.NET Framework 2.0 toplu güncelleştirme'nin giderilen sorunlar listesi

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 948609
GİRİŞ
Bu makalede, Microsoft .NET Framework 2.0 toplu güncelleştirme ile giderilen sorunlar hakkında bilgileri listeler.

Bu güncelleştirme ayrıca Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) için aşağıdakileri sağlar:
  • Altyapı
  • Alt özellik desteği
  • Geliştirmeler
Daha fazla bilgi
.NET Framework 2.0 toplu güncelleştirme, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki aşağıdaki makalelerde anlatılan sorunları giderir:

925492 Düzeltme: Visual Studio 2005'te bir projeye bir Web başvurusu eklediğinizde hata iletisi: "özel Aracı 'MSDiscoCodeGenerator' başarısız oldu"
928563 Düzeltme: System.Net.HttpWebRequest sınıfı, .NET Framework 2.0 proxy kalıcı bağlantı korumayabilir
943175 Düzeltme: XmlSerializer sınıf numeration özniteliği, .NET Framework 2.0 seri hale getirmek için XmlSerializer sınıf kullandığınızda beklenmeyen bir sonuç oluşturur
943412 Düzeltme: bilgisayarda .NET Framework 2.0 ile birlikte yönetilen bir hizmet çalışıyorsa, işletim sistemi kapatıldığında gecikmeler yaşayabilirsiniz
943804 Düzeltme: olarak gösterilen .NET Framework 2. 0'da Application.ExecutablePath özelliği tarafından döndürülen belirli Unicode karakterler "?"
944099 Düzeltme: veritabanı ikizleme kullanmak üzere yapılandırılmış SQL Server 2005 örneğine bağlanmak için SQL Native Client veri sağlayıcısını kullandığınızda hata iletisi: "İç .net Framework Veri Sağlayıcısı hatası 6"
944100 Düzeltme: İşlem bitmeden önce .NET Framework 2. 0'işlem yürüten iş parçacığı sona erdirirseniz, SQL Server işlem içinde kullanılan tabloları erişemez.
946503 Düzeltme: Uzak bir bilgisayarda bulunan bir derleme yüklemek üzere yükleyici aracını kullandığınızda hata iletisi: "yükleme aşamasında özel durum oluştu"
946660 Düzeltme: hücre bir ASP.NET 2.0 Web uygulamasında birden çok üstbilgi ile ilişkili olduğunda bir hücrenin üst özniteliği hatalı işlenir
946927 Düzeltme: Hata 1935 birçok ilke dosyaları .NET Framework 2.0 yüklü bir bilgisayara yüklemek için .msi dosyası çalışır bir yükleme başarısız olabilir
947148 Düzeltme: .NET Framework 2.0 tabanlı bir 64-bit uygulama dahil bazı COM API çağrısı yanlış yöntemi çağırılır
947317 Düzeltme: .NET Framework 2.0 kullanılarak oluşturulmuş bir Windows Forms uygulamasýnda, CurrencyManager nesnesi ek örneklerini son satırı tablodan silme bazı olay tetikler
947461 Düzeltme: .NET Framework 2.0 Service Pack 1 için bir güncelleştirme paketi kullanılabilir
948176 Düzeltme: uygulamalar ADO.NET 2.0 uygulamaları aynı anda birden çok SqlConnection.Open yöntem veya birden çok iş parçacığı OracleConnection.Open yöntemleriyle çağrısında hata iletisi: "IndexOutOfRangeException"
948233 Bir bilgisayara güvenlik güncelleştirmesi MS 07-040 yüklendikten sonra Microsoft .NET Framework 2.0 tabanlı bir uygulama çalıştırdığınızda System.InvalidOperationException özel durum hatası alıyorsunuz
948646 Düzeltme: seri hale getirmek ve .NET Framework 2.0 tabanlı bir uygulamada SerializationFormat.Binary format parametresi kullanarak DataSet nesnelerinin serisini nesneleri doğru sıralanır.
948815 System.Data.dll ve System.Data.OracleClient.dll için .NET Framework 2.0 Service Pack 1 Düzeltme toplaması paketi kullanılabilir
948867 Düzeltme: .NET Framework 2. 0'da bir sorgudan sonuçları döndürmek için System.Data.OracleClient.OracleDataReader sınıfını kullandığınızda, döndürülen dize bölümlerini boş karakterler görünebilir
948868 Düzeltme: System.Data iş parçacığı .NET Framework 2. 0'havuza alınan bağlantı açmaya çalıştığında hata iletisi: "zaman aşımı süresi doldu. Zaman aşımı süresi bağlantı havuzundan edilemeden"
948887 Düzeltme: .NET Framework 2.0 tabanlı bir Web uygulaması HttpWebRequest sınıfını kullanır ve HTTP durum kodu 401 içeren bir HTTP 1.0 yanıtı aldığında bir özel durumu oluşuyor
949272 Düzeltme: ActiveX denetimleri kullanan bir Windows Forms uygulaması çökebilir ve .NET Framework 2.0 Service Pack 1 yüklendikten sonra bir null başvuru özel durumu oluşuyor
949777 Düzeltme: .NET Framework 2. 0'karakterleri içeren çıkış yolu yürütülebilir bir uygulamayı dağıtmak isterseniz hata iletisi: "mutlak yol bilgileri gerekli"
950230 Düzeltme: .NET Framework 2. 0'XmlSerializer bütünleştirilmiş bir Web hizmeti proxy'si oluşturmak üzere Sgen.exe aracı ve XmlSerializer JIT derleyicisi kullandığınızda System.ArgumentException özel durumu hata iletisi alıyorsunuz
950986 Düzeltme: .NET Framework 2.0 Service Pack 1'de, ModuleBuilder.GetTypeToken yanlış bir belirteç döner
951113 Düzeltme: Bir satırdan döndürülen değerleri kümesi..NET Framework 2.0 yüklü olan bir istemci bilgisayarda WCF hizmetinden bir DataSet nesnesi aldığında GetColumnsInError yöntemi boştur
952324 Düzeltme: güvenli bir ortamda ClickOnce dağıtımı kullanarak bir uygulama dağıttığınızda, .application dosyası karşıdan yüklenemiyor
Referanslar
Microsoft .NET Framework hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Developer Network (MSDN) Web sitesini ziyaret edin: .NET Framework 3.5 SP1'i karşıdan yüklemek için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 948609 - Son İnceleme: 07/27/2013 08:49:00 - Düzeltme: 2.0

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x86), Microsoft .NET Framework 2.0

  • kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbmt KB948609 KbMttr
Geri bildirim