağlantı dizesi aşağıdakine benzemelidir:
  MSCRM Veri Bağlayıcısı Bağlantı Dizesi
  Kimlik bilgileri, raporu çalıştıran kullanıcı tarafından sağlanır.
Daha fazla bilgi
Benzer bir sorun hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
946585 Microsoft Dynamics CRM 4.0'da bir rapor çalıştırdığınızda hata iletisi: "Raporlama Hatası. Rapor görüntülenemiyor"
Özellikler

Makale No: 946289 - Son İnceleme: 09/12/2011 00:31:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbmbsmigrate kbprb kbexpertiseinter KB946289
Geri bildirim