Microsoft Dynamics CRM 4.0 yüklendikten sonra Microsoft Dynamics CRM Web sitesi bağlantı noktasını güncelleştirme

GİRİŞ
Bu makalede, Microsoft Dynamics CRM 4.0 yüklendikten sonra Microsoft Dynamics CRM Web sitesi bağlantı noktasının nasıl güncelleştirileceği açıklanır.

Not Microsoft Dynamics CRM Web sitesi bağlantı noktasını güncelleştirdikten sonra Microsoft Office Outlook için Microsoft Dynamics CRM istemcisini, Microsoft Dynamics CRM Veri Taşıma Yöneticisi'ni ve Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-posta Yönlendiricisi'ni yeni Web sitesi bağlantı noktası bilgilerini kullanacak şekilde güncelleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, "Yeni Microsoft Dynamics CRM Web sitesi URL'sinden etkilenen bileşenleri güncelleştirme" bölümüne bakın.
Daha fazla bilgi
Önemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımlar içermektedir. Ancak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için, kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Bir sorun oluşursa kayıt defterini daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
322756 Windows XP ve Windows Server 2003'te kayıt defteri nasıl yedeklenir, düzenlenir ve geri yüklenir

Microsoft Dynamics CRM Web sitesi bağlantı noktasını güncelleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

Notlar
 • Bu makalede, tüm Microsoft Dynamics CRM Sunucusu rollerinin aynı bilgisayar üzerinde yüklü olduğu varsayılmaktadır. Sunucu rolleri hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Dynamics CRM uygulama kılavuzuna bakın. Uygulama kılavuzunu karşıdan yüklemek için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
 • Bu makalede, http://<crmsunucusu>:5555 olan Microsoft Dynamics CRM Web sitesi URL'sini http://<crmsunucusu>:81 olarak güncelleştireceğiniz varsayılmaktadır. Bu işlem, http://<crm>.<etkialanı>.com:5555 olan Internet'e Yönelik Dağıtım (IFD) URL'sini de http://<crm>.<etkialanı>.com:81 olarak güncelleştirir.
 1. Microsoft Dynamics CRM Web sitesi bağlantı noktasını Microsoft Internet Information Services'ta (IIS) güncelleştirin. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, inetmgr yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  2. Sunucu'yu ve ardından Web Siteleri'ni genişletin.
  3. Microsoft Dynamics CRM Web sitesini sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
  4. Web Sitesi sekmesinde, TCP bağlantı noktası numarası olarak 81 girin ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Microsoft Dynamics CRM Sunucusu kayıt defteri alt anahtarlarını güncelleştirin. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
  3. ServerUrl kayıt defteri girdisini sağ tıklatın ve ardından Değiştir'i tıklatın.
  4. Değer verisi alanına 81 değerini girin.

   Not Güncelleştirilmiş değer şuna benzer:
   http://<crmsunucusu>:81/MSCRMServices
  5. Tamam'ı tıklatın.
  6. LocalSdkPort kayıt defteri girdisini sağ tıklatın ve ardından Değiştir'i tıklatın.
  7. Taban bölümünde Ondalık'ı tıklatın. Daha sonra, Değer verisi alanına 81 değerini girin.
  8. Tamam'ı tıklatın.
 3. Dağıtım Yapılandırması aracını karşıdan yükleyin. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

  Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  949079 Microsoft Dynamics CRM 4.0 için Microsoft Dynamics CRM Dağıtım Yapılandırmasını aracını kullanma
  1. Dağıtım Yapılandırması aracını ayıklayın ve CRM sunucusundaki konuma yerleştirin.
  2. MSCRM_Config ve OrgName_MSCRM veritabanlarını yedekleyin.
  3. Komut isteminde, Microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe dosyasını içeren dizinin yolunu yazın ve bu ayarı düzeltmek üzere aşağıdaki komutları çalıştırın:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:<YeniBağlantı> microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:<YeniBağlantı> 
   Not <YeniBağlantı> yer tutucusu, başında "http://" olmadan URL'yi gösterir. Bu deyim aşağıdakine benzer:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:crmserver:81 microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:crmserver:81
   Not IFD URL'sini de ayarladıysanız, DeploymentProperties tablosunda iki sütunu daha değiştirmelisiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki deyimleri çalıştırın:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -sdkrootdomain:<etkialanı>.com:81 microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -webapprootdomain:<etkialanı>.com:81
 4. Microsoft Dynamics CRM Eş Zamanlı Olmayan İşleme Servisleri'ni yeniden başlatın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, services.msc yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  2. Microsoft CRM Eş Zamanlı Olmayan İşleme Servisi'ni sağ tıklatın ve Yeniden Başlat'ı tıklatın.
 5. Yeni URL'yi kullanarak Microsoft Dynamics CRM Web uygulamasında oturum açın.

Yeni Microsoft Dynamics CRM Web sitesi URL'sinden etkilenen bileşenleri güncelleştirme

Outlook için Microsoft Dynamics CRM istemcisini, Microsoft Dynamics CRM Veri Taşıma Yöneticisi'ni ve Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-posta Yönlendiricisi'ni yeni Microsoft Dynamics CRM Web sitesi URL'sini kullanacak şekilde güncelleştirmelisiniz.

Outlook için Microsoft Dynamics CRM istemcisi

Outlook için Microsoft Dynamics CRM istemcisini yeni URL kullanılacak biçimde güncelleştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1: Her bir istemcinin Yapılandırma Sihirbazı yardımcı programını çalıştırmasını sağlayın
 1. Sırasıyla Başlat'ı, Programlar'ı, Microsoft Dynamics CRM 4.0'ı ve ardından Yapılandırma Sihirbazı'nı tıklatın.
 2. Yapılandırma Sihirbazı yardımcı programındaki adımları uygulayın ve sonra Microsoft Dynamics CRM sunucusunun yeni URL'sini girin.

  Not IFD URL'sini ayarladıysanız, Aynı Web adresini kullan onay kutusunu temizlemelisiniz. Bunu yaptığınızda, Microsoft Dynamics CRM Web sitesinde Internet üzerinden oturum açtığınızda yeni IFD URL'sini kullanabilirsiniz.
Yöntem 2: Her bir istemci bilgisayarda kayıt defteri alt anahtarlarını güncelleştirin
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MSCRMClient
 3. Aşağıdaki kayıt defteri girdilerini sağ tıklatın, Değiştir'i tıklatın ve güncelleştirilmiş bağlantı noktası numarasını girerek değeri güncelleştirin:
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • PlatformRoot
  Not IFD URL'sini ayarladıysanız, güncelleştirilmiş bağlantı noktası numarasını girerek aşağıdaki kayıt defteri girdilerini güncelleştirmelisiniz:
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • ExtranetServerUrl
  • ExtranetWebAppUrl

Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-posta Yönlendiricisi

Microsoft Dynamics CRM E-posta Yönlendiricisi'ni yeni URL kullanılacak biçimde güncelleştirmek için şu adımları izleyin:
 1. Sırasıyla Başlat'ı, Programlar'ı, Microsoft Dynamics CRM E-posta Yönlendiricisi'ni ve sonra da Microsoft Dynamics CRM E-posta Yönlendiricisi Yapılandırma Yöneticisi'ni tıklatın.
 2. Dağıtımlar sekmesinde, yeni URL'yi kullanacak şekilde yapılandırılmış olan Microsoft Dynamics CRM sunucusunu kullanan tüm dağıtımları güncelleştirin.
 3. Değişiklikleri kaydetmek üzere Yayımla'yı tıklatın.

Microsoft Dynamics CRM Veri Taşıma Yöneticisi

Microsoft Dynamics CRM Veri Taşıma Yöneticisi'ni yeni URL kullanılacak biçimde güncelleştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1: Microsoft Dynamics CRM Veri Taşıma Yöneticisi'ni kaldırıp yeniden yükleyin

Yöntem 2: Microsoft Dynamics CRM Veri Taşıma Yöneticisi'nin yüklü olduğu her bir bilgisayarda kayıt defteri alt anahtarlarını güncelleştirin
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard
 3. Aşağıdaki kayıt defteri girdilerini sağ tıklatın, Değiştir'i tıklatın ve güncelleştirilmiş bağlantı noktası numarasını girerek değerleri güncelleştirin:
  • DiscoveryUrl
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • ServerUrl
  • WebAppUrl
  Notlar
  • Microsoft Dynamics CRM Veri Taşıma Yöneticisi'nde Şirketim seçeneğini etkinleştirirseniz, URL olarak intranet URL'si kullanılır. Bu URL şuna benzer:
   http://<crmsunucusu>:81
  • IFD dağıtımınız varsa ve Microsoft Dynamics CRM Veri Taşıma Yöneticisi'nde Çevrimiçi Servis Sağlayıcısı seçeneğini etkinleştirirseniz, URL olarak IFD URL kullanılır. Bu URL şuna benzer:
   http://<crm>.<etkialanı>.com:81
Notlar
 • Microsoft Dynamics CRM Web sitesinin barındırma üstbilgisini güncelleştirmek istiyorsanız, kayıt defteri alt anahtarlarını ve SQL Server veritabanı sütunlarını güncelleştirmek üzere "Ek Bilgi" bölümündeki adımları uygulayın.
 • SQL Server Reporting Services için Microsoft Dynamics CRM Bağlayıcısı'nın güncelleştirilmesi gerekmez, çünkü kayıt defterinde sunucu URL'si ile ilgili bilgi depolanmamaktadır.
Özellikler

Makale No: 947423 - Son İnceleme: 09/12/2011 00:46:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • kbmbsinstallation kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbexpertiseinter KB947423
Geri bildirim