Değişikliklerin ve Visual Studio 2008 Service Pack 1'de giderilen sorunların listesi

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 950263
Özet
Bu makalede Kurulum ve Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 (SP1) kaldırma ile ilgili bilinen sorunlar listelenmektedir. Ayrıca, bu makalede Visual Studio 2008 SP1'deki Özellikler açıklanır.

Express sürümleri için Visual Studio 2008 SP1 için sürüm notları, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki aşağıdaki makalede yer almaktadır:
950264 Express sürümleri için değişikliklerin ve Visual Studio 2008 Service Pack 1'de giderilen sorunların listesi
Daha fazla bilgi

Visual Studio 2008 SP1 geçerli olduğu ürünler

 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Microsoft Windows SDK
 • Visual Studio 2008 Team Suite
 • Veritabanı Uzmanları için Visual Studio 2008 Team Edition
 • Yazılım mimarlar için Visual Studio 2008 Team Edition
 • Yazılım geliştiriciler için Visual Studio 2008 Team Edition
 • Yazılım test edenler için Visual Studio 2008 Team Edition
 • Visual Studio 2008 Standard Edition
 • Visual Studio 2008 Professional Edition

Visual Studio 2008 SP1'i edinme

Visual Studio 2008 SP1'i edinmek için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Bu paket aşağıdaki sürümleri Visual Studio 2008 service pack yükler:
 • Visual Studio 2008 Team Suite
 • Veritabanı Uzmanları için Visual Studio 2008 Team Edition
 • Yazılım mimarlar için Visual Studio 2008 Team Edition
 • Yazılım geliştiriciler için Visual Studio 2008 Team Edition
 • Yazılım test edenler için Visual Studio 2008 Team Edition
 • Visual Studio 2008 Standard Edition
 • Visual Studio 2008 Professional Edition
Express sürümleri için karşıdan yükleme konumu için Visual Studio 2008 Service Pack 1 hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
950264Express sürümleri için değişikliklerin ve Visual Studio 2008 Service Pack 1'de giderilen sorunların listesi

Değiştirilen özellikleri ve Visual Studio 2008 SP1'de giderilen sorunlar

Değişen özellikler ve Visual Studio 2008 SP1'de giderilen sorunlar hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
951845Değişikliklerin ve Visual Studio 2008 Service Pack 1'de giderilen sorunların listesi takım sürümleri için
951847 Değişikliklerin ve .NET Framework 3.5 Service Pack 1'de giderilen sorunların listesi
Bu hizmet paketi, aşağıdaki yeni özellikleri ekler:
 • SQL Server 2008 Topluluk Teknoloji Önizlemesi (CTP) desteği
 • Aşağıdaki Visual Basic PowerPack denetimleri:
  • Satır
  • Şekil
  • Veri Repeater
 • Yeniden adlandırma işlemi Visual Basic Windows Communication Foundation (WCF) hizmet geliştirmeleri.
 • Uygulama düzeyi eklentilerinde Office için Visual Studio Araçları için belge düzeyi özellikleri.
 • ClickOnce uygulaması ve dosya adı uzantıları için tasarım zamanı desteği Başlat menüsünü özelleştirme.
 • Teknik Rapor 1 (TR1) Visual c++ kitaplıkları destekler.
 • Microsoft Foundation Class (MFC), Microsoft Office'in davranış ve görünümünü desteklemek için Visual C++'ta geliştirmeler.
 • Visual Web Developer Web projeleri için SQL Server 2008 desteği.
 • Visual Web Developer destek biçimlendirme JavaScript.
 • WCF hizmeti yeniden adlandırma işlemi Visual Web Developer geliştirmeleri.
 • Değişiklikler bellek içi dil ile tümleşik sorgu (LINQ) sorgu sonuçlarını inceleyerek desteğini geliştirmek için hata ayıklama.
 • Hata kodu hakkında bilgi daha zengin bir dizi sağlayan yeni bir Visual C# özellik.
 • Dosyaları birden çok Yalıtılmış uygulamalar tarafından kullanılan bir paket için bir kopyasını yüklemek için Visual Studio Endüstri Ortağı (VSIP) ortakları yeteneğidir.
 • Windows Presentation Foundation (WPF) Tasarımcısı'nda aşağıdaki yeni özellikleri
  • Olaylarının sekme için tasarım zamanı desteği
  • TabControl denetimi ve Genişletici
  • XAML yeniden adlandırma için kod ve tanım işlevselliği için gidin.
 • Visual Studio Araçları için Office sistemi (eklenti hata günlüğünü desteklemek için VSTO) geliştirmeleri.
 • XSD şema Explorer geliştirmeler.
 • Adım içine hata ayıklama özelliği ve filtreleme adım hata ayıklama özelliği yönetilen işleçler ve yönetilen özellikler için özel olarak değişir.
 • Hata ayıklayıcı sembolü ve Microsoft ortak sembol sunucularından kaynak iptal yeteneği.
 • Hata Ayıklayıcı'daki hızlı başvuru kaynağı desteği.
 • ADO.NET Varlık veri erişimi kolaylaştırmak için tasarımcı.
 • Yerel veritabanı önbelleği aygıt projeleri ekleme yeteneği.
 • ASP.NET dinamik veri şablonları ve araç çubuğu denetimleri.
 • IIS 7.0 yönetilen Modülü ve işleyici şablonlar.
 • F5 tuşuna basarak bir WCF hizmet dosyasının (.svc) WCF sınama istemci hata ayıklama başlatmak için destek.
 • Değişiklikleri Svcutil.exe dosyasında ve Visual Studio 2008 SP1'i geri yükleme İsteğe bağlı XML şema tanımı (XSD) özelliği. Kullanabilirsiniz İsteğe bağlı aşağıdakileri yapmak için özellik:
  • İsteğe bağlı bir parametre için bir sarmalayıcı sınıf oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanın:
   svcutil wsdl_file_name.wsdl / kaydırılan
  • Ekleyebileceğiniz bir <wrapped>true</wrapped> WSDL hizmete başvurmak için svcmap dosyasındaki ClientOptions bölümüne deyimi.

   Not Svcutil.exe dosya uygular İsteğe bağlı .NET Framework 2.0 özelliği. Ancak, İsteğe bağlı .NET Framework 3. 5'özelliği kullanılamaz.

Office Sistem 3.0 Runtime için Visual Studio Araçları

Yeni özellikleri ve işlevleri

 • VSTO eklentileri için belge düzeyi özellikleri etkinleştirilir. Örneğin, yönetilen denetimler ve ListObject denetimi etkinleştirilir.

Visual Web Developer 2008

Yeni özellikleri ve işlevleri

 • Visual Web Developer 2008 Express Web uygulaması proje modeli ve şablonları destekler. Buna ek olarak, Visual Web Developer 2008 Express sınıf kitaplığı projeleri destekler. Web siteniz veya uygulamanız paylaşılan mantığı kaydetmek için ayrı bir derlemede oluşturabilirsiniz.
 • JScript biçimlendirme komutları desteği geliştirildi. Şimdi tek başına JScript (.js) dosyaları ve JScript için klavye kısayolu CTRL + K ve CTRL + D klavye kısayolu .aspx sayfalarında desteklenir.
 • Microsoft SQL Server 2008 için destek eklendi. SQL Server 2008 Server Explorer'da bağlanabilirsiniz. Server Explorer sürükle ve bırak işlemi şimdi kod üretimi için SQL Server 2008 için belirli veri türlerini destekler. Bu veri türleri şunlardır:
  • Tarih
  • TimeSpan
  • Tarih saat 2
  • Tarih saat uzaklığı
 • IIS 7 işleyicisi proje şablonu ve Internet Information Services (IIS) 7 Yönetilen modül proje şablonu için destek eklendi. Bu nedenle, Visual Studio'da IIS 7 yönetilen modülü projeleri ve IIS 7 işleyicisi projeler oluşturabilirsiniz.
 • ASP.NET Dynamic Data denetimlerini kullanabilirsiniz böylece proje şablonları eklendi. Visual Studio, şimdi Web siteleri ve yeni ASP.NET Dynamic Data özelliğini kullanan Web uygulamaları oluşturmak için proje şablonları içerir.

Visual C++

Yeni özellikleri ve işlevleri

 • Visual C++ 2008 Feature Pack sürümü Visual Studio 2008 SP1'de eklenmiştir.

Visual C#

Yeni özellikleri ve işlevleri

 • Bu hizmet paketi aşağıdaki öğeler için hata ayıklama desteği ekler:
  • Aralık değişkeni sorgular
  • Anonim türler
  • Genel tür bağımsız değişkenleri
 • Bu hizmet paketi, daha zengin bir hata kodu hakkında bilgi sağlayan yeni bir Visual C# IDE özellik ekler. Özellikle, bu özelliği açık dosyaları kodunuza göre ortaya ifade düzeyi hataları görüntüler. Bu ifade düzeyi hataları yalnızca yapı işleminden sonra daha önce açıklanmıştır.

Değiştirilen özellikleri ve işlevleri

 • Visual Studio'nun önceki sürümleri, açık dosyalar içinde belirtilen yapılacak görevleri'ni kullanarak görev liste doldurulur. Bu hizmet paketinde, Visual C# IDE bu işlevselliği genişletir. Visual C# IDE tam çözümde belirtilen yapılacak görevleri'ni kullanarak görev listesini doldurur.

Gelişmiş özellikleri ve işlevleri

 • Bu hizmet paketi performansını artırır. Enumerable.Cast<T></T> ilkel değer dönüşümler ve açıkça tanımlanmış kullanıcı dönüştürmeleri bırakılarak yöntemi. İlkel değer dönüştürme dönüştürme örneğidir int veri türü için uzun veri türü.
 • Bu hizmet paketi performansını artırır. Burada Standart sorgu işlecini ve Seçin Standart sorgu işleci.

Visual Basic

Yeni özellikleri ve işlevleri

 • Visual Basic kodu için bir kod örneği Düzenleyicisi Visual Studio 2008 IDE eklenir.
 • Yeni XML nesneleri Şeması Sihirbazı'na eklenir.
 • Microsoft SQL Server 2008 için destek eklendi. Bu hizmet paketi, bağlanın ve sonra SQL Server 2008 veritabanları ile çalışma sağlar.
 • Satır denetimi eklenir.
 • Şekil denetimi eklenir.
 • Veri Repeater denetimi eklenir.

Gelişmiş özellikleri ve işlevleri

 • Windows Communication Foundation (WCF) hizmet yeniden adlandır deneyimi geliştirilmiştir.
 • Daha fazla bilgi VBUpgrade ayrıntılı modu içerir.

Windows Presentation Foundation (WPF) Tasarımcısı

Yeni özellikleri ve işlevleri

 • Özellikler penceresinde şimdi içerir Olaylar sekmesini Olaylar sekmesi oluşturmak, atama ve olayları gözden sağlar.
 • Özellikler penceresinde şimdi özellikleri özellik adı ve kategoriye göre alfabetik olarak sıralamak olanak sağlar.
 • XAML ile daha iyi çalışmak için yeniden adlandırma işlemleri ve Tanıma Git özelliği güncelleştirildi. Arka plan kod dosyasında yeniden adlandırma işlemleri XAML tanımına yeniden adlandırın. Ayrıca, bir denetime XAML bildirimi için arka plan kod dosyasında bir örneği üzerinde Tanıma Git özelliğini kullanarak taşıyabilirsiniz.
 • XAML görünümünde etkin olsa bile tasarımcıya Araç denetimleri şimdi sürükleyebilirsiniz. Hatta XAML Düzenleyicisi araç denetimleri sürükleyebilirsiniz.
 • Snaplines şimdi denetim aralığı için uygulanır. Bu uygulama, diğer denetimler veya kapsayıcı kenarlarını bir denetim sabit bir mesafe kolayca yerleştirmenizi sağlar.
 • Expander denetimi şimdi otomatik olarak Denetim seçildiğinde veya başka bir denetimin genişletme denetiminin üzerine sürüklediğinizde genişletir. Bu şekilde, IsExpanded özelliği, çalışma zamanında etkilemeden içeriğini Genişletici denetimi tasarım zamanında tasarlayabilirsiniz.
 • Artık varolan kılavuz satırları silebilirsiniz ve kılavuz çizgilerini sürükleyerek sütunları kılavuz demiryolu kapalı. Bu eylem, tasarım içerilen tüm denetimler konumlarını saklar.

Gelişmiş özellikleri ve işlevleri

 • Visual Studio 2008 SP1 için birçok kararlılık ve performans geliştirmeleri yapılmıştır. Bir anahtar alanı geliştirmeleri daha hızlı ve daha güçlü belge yükleme ve daha kesin hata raporlama içerir.

Windows SDK

Gelişmiş özellikleri ve işlevleri

 • SvcTraceViewer.exe ve SvcUtil.exe - Windows Communication Foundation (WCF) hizmet izleme Görüntüleyicisi araçları

Visual Studio hata ayıklayıcı

Değiştirilen özellikleri ve işlevleri (tüm SKU'ları için geçerli)

 • İçine adım belirli ve yönetilen işleçler ve yönetilen özellikler için adım filtreleme özelliğini değiştirilir. Hata ayıklayıcı özellik alıcıları ve işlecin stepping önler. Bu davranışı geçersiz kılmak için tıklatabilirsiniz -> Adım atın hata ayıklama zaman kısayol menüsü.

  Ayrıca, bu davranış tamamen devre dışı. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Visual Studio 2008'i tıklatın. Seçenekler üzerinde Araçlar menü.
  2. Genişlet Hata ayıklamave sonra tıklatın Genel.
  3. "Adımlama" davranışını devre dışı bırakma Genel bölme.

Gelişmiş özellikleri ve işlevleri (tüm VS standart ve sonraki sürümü SKU'ları için geçerli)

 • Bu güncelleştirme, semboller ve kaynaklardan gelen Microsoft ortak sunucuları işleme iyileştirmeleri içerir. Kolayca simge ve Microsoft ortak sembol sunucularından kaynak sağlayan bir seçenek eklenir. Uzun süren sembol yüklemeleri de iptal edebilirsiniz. Bu seçeneği yapılandırmak için şu adımları izleyin:
  1. Visual Studio 2008'i tıklatın. Seçenekler üzerinde Araçlar menü.
  2. Genişlet Hata ayıklamave sonra tıklatın Genel.
  3. "Adımlama" davranışını devre dışı bırakma Genel bölme.
 • Bu güncelleştirme, hata ayıklayıcı otomasyon modeli geliştirmeleri içerir. Bu güncelleştirme geçerli olmayan iş parçacığı veya çerçeveler adresi kesme noktaları ve ifade değerlendirme otomasyon modeli desteği ekler.

Veri projeleri

Yeni özellikleri ve işlevleri

ADO.NET Varlık Tasarımcısı
ADO.NET Varlık Tasarımcısı tüm Visual Studio 2008 sürümlerinde eklenir. ADO.NET Varlık Tasarımcısı aşağıdaki özellikleri içerir.
 • Varlık Tasarımcısı
  Varlık Tasarımcısı kullanarak aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
  • Bir veritabanından bir varlık veri modeli oluşturmak ve sonra model Tasarımcı yüzey üzerinde görüntüleyebilirsiniz.
  • Tasarım zamanında modelleri ve eşlemeleri doğrulayın.
  • İsteğe bağlı olarak çıktı derlemesindeki Entity Framework meta veri yapılarının gömün. Katıştırabilirsiniz varlık Framework meta veri yapılarının aşağıdakileri içerir:
   • Kavramsal şema tanım dili (CSDL) yapıları
   • Eşleme belirtimi dili (MSL) yapıları
   • Şema tanım dili (SSDL) yapıları depolamak
  • Entity Framework meta veri yapılarının çıktı dizinine kopyalayın.
  • Veritabanındaki tabloları değiştirdiğinizde, oluşturulan modeli ve eşlemelerini güncelleştirin.
 • Varlık eşlemesi ayrıntıları araç penceresi
  Varlık eşlemesi ayrıntıları aracı penceresinde, aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz:
  • Görüntüleyin ve ilişkileri ve varlıklar için eşlemeleri düzenleyin.
  • Varlık hiyerarşisi tek bir tablo başına hiyerarşi (TPH) eşleme tablosunu kullanarak eşleştirin.
  • Varlık hiyerarşisi için birden çok tablo başına birleştirilmiş türü (TPT) eşleme tablosunu kullanarak eşleştirin.
  • Varlıklar için saklı yordamlar eşleyin.
  • Birden çok koşul Tablo eşleme için geçerlidir.
  • Varlıkları tablolar arasında bölün.
  • İlişkileri eşleyin.
 • Model tarayıcı araç penceresi
  Model tarayıcı aracı penceresinde, aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz:
  • Model bir ağaç hiyerarşisinde görselleştirin.
  • Varlıkları, özellikleri ve ilişkileri tasarımcısında modeli tarayıcı ve kolayca göz atın.
 • Destek
  ADO.NET Varlık Tasarımcısı aşağıdakiler için destek ekler:
  • Microsoft SQL Server Compact Edition
  • SQL Server 2008'de aşağıdaki yeni türleri:
   • Tarih
   • Saat
   • Tarih saat 2
   • Tarih saat uzaklığı
   • FileStream
  Nesne İlişkisel Tasarımcısı (O/R Tasarımcısı)
 • O/R Tasarımcısı'nda Visual Studio 2008'ün tüm sürümleri, Microsoft SQL Server 2008'de aşağıdaki yeni türlerini destekler:
  • Tarih
  • Saat
  • Tarih saat 2
  • Tarih saat uzaklığı
  • FileStream
XML Düzenleyicisi ve XSLT hata ayıklayıcı
XML Şeması Explorer Express sürümleri dışındaki tüm Visual Studio 2008 sürümleri eklenir. XML Şeması Explorer aşağıdaki özellikleri içerir:
 • Sunu şemanın hiyerarşik bir XML şema tanımı (XSD) ve ilgili XSD'leri doğrulama gösteren bir araç penceresinde ayarlar.
 • Şema üzerinde arama olanağı ayarlar.
 • Sıralama özellikleri, özellikleri ve gezinti özellikleri şema kümeleri için filtreleme.
 • Gezinti için XML Düzenleyicisi'ni ve ağaç etkinleştirmek için XML Düzenleyicisi ile tümleştirme.

Gelişmiş özellikleri ve işlevleri

XML Düzenleyicisi ve XSLT hata ayıklayıcı
Birden fazla müşteri istekleri ve yazılım güncelleştirmeleri XML Düzenleyicisi'nde ve XSLT hata ayıklayıcı uygulandı.

Bu hizmet paketi ve nasıl etrafında çalışmak bilinen sorunlar

 • Microsoft Visual Studio 2008'in birden çok sürümü için tüm sürümleri aynı hizmet paketi düzeyinde olduğu yapılandırmalarını destekler. Bir bilgisayarda birden çok dil sürümlerini Visual Studio 2008, Visual Studio 2008'in birden çok sürümü veya her ikisi de çalışıyorsa, tüm sürümleri sürüm düzeyi veya Microsoft tarafından desteklenmesi için SP1 düzeyinde olması gerekir.

Bu hizmet paketinin içerdiği düzeltmeler

Microsoft Bilgi Bankası makalesiBaşlık
944899Düzeltme: Visual Studio 2008 performans başvuru kaynak sunucudan yüklenen kaynak kod boyunca adım zaman azalır
946040Düzeltme: Visual C++ 2008 projesine derlerken hata iletisi: "hata C2471: program veritabanı güncellenemiyor"
948127Visual Studio 2008'de seçenek yapı /INCREMENTAL kullanarak bir Visual C++ projesinin bağlandığınızda hata iletisi: "LNK1000: IncrBuildImage sırasında bir iç hata oluştu"
946308Düzeltme: Visual Studio 2008'de Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.dll derleme kullanarak tür kitaplığı bilgileri oluşturmaya çalıştığınızda çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsiniz
946344Düzeltme: bir Visual Basic projesi oluşturmak için Visual Studio 2008 kullandıktan sonra IDE içindeki performans sorunları yaşayabilirsiniz
946581Visual Studio 2008 ve Visual Web Developer 2008 Express için toplu bir güncelleştirme kullanılabilir
947173Düzeltme: Visual Studio 2008'de bir SQL Server Raporlama Hizmetleri 2005 RDLC dosyasını açtığınızda veri kümeleri paneli Rapor Tasarımcısı'nda kullanılabilir değil
947455Düzeltme: Visual Studio 2008 Team Foundation Server içinde bir birleştirme işlemi gerçekleştirdikten sonra kaynak daldan silinmiş bir dosyayı yine de hedef dal var
947540Düzeltme: Visual Studio 2008'de bir ODBC veri kaynağı ile veri kaynağı Yapılandırma Sihirbazı'nı kullanmaya çalıştığınızda hata iletisi: "yordamları desteklenmiyor"
951708Düzeltme: birçok derlemeler ve çok sayıda başvurular kullanan bir Visual Basic 2008 uygulaması oluştururken Visual Basic derleyicisi (Vbc.exe) CPU kaynaklarının yüzde 100 kullanıyor olabilirsiniz

Müşteriler tarafından bildirilen giderilen sorunlar

Aşağıdaki tabloda bazı bu hizmet paketi ile giderilen sorunlar listelenmektedir. Bu sorunlar için hiçbir düzeltme yayımlanmıştır.

3.0 Office sistemi için Visual Studio Araçları

Bağlantı kimliğiAçıklama
301392VSTO ve Visual Basic uygulamaları ile birlikte çalışma için çalışmaz. Bu davranış neden olur EnableVBACallers Visual Studio 2008'de VBA hata zorlamak için özellik.
306900Microsoft Outlook Form bölgesi içinde bir metin kutusu denetimi ekleyin. Daha sonra kopyalamak, silmek veya klavyeyi kullanarak denetimden yapıştırmak deneyin. Bunu yaptığınızda, metin kutusu denetimi çalışmaz.
311397VSTO 3.0 sürümü ayrılmış bellek kendisi tarafından serbest bırakmıyor.
328329Korumalı veri önbelleği bozuk word özelleştirmeleri mevcut.

Visual Studio Web Developer 2008

Bağlantı kimliğiAçıklama
291226.Refresh dosyaları kullanan bir projeyi derlediğinizde, .refresh dosyaları derlemek için uzun zaman alır.
292096Bir basamaklı stil sayfası (.css) dosyası biçiminde kaydettiğinizde boşluklar hatalı eklenir.
293526Compilation bölümünün Web.config dosyasındaki konum öğesi içinde tanımlanan Web hata ayıklama işlemi başarısız olur.
293683Etkinleştirdikten sonra geçişli stil sayfası (CSS) IntelliSense çift tırnak işareti sınıf özniteliği ekler Öznitelik değeri teklif yazarken ekleme seçeneği.
299418Ne zaman yeni bir ana sayfa projeye ekleyin ve yeni bir ana sayfa, varsayılan değer olan bir üst ana sayfa seçin AutoEventWireup öznitelik False olarak ayarlanır.
302554Aldığınız bir "CSS sınıf seçici bulunamadı"<Class_Name>"" DIV sınıf adı tanımına Git'i tıklattığınızda hata iletisi.<b00> </b00> </Class_Name>
303796Bir Web hizmeti hata ayıklama, Visual Studio otomatik olarak aynı bilgisayarda çalışan bir Web istemci uygulamasının Web başvuruları güncelleştirir.
304108Birden fazla değer eklediğinizde "özniteliği geçerli değil - kendi veri türüne göre 'NmToken' değeri geçersiz" hata iletisi alıyorsunuz traceOutputOptions Web.config dosyasındaki öznitelik.
307231Web Uygulama projelerinde yeni bir öğe olarak iç içe geçmiş ana sayfa ekleyemezsiniz.
308786İki veya daha fazla aspx sayfası açtığınızda, resimler Visual Studio 2008'in Tasarım görünümünde görüntülenmez.
309571Renk kodlaması özelliği, Visual Studio 2008'de bir Microsoft Visual Basic Scripting Edition (.vbs) dosyayı düzenlerken kullanılamaz.
309977Visual Studio 2008 büyük HTML dosyalarında çalıştığınızda yanıt vermemeye başlar.
310296Visual Studio 2005 bin\vssver2.scc dosyası yayımlar.
310858Tek başına .css dosyası biçiminde kaydettiğinizde, visual Studio 2008 Beta 2 çöker.
311717Ayrıntılar görünümünde sekme kapsayıcı içinde bir sekme panel içinde özel denetimleri kullandığınızda bir hata iletisi alırsınız.
312146Tasarım zamanında App_Themes klasörünün klasörler geçişli stil sayfası (.css) dosyaları göz ardı edilir.
312199Bir dış .config dosyasında belirtirseniz, configSource Web.config dosyasında hata ayıklama işlemi ögesinin özniteliği başarısız olur.
314664Bir parametre için tanımlanmış bir sorgu için kaynak güncelleştirdiğinizde bir SqlDatasouce Diğer parametreler sorgu nesnesi, Visual Studio 2008 bozan.
314745Kullanamazsınız Page.StyleSheetTheme ana sayfayı kullanan bir sayfa özelliği.
315930Tasarım modunda tabloları içeren Web sayfalarını düzenlediğinizde Web sayfasının kaynak kodunu bozulur.
317032Visual Studio ikincil monitör çift monitör senaryosunda koyduğunuzda, Düzenleyicisi'ni yeniden boyutlandırma sırasında bir sorun oluşur.
317251Bağladığınızda bir .css dosyasına bir ana sayfa kullanarak ~ / sözdizimi, erişemiyor alt sayfaları .css dosyası.
320945JScript IntelliSense "Ext JS" JavaScript kitaplık ile çalışmaz.
321902Yapıştırma işlemi gerçekleştirdiğinizde, HTML designer seçimi değiştirmez.
321928HTML Tasarımcısı klavye kısayolları kabul etmez.
322465HTML Tasarımcısı seçimi bir etiketi varsa, bir seçimi değiştirir giriş metni ters çevirir.
322633Sözdizimi vurgulama özelliği Klasik .asp dosyaları için kullanılamaz.
324668ASP.NET Tasarımcısı yanlış koymak <span>etiketin çevresine SqlDataSource parametreleri.</span>
327262Bir panel içinde bir tablo içinde bir denetim seçerseniz, Denetim Kaynağı modunda yanlış seçilir.
327560Tasarım görünümünde bir düğmeyi çift tıklattıktan sonra bir HTML sayfası düzgün görüntülenmez yapar.
328944Kod Görünümü düğmesini ve Tasarım Görünümü düğmesini etkin değildir ve F7 tuşuna ve SHIFT + F7 klavye kısayolu çalışmıyor.
328999JavaScript dosyası katıştırılmış bir JavaScript dosyası Visual Studio 2008'de bir projede işaret edecek şekilde <reference>etiket ekleyin. Projeyi derlediğinizde, aşağıdakine benzer bir hata iletisi alabilirsiniz:</reference>

"Bin\Debug\ClassLibrary.dll" için "obj\Debug\ClassLibrary.dll" dosyası kopyalanamadı. Başka bir işlem tarafından kullanıldığından işlem 'bin\Debug\ClassLibrary.dll' dosyasına erişemiyor.
Her iki dosya Visual Studio 2008 IDE içinde açık olduğunda bu sorun oluşur.
330457Visual Studio 2008'in tasarım modunda "Görünüm Kodu" sağ kısayol menüsü girdi her zaman görünür değil
330792, NavigateURL özelliği Köprü Denetim URL yanlış çözer.
331383JavaScript katıştırılmış derleme başvuruları sonrasında
331523Bir yazım hatası için JavaScript IntelliSense içerir fontcolor yöntem ve FontSize yöntem.
331534JavaScript IntelliSense RegExp nesnesinin bazı üyeleri görüntülemez.
332864Bazen ASP.NET işleme doğru şekilde iç içe geçmiş ana sayfa kullanan sayfaları görüntülemez
332941JavaScript IntelliSense seçeneği devre dışı gezinti çubuğu kapalıysa açık
333575HTML düzenleyici html kodları aspx sayfaları özel kapanış etiketlerinin rasgele siler.
336039Microsoft fare dizüstü bilgisayarınıza bağlayın, kullanıcı arabirimi sorunları oluşur.
337534Bağlantı düğmesi nesneleri kullandığınızda, "HTML Bozulması" sorunu ortaya çıkabilir.
337804Katıştırılmış içeren tablolar oluşturma zaman "genişliği % 100 =" etiket Tasarım görünümünde Visual Studio 2008 IDE, IDE yanıt vermeyebilir.
338211Şimdi önizleme özelliğini devre dışı bırakmak ve da herhangi bir içeriği doğrudan Tasarım görünümünde açın ve bu davranış varsayılan olarak ayarla.
338668Visual Studio 2008 vermiyor animasyonlu GIF görüntüsünde kullandığınızda, Tasarım görünümünde bir Atlas UpdateProgress Denetim
342172Visual Studio Düzenleyicisi sürüklediğinizde beklenmeyen ve yanlış HTML üreten bir Paneli Denetim için bir UpdatePanel Denetim.

Visual C#

Bağlantı kimliğiAçıklama
294736IntelliSense, salt okunur özellikleri nesne başlatıcılar içinde önerir.
295945, Kullanılmayan Usings Kaldır komut ilişkisiz kaldırmaz kullanma Dil ile tümleşik sorgu (LINQ) deyimleri.
299277Arabirim açıkça uygulandığı için anahtar özellikte bir Windows Presentation Foundation (WPF) bağlama System.Linq.IGrouping arabirimi kullanılamaz.
299827Yeniden düzenleme özelliği Yeniden Adlandır işlevi her zaman dize içeriği doğru işlemez.
303073Yorumları hatalı oluşturulmuş kod derlemek zaman / doc seçeneği, bir "İç derleyici hatası" hata iletisi alabilirsiniz.
304338Genel olay işleyicisi "sekmesinde olay işleyicisi oluşturmak" özelliğini kullanarak oluşturduğunuzda, Visual Studio 2008 IDE çöker.
304804, Kullanma yönergesi, kısmi bir yöntem kısımlarını için uygulanmaz Kullanma yönergesi farklı kapsamlarda tanımlanır.
305895"==" İşlecini ve "! ="işleci doğru çalışmaz ne zaman bir null değer türü kendisiyle işleçler karşılaştırın. Tür değeri null olduğunda bu sorun oluşur.
307131IntelliSense, genel tür parametresi için geçerli bir uzantı yöntemleri göstermez.
315853İki kilit ifadeleri aynı blok içinde derleyici çökmesine neden olabilir.
316127Bir XML açıklama CTRL + ENTER veya üst karakter + CTRL + ENTER tuşlarına bastığınızda, Visual Studio 2008 çöker.
336039Microsoft dizüstü fare takılı çalışırken kullanıcı arabirimi sorunları
317256Hata ayıklayıcı Görselleştirici şablonuna yanlış sürümü başvurur Microsoft.VisualStudio.DebuggerVisualizers Visual Studio'nun önceki bir sürümü yüklü olduğunda derlemesi.
319387Değer türleri kutu içinde ifade ağaçlarına içinde bir genel arabirim yöntemini çağırdığınızda.
319429Değer türleri için nesne başlatıcılar içinde ifade ağaçlarına düzgün çalışmaz.
319430Nesne Başlatıcısı yanlış değer türleri değişkenleri ile çalışır
319454Kullanıcı tanımlı dönüştürme sahip ifade ağaçları düzgün çalışmaz.
319465, true işleç ve yanlış işleç doğru çalışmaz içinde ifade ağaçlarına bu operatörler aşırı olduğunda.
321448Yeniden adlandırma düzenlemesi Visual C# 2008 Express yanıt vermemesine (askıda kalmasına) Edition neden olabilir.
322925Bir null başvuru için GetHashCode işlevine geçirdiğiniz zaman, belirli StringComparers nesnelerin bir ArgumentNullException özel durum. Bu özel durum belgelenmiş mi
323137LINQ ifade ağaç derleyici null türleri için null sabitler üzerinde VerificationException bir özel durum atar.
327883LINQ ifade derleyici "is" işleç içeren, doğru biçimlendirilmiş bir ifade ağacı ve dönüş türü void olan işlenen çöker.
329326Aşağıdaki kod derleme yaparken birden çok sorunlar oluşur:

"default(T)?? t"
336356Birçok proje içeren bir çözüm vardır. Çözümde "Tüm başvuruları Bul" seçeneğini tıklatın, Visual Studio yanıt vermeyebilir veya işlemi tamamlamak için uzun bir zaman gerekir.
337315Bir koleksiyon başlatıcıyı tarafından kullanılan Add yöntemini void değer döndürmez, ifade derleyici geçersiz kod oluşturur.
339226Null olabilecek kullanıcı işleç kullanıldığında, C# derleyicisi bir geçersiz bir ifade ağacı oluşturur.
339562"System.Void" türünü kullanan yeni bir ifade için bir ifade ağaç düğümü oluşturmak, ifade ağaç düğümü oluşturulur. İfade ağaç düğümü derlediğinizde ifade derleyici çöker.
340291C# derleyicisi enum ikili işlemleri için yanlış bir ifade ağacı yayar.
340383Katıştırılmış ifade kaşlı ayraçlar kullanılırsa, derleyiciler bir hata atmasına ve derlemek reddeder.
342361Sabit boyutlu dizi Visual Studio 2008 Compact Framework 2.0 hedefleme altında bir veri yapısı oluşturduğunuzda, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:

Eksik derleme gerekli üye 'System.Runtime.CompilerServices.UnsafeValueTypeAttribute.ctor'
344277Bir nesneden bir üçüncü taraf kitaplığı üyeleri arasında kaydırma yapılırken IntelliSense IDE çöker.
346407Canlı anlamsal hataları analiz yanlış bir hata gösterir.
347248Canlı anlamsal hataları çözümleme aşağıdaki yanlış hata gösterir:

' Tür 'int' bir başvuru türü olmalıdır

Visual Basic

Bağlantı kimliğiAçıklama
326452XML ad uzaylarını içe aktardığınızda, yanlış hata iletileri ve davranış alırsınız.
333884Visual Basic projeleri Web başvuruları içerdiğinde yavaş derlenir.
321043Büyük diziler kullandığınızda hata ayıklama performans sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.
320416,302187Büyük diziler kullandığınızda hata ayıklama performans sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.
301577Yanlış bir değer çıktı komut penceresi içinde görüntülenir.
315796Derleyici, bir Windows Forms uygulaması düzenlediğinizde çökebilir.
322131Özel öznitelik içeren bir uygulama derleyicinin çökmesine neden olur.
322714Özellik sayfasını değiştirirseniz, gösterilen kirli bir bayrak bulunmalıdır. Yalnızca bir metin özellik sayfasında giriş değiştirirseniz, değişiklik kaybolacaktır.
301749Sınıf Tasarımcısı tarafından yaratılan dosyalar "System.Linq kullanma" yönergesi eksik.
317143Publisher, derlemek ve proje ve çözümleri yayımlamak için yanlış yapılandırma ayarlarını kullanır.
312573Visual Basic 6 kodu Visual Basic 2008 Express Edition'a yükselttikten sonra hata iletisi: "işlem tamamlanamadı. Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor."
291268SQL Server 2008 veri bağlantısı başarısız olur.
305371Visual Studio 2008 yüklemesi SQL 2008 CTP bağlantıları devre dışı bırakır.
311689Veri kümesi Tasarımcısı tarafından yaratılan kodu hatası.
331912Türü belirtilmiş veri kümelerini ilişkileri kesilir.
321275Dataset Designer'de hata iletisi: "istenen değeri 'Özellikler' bulunamadı."
305067ASP.NET projesinde component designer'ı kullandığınızda, Visual Basic Power Pack PrintForm bileşen araç kutusunda gösterilir.

Visual Studio hata ayıklayıcı

Bağlantı kimliğiAçıklama
307998Uygulamada hata ayıkladığınız zaman kesme noktası bir Microsoft ASP.NET uygulamasından kaldıramazsınız.
308138Kesme noktaları farklı klasörlerde aynı ada sahip iki dosyanız varsa, dosyaları yalnızca biri çalışır.
310644DataView Görselleştirici düzgün görüntülenmiyor.
301865Kesme noktaları, Windows Vista çalıştıran bir bilgisayarda kullandığınızda, bir sorunla karşılaşabilirsiniz.
319295Visual Studio'da Microsoft symbol deposunun yapılandırıldığı ve Windows Vista'da çalışan Visual Studio, Visual Studio her zaman sembol Lisans Sözleşmesi'ni görüntüler.
315555Visual Studio 2008 kullanarak Iexplorer.exe için hata ayıklayıcıyı ekleyerek JavaScript hata ayıklama. Aynı ada sahip birden çok komut dosyaları yüklerse, kesme noktaları Sayfası yenilendiğinde üzerinde doğru komut dosyası geçerli olmaz.
320815, StartupInfo.wShowWindow Start Without Debugging komutunu veya Start Debugging seçeneğini kullanarak program başlatıldığında bayrağı farklı değerler vardır.
333493Standart girişten (STDIN) ve standart çıkışı (STDOUT) hata ayıklama için kullanarak bir uygulamayı yeniden yönlendiremez.

Visual Studio SDK

Bağlantı kimliğiAçıklama
320999Soyut bir genel sınıf içinde A bildirilmiş bir yöntemi içeren uygulama kodu birleştirme zaman NullReferenceException hata ortaya çıkar ve AspNET_Merge.exe yardımcı programı başarısız olur.

Visual C++

Bağlantı kimliğiAçıklama
312421Visual C++ 2008 Express Edition için Microsoft Makro Çevirici (MASM) aracı Visual C++ 2008 Express Edition Service Pack 1'de eklenir.
310004Etkinleştirdikten sonra / doc derlenebilir standart olmayan bir kodu derlemek derleyici seçeneği Visual C++ 2008, derleyici çöküyor.
323448Ctor için varsayılan parametresi Std::Complex<T></T> Nesne doğru değil.
294649İntrin.h üstbilgi dosyası ve string.h başlık dosyasını aynı anda kullanamazsınız.
337740_BIND_TO_CURRENT_VCLIBS_VERSION kullandığınızda bir projede Visual C++ 2008 özellik paketi yüklü olan bilgisayarda ATL kullanarak tanımlayabilirsiniz, "hata LNK2001'e" hata iletileri alabilirsiniz.
330199RichEditCtrl sınıfının GetSelText yöntemi kullanan bir çok baytlı karakter kümesi (MBCS) programı oluşturduktan sonra program hatalı bir değer döndürür.
329919Search_n algoritması n ardışık tamsayı değerleri bulmak için kullandığınız bir vektör<int></int> nesne. N değeri 3'ten büyük ise, bir onaylama işlemi ortaya çıkabilir.
339442İs_pod sınıfı ve has_trivial_constructor sınıfı bir pod sınıfı yazarken ne doğrudur ne de Önemsiz varsayýlan birkurucusu yanlış döndürür.
337241Bazı uygulamalarda.NCB dosyanın 64 megabayt (MB) sınırını aştığı, IntelliSense başarısız olabilir.
339432Derleyici yanlış is_polymorphic sınıfı için false değerini döndürür.

Windows Presentation Foundation Tasarımcısı (WPF)

Bağlantı kimliğiAçıklama
290646Daraltılmış bazı bölgelerde, bir XAML Düzenleyicisi'ni kullandığınızda, otomatik olarak genişleyebilir.
305184Dosyayı açamazsanız bir PageFunction kullanan sayfası RemoveFromJournal özellik.
307180Bir pencere düzeyi ActiveX denetim olayı, tasarım zamanında bir hata üretir.
307331WPF Tasarımcısı yanlış bir düzen denetimleri görüntüler.
309063WPF Düzenleyicisi'ni kapatın ve yeniden başlatmak Visual Studio neden yinelenen özel durum oluşturur.
312249WPF Tasarımcısı yanlış bir yatay kaydırma çubuğunu görüntüler.
312859Visual Studio 2008'de WPF uygulamasında bir düğme için bir denetim şablonu ekleyin. Kenarlık düğmesi oluşturun. Visual Studio 2008 tasarım Önizleme çalıştığınızda kilitlenebilir.
333036Visual Studio 2008 IDE oluşturduğunuzda veya WPF Uygulaması Düzenle çökebilir.
315614Bir WPF Uygulama projesi kullanıcı denetimlerinde hatalar Visual Studio Team System 2008 çökebilir
318018XAML tasarımcının ne çalışma zamanında görünür doğru göstermez.
319692Bir paragrafa StackPanel denetimi eklediğinizde, visual Studio çöküyor
334662Visual Basic, bazı menüler ve araç çubukları WPF uygulaması oluşturduğunuzda yanıt vermeyebilir ve aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

İşlenmeyen bir özel durum oluştu.

Desteklenen diller ve işletim sistemleri

Desteklenen diller

Visual Studio 2008 SP1 aşağıdaki Visual Studio 2008 sürümleri için güncelleştirmeler sağlar:
 • İngilizce
 • Çince (Basitleştirilmiş)
 • Çince (Geleneksel)
 • Fransızca
 • Almanca
 • İtalya
 • Japonca
 • Kore dili
 • Rusça
 • İspanyolca
 • Portekizce (Brezilya)

Desteklenen işletim sistemleri

 • Windows Server 2008 RTM veya SP1
 • Windows Vista SP1'i ya da
 • Windows xp Service Pack 2 (SP2) veya Windows XP'nin sonraki bir sürümü
 • Windows Server 2003 SP1 veya Windows Server 2003'ün sonraki bir sürümü

  Not Microsoft SQL Server 2008 Topluluk Teknoloji Önizlemesi (CTP) desteği gerekiyorsa, Windows Server 2003 SP2 yüklü olmalıdır.

Yükleme gereksinimleri

 • Desteklenen Visual Studio 2008 ürünlerden birinin lisanslı bir kopyası hedef bilgisayarda yüklü olmalıdır.
 • Hedef bilgisayarda Microsoft Windows Installer 3.1 veya Windows Installer'ın sonraki bir sürümü yüklü olmalıdır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Developer Network (MSDN) Web sitesini ziyaret edin:
 • Öneririz 512 MB veya daha fazla RAM.

Visual Studio 2008 SP1 desteği

Resmi destek Microsoft Connect kullanılabilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Visual Studio 2008 SP1 Dağıtım Yöneticisi

Visual Studio 2008 SP1'i bir koşullu yükleme yöneticisi ve güncelleştirme yükleyicidir. Visual Studio 2008 SP1 algılar ve yalnızca ilgili güncelleştirmeleri üzerinde çalıştığı bilgisayara uygulanabilir yükler. Yöneticinin dağıtımı için sunucu bilgisayarı üzerinde bir tam paket düzeni oluşturur. Visual Studio 2008 SP1'in tam paket düzeni oluşturmak için şu adımları izleyin:
 1. VS90sp1_KB945140.exe dosyayı Internet'e bağlanan bir bilgisayarda geçici bir klasöre yükleyin. Örneğin, dosya C:\VS90SP1 klasörüne kaydedin.
 2. ' I tıklatın Başlat,'ı tıklatın Çalıştır, türü cmdve sonra tıklatın TAMAM.

  Not Windows Vista'da, bir yönetici parolası girmeniz veya onaylamanız istenirse, parolanızı yazın veya tıklatın Devam.
 3. Tüm Visual Studio 2008 SP1 paketlerini indirmek için aşağıdaki komutu yazın:
  VS90sp1-KB945140-ENU.exe/createlayout FullTargetFolderPath / passive
  Not Yer tutucu FullTargetFolderPath Paket düzeni için hedef klasörü temsil eder. Örneğin, aşağıdaki komutu yazın:
  VS90sp1-KB945140-ENU.exe/createlayout c:\VS90SP1\Layout/passive
Bu adımları izlediğinizde, tüm Visual Studio 2008 SP1 paketleri yükleme paketleri, belirttiğiniz klasörde depola ve Visual Studio 2008 SP1 yüklemeyin. Bu paketler SP1 Kurulum programı (SPInstaller.exe) içerir.

Daha sonra istemci bilgisayarlara güncelleştirme dağıtmak için şu adımları izleyin:
 1. Oluşturulan Yerleşim klasörü paylaşılan bir ağ konumuna kopyalayın.
 2. SPInstaller.exe aşağıdaki komutu kullanarak istemciden gelen bilgisayarlarda çalıştırın:
  FullNetworkPathSPInstaller.exe /q/log %temp%\VS90SP1.htm/promptrestart
  Örneğin, aşağıdaki komutu yazın:
  \\Sunucu\VS90SP1\Layout\SPInstaller.exe /q/log %temp%\VS90SP1.htm/promptrestart

Tüm platformlar için yükleme/kaldırma sorunları

Daha fazla bilgi için Benioku belgesine bakın.

Hizmet paketi ile ilgili bilinen sorunlar

Daha fazla bilgi için Benioku belgesine bakın.
Referanslar
Bu hizmet paketi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:Express sürümleri için Visual Studio 2008 Service Pack 1 hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
950264Visual Studio 2008 Express sürümleri Service Pack 1 için değişikliklerin ve giderilen sorunların listesi
ADO.NET Varlık veri modeli tasarımcısındaki daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
956252ADO.NET Varlık veri modeli tasarımcısındaki Visual Studio 2008 Service Pack 1 Kabuğu (yalıtılmış modu) devre dışı bırakma
956253 ADO.NET Varlık veri modeli tasarımcısındaki Visual Studio 2008 Service Pack 1 Kabuğu (tümleşik mod) içinde desteklenmiyor.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 950263 - Son İnceleme: 07/03/2013 19:29:00 - Düzeltme: 4.0

Microsoft Visual Studio 2008 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Database Professionals, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition, Microsoft Visual C# 2008 Express Edition

 • kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbmt KB950263 KbMttr
Geri bildirim