SQL Server 2008 için toplu güncelleştirme paketi 3

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 960484
GİRİŞ
Toplu güncelleştirme 3'ü SQL Server 2008 yayımlandıktan sonra giderilen Microsoft SQL Server 2008 sorunlar için düzeltmeler içerir.

Not Toplu güncelleştirme paketi bu yapı 10.00.1787 yapı olarak da bilinir.

Bir üretim ortamında dağıtmadan önce düzeltmeleri sınamanızı öneririz. Yapýlar birikimli olduğu için her yeni düzeltme yayımlanan tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2008'de bulunan tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin. Bu düzeltmeyi içeren en son düzeltme sürümü uygulama ele almanızı öneririz. Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
956909 SQL Server 2008, SQL Server 2008'de yayımlandıktan sonra yayımlanan oluşturur

Toplu güncelleştirme paketi hakkında önemli notlar

  • Bu toplu güncelleştirme paketindeki düzeltmeler bulunmaktadır SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1).
  • SQL Server 2008 düzeltmeleri çok dilli. Bu nedenle, tüm diller için yalnızca bir toplu düzeltme paketi vardır.
  • Bir toplu düzeltme paketi tüm bileşen paketleri içerir. Toplu güncelleştirme paketi, yalnızca sistemde yüklü bileşenleri güncelleştirir.
Daha fazla bilgi

SQL Server 2008 için toplu güncelleştirme 3'ü edinme

Desteklenen toplu güncelleştirme paketi şimdi Microsoft'tan edinilebilir. Ancak bunun yalnızca bu makalede açıklanan sorunları gidermesi amaçlanmıştır. Bu sorunlarla karşılaşan sistemlere uygulayın. Bu toplu güncelleştirme paketi, ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, ciddi bir şekilde bu sorunlardan herhangi biri tarafından etkilemiyorsa, bu toplu güncelleştirme paketindeki düzeltmeler içeren sonraki SQL Server 2008 hizmet paketini beklemeniz önerilir.

Toplu güncelleştirme karşıdan yüklenebilir varsa, bu Bilgi Bankası makalesinin başında "Düzeltme karşıdan yüklenebilir" bölümü bulunur. Bu bölüm görünmüyorsa, toplu güncelleştirme paketini edinmek üzere Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek başvurun.

Not Ek sorunlar oluşursa veya sorun giderme gerekli olursa, ayrı bir hizmet isteği oluşturmanız gerekebilir. Ek destek sorularına ve bu toplu güncelleştirme paketine özgü geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır. Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek telefon numaralarının tam listesi için veya ayrı bir hizmet isteği oluşturmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Bilinen sorunlar

Bu toplu güncelleştirmeyi uyguladıktan sonra SQL Server çözümleme hizmetini kullanmaya çalıştığınızda bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Bu sorun hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
975783 Düzeltme: bir üst/alt ilişkisi vardır ve SQL Server 2005 Analysis Services S975783 için toplu güncelleştirme 3'ü yükledikten sonra birli işleç kullanan bir boyut karşı bir MDX sorgusu çalıştırdığınızda hatalı bir sonuç alıyorsunuz

SQL Server 2008 için toplu güncelleştirme 3'te bulunan SQL Server 2008 düzeltmeleri

Bu düzeltmeler açıklayan Microsoft Bilgi Bankası makalelerinde, kullanılabilir olduklarında yayımlanacaktır.

SQL Server hataları hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
VSTS hata numarasıKB makalesinin numarası.Açıklama
263002958760Düzeltme: Bilgilerini sp_spaceused saklı yordamını SQL Server 2008'de çalıştırmak için uzun sürüyor veya SQL Server Management Studio'da veritabanları düğümünü çalıştığınızda sorunlarla karşılaşabilirsiniz
263017958940Düzeltme: SQL Server 2008'de sunucu etkinlik Geçmişi raporu görüntülediğinizde Disk g/ç kullanımı grafiği ve ağ kullanımı grafiği hatalı veriler içerir
262998958947Düzeltme: SQL Server 2008'de paralel olarak birden fazla tam metin arama sorguları çalıştırdığınızda, sorguları daha sırayla çalıştırılırsa, tamamlamak için daha uzun sürer
263209; 263229959893Düzeltme: 2,100 parametreleri toplamı aştığında, bazı değişiklikler abonelere SQL Server 2005 veya SQL Server 2008'de düzgün kopyalanmayabilir
263228960283Düzeltme: SQL Server 2005 veya SQL Server 2008'de tablo değişkenleri kullandığınızda, bir kilitlenme senaryosu karşılaşabileceğiniz
263221960542Düzeltme: SQL Server 2005 veya SQL Server 2008'de bir birleştirme yayını bir tetikleyici için ALTER TRIGGER ifadesi çalıştırdığınızda, bir değişiklik abone veritabanına çoğaltılmaz
263227960543Düzeltme: SQL Server 2005 veya SQL Server 2008'in x 64 sürümü bir yedekleme işlemi sırasında yanıt vermeyebilir
263217960562Düzeltme: SQL Server 2005 Analysis Services veya SQL Server 2008 Analysis Services aynı anda farklı bağlantıları iki MDX sorguları çalıştırdığınızda alınan hata iletisi: "hareket hataları: kilitleme işlemi sona başarısız kilitlenme nedeniyle"
263218960566Düzeltme: Microsoft SQL Server 2008 veri madenciliği eklentiler için Microsoft Excel kullanarak Excel 2007'deki madenciliği model göz attıklarında madenciliği modelinin bir grafik boş
263220960571Düzeltme: Bir yayın makalesinde DML işlemleri ve SQL Server 2005 veya SQL Server 2008'deki eşzamanlı anlık görüntü oluşturulur Dağıtım Aracısı başarısız
263090960573Düzeltme: sp_add_alert kullanarak WMI Olay uyarı oluşturmaya çalıştığınızda hata iletisi saklı yordam SQL Server 2008'de: "@wmi_query sağlanan @wmi_namespace içinde yürütülemedi"
263222960574Düzeltme: SQL Server 2005 veya SQL Server 2008'deki işlem çoğaltma anlık görüntü Aracısı çalıştırdığınızda hata iletisi Oracle 11 g publisher kullanır: "Msg 21613, düzey 16, State 1, yordam sp_IHsyncmetadata satır 223"
263223960575Düzeltme: bir işlemsel kopyalama SQL Server 2005 veya SQL Server 2008'de bir saklı yordam yürütülmesini çoğaltılması değil çoğaltılacak bazı DML deyimlerini abonelere çoaltılır
263097960770Düzeltme: 605 hatası alıyorsunuz ve bir sorgu çalıştırdığınızda 824 hata, SQL Server 2008'de geçici bir tabloya veri ekler.
263106960771Düzeltme: bir küp veri kaynağı olduğunda, bazı iç içe geçmiş tablo özniteliklerini bir SQL Server 2008 veri Mining model içinde görünmez
263096960864Düzeltme: SQL Server 2008 Analysis Services madenciliği modeli Görüntüleyicisi veri madenciliği model görüntüleme hata iletisi: "durum bir çağırma hedefi tarafından.Öğe zaten eklenmiş"
263211960996Düzeltme: iki sayfa içeren bir SQL Server 2008 Raporlama Servisleri raporunu görüntülemek için ReportViewer denetimi kullanırken, ikinci sayfa için biçimlendirme kaybolur
267583961094Düzeltme: SQL Server 2008 Analysis Services birden çok veritabanı rollerine ait bir kullanıcı hesabı kullanarak bir küp bağlanmaya çalıştığınızda hata iletisi: "işlevinde belirtilen iki kümeleri sahip farklı işlenemez"
263105961126Düzeltme: SQL Server 2008'de bir bakım planı'nı çalıştırdığınızda hata iletisi: "SQL Server yürütme paket yardımcı programı Integration Services yüklü olmasını gerektirir"
263202961271Düzeltme: başka bir öğeyi daraltma çeşitli düzeylerini içeren bir SQL Server 2008 Reporting Services'i rapora bazı öğeler kayboluyor
263087961272Düzeltme: bir yeniden görev SQL Server 2008'de çalıştırmak beklenenden daha uzun sürer dizin içeren bir bakım planı
263094961283Düzeltme: SQL Server 2008'de Paralel yürütme planı kullanan bir sorgu çalıştırdığınızda erişim ihlali oluşabilir
263115961323Düzeltme: sık sık yedekleme veya SQL Server 2008'de bir veritabanını geri bellek kullanımı giderek artar
262980961359Düzeltme: SQL Server 2008'de XML verilerini ayrıştıramadı çalıştığınızda bir hata iletisi alıyorsunuz
263141961360Düzeltme: SQL Server 2008'deki Excel biçimine rapor verme sonra sayfa numaralarını sayfalarda kodlanmış olabilir
263100961393Düzeltme: SQL Server 2008 Raporlama Hizmetleri istemci tarafı yazdırma işlevini kullanarak bir raporu yazdırdığınızda, aralığı çok küçük veya çok büyük
263207961481Düzeltme: SQL Server Management Studio'da SQL Server 2008'de belirtilen şema nesnesi yerine sysrowsets nesne bir veritabanı denetim belirtimi ayarlanır
263122961699Düzeltme: SQL Server 2008 Analysis Services'da bir bölüm birleştirme gerçekleştirirken hata iletisi: "kullanıcı arasında Detected tutarsızlığı tanımlayan dilim ve algılanan dilim bölümünün"

Toplu güncelleştirme paketi bilgileri

Yeniden başlatma bilgileri

Bu toplu güncelleştirmeyi uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Kayıt defteri bilgileri

Bu pakette bulunan düzeltmelerden birini kullanmak için kayıt defterinde herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez.

Toplu güncelleştirme paketinin dosya bilgileri

Bu toplu güncelleştirme paketi, bir ürünü en son sürüme tam olarak güncelleştirmek için gereken tüm dosyaları içermeyebilir. Bu toplu güncelleştirme paketi, yalnızca bu makalede listelenen sorunları düzeltmeniz için gereken dosyaları içerir.

Bu toplu güncelleştirme paketinin İngilizce sürümü dosya özniteliklerine (veya daha yeni dosya özniteliklerine) sahip aşağıdaki tabloda listelenir. Tarihleri ve saatleri bu dosyaların Koordinatlı Evrensel Saat'e (UTC) kullanılarak listelenmiştir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde yerel saate dönüştürülür. UTC ve yerel saat arasındaki farkı bulmak için Denetim Masası'ndaki tarih ve saat öğesinde saat dilimi sekmesini kullanın.

32-bit sürümü

SQL Server 2008 veritabanı paylaşılan Çekirdek Hizmetleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Distrib.exe2007.100.1787.075,09608 Oca 200921:20x86
Dtexec.exe2007.100.1787.054,10408 Oca 200921:20x86
Dtslog.dll2007.100.1787.079,72008 Oca 200921:20x86
Dtspipeline.dll2007.100.1787.0694,10408 Oca 200921:20x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208 Oca 200922:33x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1787.0149,35208 Oca 200922:34x86
Microsoft.sqlserver.DMF.dll10.0.1787.0292,71208 Oca 200922:35x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808 Oca 200922:36x86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.0.1787.083,80008 Oca 200922:36x86
Microsoft.sqlserver.Replication.dll2007.100.1787.01,765,73608 Oca 200922:38x86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.1787.02,860,90408 Oca 200922:38x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1787.0182,12008 Oca 200922:38x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.1787.01,062,76008 Oca 200922:38x86
Rdistcom.dll2007.100.1787.0649,06408 Oca 200923:01x86
Replmerg.exe2007.100.1787.0341,33608 Oca 200923:01x86
Snapshot.exe10.0.1787.013,16009 Oca 200900:09x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.1787.013,67208 Oca 200922:16x86
Sqlmergx.dll2007.100.1787.0192,85609 Oca 200900:10x86
Sqlwep100.dll2007.100.1787.087,40009 Oca 200900:11x86
SQL Server 2008 veritabanı Hizmetleri Çekirdek örneği
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Atxcore.dll2007.100.1787.026,47208 Oca 200921:01x86
Datacollectorcontroller.dll2007.100.1787.0134,48808 Oca 200921:06x86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.1787.013,67208 Oca 200922:16x86
Sqlagent.exe2007.100.1787.0366,95209 Oca 200900:09x86
Sqlos.dll2007.100.1787.014,68009 Oca 200900:10x86
Sqlservr.exe2007.100.1787.041,003,35209 Oca 200900:10x86
SQL Server 2008 veritabanı hizmetleri ortak çekirdek
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608 Oca 200922:30x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1787.0149,35208 Oca 200922:34x86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.1787.02,860,90408 Oca 200922:38x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1787.0182,12008 Oca 200922:38x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.1787.01,062,76008 Oca 200922:38x86
Msgprox.dll2007.100.1787.0201,56008 Oca 200922:40x86
Replprov.dll2007.100.1787.0575,32008 Oca 200923:01x86
Replrec.dll2007.100.1787.0789,84808 Oca 200923:01x86
Replsub.dll2007.100.1787.0410,45608 Oca 200923:01x86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.1787.013,67208 Oca 200922:16x86
Svrenumapi100.dll2007.100.1787.0755,56009 Oca 200900:12x86
Xmlsub.dll2007.100.1787.0192,34409 Oca 200900:14x86
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Dataprofileviewer.exe10.0.1787.0313,17608 Oca 200921:06x86
Dtexec.exe2007.100.1787.054,10408 Oca 200921:20x86
Dtslog.dll2007.100.1787.079,72008 Oca 200921:20x86
Dtspipeline.dll2007.100.1787.0694,10408 Oca 200921:20x86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.0.1787.05,920,61608 Oca 200922:30x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608 Oca 200922:30x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.0.1787.01,001,32008 Oca 200922:31x86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.0.1787.05,928,80808 Oca 200922:31x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.1787.04,233,04808 Oca 200922:31x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.1787.0563,03208 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1787.0898,90408 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.1787.0251,75208 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.1787.0284,50408 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.1787.0194,40808 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.1787.0145,25608 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.1787.04,339,54408 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.0.1787.091,99208 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.0.1787.0829,27208 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.1787.0100,20008 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.1787.0243,56008 Oca 200922:33x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.1787.0227,17608 Oca 200922:33x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208 Oca 200922:33x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808 Oca 200922:36x86
Msmdlocal.dll10.0.1787.023,454,05608 Oca 200922:40x86
Msmgdsrv.dll10.0.1787.08,557,41608 Oca 200922:40x86
Msolap100.dll10.0.1787.06,531,94408 Oca 200922:40x86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.1787.01,324,88808 Oca 200923:02x86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.1787.013,67208 Oca 200922:16x86
Sqldest.dll2007.100.1787.0180,07209 Oca 200900:09x86
Sqlmanagerui.dll10.0.1787.07,554,90409 Oca 200900:10x86
Txgroupdups.dll2007.100.1787.0258,40809 Oca 200900:13x86
SQL Server 2008 Analysis Services
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608 Oca 200922:30x86
Msmdlocal.dll10.0.1787.023,454,05608 Oca 200922:40x86
Msmdspdm.dll10.0.1787.0178,02408 Oca 200922:40x86
Msmdsrv.exe10.0.1787.021,948,26408 Oca 200922:40x86
Msmgdsrv.dll10.0.1787.08,557,41608 Oca 200922:40x86
Msolap100.dll10.0.1787.06,531,94408 Oca 200922:40x86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.1787.013,67208 Oca 200922:16x86
SQL Server 2008 tümleştirme hizmetleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Dtexec.exe2007.100.1787.054,10408 Oca 200921:20x86
Dtslog.dll2007.100.1787.079,72008 Oca 200921:20x86
Dtspipeline.dll2007.100.1787.0694,10408 Oca 200921:20x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208 Oca 200922:33x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808 Oca 200922:36x86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.1787.013,67208 Oca 200922:16x86
Sqldest.dll2007.100.1787.0180,07209 Oca 200900:09x86
Txgroupdups.dll2007.100.1787.0258,40809 Oca 200900:13x86
SQL Server 2008 Raporlama Servisleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.1787.0563,03208 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1787.0898,90408 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.1787.0251,75208 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.1787.0284,50408 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.1787.0194,40808 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.1787.0145,25608 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.1787.04,339,54408 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.0.1787.091,99208 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.0.1787.0829,27208 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.1787.0100,20008 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.1787.0243,56008 Oca 200922:33x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.1787.0227,17608 Oca 200922:33x86
Msmgdsrv.dll10.0.1787.08,557,41608 Oca 200922:40x86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.1787.01,324,88808 Oca 200923:02x86
ReportingServicesService.exe2007.100.1787.01,104,21608 Oca 200923:02x86
Reportingserviceswebserver.dll10.0.1787.01,902,42408 Oca 200923:02x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.1787.01,607,51208 Oca 200923:02x86
Rsconfigtool.exe10.0.1787.01,206,10408 Oca 200923:54x86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.1787.013,67208 Oca 200922:16x86
SQL Server 2008 Management Studio
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Copydatabasewizard.exe10.0.1787.0661,33608 Oca 200921:05x86
Dataprofileviewer.exe10.0.1787.0313,17608 Oca 200921:06x86
Dtexec.exe2007.100.1787.054,10408 Oca 200921:20x86
Dtslog.dll2007.100.1787.079,72008 Oca 200921:20x86
Dtspipeline.dll2007.100.1787.0694,10408 Oca 200921:20x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.1787.04,233,04808 Oca 200922:31x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1787.0898,90408 Oca 200922:32x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208 Oca 200922:33x86
Microsoft.sqlserver.DMF.dll10.0.1787.0292,71208 Oca 200922:35x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808 Oca 200922:36x86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.0.1787.083,80008 Oca 200922:36x86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.1787.03,290,98408 Oca 200922:37x86
Microsoft.sqlserver.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.0.1787.0391,00008 Oca 200922:37x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.0.1787.091,99208 Oca 200922:37x86
Microsoft.sqlserver.Replication.dll2007.100.1787.01,765,73608 Oca 200922:38x86
Microsoft.sqlserver.sqlparser.dll10.0.1787.02,148,20008 Oca 200922:38x86
Objectexplorer.dll10.0.1787.03,237,73608 Oca 200922:45x86
Radlangsvc.dll10.0.1787.0120,66408 Oca 200923:00x86
Rsconfigtool.exe10.0.1787.01,206,10408 Oca 200923:54x86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.1787.013,67208 Oca 200922:16x86
Sqldest.dll2007.100.1787.0180,07209 Oca 200900:09x86
Sqleditors.dll10.0.1787.01,222,48809 Oca 200900:09x86
Sqlmanagerui.dll10.0.1787.07,554,90409 Oca 200900:10x86
Txgroupdups.dll2007.100.1787.0258,40809 Oca 200900:13x86
SQL Server 2008 araçları ve Workstation Components
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Autoadmin.dll2007.100.1787.0937,81608 Oca 200921:02x86
Dtexec.exe2007.100.1787.054,10408 Oca 200921:20x86
Dtslog.dll2007.100.1787.079,72008 Oca 200921:20x86
Dtspipeline.dll2007.100.1787.0694,10408 Oca 200921:20x86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.0.1787.0501,60808 Oca 200922:30x86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.0.1787.05,920,61608 Oca 200922:30x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608 Oca 200922:30x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.0.1787.01,001,32008 Oca 200922:31x86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.0.1787.05,928,80808 Oca 200922:31x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208 Oca 200922:33x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.1787.0227,17608 Oca 200922:34x86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.0.1766.01,303,57601 Eki 200802:17x86
Microsoft.sqlserver.Configuration.sstring.dll10.0.1766.024,60001 Eki 200802:17x86
Msmdlocal.dll10.0.1787.023,454,05608 Oca 200922:40x86
Msmgdsrv.dll10.0.1787.08,557,41608 Oca 200922:40x86
Msolap100.dll10.0.1787.06,531,94408 Oca 200922:40x86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.1787.013,67208 Oca 200922:16x86
SQL Server 2008 yerel istemci
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Sqlncli10.dll2007.100.1787.02,456,92009 Oca 200900:10x86
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.1787.013,67208 Oca 200922:16x86

x 64 tabanlı sürümü

SQL Server 2008 veritabanı paylaşılan Çekirdek Hizmetleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Distrib.exe2007.100.1787.086,88808 Oca 200921:28x64
Dtexec.exe2007.100.1787.064,87208 Oca 200921:28x64
Dtslog.dll2007.100.1787.095,57608 Oca 200921:28x64
Dtspipeline.dll2007.100.1787.01,086,80808 Oca 200921:28x64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1787.067,41608 Oca 200922:03x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1787.0149,35208 Oca 200922:34x86
Microsoft.sqlserver.DMF.dll10.0.1787.0292,71208 Oca 200922:04x86
Microsoft.sqlserver.DMF.dll10.0.1787.0292,71208 Oca 200922:35x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808 Oca 200922:36x86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.0.1787.083,80008 Oca 200922:05x86
Microsoft.sqlserver.Replication.dll2007.100.1787.01,939,28808 Oca 200922:06x64
Microsoft.sqlserver.Replication.dll2007.100.1787.01,765,73608 Oca 200922:38x86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.1787.02,860,90408 Oca 200922:38x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1787.0182,12008 Oca 200922:38x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.1787.01,062,76008 Oca 200922:38x86
Rdistcom.dll2007.100.1787.0787,28808 Oca 200922:21x64
Replmerg.exe2007.100.1787.0408,40808 Oca 200922:21x64
Snapshot.exe10.0.1787.013,14408 Oca 200923:05x86
Snapshot.exe10.0.1787.013,16009 Oca 200900:09x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.1787.014,16808 Oca 200921:55x64
Sqlmergx.dll2007.100.1787.0229,20808 Oca 200923:06x64
Sqlwep100.dll2007.100.1787.0116,56808 Oca 200923:07x64
SQL Server 2008 veritabanı Hizmetleri Çekirdek örneği
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Atxcore.dll2007.100.1787.030,55208 Oca 200921:19x64
Datacollectorcontroller.dll2007.100.1787.0254,82408 Oca 200921:21x64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.1787.014,16808 Oca 200921:55x64
Sqlagent.exe2007.100.1787.0427,35208 Oca 200923:05x64
Sqlos.dll2007.100.1787.015,19208 Oca 200923:06x64
Sqlservr.exe2007.100.1787.057,592,15208 Oca 200923:07x64
SQL Server 2008 veritabanı hizmetleri ortak çekirdek
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608 Oca 200922:30x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1787.0149,33608 Oca 200922:04x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1787.0149,35208 Oca 200922:34x86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.1787.02,860,88808 Oca 200922:06x86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.1787.02,860,90408 Oca 200922:38x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1787.0182,10408 Oca 200922:06x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1787.0182,12008 Oca 200922:38x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.1787.01,062,74408 Oca 200922:06x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.1787.01,062,76008 Oca 200922:38x86
Msgprox.dll2007.100.1787.0245,59208 Oca 200922:07x64
Msgprox.dll2007.100.1787.0201,56008 Oca 200922:40x86
Replprov.dll2007.100.1787.0727,38408 Oca 200922:21x64
Replprov.dll2007.100.1787.0575,32008 Oca 200923:01x86
Replrec.dll2007.100.1787.0976,72808 Oca 200922:21x64
Replrec.dll2007.100.1787.0789,84808 Oca 200923:01x86
Replsub.dll2007.100.1787.0491,86408 Oca 200922:21x64
Replsub.dll2007.100.1787.0410,45608 Oca 200923:01x86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.1787.014,16808 Oca 200921:55x64
Svrenumapi100.dll2007.100.1787.01,017,17608 Oca 200923:08x64
Svrenumapi100.dll2007.100.1787.0755,56009 Oca 200900:12x86
Xmlsub.dll2007.100.1787.0308,07208 Oca 200923:11x64
Xmlsub.dll2007.100.1787.0192,34409 Oca 200900:14x86
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Dataprofileviewer.exe10.0.1787.0313,17608 Oca 200921:06x86
Dtexec.exe2007.100.1787.054,10408 Oca 200921:20x86
Dtslog.dll2007.100.1787.079,72008 Oca 200921:20x86
Dtspipeline.dll2007.100.1787.0694,10408 Oca 200921:20x86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.0.1787.05,920,61608 Oca 200922:30x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608 Oca 200922:30x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.0.1787.01,001,32008 Oca 200922:31x86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.0.1787.05,928,80808 Oca 200922:31x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.1787.04,233,04808 Oca 200922:31x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.1787.0563,03208 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1787.0898,90408 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.1787.0251,75208 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.1787.0284,50408 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.1787.0194,40808 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.1787.0145,25608 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.1787.04,339,54408 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.0.1787.091,99208 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.0.1787.0829,27208 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.1787.0100,20008 Oca 200922:32x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.1787.0243,56008 Oca 200922:33x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.1787.0227,17608 Oca 200922:33x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208 Oca 200922:33x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808 Oca 200922:36x86
Msmdlocal.dll10.0.1787.044,448,60008 Oca 200922:07x64
Msmdlocal.dll10.0.1787.023,454,05608 Oca 200922:40x86
Msmgdsrv.dll10.0.1787.012,331,35208 Oca 200922:08x64
Msmgdsrv.dll10.0.1787.08,557,41608 Oca 200922:40x86
Msolap100.dll10.0.1787.08,152,40808 Oca 200922:08x64
Msolap100.dll10.0.1787.06,531,94408 Oca 200922:40x86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.1787.01,324,88808 Oca 200923:02x86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.1787.014,16808 Oca 200921:55x64
Sqldest.dll2007.100.1787.0180,07209 Oca 200900:09x86
Sqlmanagerui.dll10.0.1787.07,554,90409 Oca 200900:10x86
Txgroupdups.dll2007.100.1787.0258,40809 Oca 200900:13x86
SQL Server 2008 Analysis Services
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608 Oca 200922:30x86
Msmdlocal.dll10.0.1787.044,448,60008 Oca 200922:07x64
Msmdlocal.dll10.0.1787.023,454,05608 Oca 200922:40x86
Msmdspdm.dll10.0.1787.0178,02408 Oca 200922:08x86
Msmdsrv.exe10.0.1787.043,726,16808 Oca 200922:08x64
Msmgdsrv.dll10.0.1787.012,331,35208 Oca 200922:08x64
Msmgdsrv.dll10.0.1787.08,557,41608 Oca 200922:40x86
Msolap100.dll10.0.1787.08,152,40808 Oca 200922:08x64
Msolap100.dll10.0.1787.06,531,94408 Oca 200922:40x86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.1787.014,16808 Oca 200921:55x64
SQL Server 2008 tümleştirme hizmetleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Dtexec.exe2007.100.1787.064,87208 Oca 200921:28x64
Dtslog.dll2007.100.1787.095,57608 Oca 200921:28x64
Dtspipeline.dll2007.100.1787.01,086,80808 Oca 200921:28x64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1787.067,41608 Oca 200922:03x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808 Oca 200922:36x86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.1787.014,16808 Oca 200921:55x64
Sqldest.dll2007.100.1787.0264,53608 Oca 200923:06x64
Txgroupdups.dll2007.100.1787.0478,04008 Oca 200923:09x64
SQL Server 2008 Raporlama Servisleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.1787.0563,04808 Oca 200922:02x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1787.0898,92008 Oca 200922:02x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.1787.0251,73608 Oca 200922:02x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.1787.0284,50408 Oca 200922:02x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.1787.0194,39208 Oca 200922:02x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.1787.0145,24008 Oca 200922:02x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.1787.04,339,56008 Oca 200922:02x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.0.1787.091,99208 Oca 200922:02x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.0.1787.0829,28808 Oca 200922:02x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.1787.0100,18408 Oca 200922:02x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.1787.0243,56008 Oca 200922:02x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.1787.0227,17608 Oca 200922:02x86
Msmgdsrv.dll10.0.1787.012,331,35208 Oca 200922:08x64
Reportingserviceslibrary.dll10.0.1787.01,324,88808 Oca 200922:22x86
ReportingServicesService.exe2007.100.1787.02,042,71208 Oca 200922:22x64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.1787.01,902,42408 Oca 200922:22x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.1787.01,607,51208 Oca 200922:22x86
Rsconfigtool.exe10.0.1787.01,206,10408 Oca 200923:54x86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.1787.014,16808 Oca 200921:55x64
SQL Server 2008 Management Studio
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Copydatabasewizard.exe10.0.1787.0661,33608 Oca 200921:05x86
Dataprofileviewer.exe10.0.1787.0313,17608 Oca 200921:06x86
Dtexec.exe2007.100.1787.054,10408 Oca 200921:20x86
Dtslog.dll2007.100.1787.079,72008 Oca 200921:20x86
Dtspipeline.dll2007.100.1787.0694,10408 Oca 200921:20x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.1787.04,233,04808 Oca 200922:31x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1787.0898,90408 Oca 200922:32x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208 Oca 200922:33x86
Microsoft.sqlserver.DMF.dll10.0.1787.0292,71208 Oca 200922:04x86
Microsoft.sqlserver.DMF.dll10.0.1787.0292,71208 Oca 200922:35x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808 Oca 200922:36x86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.0.1787.083,80008 Oca 200922:36x86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.1787.03,290,98408 Oca 200922:37x86
Microsoft.sqlserver.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.0.1787.0391,00008 Oca 200922:37x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.0.1787.091,99208 Oca 200922:37x86
Microsoft.sqlserver.Replication.dll2007.100.1787.01,765,73608 Oca 200922:38x86
Microsoft.sqlserver.sqlparser.dll10.0.1787.02,148,20008 Oca 200922:38x86
Objectexplorer.dll10.0.1787.03,237,73608 Oca 200922:45x86
Radlangsvc.dll10.0.1787.0120,66408 Oca 200923:00x86
Rsconfigtool.exe10.0.1787.01,206,10408 Oca 200923:54x86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.1787.014,16808 Oca 200921:55x64
Sqldest.dll2007.100.1787.0180,07209 Oca 200900:09x86
Sqleditors.dll10.0.1787.01,222,48809 Oca 200900:09x86
Sqlmanagerui.dll10.0.1787.07,554,90409 Oca 200900:10x86
Txgroupdups.dll2007.100.1787.0258,40809 Oca 200900:13x86
SQL Server 2008 araçları ve Workstation Components
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Autoadmin.dll2007.100.1787.0937,81608 Oca 200921:02x86
Dtexec.exe2007.100.1787.054,10408 Oca 200921:20x86
Dtexec.exe2007.100.1787.064,87208 Oca 200921:28x64
Dtslog.dll2007.100.1787.079,72008 Oca 200921:20x86
Dtslog.dll2007.100.1787.095,57608 Oca 200921:28x64
Dtspipeline.dll2007.100.1787.0694,10408 Oca 200921:20x86
Dtspipeline.dll2007.100.1787.01,086,80808 Oca 200921:28x64
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.0.1787.0501,60808 Oca 200922:30x86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.0.1787.05,920,61608 Oca 200922:30x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608 Oca 200922:30x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.0.1787.01,001,32008 Oca 200922:31x86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.0.1787.05,928,80808 Oca 200922:31x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1787.067,41608 Oca 200922:03x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208 Oca 200922:33x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.1787.0227,17608 Oca 200922:03x86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.0.1766.01,303,57601 Eki 200811:20x86
Microsoft.sqlserver.Configuration.sstring.dll10.0.1766.024,60001 Eki 200811:20x86
Msmdlocal.dll10.0.1787.044,448,60008 Oca 200922:07x64
Msmdlocal.dll10.0.1787.023,454,05608 Oca 200922:40x86
Msmgdsrv.dll10.0.1787.012,331,35208 Oca 200922:08x64
Msmgdsrv.dll10.0.1787.08,557,41608 Oca 200922:40x86
Msolap100.dll10.0.1787.08,152,40808 Oca 200922:08x64
Msolap100.dll10.0.1787.06,531,94408 Oca 200922:40x86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.1787.014,16808 Oca 200921:55x64
SQL Server 2008 yerel istemci
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Sqlncli10.dll2007.100.1787.03,155,80008 Oca 200923:06x64
Sqlncli10.dll2007.100.1787.02,456,92009 Oca 200900:10x86
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.1787.014,16808 Oca 200921:55x64

Itanium mimarisi sürümü

SQL Server 2008 veritabanı paylaşılan Çekirdek Hizmetleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Distrib.exe2007.100.1787.0205,67208 Oca 200921:32IA-64
Dtexec.exe2007.100.1787.0154,98408 Oca 200921:32IA-64
Dtslog.dll2007.100.1787.0183,65608 Oca 200921:32IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.1787.02,020,71208 Oca 200921:32IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208 Oca 200922:10x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1787.0149,35208 Oca 200922:34x86
Microsoft.sqlserver.DMF.dll10.0.1787.0292,69608 Oca 200922:12x86
Microsoft.sqlserver.DMF.dll10.0.1787.0292,71208 Oca 200922:35x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808 Oca 200922:36x86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.0.1787.083,81608 Oca 200922:13x86
Microsoft.sqlserver.Replication.dll2007.100.1787.02,656,61608 Oca 200922:14IA-64
Microsoft.sqlserver.Replication.dll2007.100.1787.01,765,73608 Oca 200922:38x86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.1787.02,860,90408 Oca 200922:38x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1787.0182,12008 Oca 200922:38x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.1787.01,062,76008 Oca 200922:38x86
Rdistcom.dll2007.100.1787.01,829,72008 Oca 200922:31IA-64
Replmerg.exe2007.100.1787.0969,57608 Oca 200922:32IA-64
Snapshot.exe10.0.1787.013,14408 Oca 200923:20x86
Snapshot.exe10.0.1787.013,16009 Oca 200900:09x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.1787.019,30408 Oca 200922:02IA-64
Sqlmergx.dll2007.100.1787.0428,39208 Oca 200923:22IA-64
Sqlwep100.dll2007.100.1787.0212,32808 Oca 200923:23IA-64
SQL Server 2008 veritabanı Hizmetleri Çekirdek örneği
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Atxcore.dll2007.100.1787.059,22408 Oca 200921:24IA-64
Datacollectorcontroller.dll2007.100.1787.0470,88808 Oca 200921:25IA-64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.1787.019,30408 Oca 200922:02IA-64
Sqlagent.exe2007.100.1787.01,200,98408 Oca 200923:21IA-64
Sqlos.dll2007.100.1787.022,36008 Oca 200923:22IA-64
Sqlservr.exe2007.100.1787.0110,899,56008 Oca 200923:23IA-64
SQL Server 2008 veritabanı hizmetleri ortak çekirdek
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608 Oca 200922:30x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1787.0149,33608 Oca 200922:12x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1787.0149,35208 Oca 200922:34x86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.1787.02,860,90408 Oca 200922:14x86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.1787.02,860,90408 Oca 200922:38x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1787.0182,10408 Oca 200922:14x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1787.0182,12008 Oca 200922:38x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.1787.01,062,74408 Oca 200922:14x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.1787.01,062,76008 Oca 200922:38x86
Msgprox.dll2007.100.1787.0533,33608 Oca 200922:15IA-64
Msgprox.dll2007.100.1787.0201,56008 Oca 200922:40x86
Replprov.dll2007.100.1787.01,640,79208 Oca 200922:32IA-64
Replprov.dll2007.100.1787.0575,32008 Oca 200923:01x86
Replrec.dll2007.100.1787.02,124,12008 Oca 200922:32IA-64
Replrec.dll2007.100.1787.0789,84808 Oca 200923:01x86
Replsub.dll2007.100.1787.01,111,89608 Oca 200922:32IA-64
Replsub.dll2007.100.1787.0410,45608 Oca 200923:01x86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.1787.019,30408 Oca 200922:02IA-64
Svrenumapi100.dll2007.100.1787.02,696,02408 Oca 200923:24IA-64
Svrenumapi100.dll2007.100.1787.0755,56009 Oca 200900:12x86
Xmlsub.dll2007.100.1787.0558,95208 Oca 200923:26IA-64
Xmlsub.dll2007.100.1787.0192,34409 Oca 200900:14x86
SQL Server 2008 Analysis Services
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608 Oca 200922:30x86
Msmdlocal.dll10.0.1787.057,503,59208 Oca 200922:16IA-64
Msmdlocal.dll10.0.1787.023,454,05608 Oca 200922:40x86
Msmdspdm.dll10.0.1787.0178,00808 Oca 200922:16x86
Msmdsrv.exe10.0.1787.058,851,17608 Oca 200922:16IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.1787.015,483,22408 Oca 200922:16IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.1787.08,557,41608 Oca 200922:40x86
Msolap100.dll10.0.1787.010,062,69608 Oca 200922:16IA-64
Msolap100.dll10.0.1787.06,531,94408 Oca 200922:40x86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.1787.019,30408 Oca 200922:02IA-64
SQL Server 2008 tümleştirme hizmetleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Dtexec.exe2007.100.1787.0154,98408 Oca 200921:32IA-64
Dtslog.dll2007.100.1787.0183,65608 Oca 200921:32IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.1787.02,020,71208 Oca 200921:32IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208 Oca 200922:10x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808 Oca 200922:36x86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.1787.019,30408 Oca 200922:02IA-64
Sqldest.dll2007.100.1787.0602,96808 Oca 200923:21IA-64
Txgroupdups.dll2007.100.1787.0941,92808 Oca 200923:25IA-64
SQL Server 2008 Raporlama Servisleri
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.1787.0563,04808 Oca 200922:09x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1787.0898,92008 Oca 200922:09x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.1787.0251,73608 Oca 200922:09x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.1787.0284,52008 Oca 200922:09x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.1787.0194,39208 Oca 200922:09x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.1787.0145,25608 Oca 200922:10x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.1787.04,339,54408 Oca 200922:10x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.0.1787.092,00808 Oca 200922:10x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.0.1787.0829,27208 Oca 200922:10x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.1787.0100,20008 Oca 200922:10x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.1787.0243,54408 Oca 200922:10x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.1787.0227,16008 Oca 200922:10x86
Msmgdsrv.dll10.0.1787.015,483,22408 Oca 200922:16IA-64
Reportingserviceslibrary.dll10.0.1787.01,324,88808 Oca 200922:32x86
ReportingServicesService.exe2007.100.1787.03,358,05608 Oca 200922:32IA-64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.1787.01,902,44008 Oca 200922:32x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.1787.01,607,51208 Oca 200922:32x86
Rsconfigtool.exe10.0.1787.01,206,10408 Oca 200923:54x86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.1787.019,30408 Oca 200922:02IA-64
SQL Server 2008 Management Studio
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Copydatabasewizard.exe10.0.1787.0661,33608 Oca 200921:05x86
Dataprofileviewer.exe10.0.1787.0313,17608 Oca 200921:06x86
Dtexec.exe2007.100.1787.054,10408 Oca 200921:20x86
Dtslog.dll2007.100.1787.079,72008 Oca 200921:20x86
Dtspipeline.dll2007.100.1787.0694,10408 Oca 200921:20x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.1787.04,233,04808 Oca 200922:31x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.1787.0898,90408 Oca 200922:32x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208 Oca 200922:33x86
Microsoft.sqlserver.DMF.dll10.0.1787.0292,69608 Oca 200922:12x86
Microsoft.sqlserver.DMF.dll10.0.1787.0292,71208 Oca 200922:35x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1787.0296,80808 Oca 200922:36x86
Microsoft.sqlserver.Management.collectortasks.dll10.0.1787.083,80008 Oca 200922:36x86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.1787.03,290,98408 Oca 200922:37x86
Microsoft.sqlserver.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.0.1787.0391,00008 Oca 200922:37x86
Microsoft.sqlserver.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.0.1787.091,99208 Oca 200922:37x86
Microsoft.sqlserver.Replication.dll2007.100.1787.01,765,73608 Oca 200922:38x86
Microsoft.sqlserver.sqlparser.dll10.0.1787.02,148,20008 Oca 200922:38x86
Objectexplorer.dll10.0.1787.03,237,73608 Oca 200922:45x86
Radlangsvc.dll10.0.1787.0120,66408 Oca 200923:00x86
Rsconfigtool.exe10.0.1787.01,206,10408 Oca 200923:54x86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.1787.019,30408 Oca 200922:02IA-64
Sqldest.dll2007.100.1787.0180,07209 Oca 200900:09x86
Sqleditors.dll10.0.1787.01,222,48809 Oca 200900:09x86
Sqlmanagerui.dll10.0.1787.07,554,90409 Oca 200900:10x86
Txgroupdups.dll2007.100.1787.0258,40809 Oca 200900:13x86
SQL Server 2008 araçları ve Workstation Components
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Autoadmin.dll2007.100.1787.0937,81608 Oca 200921:02x86
Dtexec.exe2007.100.1787.054,10408 Oca 200921:20x86
Dtexec.exe2007.100.1787.0154,98408 Oca 200921:32IA-64
Dtslog.dll2007.100.1787.079,72008 Oca 200921:20x86
Dtslog.dll2007.100.1787.0183,65608 Oca 200921:32IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.1787.0694,10408 Oca 200921:20x86
Dtspipeline.dll2007.100.1787.02,020,71208 Oca 200921:32IA-64
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.0.1787.0501,60808 Oca 200922:30x86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.0.1787.05,920,61608 Oca 200922:30x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.1787.01,316,69608 Oca 200922:30x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.0.1787.01,001,32008 Oca 200922:31x86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.0.1787.05,928,80808 Oca 200922:31x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208 Oca 200922:10x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1787.067,43208 Oca 200922:33x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.1787.0227,16008 Oca 200922:11x86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.0.1766.01,303,57601 Eki 200809:16x86
Microsoft.sqlserver.Configuration.sstring.dll10.0.1766.024,60001 Eki 200809:16x86
Msmdlocal.dll10.0.1787.057,503,59208 Oca 200922:16IA-64
Msmdlocal.dll10.0.1787.023,454,05608 Oca 200922:40x86
Msmgdsrv.dll10.0.1787.015,483,22408 Oca 200922:16IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.1787.08,557,41608 Oca 200922:40x86
Msolap100.dll10.0.1787.010,062,69608 Oca 200922:16IA-64
Msolap100.dll10.0.1787.06,531,94408 Oca 200922:40x86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.1787.019,30408 Oca 200922:02IA-64
SQL Server 2008 yerel istemci
Dosya adıDosya sürümüDosya boyutuTarihSaatPlatform
Sqlncli10.dll2007.100.1787.06,346,08808 Oca 200923:22IA-64
Sqlncli10.dll2007.100.1787.02,456,92009 Oca 200900:10x86
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.1787.019,30408 Oca 200922:02IA-64
Referanslar
SQL Server için artımlı hizmet modeli hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
935897 SQL Server ekibinden bildirilen sorunlar için düzeltmeler sunmak için artımlı bir hizmet modeli kullanılabilir
SQL Server güncelleştirmelerinin adlandırma şeması hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
822499 Microsoft SQL Server yazılım güncelleştirme paketlerinin yeni adlandırma şeması
Yazılım güncelleştirme terminolojisi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
824684 Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklaması

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 960484 - Son İnceleme: 10/17/2013 09:07:00 - Düzeltme: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Community Technology Preview, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services

  • kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixrollup kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbqfe kbpubtypekc kbfix kbmt KB960484 KbMttr
Geri bildirim