Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Outlook için Microsoft Dynamics CRM istemci bilgisayarını yüklemeye, yükseltmeye veya yapılandırmaya çalıştığınızda hata iletisi

Belirtiler
Microsoft Office Outlook için Microsoft Dynamics CRM istemci bilgisayarını yüklemeye veya yükseltmeye çalıştığınızda, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Microsoft.Crm.Config.Client.InstallAbpAction eylemi başarısız oldu.
Erişim reddedildi. (HRESULT özel durumu: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
Ek olarak, aşağıdaki hata iletilerinden birini alırsınız.
Hata iletisi 1
Outlook için Microsoft Dynamics CRM 4.0 istemci bilgisayarı yüklediğinizde, yapılandırma günlüğünde aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
12:58:46| Hata| Configuration exception.System.Exception: Microsoft.Crm.Config.Client.InstallAbpAction eylemi başarısız oldu. --->
System.UnauthorizedAccessException: Erişim reddedildi. (HRESULT özel durumu: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
at System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
at Microsoft.Crm.Config.Client.InstallAbpAction.Do(IDictionary parameters)
at Microsoft.Crm.Setup.Common.Action.ExecuteAction(Action action, IDictionary parameters, Boolean undo)
--- İç özel durum yığını izlemesinin sonu ---
at Microsoft.Crm.Setup.Common.Action.ExecuteAction(Action action, IDictionary parameters, Boolean undo)
at Microsoft.Crm.Setup.Common.Installer.Install(IDictionary stateSaver)
at Microsoft.Crm.Setup.Common.ComposedInstaller.InternalInstall(IDictionary stateSaver)
at Microsoft.Crm.Setup.Common.ComposedInstaller.Install(IDictionary stateSaver)
at Microsoft.Crm.Config.Client.ClientConfig.Install(IDictionary data)
at Microsoft.Crm.Config.Client.ClientConfig.Run() 12:58:46|Ayrıntılı| Yapılandırma Başarısız Oldu 12:58:46| Bilgi| Outlook için Microsoft Dynamics CRM başarıyla yapılandırılamadı:

Microsoft.Crm.Config.Client.InstallAbpAction eylemi başarısız oldu.
Erişim reddedildi. (HRESULT özel durumu: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
Hata iletisi 2
Outlook için Microsoft Dynamics CRM 3.0 istemci bilgisayarı yükselttiğinizde, yükleme günlüğünde aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
UpgradeDatabase.Action
UpgradeDatabase.Started
Veritabanı Dosyaları Aranıyor
Veritabanı Dosyaları Taşınıyor
Veritabanı Eylemleri Tamamlandı
S-1-5-21-682003330-616249376-1801674531-1112 İzinleri Atanıyor
C:\Program Files\Microsoft CRM\sql\v3_msde_mscrm.mdf
at System.Security.AccessControl.NativeObjectSecurity.CreateInternal(ResourceType resourceType, Boolean isContainer, String name, SafeHandle handle, AccessControlSections includeSections, Boolean createByName, ExceptionFromErrorCode exceptionFromErrorCode, Object exceptionContext)
at System.Security.AccessControl.FileSystemSecurity..ctor(Boolean isContainer, String name, AccessControlSections includeSections, Boolean isDirectory)
at System.Security.AccessControl.FileSecurity..ctor(String fileName, AccessControlSections includeSections)
at System.IO.FileInfo.GetAccessControl() at Microsoft.Crm.Setup.Client.DatabaseInstaller.Upgrade(Session session)
at Microsoft.Crm.Setup.Client.ClientSetup.UpgradeDatabase(Session session)
Eylem sonu 10:33:09: InstallFinalize. Dönüş değeri 3.
Microsoft Dynamics CRM 4.0'ın Outlook Çevrimdışı İstemci sürümünü yapılandırmaya çalıştığınızda, kalıcı bir Yeniden Dene/İptal penceresinde sürekli olarak aşağıdaki hatayı alırsınız:
Microsoft.Crm.Config.Client.InstallPstAction eylemi başarısız oldu. LaunchOutlookInstallerProcess başarısız oldu.
Neden
Bu sorun, Microsoft Dynamics CRM veri dosyası ve Microsoft Dynamics CRM adres defteri sağlayıcısı (ABP) kişileri tümüyle kaldırılmamışsa oluşabilir.
Çözüm

Çözüm 1

Bu sorunu gidermek için, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın ve daha sonra Outlook için Microsoft Dynamics CRM istemci bilgisayarını yüklemeye veya yükseltmeye çalışın.

Yöntem 1: Microsoft Office Outlook 2007 yüklüyse

 1. Outlook 2007'yi başlatın.
 2. Araçlar menüsünde, Hesap Ayarları'nı tıklatın.
 3. Veri Dosyaları sekmesini tıklatın.
 4. Microsoft CRM'yi ve ardından Kaldır'ı tıklatın.
 5. Adres Defterleri sekmesini tıklatın.
 6. Microsoft CRM Adres Defteri'ni ve ardından Kaldır'ı tıklatın.
 7. Outlook 2007'den çıkın.

Yöntem 2: Microsoft Office Outlook 2003 yüklüyse

 1. Outlook 2003'ten çıkın.
 2. Sırasıyla Başlat'ı, Denetim Masası'nı, Kullanıcı Hesapları'nı ve sonra da Posta'yı tıklatın.
 3. Posta Kurulumu iletişim kutusunda, Veri Dosyaları'nı tıklatın.
 4. Microsoft CRM'yi tıklatın, Kaldır'ı tıklatın ve sonra da Kapat'ı tıklatın.
 5. Posta Kurulumu iletişim kutusunda, E-posta Hesapları'nı tıklatın.
 6. Var olan dizinleri ve adres defterlerini görüntüle ya da değiştir'i ve ardından İleri'yi tıklatın.
 7. Microsoft CRM Adres Defteri'ni ve ardından Kaldır'ı tıklatın.
 8. Posta Kurulumu iletişim kutusunu kapatmak üzere Kapat'ı tıklatın.

Çözüm 2

Şu adımları izleyin:
 1. Outlook'u başlatın.
 2. Araçlar menüsünde, Seçenekler'i tıklatın.
 3. Posta Kurulumu sekmesinde E-posta Hesapları'nı tıklatın.
 4. Veri Dosyaları sekmesinde, Microsoft CRM- Kullanılamıyor öğesini seçin ve sonra Kaldır'ı tıklatın.
crm3 crm30 crm3.0 crm4 crm40 crm4.0
Özellikler

Makale No: 948312 - Son İnceleme: 09/12/2011 00:21:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook

 • kberrmsg kbmbsupgrade kbexpertisebeginner kbtshoot kbmbsmigrate kbprb KB948312
Geri bildirim