Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

SQL Server 7.0'a güncelleştirme uygulamak için desteklenen yöntem

GİRİŞ
Bu makalede, Microsoft SQL Server 7.0'a güncelleştirmeleri el ile yüklemek için izlemeniz gereken yönergeler açıklanır. SQL Server 7.0'a yönelik tüm güncelleştirmelerin el ile yüklenmeleri gerekir.
Daha fazla bilgi

SQL Server 7.0'a güncelleştirme uygulama

SQL Server 7.0'a yönelik bir güncelleştirme yüklemeden önce bu makalenin tamamını okuyun.

Önemli SQL Server 7.0 güncelleştirmeleri SQL Server 7.0 Service Pack 4 (SP4) yüklenmesini gerektirir. Bir güncelleştirme yüklerseniz ve Microsoft Müşteri Destek Hizmetleri'nden (CSS) yardım almanızı gerektirecek koşullar ortaya çıkarsa, SQL Server 7.0 SP4'e hemen yükseltmeniz istenebilir.

Kümeleme özelliği etkinleştirilmiş olarak SQL Server 7.0 Enterprise Edition çalıştıran müşteriler, "Kümeleme özelliği etkinleştirilmiş olarak SQL Server 7.0 Enterprise Edition güncelleştirmelerini uygulama" bölümüne bakmalıdır. Tüm diğer ortamlar için, "Standart güncelleştirme yükleme adımları" bölümüne bakın.

Kümeleme özelliği etkinleştirilmiş olarak SQL Server 7.0 Enterprise Edition güncelleştirmelerini uygulama

 1. SQL Server'a yönelik bir güncelleştirmeyi yüklemeden önce ana veritabanlarını yedekleyin.

  Not Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sayfasını ziyaret edin:
 2. SQL Server 7.0'ın ilk kurulduğu bilgisayar düğümünün SQL Server kaynaklarını denetlediğinden emin olun. Bunu yapmak için, SQL Server 7.0'ın ilk kurulduğu bilgisayar düğümünde _VIRTUAL_SERVER_NAME _ ortam değişkeninin bulunduğunu doğrulayın.
 3. Aynı bilgisayar düğümünde, Failover Setup Wizard yardımcı programını çalıştırıp Virtual SQL Server'ı kaldırın.
 4. Uygulamak istediğiniz güncelleştirmeye karşılık gelen Bilgi Bankası makalesinde listelenen dosyaların yedek birer kopyasını oluşturun. Bu dosyalar \Mssql7\Binn klasöründe veya SQL Server 7.0 program dosyalarını yüklediğiniz klasörde bulunur.
 5. Dosyaları, güncelleştirme ile birlikte gelen kendiliğinden açılan yürütülebilir dosyadan \Mssql7\Binn klasörüne ayıklayın.
 6. Failover Setup Wizard yardımcı programını çalıştırarak Virtual SQL Server kaynaklarını oluşturun.
 7. Windows 2000 Küme Yöneticisi'nde, SQL Server kaynak grubu'nu sağ tıklatın ve sonra da Çevrimiçi Yap'ı tıklatın.

  Not Bu işlem, tüm hizmetleri bağımlılık sırasına göre çevrimiçi duruma geçirir.
 8. SQL Query Analyzer'ı veya osql yardımcı programını (Osql.exe) kullanarak SQL Server'a System Administrator rolünün bir üyesi olarak ya da bir sistem yöneticisi olarak bağlanın. Ardından, SQL Server 7.0 SP4 güncelleştirme paketiyle birlikte gelen komut dosyalarını çalıştırın.
 9. Güncelleştirme ile ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, güncelleştirme uygulanmadan önceki bir duruma geri dönebilirsiniz. 2. ile 4. adımlar arasını uygulayarak Virtual SQL Server'ı kaldırın ve ilgili dosyaları geri kopyalayın. 1. adımda yedeklediğiniz ana veritabanını geri yüklemeniz gerekir.

Standart güncelleştirme yükleme adımları

 1. SQL Server'a yönelik bir güncelleştirmeyi yüklemeden önce ana veritabanlarını yedekleyin.

  Not Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sayfasını ziyaret edin:
 2. SQL Server 7.0 SP4'ü yükleyin. SQL Server 7.0 SP4'ün başarıyla yüklendiğinden emin olun.
 3. Microsoft SQL Server'ı ve SQL Server Agent hizmetlerini kapatın.
 4. Uygulamak istediğiniz güncelleştirmeye karşılık gelen Bilgi Bankası makalesinde listelenen dosyaların yedek birer kopyasını oluşturun. Bu dosyalar \Mssql7\Binn dizininde veya SQL Server 7.0 program dosyalarını yüklediğiniz dizinde bulunur.
 5. Dosyaları, güncelleştirme ile birlikte gelen kendiliğinden açılan yürütülebilir dosyadan \Mssql7\Binn dizinine ayıklayın.
 6. Microsoft SQL Server'ı ve SQL Server Agent hizmetlerini başlatın.
 7. SQL Query Analyzer'ı veya osql yardımcı programını kullanarak, SQL Server'a System Administrator rolünün bir üyesi olarak ya da bir sistem yöneticisi olarak bağlanın. Ardından, SQL Server 7.0 SP4 güncelleştirme paketiyle birlikte gelen komut dosyalarını çalıştırın.
 8. Güncelleştirme derlemesi ile ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, güncelleştirme uygulanmadan önceki bir duruma geri dönebilirsiniz. 4. adımı uygulayarak, ilgili dosyaları geri kopyalayın. Ayrıca, 1. adımda yedeklediğiniz ana veritabanını geri yüklemeniz gerekir.
Referanslar
SQL Server hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: SQL Server sürümünü belirleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
321185 SQL Server sürümünüzü nasıl belirleyebilirsiniz
SQL Server Desktop Engine (MSDE) hakkında daha fazla bilgi için şu Microsoft Developer Network (MSDN) Web sitesini ziyaret edin:
Özellikler

Makale No: 953743 - Son İnceleme: 06/13/2008 21:55:55 - Düzeltme: 1.0

Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Service Pack 4, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

 • kbinfo kbhowto KB953743
Geri bildirim