Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

SMTP yinelemesi, Windows Server 2008 tabanlı bir etki alanı denetleyicilerinde ayarlama

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:947057
Giriş
Bu makalede, SMTP yinelemesi, Windows Server 2008 tabanlı bir etki alanı denetleyicilerinde ayarlama yöntemi açıklanır. Windows Server 2008 tabanlı bir etki alanı denetleyicilerinde operasyonlar ilgili operasyonlar, Windows'un önceki sürümlerini çalıştıran etki alanı denetleyicilerinde biraz farklı.
Daha fazla bilgi
SMTP yinelemesi, Windows Server 2008 tabanlı bir etki alanı denetleyicilerinde ayarlamak için <a0></a0>, aşağıdaki yönergeleri kullanın.

Bir sertifika yetkilisi kurma

SMTP yinelemesi etkinleştirmek için <a0></a0>, bir sertifika yetkilisi olması gerekir. Bu rolün barındırmak için bir etki alanı denetleyicisini seçebilirsiniz. Bir etki alanı denetleyicisinde bir sertifika yetkilisi yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat ' ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar ' ın üzerine gelin ve sonra Server Yöneticisi ' ni tıklatın.
 2. Konsol ağacında, Roller'i tıklatın, Ayrıntılar bölmesinde Rolleri Ekle'yi tıklatın ve sonra ileri ' yi tıklatın.
 3. Active Directory Sertifika Hizmetleri</a0> onay kutusunu tıklatıp seçin ve sonra da iki kez ileri ' yi tıklatın.
 4. <a0>Sertifika yetkilisi</a0> onay kutusu seçilidir ve ileri ' yi tıklatın doğrulayın.
 5. Enterprise ' ı tıklatın ve sonra ileri ' yi tıklatın.

  Not Bu ayarı, otomatik sertifika kaydı ile çalışabilen kuruluş sertifika yetkilisi kurmanıza olanak sağlar.
 6. Bu, oluşturduğunuz ilk sertifika yetkilisi, RootCA ' ı tıklatın ve sonra ileri ' yi tıklatın. Bu, oluşturduğunuz ilk sertifika yetkilisi değilse, Yan CA ' yı tıklatın ve sonra ileri ' yi tıklatın.
 7. Yeni bir özel anahtar oluştur ' u tıklatın ve sonra ileri ' yi tıklatın.
 8. Yeni anahtar için istediğiniz ayarları belirtebilirsiniz. Veya, varsayılan ayarları tutabilirsiniz. Daha sonra ileri ' yi tıklatın.
 9. Sertifika yetkilisi için bir ad belirtin ve sonra ileri ' yi tıklatın.
 10. Sertifika yetkilisi sertifikası için bir geçerlilik dönemi belirtin ve sonra ileri ' yi tıklatın.
 11. Sertifika veritabanının konumu ve günlük konumu belirtin ve sonra ileri ' yi tıklatın.
 12. Ayarları onaylayın ve sonra da <a2>Yükle</a2>'yi tıklatın.

Sertifika hizmeti DCOM Access grubunun üyeliği yapılandırma

Çoğaltma işlemi katılan tüm etki alanlarındaki bilgisayarlar, sertifikaları almaları emin olmak için sertifika yetkilisinde sertifika hizmeti DCOM Access grubunun bir üyesi olarak aşağıdaki gruplara eklemelisiniz:
 • Domain Users (Etki Alanı Kullanıcıları)
 • Domain Controllers (Etki Alanı Denetleyicileri)
 • Domain Computers (Etki Alanı Bilgisayarları)
Üyeliği, bu gruplar için SMTP bağlantıları üzerinden çoğaltılacak bilgisayarların bulunduğu her etki alanı eklemeniz gerekir. Örneğin, bir etki alanı A .com ve alt etki alanı B olduğunu varsayalım. A. com. Ayrıca varsayalım istediğiniz SMTP bağlantıları üzerinden çoğaltma için her iki etki alanlarındaki bilgisayarlar. Bu durumda, sertifika hizmeti DCOM erişim grubunun üyesi olarak aşağıdaki gruplara eklemelisiniz:
 • CN = Domain Users, CN = Kullanıcılar, DC = A, DC = com; =
 • CN = Domain Controllers, CN = Kullanıcılar, DC = A, DC = com; =
 • CN = Domain Computers, CN = Kullanıcılar, DC = A, DC = com; =
 • CN = Domain Users, CN = Kullanıcılar, DC = B, DC = A, DC = com; =
 • CN = Domain Controllers, CN = Kullanıcılar, DC = B, DC = A, DC = com; =
 • CN = Domain Computers, CN = Kullanıcılar, DC = B, DC = A, DC = com; =
Sertifika hizmeti DCOM Access grubuna üye eklemek için <a0></a0>, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşenini açın.
 2. Konsol ağacında, Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları'nı genişletin, etki alanınızdaki karşılık gelen düğümü genişletin ve yerleşik</a1>'ı tıklatın.
 3. Ayrıntılar bölmesinde, Sertifika hizmeti DCOM erişim ' i sağ tıklatın ve sonra da Properties ' i tıklatın.
 4. Üyeler sekmesinde gerekli üyeleri Members listesine ekleyin ve Tamam'ı tıklatın.

SMTP yinelemesi sertifikalarını kaydolma

Otomatik sertifika kaydı

Böylece, çoğaltmaya katılan bir etki alanı denetleyicilerine otomatik olarak sertifika isteyebilir, otomatik sertifika kaydı, kuruluşta etkinleştirin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Grup ilkesi Yönetimi ek bileşenini açın.
 2. Konsol ağacında, Grup ilkesi yönetimi ' ni genişletin, ormanınıza karşılık gelen düğümü genişletin, etki alanınızdaki karşılık gelen düğümü genişletin ve sonra Grup ilkesi nesneleri ' ni genişletin.
 3. Varsayılan etki alanı ilkesi ' ni veya hedef bilgisayarlara uygulanan başka bir etkin grup ilke nesnesini sağ tıklatın ve sonra da <a2>Düzenle</a2>'yi tıklatın.
 4. Grup ilkesi Yönetimi Düzenleyicisi penceresinde, bulun ve sonra da aşağıdaki Grup ilkesi ayarı etkinleştirin:
  Bilgisayar Yapılandırması\Windows Ayarları\Güvenlik Settings\Public Policies\Certificate anahtar Hizmetleri istemcisi - otomatik kayıt
 5. Aşağıdaki komutu bir komut isteminde çalıştırın:
  Gpupdate/force
  Otomatik kayıt, yaklaşık 90 saniye için uygun olan herhangi bir şablon çalışmaya başlayacaktır.

El ile sertifika kaydı

El ile bir sertifika istemek için <a0></a0>, SMTP bağlantıları üzerinden çoğaltılacak her etki alanı denetleyicisinde aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat ' ı tıklatın, Çalıştır ' ı tıklatın, mmc yazın ve Tamam ' ı tıklatın.
 2. Certificates (Sertifikalar) eklentisini ekleyin. Bunu yaptığınızda, bilgisayar hesabı altında <a2>Bu ek bileşenini her zaman sertifikalarını yönetmek için</a2> seçeneğini tıklatın.
 3. Bu ek bileşenini her zaman yönetme seçeneği altında Yerel bilgisayar ' ı tıklatın.
 4. Konsol ağacında, Sertifikalar ' ı genişletin, Personal ' ı sağ tıklatın, Tüm görevler ' in üzerine gelin, Yeni sertifika iste'yi tıklatın ve sonra ileri ' yi tıklatın.
 5. Doğrudan e-posta çoğaltma</a0> onay kutusunu tıklatıp seçin ve sonra Kaydet ' i tıklatın.
 6. Son ' u tıklatın.
Not Kayıt işlemi başarısız olursa, bilgisayarı yeniden başlatın ve sonra sertifikayı yeniden isteyen deneyin.

SMTP sunucusu özellik yükleniyor

SMTP sunucusu</a0> özelliği, tüm SMTP bağlantılarında çoğaltılacak etki alanı denetleyicilerine yükleyin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Sunucu Yöneticisi ek bileşenini açın.
 2. Konsol ağacında, Roller'i tıklatın, Ayrıntılar bölmesinde Rolleri Ekle'yi tıklatın ve sonra ileri ' yi tıklatın.
 3. <a0>Web sunucusu (IIS)</a0> onay kutusunu seçin, FTP sunucu bileşeni dışında tüm bileşenleri seçmek ve sonra ileri ' yi tıklatın, bu seçeneği tıklatın.
 4. Sunucu Yöneticisi ek bileşenini, konsol ağacı içindeki Özellikler ' i tıklatın ve Ayrıntılar bölmesinde Özellikleri Ekle'yi tıklatın.
 5. SMTP sunucusu</a0> onay kutusunu tıklatıp seçin ve ileri ' yi tıklatın.
 6. Yükle ' yi tıklatın.

Siteler arası ileti (ISM) hizmeti SMTP aktarım için yükleniyor

SMTP bağlantıları üzerinden çoğaltılır, tüm Windows Server 2008 etki alanı denetleyicilerinde, siteler arası ileti hizmeti SMTP aktarım için yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Ayrıcalığı yükseltilmiş bir komut istemini açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:
  %Windir%\system32\pkgmgr /iu:DirectoryServices - ISM - SMTP
 2. Ismsmtp.dll dosyası aşağıdaki klasörde bulunduğundan bekleyin:
  %Windir%\System32
 3. Siteler arası ileti gönderme hizmeti, bir komut isteminde aşağıdaki komutu çalıştırarak yeniden başlatın:
  net stop ismserv && net start ismserv

SMTP site bağlantılarını yapılandırma

Şimdi Active Directory sitesinde SMTP site bağlantılarını yapılandırın ve Hizmetleri ek bileşenini. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat ' ı tıklatın, Çalıştır ' ı tıklatın, dssite.msc yazın ve Tamam ' ı tıklatın.
 2. Konsol ağacında, Site ' ı genişletin, Siteler Arası Aktarımlar genişletin, SMTP öğesini sağ tıklatın ve Yeni Site bağlantısı</a1>'ı tıklatın.
 3. Yeni site bağlantısı için bir ad belirtin, istediğiniz siteleri, Bu site bağlantısındaki siteler listesine ekleyin ve Tamam ' ı tıklatın.
Etki alanı denetleyicilerine yeni topolojiyi tüm etki alanı denetleyicilerine yayılır sonra çoğaltılıyor başlayacaktır. Site bağlantı ayarları hakkında daha fazla bilgi için Windows Server 2008 Yardım belgelerine bakın.

Özellikler

Makale No: 947057 - Son İnceleme: 01/24/2008 21:00:54 - Düzeltme: 1.2

Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter

 • kbmt kbexpertiseinter kbhowto kbinfo KB947057 KbMttr
Geri bildirim