Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

.NET Framework 3.5 Service Pack 1'deki değişikliklerin ve giderilen sorunların listesi

Özet
Bu makale, Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1'in (SP1) şu yönlerini açıklamaktadır:
  • Bu hizmet paketinin içerdiği düzeltmeler
  • Yeni özellikler ve işlevler
Not Bu güncelleştirme ayrıca bağımlı .NET Framework 2.0'a ve .NET Framework 3.0'a yönelik toplu hizmet güncelleştirmelerini de içerir. Bu makale .NET Framework'ün 32 bit sürümleri ve NET Framework'ün 64 bit sürümleri için geçerlidir.
Daha fazla bilgi
.NET Framework 3.5 SP1 birçok yeni özellik içeren bir toplu güncelleştirmedir. Bu yeni özellikler .NET Framework 2.0, .NET Framework 3.0 ve .NET Framework 3.5 üzerinde artımlı olarak geliştirilmiştir. Ayrıca bağımlı .NET Framework 2.0 ve .NET Framework 3.0 alt bileşenlerine yönelik toplu hizmet güncelleştirmelerini de içerir.Bu güncelleştirme, .NET Framework 2.0 ve daha sonraki sürümler için önemli bir güncelleştirme olarak uygulanmalıdır ve desteklenen diğer tüm işletim sistemleri için önerilir.

Bu hizmet paketinin içerdiği düzeltmeler

Microsoft Bilgi Bankası makalesiAçıklama
925492DÜZELTME: Visual Studio 2005'te bir projeye Web başvurusu eklediğinizde karşılaştığınız hata iletisi: "Özel Araç 'MSDiscoCodeGenerator' başarısız oldu"
928563DÜZELTME: System.Net.HttpWebRequest sınıfı, .NET Framework 2.0'daki bir proxy sunucuda kalıcı bir bağlantı sürdüremeyebilir.
943175DÜZELTME: XmlSerializer sınıfı, .NET Framework 2.0'daki numaralandırma özniteliğini seri hale getirmek için XmlSerializer sınıfını kullandığınızda beklenmeyen bir sonuç üretiyor.
943412DÜZELTME: Bilgisayar, .NET Framework 2.0 ile birlikte yönetilen bir hizmet çalıştırıyorsa işletim sistemi kapandığında gecikmeler yaşayabilirsiniz.
943804DÜZELTME: .NET Framework 2.0'da Application.ExecutablePath özelliği tarafından döndürülen belirli Unicode karakterler "?" olarak görüntüleniyor
944099DÜZELTME: Veritabanı görüntüsünü kullanmak üzere yapılandırılmış bir SQL Server 2005 örneğine bağlanmak için SQL Native Client veri sağlayıcısı kullandığınızda karşılaştığınız hata iletisi: "İç .NET Framework Veri Sağlayıcısı hatası 6"
944100DÜZELTME: İşlem .NET Framework 2.0'da bitmeden, işlemi yürüten iş parçacığını sonlandırırsanız, SQL Server işleminde kullanılan tablolara ulaşamazsınız.
944157DÜZELTME: Windows Server 2003'te çalışan bir ASP.NET Web uygulamasına ilk isteği gönderdiğinizde önemli bir gecikme yaşayabilirsiniz
946102DÜZELTME: Web sayfalarını barındırmak için System.Windows.Forms.WebBrowser denetimi kullandığınızda, ActiveX denetimi klavye gezintisi olaylarını almaz
946223DÜZELTME: Giriş dilini bir Doğu Asya dili olarak değiştirdiğinizde, Microsoft Expression Design yüzeyinde bir metin kutusundaki giriş dili düzgün çalışmaz
946503DÜZELTME: Uzak bir bilgisayardaki derlemeyi yüklemek için yükleme aracı kullandığınızda çıkan hata iletisi: "Yükleme aşamasında özel durum oluştu"
946660DÜZELTME: Hücre, ASP.NET 2.0 Web uygulamasında birden fazla üstbilgi ile ilişkilendirildiğinde hücrenin üstbilgiler özniteliği hatalı işlenir
946927DÜZELTME: Bir .msi dosyası, .NET Framework 2.0 yüklü bir bilgisayarda çok sayıda ilke dosyası yüklemeye çalıştığında yükleme 1935 hatasını vererek başarısız olabilir
947148DÜZELTME: .NET Framework 2.0 tabanlı bir 64 bit uygulamada bulunan bazı COM API'leri çağırdığınızda hatalı yöntemler çağırılır
947317DÜZELTME: NET Framework 2.0 kullanılarak geliştirilmiş bir Windows Forms uygulamasında, CurrencyManager nesnesi, tablodan son satırı sildiğinizde bazı olayların ek örneklerini tetikler
947461DÜZELTME: Güncelleştirme paketi .NET Framework 2.0 Service Pack 1 için kullanılabilir
947581DÜZELTME: "WsdlContractConversionContext.WsdlPortType" özelliğinin değeri .NET Framework 3.0 Service Pack 1'de null'dır
948233Bir bilgisayara MS 07-040 güvenlik güncelleştirmesi yükledikten sonra Microsoft .NET Framework 2.0 tabanlı bir uygulama çalıştırırsanız, System.InvalidOperationException özel durum hatasını alırsınız
948646DÜZELTME: DataSet nesnelerini, .NET Framework 2.0 tabanlı bir uygulamada SerializationFormat.Binary biçimi parametresini kullanarak seri hale getirdiğinizde ve serilerini kaldırdığınızda nesneler düzgün biçimde seri hale getirilmez
948815System.Data.dll ve System.Data.OracleClient.dll için .NET Framework 2.0 Service Pack 1 sonrası düzeltme toplaması paketinin kullanılabilirliği
948873DÜZELTME: Bir .NET Framework 3.0 tabanlı uygulamada Web hizmetleri ile iletişim kurmak için tek yönlü Web yöntemleri kullandığınızda System.Xml.XmlException özel durumu ile karşılaşabilirsiniz
948887DÜZELTME: Özel durum, .NET Framework 2.0 temelli bir Web uygulaması, HttpWebRequest sınıfını kullandığında ve HTTP durum kodu 401'i içeren HTTP 1.0 yanıtını aldığında oluşur
949272DÜZELTME: ActiveX denetimlerini kullanan bir Windows Forms uygulaması çökebilir ve .NET Framework 2.0 Service Pack 1'i yükledikten sonra null bir başvuru özel durumu oluşur
949777DÜZELTME: Yürütülebilir bir uygulamayı .NET Framework 2.0'da özel karakterler içeren bir yola dağıtırsanız şu hata iletisini alırsınız: "Mutlak yol bilgileri gerekli"
950230DÜZELTME: .NET Framework 2.0'da Web hizmeti proxy sunucusu için XmlSerializer derlemesi oluşturmak üzere Sgen.exe aracını ve XmlSerializer JIT derleyicisini kullandığınızda, System.ArgumentException hata iletisini alırsınız
950986DÜZELTME: .NET Framework 2.0 Service Pack 1'de, ModuleBuilder.GetTypeToken yöntemi yanlış bir belirteç döndürüyor
951111DÜZELTME: .NET Framework 3.5'te hizmet meta verilerini almak için SvcUtil.exe aracını kullandığınızda alacağınız uyarı iletisi: "İzin verilen karmaşıklık üst sınırını aştığından, ilke ifadesi tam olarak alınamadı"
951113DÜZELTME: .NET Framework 2.0'ın yüklü olduğu bir istemci bilgisayar WCF hizmetinden DataSet nesnesi aldığında, row.GetColumnsInError yönteminden dönen değer kümesi boştur
952324DÜZELTME: Güvenli bir ortamda ClickOnce dağıtımını kullanarak bir uygulamayı dağıttığınızda, .application dosyasını karşıdan yükleyemezsiniz

Bilinen sorunlar

Sorun 1

.NET Framework 3.5 SP1'i Windows XP'de veya Windows Server 2003'te yükledikten sonra C sürücüsünün kökünde rastgele bir klasör oluşturulur. Bu klasörde, amd64 ve i386 adında iki alt klasör bulunur. Her iki alt klasör de aşağıdaki dosyaları içerir:
  • Filterpipelineprintproc.dll
  • Msxpsdrv.cat
  • Msxpsdrv.inf
  • Msxpsinc.gpd
  • Msxpsinc.ppd
  • Mxdwdrv.dll
  • Xpssvcs.dll
Bu dosyalar XPSEPSC yüklemesinden silinmek için bekliyor.

Çözüm

Bu sorunu gidermek için klasörü el ile silin.

Sorun 2

Firefox için .NET Framework Assistant'ta Kaldır düğmesi devre dışıdır..NET Framework 3.5 SP1'de, .NET Framework Assistant Firefox'un .NET Framework'teki ClickOnce teknolojisini kullanmasına olanak tanır. .NET Framework Assistant bilgisayar düzeyinde eklenir; böylece işlevselliği, kullanıcı düzeyi yerine bilgisayar düzeyindeki tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Bu yüzden Kaldır düğmesi Firefox Eklentileri menüsünde kullanılabilir değildir, çünkü standart kullanıcıların bilgisayar düzeyindeki bileşenleri kaldırma izni yoktur.

Çözüm

Güncelleştirme bu sorunu çözmek ve Firefox için .NET Framework Assistant'ın bu sürümünü Firefox tarayıcısının bir sonraki sürümü ile uyumlu hale getirmek için üretilmiştir. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

Yeni özellikler ve işlevler

.NET Framework 3.5 Service Pack 1 için bir güncelleştirme kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
Özellikler

Makale No: 951847 - Son İnceleme: 10/12/2011 14:48:00 - Düzeltme: 1.0

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x86), Microsoft .NET Framework 2.0

  • kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbcip KB951847
Geri bildirim