Microsoft Dynamics GP içinde "Ödeme kodu Yılbaşından BUGÜNE" sütunu eklemek için bordro nasıl denetler

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 950703
HIZLI YAYINLAMA MAKALELERİ DOĞRUDAN MICROSOFT DESTEK ORGANİZASYON İÇİNDEKİ BİLGİLERİ SAĞLAR. BURADAKİ BİLGİLER YANIT OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA BENZERSİZ OLUŞTURULUR, KONULARI VEYA DİĞER BİLGİ BANKASI BİLGİ DESTEKLEMEK ÜZERE TASARLANMIŞTIR.
GİRİŞ
Bu makalede nasıl ekleneceğini açıklar Ödeme kodu Yılbaşından BUGÜNE Bordro için sütun içinde Microsoft Dynamics GP denetler.

Not "Yılbaşından BUGÜNE", "Yıl-tarih için" kısaltmasıdır.
Daha fazla bilgi
Bu alan onay için rapor yazan kullanılarak eklenen gerekir ve ardından ayarlar Bordro Kurulumu penceresinde değiştirilmelidir. Bunu yapmak için şu adımları izleyin.

Adım 1: Reports.dic dosyasını yedeklemek ve sonra raporu yazan Başlat

 1. Değiştirilen tüm Microsoft Dynamics GP raporlarınız varsa, Reports.dic dosyasının yedeğini alın. Reports.dic dosyayı bulmak için şu adımları izleyin:
  1. Sürümünüz için uygun adımı kullanın:
   • Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP menü Araçlar ' ın üzerine, Kur', sistemi' ne gelin ve Başlatma dosyası Düzenle'yitıklatın.
   • 8.0, Great Plains Kurulum için Araçlar menüsünde işaret Microsoft Dynamics GP 9.0 ve Microsoft Business Solutions - Sistem' ne gelin ve Başlatma dosyası Düzenle'yitıklatın.
  2. İstenirse, sistem parolasını yazın.
  3. Uygun adımı kullanın:
   • Microsoft Dynamics GP 10.0 ve Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Dynamics GP başlatma dosyası Düzenle penceresinde tıklatın.
   • Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0, Great Plains başlatma dosyası Düzenle penceresinde tıklatın.
  4. Raporlar kutusunda görünen Reports.dic dosyasının yolunu not alın.
  5. Başlatma dosyası düzenleme penceresini kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.
 2. Raporu yazan başlatmak için sürümünüz için uygun adımı kullanın:
  • Microsoft Dynamics GP 10.0, AraçlarMicrosoft Dynamics GP menüsünde, Özelleştir' in üzerine ve Rapor yazıcı' yı tıklatın.
  • Microsoft Dynamics GP 9.0 ve Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0, Araçlar menüsünde Özelleştir ' in üzerine ve Rapor yazıcı' yı tıklatın.
 3. Uygun adımı kullanın:
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 ve Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Dynamics GPÜrün listesinde tıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın.
  • Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0, Great PlainsÜrün listesinde tıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın.

Adım 2: raporu açın.

 1. Raporlar' ı tıklatın.
 2. Özgün rapor bölümünde, Üst ve alt-M üzerinde çalışan denetler saplama veya gerekli raporu düzenlemek için tıklatın ve sonra Ekle' yi tıklatın.
 3. Değiştirilen Raporlar bölümünde, Üst ve alt-M üzerinde çalışan denetler saplama veya gerekli raporu düzenlemek için tıklatın ve sonra ' ı tıklatın.
 4. Düzen' i tıklatın.

Adım 3: bir raporu değiştirmek

 1. Rapor düzeni içinde eklenecek "Ödeme kodu Yılbaşından BUGÜNE" alanlar için ek alan sağlamak için ayarlanması gereken alanları raporun saplama üst bölümünde seçin. Bunu yapmak için alan grubu sol üst köşesini tıklatın, işaretçiyi raporun üst saplama bölümdeki alanların grubunu sağ alt köşesine sürükleyin.
 2. Aynı bölümü tıklatın ve sonra gruptaki tüm alanları taşımak için klavyenizdeki uygun ok tuşuna basın.
 3. Araç, Bordro iş denetleme Yılbaşından BUGÜNE aşağı açılan listeden seçin, Ödeme Yılbaşından BUGÜNE dizi kutusunda tıklatın ve sonra raporun istediğiniz yere sürükleyin.
 4. Rapor alan seçenekleri penceresinde, Dizi indisi alan istediğiniz ödeme kazanç dizi uyan bir değere ayarlayın ve sonra Görünürlük alanı Gizlemek, boşayarlayın.
 5. Tüm dizi alanları rapora eklenip eklenmediğini kadar 3-4 adımları yineleyin.
 6. Çek üzerindeki her saplama için 1 ile 5 adımları yineleyin.

Adım 4: raporu değişiklikleri kaydedin ve raporu yazan çıkın

 1. Microsoft Dynamics GP veya Microsoft Business Solutions - Great PlainsDosya menüsünde tıklatın.
 2. Rapor düzeni için değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda, Kaydet ' i tıklatın.
 3. Değişiklikleri kaydetmek için değiştirilen rapor istendiğinde Kaydet ' i tıklatın.

Adım 5: değiştirilen rapor için güvenlik izinleri atama

Değiştirilen rapor için güvenlik izinleri atamak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1: Microsoft Dynamics GP 10.0 içinde güvenlik kullanın.

 1. Microsoft Dynamics GP menü Araçlar ' ın üzerine, Kur, Sistem' in üzerine ve Alternatif/değiştirildi formlar ve raporlar'ıtıklatın.
 2. Bu değiştirilmiş raporu yazdırır kullanıcı kimliği kimliği kutusuna yazın.
 3. Microsoft Dynamics GPÜrün listesinde tıklatın.
 4. Tür listesinde, Raporlar' ı tıklatın.
 5. Bordro klasörünü genişletin.
 6. Değiştirilen rapor klasörü genişletin.
 7. Microsoft Dynamics GP (değiştirildi)seçmek için tıklatın.
 8. Kaydet'i tıklatın.
 9. Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar' ın üzerine, Kur, Sistem' ne gelin ve Kullanıcı güvenlik' i tıklatın.
 10. Kullanıcı listesinde, bir kullanıcı kimliği seçmek için tıklatın
 11. Şirket listesinde, bir şirket seçmek için tıklatın.
 12. Alternatif/değiştirme formları ve raporları kodu listesinde, adım 2 ' kimliği seçmek için tıklatın.

Yöntem 2: Microsoft Dynamics GP 10.0 önceki bir sürümünde Gelişmiş güvenlik aracını kullanın.

 1. Araçlar menüsünde, Kur' Sistem' ne gelin ve Gelişmiş Güvenlik' i tıklatın.
 2. İstenirse, sistem parolasını Parola Lütfen girin kutusuna yazın ve sonra Tamam' ı tıklatın.
 3. Gelişmiş Güvenlik penceresinde, Görünüm' ü tıklatın ve Alternatif olarak, değiştirilme ve özel'itıklatın.
 4. Hangi sürümü yüklüyse, aşağıdaki adımlardan birini kullanın:
  • Microsoft Dynamics GP 9. 0'da, Microsoft Dynamics GPgenişletin.
  • Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0, Great Plainsgenişletin.
 5. Raporlar' ı genişletin, Bordrogenişletin ve sonra değiştirilen rapor genişletin.
 6. Hangi sürümü yüklüyse, aşağıdaki adımlardan birini kullanın:
  • Microsoft Dynamics GP 9. 0'da, Microsoft Dynamics GP (değiştirildi)tıklatın.
  • Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0, Great Plains (değiştirildi)tıklatın.
 7. Uygula'ya tıklayın ve ardından Tamam'a tıklayın.

  Not: Gelişmiş Güvenlik aracı başlattığınızda varsayılan olarak, geçerli kullanıcı ve geçerli şirket seçilir. Yaptığınız değişiklikleri geçerli kullanıcı ve geçerli şirketi etkiler. Ancak, ek kullanıcılar Gelişmiş Güvenlik penceresinin Kullanıcılar alanında seçebilirsiniz. Başka şirketlerin Gelişmiş Güvenlik penceresinin Şirket adı alanında seçebilirsiniz.

Yöntem 3: Microsoft Dynamics GP 10.0 önceki bir sürümündeki standart güvenlik aracını kullanın.

 1. Araçlar menüsünde, Kur' Sistem' ne gelin ve Güvenlik' i tıklatın.
 2. İstenirse, sistem parolasını Parola Lütfen girin kutusuna yazın ve sonra Tamam' ı tıklatın.
 3. İçinde kullanıcı kimliği değiştirilmiş rapor erişimi isteyen kullanıcının Kimliğini tıklatın.
 4. Türü listesinde Değişiklik raporlar' ı tıklatın. Bordroserileri listesinde tıklatın.
 5. Erişim listesi kutusunda, değiştirdiğiniz raporu çift tıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın.

  Not: yıldız (*) rapor adının yanında görüntülenir.

Adım 6: Yılbaşından BUGÜNE kodları ödeme onay saplama üzerinde dahil etmek için bordro Kurulumu penceresindeki ayarları değiştirme

 1. Araçlar menüsünde, Kur', Bordrogidin ve Bordro' ı tıklatın.
 2. Bordro Kurulumu penceresinde, Seçenekler' i tıklatın. Bordro Kurulum Seçenekleri penceresinde, pencerenin bölümünü denetlerYılbaşından BUGÜNE tutarları dahil kodlarıylaKodları ödeme onay kutusunu seçin.
 3. Bordro Kurulum Seçenekleri penceresini kapatmak için Tamam ' ı tıklatın ve sonra yeniden Bordro Kurulum penceresini kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.
Not: Bu adımlar Microsoft Dynamics GP biçimlerinde denetleyin başka bir çalışan için aynı değişiklikleri yapmak için kullanılabilir. Raporu yazan Raporlar kutusunda, istediğiniz onay biçimi seçtiğinizden emin olun.
Daha fazla bilgi
MICROSOFT VE/VEYA TEDARİKÇİLERİ BELGELERDE HİÇBİR BEYANDA BULUNMAZ VE UYGUNLUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERDİĞİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU HAKKINDA GARANTİ OLUN VE İLGİLİ GRAFİKLER BU WEB SİTESİNDE ("MATERYALLER") HERHANGİ BİR AMAÇLA YAYINLANMIŞ.

MALZEMELERİN TEKNİK YANLIŞLIKLAR VEYA YAZIM HATALARI İÇEREBİLİR VE VERİLMEKSİZİN HERHANGİ BİR ZAMANDA REVİZE EDİLEBİLİR. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, MICROSOFT VE/VEYA TEDARİKÇİLERİNE REDDETMEKTEDİR VE GÖSTERİMLER, GARANTİ VEYA KOŞUL BAŞLIK, İHLAL ETMEME, TATMİN EDİCİ KOŞUL VEYA KALİTE, SATILABİLİRLİK VE MALZEMELER AÇISINDAN, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, EXPRESS, ZIMNİ YA DA YASAL DAHİL ANCAK SINIRLI OLUP OLMADIĞINI TÜM GÖSTERİMLER, GARANTİ VE KOŞULLARI DIŞARIDA.
Özellikler

Makale No: 950703 - Son İnceleme: 03/29/2016 05:28:00 - Düzeltme: 0.1

Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Payroll - U.S.

 • kbnosurvey kbnomt kbmbsmigrate kbhowto kbexpertiseinter kbmt KB950703 KbMttr
Geri bildirim