Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Düzeltme: SQL Server 2005 veya SQL Server 2008'deki tablo değişkenleri kullandığınızda, bir kilitlenme senaryosu karşılaşabilir

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:960283
# Hata: 50003816 (SQL düzeltmesi)

Microsoft, Microsoft SQL Server 2005 dağıtır veya SQL Server 2008, karşıdan yüklenebilen bir dosya olarak düzeltir. Düzeltmeleri birikimli olduğu için her yeni sürüm, tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2005 veya SQL Server 2008'de verilen tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin.
Belirtiler
Aşağıdakine benzer bir sorgu çalıştırdığınızda, Microsoft SQL Server 2005 veya Microsoft SQL Server 2008'de, bir kilitlenme senaryosu karşılaşabilir:
INSERT <table variable> EXEC <stored procedure>
Çözüm

Toplu güncelleştirme bilgileri

SQL Server 2005 Service Pack 2

Önemli SQL Server 2005 Service Pack 2 çalıştırıyorsanız, bu düzeltmenin kullanmanız gerekir.

Bu sorunla ilgili düzeltme, ilk önce SQL Server 2005 Service Pack 2 için toplu güncelleştirme 11'de yayımlanmıştır. Bu toplu güncelleştirme paketi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
958735SQL Server 2005 Service Pack 2 için toplu güncelleştirme paketine 11
Not Yapýlar birikimli olduğu için her yeni düzeltme yayımlanan tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2005 ile birlikte verilen tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin. Microsoft, bu düzeltmeyi içeren en son düzeltme sürümü uygulama düşündüğünüz önerir. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
937137SQL Server 2005 Service Pack 2'den sonra yayımlanan SQL Server 2005 derlemeleri
Microsoft SQL Server 2005 düzeltmeleri için belirli bir SQL Server hizmet paketlerini oluşturulur. Bir SQL Server 2005 Service Pack 2 düzeltme, SQL Server 2005 Service Pack 2 yüklemeye uygulamanız gerekir. Varsayılan olarak, sonraki SQL Server hizmet paketi ile bir SQL Server hizmet paketinde sağlanan herhangi bir düzeltme bulunmaktadır.

SQL Server 2005 Service Pack 3

Önemli SQL Server 2005 Service Pack 3'ü çalıştırıyorsanız, bu düzeltmenin kullanmanız gerekir.

Bu sorunla ilgili düzeltme, daha sonra da SQL Server 2005 Service Pack 3 için toplu güncelleştirme 1'de yayımlanmıştır. Bu toplu güncelleştirme paketi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
959195SQL Server 2005 Service Pack 3 için toplu güncelleştirme paketi 1
Not Yapýlar birikimli olduğu için her yeni düzeltme yayımlanan tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2005 ile birlikte verilen tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin. Microsoft, bu düzeltmeyi içeren en son düzeltme sürümü uygulama düşündüğünüz önerir. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
960598SQL Server 2005, SQL Server 2005 Service Pack 3 yayımlandıktan sonra yayımlanan oluşturur
Microsoft SQL Server 2005 düzeltmeleri için belirli bir SQL Server hizmet paketlerini oluşturulur. Bir SQL Server 2005 Service Pack 3 yüklemesi için SQL Server 2005 Service Pack 3'ü bir düzeltmeyi uygulamanız gerekir. Varsayılan olarak, sonraki SQL Server hizmet paketi ile bir SQL Server hizmet paketinde sağlanan herhangi bir düzeltme bulunmaktadır.

SQL Server 2008

Bu sorunla ilgili düzeltme, ilk toplu güncelleştirme 3'te yayımlanmıştır. SQL Server 2008 için bu toplu güncelleştirme paketini elde etme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
960484SQL Server 2008 için toplu güncelleştirme paketine 3
Not Yapýlar birikimli olduğu için her yeni düzeltme yayımlanan tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2008'in içerdiği tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin. Bu düzeltmeyi içeren en son düzeltme sürümü uygulama ele almanızı öneririz. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
956909SQL Server 2008, SQL Server 2008'de yayımlandıktan sonra yayımlanan oluşturur
Pratik Çözüm
Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için <a0></a0>, tablo değişkeni yerine geçici bir tablo kullanın.
Durum
Microsoft, "Geçerli Olduğu Ürünler" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bu sorunun olduğunu onaylamıştır.
Daha fazla bilgi
Bu sorun oluştuğunda, aşağıdaki olaylar benzer SQL Server hata günlüğüne kaydedilir:
<Date Time> spid4s   Deadlock encountered .... Printing deadlock information<Date Time> spid4s   Wait-for graph<Date Time> spid4s   <Date Time> spid4s   Node:1<Date Time> spid4s   OBJECT: 2:416629173:0     CleanCnt:3 Mode:Sch-S Flags: 0x0<Date Time> spid4s    Grant List 1:<Date Time> spid4s     Owner:0x05617D00 Mode: Sch-S  Flg:0x0 Ref:1 Life:00000000 SPID:56 ECID:0 XactLockInfo: 0x158308D4<Date Time> spid4s     SPID: 56 ECID: 0 Statement Type: INSERT Line #: 64<Date Time> spid4s     Input Buf: RPC Event: Proc [Database Id = 28 Object Id = 160719625]<Date Time> spid4s    Requested By: <Date Time> spid4s     ResType:LockOwner Stype:'OR'Xdes:0x1B907648 Mode: Sch-M SPID:56 BatchID:0 ECID:0 TaskProxy:(0x4B938364) Value:0x561f060 Cost:(N/A)<Date Time> spid4s   Deadlock monitor failed to resolve this deadlock.Server may require restart to recover from this condition<Date Time> spid4s   Using 'dbghelp.dll' version '4.0.5'<Date Time> spid14s   deadlock-list<Date Time> spid14s   deadlock victim=process0<Date Time> spid14s    process-list<Date Time> spid14s    process id=process9285c8 waitresource=OBJECT: 2:416629173:0 waittime=12593 ownerId=1746104 transactionname=droptemp lasttranstarted=<Date Time> XDES=0x1b907648 lockMode=Sch-M schedulerid=2 kpid=8652 status=suspended spid=56 sbid=0 ecid=0 priority=0 transcount=1 lastbatchstarted=<Date Time> lastbatchcompleted=<Date Time> clientapp=WstClient hostname=PTONEBOX02 hostpid=21660 loginname=NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE isolationlevel=read committed (2) xactid=1745726 currentdb=28 lockTimeout=4294967295 clientoption1=673316896 clientoption2=128056<Date Time> spid14s     executionStack<Date Time> spid14s     frame procname=Group.dbo.psp_GroupEntityChangesGet line=64 stmtstart=4052 stmtend=4830 sqlhandle=0x03001c0009639409d6a1a100289b00000100000000000000<Date Time> spid14s   INSERT @t_Rowset<Date Time> spid14s       EXEC @i_ReturnCode = @vc_ProcName<Date Time> spid14s         @i_ReleaseVersion = @i_ReleaseVersion<Date Time> spid14s         ,@bi_ScopeID = @bi_ScopeID<Date Time> spid14s         ,@dt_StartDatetime = @dt_StartDatetime<Date Time> spid14s         ,@dt_EndDatetime = @dt_EndDatetime<Date Time> spid14s         ,@f_ReturnAll = @f_ReturnAll<Date Time> spid14s         ,@i_MaxRows = @i_MaxRows<Date Time> spid14s         ,@f_MoreRows = @f_MoreRows OUTPUT   <Date Time> spid14s     inputbuf<Date Time> spid14s   Proc [Database Id = 28 Object Id = 160719625]  <Date Time> spid14s    resource-list<Date Time> spid14s    objectlock lockPartition=0 objid=416629173 subresource=FULL dbid=2 objectname=tempdb.dbo.#18D541B5 id=lock13849a80 mode=Sch-S associatedObjectId=416629173<Date Time> spid14s     owner-list<Date Time> spid14s     owner id=process9285c8 mode=Sch-S<Date Time> spid14s     waiter-list<Date Time> spid14s     waiter id=process9285c8 mode=Sch-M requestType=wait<Date Time> spid4s   **Dump thread - spid = 4, PSS = 0x059DA7D8, EC = 0x059DA7E0<Date Time> spid4s   ***Stack Dump being sent to <drive>:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\LOG\<dumpname>.txt<Date Time> spid4s   * *******************************************************************************<Date Time> spid4s   *<Date Time> spid4s   * BEGIN STACK DUMP:<Date Time> spid4s   *  <Date Time> spid 4<Date Time> spid4s   *<Date Time> spid4s   * Unresolved deadlock<Date Time> spid4s   *<Date Time> spid4s   * <Date Time> spid4s   * *******************************************************************************

SQL Server 2005'te

Hangi dosyalar değiştirilir hakkında daha fazla bilgi ve bu Microsoft Bilgi Bankası makalesinde açıklanan düzeltmeyi içeren bir toplu güncelleştirme paketini uygulamak için Önkoşullar hakkında bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
958735SQL Server 2005 Service Pack 2 için toplu güncelleştirme paketine 11

SQL Server 2008

Hangi dosyalar değiştirilir hakkında daha fazla bilgi ve bu Microsoft Bilgi Bankası makalesinde açıklanan düzeltmeyi içeren bir toplu güncelleştirme paketini uygulamak için Önkoşullar hakkında bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
960484SQL Server 2008 için toplu güncelleştirme paketine 3
Referanslar
SQL Server Service Pack 2, sonra kullanılabilen yapýlar listesi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
937137SQL Server 2005 Service Pack 2'den sonra yayımlanan SQL Server 2005 derlemeleri
SQL Server için artımlı hizmet modeli hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
935897SQL Server ekibinden bildirilen sorunlar için düzeltmeler ulaştırmak için artımlı bir hizmet modeli kullanılabilir
SQL Server 2005 Service Pack 2'yi edinme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
913089En son SQL Server 2005 hizmet paketi nasıl elde edilir
Yeni özellikleri ve SQL Server 2005 Service Pack 2'ndeki geliştirmeler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:SQL Server güncelleştirmelerinin adlandırma şeması hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
822499Microsoft SQL Server yazılım güncelleştirme paketlerinin yeni adlandırma şeması
Yazılım güncelleştirme terminolojisi hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
824684Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklaması
Çözülmeyen; kilitlenme; tablo değişkeni;

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 960283 - Son İnceleme: 01/19/2009 19:53:19 - Düzeltme: 3.0

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL 2005 Server Enterprise, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL 2005 Server Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

 • kbmt kbsurveynew kbhotfixrollup kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced KB960283 KbMttr
Geri bildirim
document.write("