Kimlik Doğrulaması için Genişletilmiş Koruma

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

GİRİŞ
Microsoft, Windows platformlarına yönelik Kimlik Doğrulaması için Genişletilmiş Koruma adlı yeni bir özelliğin kullanılabilir olduğunu duyurmaktadır. Bu özellik, Tümleşik Windows Kimlik Doğrulaması (IWA) kullanılarak ağ bağlantılarının kimliği doğrulanırken kimlik bilgilerinin daha iyi korunmasını ve işlenmesini sağlar.

Güncelleştirmenin kendisi kimlik bilgilerini iletme gibi belirli saldırılara karşı doğrudan koruma sağlamaz, ancak uygulamaların Kimlik Doğrulaması için Genişletilmiş Koruma seçeneğini kullanabilmesini sağlar. Bu danışma belgesinde, geliştiriciler ve sistem yöneticileri için bu yeni işlevsellik ve kimlik doğrulama bilgilerinin korunmasına yardımcı olmak üzere işlevselliğin nasıl dağıtılabileceği açıklanır.

Microsoft Bilgi Bankası makalesi 968389'daki güncelleştirme, SSPI'yı değiştirip Windows kimlik doğrulamasının çalışma biçimini geliştirerek, Tümleşik Windows Kimlik Doğrulaması (IWA) etkinleştirildiğinde kimlik bilgilerinin kolayca iletilememesini sağlar.

Daha fazla bilgi için bkz. Güvenlik Danışma Belgesi 973811. Bunu yapmak için şu Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
Bilinen Sorunlar
Bu yazılımdaki bilinen sorunlar hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
 • 977073 DÜZELTME: Windows Server 2003 tabanlı bir üye sunucu Windows Server 2008 R2 etki alanı denetleyicisinde kimliğini doğrularken Özet kimlik doğrulaması başarısız oluyor
 • 979231 Windows Vista veya Windows Server 2008'de 968389 numaralı güncelleştirme yüklendikten sonra Schannel kimlik doğrulaması kullanılırsa bellek kullanımı sürekli olarak artıyor
Daha fazla bilgi
Bu güvenlik güncelleştirmesi, SSPI'yı değiştirip Windows kimlik doğrulamasının çalışma biçimini geliştirerek, Tümleşik Windows Kimlik Doğrulaması (IWA) etkinleştirildiğinde kimlik bilgilerinin kolayca iletilememesini sağlar.

Kimlik Doğrulaması için Genişletilmiş Koruma etkinleştirildiğinde, kimlik doğrulama istekleri hem istemcinin bağlanmaya çalıştığı sunucunun Hizmet Asıl Adları'na (SPN) hem de IWA kimlik doğrulamasının gerçekleştirildiği dış Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) kanalına bağlıdır. Bu, uygulamaların yeni özelliği kullanmayı seçmelerine olanak veren bir temel güncelleştirmedir.

Bu güvenlik güncelleştirmesini yükledikten sonra, Genişletilmiş Koruma'yı etkinleştirmek için aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarı ayarlarını uygulamalısınız:
 • Koruma teknolojisini etkinleştirmek için
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\SuppressExtendedProtection
  kayıt defteri alt anahtarı değerini "0" (sıfır) olarak ayarlayın. Varsayılan olarak bu kayıt defteri alt anahtarı, güvenlik güncelleştirmesi yüklendiği sırada oluşturulmaz. Bu kayıt defteri alt anahtarı oluşturulmazsa, Genişletilmiş Koruma devre dışı bırakılır. SuppressExtendedProtection kayıt defteri girdisini "1" olarak ayarlarsanız veya bu alt anahtarı silerseniz, Genişletilmiş Koruma devre dışı bırakılır. SuppressExtendedProtection kayıt defteri girdisi "3" olarak ayarlandığında, Genişletilmiş Koruma devre dışı bırakılır ve uygulama tarafından sağlanmış olsalar da Kerberos tarafından gönderilen kanal bağlamaları da devre dışı bırakılır.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel
  kayıt defteri alt anahtarı değerini "3" olarak ayarlayın. Bu ayar, Windows XP ve Windows Server 2003'te varsayılan ayar değildir. Bu, NTLMv2 Kimlik Doğrulaması'nı etkinleştiren varolan bir anahtardır. Windows kimlik doğrulaması için genişletilmiş koruma yalnızca NTLMv2, Kerberos, özet ve anlaşma kimlik doğrulamaları için geçerli olup NTLMv1 için geçerli değildir.
Not Windows XP tabanlı bir bilgisayarda SuppressExtendedProtection ve LmCompatibilityLevel kayıt defteri değerlerini ayarladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekir.
Genişletilmiş Koruma'yı etkinleştirme
Bu güvenlik güncelleştirmesini yükledikten sonra Genişletilmiş Koruma'yı etkinleştirmelisiniz. Genişletilmiş Koruma'yı sizin adınıza etkinleştirmemizi isterseniz, "Benim adıma düzelt" bölümüne gidin. Otomatik Güncelleştirmeler'i kendiniz etkinleştirmeyi tercih ediyorsanız, "Kendim düzeltmek istiyorum" bölümüne gidin.

Benim adıma düzelt

Platformunuza yönelik güvenlik güncelleştirmesini karşıdan yükleyip kurduktan sonra Genişletilmiş Koruma'yı otomatik olarak etkinleştirmek için Bu sorunu düzelt bağlantısını tıklatın. Ardından, Dosya Yükleme iletişim kutusunda Çalıştır'ı tıklatın ve sihirbazdaki adımları izleyin.Not Bu sihirbaz yalnızca İngilizce olabilir; ancak otomatik düzeltme, Windows'un diğer dil sürümleri için de kullanılabilir.

Not Çalıştığınız bilgisayarda bu sorun yaşanmıyorsa, otomatik düzeltmeyi bir flash sürücüye veya CD'ye kaydedip daha sonra sorunun yaşandığı bilgisayarda çalıştırabilirsiniz.

Kendim düzeltmek istiyorum

Önemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımları içermektedir. Ancak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için, kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Bir sorun oluşursa kayıt defterini daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
322756 Windows XP ve Windows Server 2003'te kayıt defteri nasıl yedeklenir, düzenlenir ve geri yüklenir
Platformunuza yönelik güvenlik güncelleştirmesini karşıdan yükleyip kurduktan sonra Genişletilmiş Koruma'yı kendi başınıza etkinleştirmek için şu adımları izleyin:
 1. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni başlatın. Bunu yapmak için, Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulup tıklatın:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA
 3. SuppressExtendedProtection ve LmCompatibilityLevel kayıt defteri değerlerinin bulunduğunu doğrulayın.

  Kayıt defteri değerleri yoksa, aşağıdaki adımları izleyerek onları oluşturun:
  1. 2. adımda listelenen kayıt defteri alt anahtarı seçili olarak, Düzen menüsünde Yeni'nin üzerine gelin ve sonra DWORD Değeri'ni tıklatın.
  2. SuppressExtendedProtection yazın ve ENTER tuşuna basın.
  3. 2. adımda listelenen kayıt defteri alt anahtarı seçili olarak, Düzen menüsünde Yeni'nin üzerine gelin ve sonra DWORD Değeri'ni tıklatın.
  4. LmCompatibilityLevel yazın ve ENTER tuşuna basın.
 4. SuppressExtendedProtection kayıt defteri değerini tıklatıp seçin.
 5. Düzen menüsünde, Değiştir'i tıklatın.
 6. Değer verisi kutusuna 0 yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 7. LmCompatibilityLevel kayıt defteri değerini tıklatıp seçin.
 8. Düzen menüsünde, Değiştir'i tıklatın.

  Not Bu adım, NTLM kimlik doğrulaması gereksinimlerini değiştirir. Bu davranış konusunda yeterli bilgiye sahip olduğunuzdan emin olmak için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki aşağıdaki makaleyi inceleyin.
  239869 NTLM 2 kimlik doğrulaması nasıl etkinleştirilir
 9. Değer verisi kutusuna 3 yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 10. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın.
 11. Windows XP tabanlı bir bilgisayarda bu değişiklikleri yaparsanız, değişikliklerin etkinleştirilmesi için bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekir.
YÜKLEME BİLGİLERİ
Aşağıdaki dosyalar Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:
Karşıdan YükleWindows XP Service Pack 2 ve Windows XP Service Pack 3 paketini şimdi karşıdan yükle.

Karşıdan Yüklex64 tabanlı sistemler için Windows XP Service Pack 2 ve x64 tabanlı sistemler için Windows XP Service Pack 3 paketini şimdi karşıdan yükle.

Karşıdan YükleWindows Server 2003 Service Pack 2 paketini şimdi karşıdan yükle.

Karşıdan Yüklex64 tabanlı sistemler için Windows Server 2003 Service Pack 2 paketini şimdi karşıdan yükle.

Karşıdan YükleItanium tabanlı sistemler için Windows Server 2003 ve Itanium tabanlı sistemler için Windows Server 2003 Service Pack 2 paketini şimdi karşıdan yükle.

Karşıdan YükleWindows Vista, Windows Vista Service Pack 1 ve Windows Vista Service Pack 2 paketini şimdi karşıdan yükle.

Karşıdan Yüklex64 tabanlı sistemler için Windows Vista, x64 tabanlı sistemler için Windows Vista Service Pack 1 ve x64 tabanlı sistemler için Windows Vista Service Pack 2 paketini şimdi karşıdan yükle.

Karşıdan Yükle32-bit sistemler için Windows Server 2008 ve 32-bit sistemler için Windows Server 2008 Service Pack 2 paketini şimdi karşıdan yükle.

Karşıdan Yüklex64 tabanlı sistemler için Windows Server 2008 ve x64 tabanlı sistemler için Windows Server 2008 Service Pack 2 paketini şimdi karşıdan yükle.

Karşıdan YükleItanium tabanlı sistemler için Windows Server 2003 ve Itanium tabanlı sistemler için Windows Server 2003 Service Pack 2 paketini şimdi karşıdan yükle.

Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2009

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft destek dosyaları çevrimiçi hizmetlerden nasıl alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.
DOSYA BİLGİLERİ

Bu yazılım güncelleştirmesinin İngilizce (ABD) sürümü, aşağıdaki tablolarda listelenen özniteliklere sahip dosyaları yükler. Bu dosyalarla ilgili tarihler ve saatler UTC (eşgüdümlü evrensel saat) kullanılarak listelenmiştir. Bu dosyaların tarih ve saatleri, yerel bilgisayarınızda yerel saatinize ve geçerli gün ışığından yararlanma saatine (DST) göre görüntülenir. Bu tarih ve saatler ayrıca dosyalarda belirli işlemleri gerçekleştirdiğinizde değişebilir.

Windows XP ve Windows Server 2003 dosya bilgileri

 • Belirli bir aşama (RTM, SPn) ve hizmet dalı (QFE, GDR) için geçerli olan dosyalar "SP gereksinimi" ve "Hizmet dalı" sütunlarında belirtilmiştir.
 • GDR hizmet dalları yalnızca yaygın olarak karşılaşılan kritik sorunları gidermek üzere kapsamlı olarak yayımlanmış düzeltmeleri içerir. QFE hizmet dalları, kapsamlı olarak yayımlanan düzeltmelerden başka düzeltmeler de içerir.
 • Bu tablolarda listelenen dosyaların yanı sıra, bu yazılım güncelleştirmesi aynı zamanda bir Microsoft dijital imzası kullanılarak imzalanmış ilişkili bir güvenlik kataloğu dosyası yükler (BBnumara.cat).

Windows XP'nin tüm desteklenen x86 tabanlı sürümleri

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Kerberos.dll5.1.2600.3592298,49625-Jun-200908:44x86SP2SP2GDR
Ksecdd.sys5.1.2600.359292,54422-Jun-200911:34x86SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.1.2600.3592724,48025-Jun-200908:44x86SP2SP2GDR
Msv1_0.dll5.1.2600.3592133,63225-Jun-200908:44x86SP2SP2GDR
Schannel.dll5.1.2600.3592168,44825-Jun-200908:44x86SP2SP2GDR
Secur32.dll5.1.2600.359256,32025-Jun-200908:44x86SP2SP2GDR
Wdigest.dll5.1.2600.359259,39225-Jun-200908:44x86SP2SP2GDR
Kerberos.dll5.1.2600.3592301,56825-Jun-200908:17x86SP2SP2QFE
Ksecdd.sys5.1.2600.359292,54422-Jun-200911:35x86SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.1.2600.3592729,60025-Jun-200908:17x86SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.1.2600.3592136,19225-Jun-200908:17x86SP2SP2QFE
Netlogon.dll5.1.2600.3520408,06406-Feb-200918:46x86SP2SP2QFE
Schannel.dll5.1.2600.3592168,44825-Jun-200908:17x86SP2SP2QFE
Secur32.dll5.1.2600.359256,32025-Jun-200908:17x86SP2SP2QFE
Wdigest.dll5.1.2600.359259,39225-Jun-200908:17x86SP2SP2QFE
Kerberos.dll5.1.2600.5834301,56825-Jun-200908:25x86SP3SP3GDR
Ksecdd.sys5.1.2600.583492,92824-Jun-200911:18x86SP3SP3GDR
Lsasrv.dll5.1.2600.5834730,11225-Jun-200908:25x86SP3SP3GDR
Msv1_0.dll5.1.2600.5834136,19225-Jun-200908:25x86SP3SP3GDR
Schannel.dll5.1.2600.5834147,45625-Jun-200908:25x86SP3SP3GDR
Secur32.dll5.1.2600.583456,83225-Jun-200908:25x86SP3SP3GDR
Wdigest.dll5.1.2600.583454,27225-Jun-200908:25x86SP3SP3GDR
Kerberos.dll5.1.2600.5834301,56825-Jun-200908:41x86SP3SP3QFE
Ksecdd.sys5.1.2600.583492,92824-Jun-200910:28x86SP3SP3QFE
Lsasrv.dll5.1.2600.5834730,11226-Jun-200919:11x86SP3SP3QFE
Msv1_0.dll5.1.2600.5834136,70425-Jun-200908:41x86SP3SP3QFE
Schannel.dll5.1.2600.5834147,45625-Jun-200908:41x86SP3SP3QFE
Secur32.dll5.1.2600.583456,83225-Jun-200908:41x86SP3SP3QFE
Wdigest.dll5.1.2600.583454,27225-Jun-200908:41x86SP3SP3QFE

Windows Server 2003'ün ve Windows XP Professional x64 Edition'ın tüm desteklenen x64 tabanlı sürümleri

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Kerberos.dll5.2.3790.4530726,01616-Jun-200917:25x64SP2SP2GDR
Ksecdd.sys5.2.3790.4530190,46416-Jun-200917:25x64SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.45301,570,30416-Jun-200917:25x64SP2SP2GDR
Msv1_0.dll5.2.3790.4530265,21616-Jun-200917:25x64SP2SP2GDR
Schannel.dll5.2.3790.4530258,04816-Jun-200917:25x64SP2SP2GDR
Secur32.dll5.2.3790.4530123,39216-Jun-200917:25x64SP2SP2GDR
Wdigest.dll5.2.3790.4530144,38416-Jun-200917:25x64SP2SP2GDR
Wkerberos.dll5.2.3790.4530352,76816-Jun-200917:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4530146,94416-Jun-200917:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4530150,01616-Jun-200917:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wsecur32.dll5.2.3790.453066,56016-Jun-200917:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wwwdigest.dll5.2.3790.453081,40816-Jun-200917:25x86SP2SP2GDR\WOW
Kerberos.dll5.2.3790.4530727,04016-Jun-200917:23x64SP2SP2QFE
Ksecdd.sys5.2.3790.4530190,97616-Jun-200917:23x64SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.45301,571,32816-Jun-200917:23x64SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4530266,24016-Jun-200917:23x64SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4530259,07216-Jun-200917:23x64SP2SP2QFE
Secur32.dll5.2.3790.4530123,90416-Jun-200917:23x64SP2SP2QFE
Wdigest.dll5.2.3790.4530144,38416-Jun-200917:23x64SP2SP2QFE
Wkerberos.dll5.2.3790.4530353,28016-Jun-200917:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4530146,94416-Jun-200917:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4530151,04016-Jun-200917:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wsecur32.dll5.2.3790.453066,56016-Jun-200917:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wwwdigest.dll5.2.3790.453081,40816-Jun-200917:23x86SP2SP2QFE\WOW

Windows Server 2003'ün tüm desteklenen x86 tabanlı sürümleri

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Kerberos.dll5.2.3790.4530352,76816-Jun-200906:58x86SP2SP2GDR
Ksecdd.sys5.2.3790.4530134,65615-Jun-200917:45x86SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.4530817,66416-Jun-200906:58x86SP2SP2GDR
Msv1_0.dll5.2.3790.4530146,94416-Jun-200906:58x86SP2SP2GDR
Schannel.dll5.2.3790.4530150,01616-Jun-200906:58x86SP2SP2GDR
Secur32.dll5.2.3790.453065,53616-Jun-200906:58x86SP2SP2GDR
Wdigest.dll5.2.3790.453081,40816-Jun-200906:58x86SP2SP2GDR
Kerberos.dll5.2.3790.4530353,28016-Jun-200907:21x86SP2SP2QFE
Ksecdd.sys5.2.3790.4530135,16815-Jun-200917:07x86SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.4530818,17616-Jun-200907:21x86SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4530146,94416-Jun-200907:21x86SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4530151,04016-Jun-200907:21x86SP2SP2QFE
Secur32.dll5.2.3790.453065,53616-Jun-200907:21x86SP2SP2QFE
Wdigest.dll5.2.3790.453081,40816-Jun-200907:21x86SP2SP2QFE

Windows Server 2003'ün tüm desteklenen IA-64 tabanlı sürümleri

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Kerberos.dll5.2.3790.4530974,33616-Jun-200917:25IA-64SP2SP2GDR
Ksecdd.sys5.2.3790.4530322,04816-Jun-200917:25IA-64SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.45302,170,36816-Jun-200917:25IA-64SP2SP2GDR
Msv1_0.dll5.2.3790.4530396,80016-Jun-200917:25IA-64SP2SP2GDR
Schannel.dll5.2.3790.4530472,57616-Jun-200917:25IA-64SP2SP2GDR
Secur32.dll5.2.3790.4530190,46416-Jun-200917:25IA-64SP2SP2GDR
Wdigest.dll5.2.3790.4530232,44816-Jun-200917:25IA-64SP2SP2GDR
Wkerberos.dll5.2.3790.4530352,76816-Jun-200917:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4530146,94416-Jun-200917:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4530150,01616-Jun-200917:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wsecur32.dll5.2.3790.453066,56016-Jun-200917:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wwwdigest.dll5.2.3790.453081,40816-Jun-200917:25x86SP2SP2GDR\WOW
Kerberos.dll5.2.3790.4530975,36016-Jun-200917:22IA-64SP2SP2QFE
Ksecdd.sys5.2.3790.4530322,04816-Jun-200917:22IA-64SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.45302,171,90416-Jun-200917:22IA-64SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4530397,31216-Jun-200917:22IA-64SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4530474,62416-Jun-200917:22IA-64SP2SP2QFE
Secur32.dll5.2.3790.4530191,48816-Jun-200917:22IA-64SP2SP2QFE
Wdigest.dll5.2.3790.4530232,44816-Jun-200917:22IA-64SP2SP2QFE
Wkerberos.dll5.2.3790.4530353,28016-Jun-200917:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4530146,94416-Jun-200917:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4530151,04016-Jun-200917:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wsecur32.dll5.2.3790.453066,56016-Jun-200917:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wwwdigest.dll5.2.3790.453081,40816-Jun-200917:22x86SP2SP2QFE\WOW

Windows Vista ve Windows Server 2008 dosya bilgileriyle ilgili notlar

 • Belirli bir ürün, aşama (RTM, SPn) ve hizmet dalı (LDR, GDR) için geçerli olan dosyalar, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde dosya sürümü numaraları incelenerek belirlenebilir:
  SürümÜrünAşamaHizmet dalı
  6.0.600 0 . 16 xxx Windows VistaRTMGDR
  6.0.600 0.20xxx Windows VistaRTMLDR
  6.0.600 1.18xxx Windows Vista SP1 ve Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.600 1.22xxx Windows Vista SP1 ve Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Service Pack 1, Windows Server 2008'in özgün yayın sürümüyle tümleşiktir. Dolayısıyla, RTM aşama dosyaları yalnızca Windows Vista'ya uygulanır. RTM aşama dosyaları, 6.0.0000.xxxxxx sürüm numarasına sahiptir.
 • GDR hizmet dalları yalnızca yaygın olarak karşılaşılan kritik sorunları gidermek üzere kapsamlı olarak yayımlanmış düzeltmeleri içerir. LDR hizmet dalları, kapsamlı olarak yayımlanan düzeltmelerden başka düzeltmeler de içerir.
 • Her çalışma ortamı için yüklenen MANIFEST dosyaları (.manifest) ve MUM dosyaları (.mum) ayrı olarak listelenmektedir. MUM ve MANIFEST dosyalarının yanı sıra bunların ilişkili güvenlik kataloğu (.cat) dosyaları, güncelleştirilmiş bileşenin durumunu korumak açısından kritik önem taşımaktadır. Güvenlik kataloğu dosyaları (öznitelikler listelenmez) Microsoft dijital imzasıyla imzalanır.

Windows Server 2008'in ve Windows Vista'nın tüm desteklenen x86 tabanlı sürümleri

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ksecdd.sys6.0.6000.16870408,13615-Jun-200918:12x86
Lsa-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99815-Jun-200915:16Not Applicable
Lsasrv.dll6.0.6000.168701,233,92015-Jun-200915:23x86
Lsass.exe6.0.6000.168707,68015-Jun-200913:10x86
Secur32.dll6.0.6000.1687072,70415-Jun-200915:28x86
Ksecdd.sys6.0.6000.21067408,13615-Jun-200923:20x86
Lsa-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99815-Jun-200914:39Not Applicable
Lsasrv.dll6.0.6000.210671,235,45615-Jun-200915:04x86
Lsass.exe6.0.6000.210677,68015-Jun-200912:59x86
Secur32.dll6.0.6000.2106772,70415-Jun-200915:08x86
Ksecdd.sys6.0.6001.18272439,89615-Jun-200918:20x86
Lsasrv.dll6.0.6001.182721,256,44815-Jun-200915:23x86
Lsasrv.mofNot Applicable13,78027-Mar-200908:57Not Applicable
Lsass.exe6.0.6001.182729,72815-Jun-200912:57x86
Secur32.dll6.0.6001.1827272,70415-Jun-200915:24x86
Ksecdd.sys6.0.6001.22450439,88015-Jun-200918:40x86
Lsasrv.dll6.0.6001.224501,257,98415-Jun-200915:25x86
Lsasrv.mofNot Applicable13,78001-Apr-200919:10Not Applicable
Lsass.exe6.0.6001.224509,72815-Jun-200913:03x86
Secur32.dll6.0.6001.2245072,70415-Jun-200915:25x86
Ksecdd.sys6.0.6002.18051439,86415-Jun-200923:15x86
Lsasrv.dll6.0.6002.180511,259,00815-Jun-200914:52x86
Lsasrv.mofNot Applicable13,78003-Apr-200921:30Not Applicable
Lsass.exe6.0.6002.180519,72815-Jun-200912:48x86
Secur32.dll6.0.6002.1805172,70415-Jun-200914:53x86
Ksecdd.sys6.0.6002.22152439,88015-Jun-200921:17x86
Lsasrv.dll6.0.6002.221521,259,00815-Jun-200914:58x86
Lsasrv.mofNot Applicable13,78003-Apr-200921:33Not Applicable
Lsass.exe6.0.6002.221529,72815-Jun-200912:51x86
Secur32.dll6.0.6002.2215272,70415-Jun-200915:00x86
Wdigest.dll6.0.6000.16870175,10415-Jun-200915:29x86
Wdigest.dll6.0.6000.21067175,10415-Jun-200915:09x86
Wdigest.dll6.0.6001.18272175,10415-Jun-200915:24x86
Wdigest.dll6.0.6001.22450175,10415-Jun-200915:26x86
Wdigest.dll6.0.6002.18051175,10415-Jun-200914:54x86
Wdigest.dll6.0.6002.22152175,10415-Jun-200915:00x86
Kerberos.dll6.0.6000.16870494,59215-Jun-200915:23x86
Kerberos.dll6.0.6000.21067496,64015-Jun-200915:04x86
Kerberos.dll6.0.6001.18272499,71215-Jun-200915:21x86
Kerberos.dll6.0.6001.22450500,73615-Jun-200915:22x86
Kerberos.dll6.0.6002.18051499,71215-Jun-200914:52x86
Kerberos.dll6.0.6002.22152500,73615-Jun-200914:58x86
Msv1_0.dll6.0.6000.16870216,57615-Jun-200915:25x86
Msv1_0.dll6.0.6000.21067216,57615-Jun-200915:06x86
Msv1_0.dll6.0.6001.18272213,50415-Jun-200915:22x86
Msv1_0.dll6.0.6001.22450213,50415-Jun-200915:24x86
Msv1_0.dll6.0.6002.18051218,62415-Jun-200914:53x86
Msv1_0.dll6.0.6002.22152217,60015-Jun-200914:59x86
Schannel.dll6.0.6000.16870272,38415-Jun-200915:28x86
Schannel.dll6.0.6000.21067272,38415-Jun-200915:08x86
Schannel.dll6.0.6001.18272270,84815-Jun-200915:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22450270,84815-Jun-200915:25x86
Schannel.dll6.0.6002.18051270,84815-Jun-200914:53x86
Schannel.dll6.0.6002.22152270,84815-Jun-200915:00x86

Windows Server 2008'in ve Windows Vista'nın tüm desteklenen x64 tabanlı sürümleri

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ksecdd.sys6.0.6000.16870479,81616-Jun-200900:39x64
Lsa-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99815-Jun-200915:28Not Applicable
Lsasrv.dll6.0.6000.168701,664,00015-Jun-200915:39x64
Lsass.exe6.0.6000.168709,72815-Jun-200913:32x64
Secur32.dll6.0.6000.1687095,23215-Jun-200915:43x64
Ksecdd.sys6.0.6000.21067479,81616-Jun-200903:22x64
Lsa-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99815-Jun-200915:29Not Applicable
Lsasrv.dll6.0.6000.210671,664,51215-Jun-200915:40x64
Lsass.exe6.0.6000.210679,72815-Jun-200913:34x64
Secur32.dll6.0.6000.2106795,23215-Jun-200915:46x64
Ksecdd.sys6.0.6001.18272515,65616-Jun-200901:31x64
Lsasrv.dll6.0.6001.182721,692,16015-Jun-200915:45x64
Lsasrv.mofNot Applicable13,78024-Mar-200909:32Not Applicable
Lsass.exe6.0.6001.1827211,26415-Jun-200913:26x64
Secur32.dll6.0.6001.1827294,72015-Jun-200915:46x64
Ksecdd.sys6.0.6001.22450515,65615-Jun-200923:35x64
Lsasrv.dll6.0.6001.224501,693,69615-Jun-200915:17x64
Lsasrv.mofNot Applicable13,78001-Apr-200916:31Not Applicable
Lsass.exe6.0.6001.2245011,26415-Jun-200913:21x64
Secur32.dll6.0.6001.2245094,72015-Jun-200915:17x64
Ksecdd.sys6.0.6002.18051515,65616-Jun-200906:00x64
Lsasrv.dll6.0.6002.180511,689,60015-Jun-200915:11x64
Lsasrv.mofNot Applicable13,78003-Apr-200921:33Not Applicable
Lsass.exe6.0.6002.1805111,26415-Jun-200913:15x64
Secur32.dll6.0.6002.1805194,72015-Jun-200915:12x64
Ksecdd.sys6.0.6002.22152515,65615-Jun-200923:48x64
Lsasrv.dll6.0.6002.221521,689,60015-Jun-200915:10x64
Lsasrv.mofNot Applicable13,78003-Apr-200921:02Not Applicable
Lsass.exe6.0.6002.2215211,26415-Jun-200913:12x64
Secur32.dll6.0.6002.2215294,72015-Jun-200915:12x64
Wdigest.dll6.0.6000.16870205,82415-Jun-200915:44x64
Wdigest.dll6.0.6000.21067205,82415-Jun-200915:46x64
Wdigest.dll6.0.6001.18272205,31215-Jun-200915:46x64
Wdigest.dll6.0.6001.22450205,31215-Jun-200915:17x64
Wdigest.dll6.0.6002.18051205,31215-Jun-200915:13x64
Wdigest.dll6.0.6002.22152205,31215-Jun-200915:12x64
Kerberos.dll6.0.6000.16870658,94415-Jun-200915:38x64
Kerberos.dll6.0.6000.21067661,50415-Jun-200915:40x64
Kerberos.dll6.0.6001.18272656,38415-Jun-200915:43x64
Kerberos.dll6.0.6001.22450657,40815-Jun-200915:15x64
Kerberos.dll6.0.6002.18051656,89615-Jun-200915:11x64
Kerberos.dll6.0.6002.22152657,40815-Jun-200915:10x64
Msv1_0.dll6.0.6000.16870270,33615-Jun-200915:41x64
Msv1_0.dll6.0.6000.21067270,33615-Jun-200915:43x64
Msv1_0.dll6.0.6001.18272268,80015-Jun-200915:44x64
Msv1_0.dll6.0.6001.22450269,31215-Jun-200915:16x64
Msv1_0.dll6.0.6002.18051269,31215-Jun-200915:11x64
Msv1_0.dll6.0.6002.22152269,31215-Jun-200915:11x64
Schannel.dll6.0.6000.16870343,04015-Jun-200915:43x64
Schannel.dll6.0.6000.21067343,55215-Jun-200915:45x64
Schannel.dll6.0.6001.18272338,94415-Jun-200915:46x64
Schannel.dll6.0.6001.22450338,94415-Jun-200915:17x64
Schannel.dll6.0.6002.18051338,43215-Jun-200915:12x64
Schannel.dll6.0.6002.22152338,43215-Jun-200915:12x64
Secur32.dll6.0.6000.1687077,31215-Jun-200915:30x86
Secur32.dll6.0.6000.2106777,31215-Jun-200915:09x86
Lsasrv.mofNot Applicable13,78027-Mar-200908:57Not Applicable
Secur32.dll6.0.6001.1827276,80015-Jun-200915:25x86
Lsasrv.mofNot Applicable13,78001-Apr-200919:10Not Applicable
Secur32.dll6.0.6001.2245076,80015-Jun-200915:26x86
Lsasrv.mofNot Applicable13,78003-Apr-200921:30Not Applicable
Secur32.dll6.0.6002.1805177,31215-Jun-200914:54x86
Lsasrv.mofNot Applicable13,78003-Apr-200921:33Not Applicable
Secur32.dll6.0.6002.2215277,31215-Jun-200915:00x86
Wdigest.dll6.0.6000.16870175,10415-Jun-200915:29x86
Wdigest.dll6.0.6000.21067175,10415-Jun-200915:09x86
Wdigest.dll6.0.6001.18272175,10415-Jun-200915:24x86
Wdigest.dll6.0.6001.22450175,10415-Jun-200915:26x86
Wdigest.dll6.0.6002.18051175,10415-Jun-200914:54x86
Wdigest.dll6.0.6002.22152175,10415-Jun-200915:00x86
Kerberos.dll6.0.6000.16870494,59215-Jun-200915:23x86
Kerberos.dll6.0.6000.21067496,64015-Jun-200915:04x86
Kerberos.dll6.0.6001.18272499,71215-Jun-200915:21x86
Kerberos.dll6.0.6001.22450500,73615-Jun-200915:22x86
Kerberos.dll6.0.6002.18051499,71215-Jun-200914:52x86
Kerberos.dll6.0.6002.22152500,73615-Jun-200914:58x86
Msv1_0.dll6.0.6000.16870216,57615-Jun-200915:25x86
Msv1_0.dll6.0.6000.21067216,57615-Jun-200915:06x86
Msv1_0.dll6.0.6001.18272213,50415-Jun-200915:22x86
Msv1_0.dll6.0.6001.22450213,50415-Jun-200915:24x86
Msv1_0.dll6.0.6002.18051218,62415-Jun-200914:53x86
Msv1_0.dll6.0.6002.22152217,60015-Jun-200914:59x86
Schannel.dll6.0.6000.16870272,38415-Jun-200915:28x86
Schannel.dll6.0.6000.21067272,38415-Jun-200915:08x86
Schannel.dll6.0.6001.18272270,84815-Jun-200915:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22450270,84815-Jun-200915:25x86
Schannel.dll6.0.6002.18051270,84815-Jun-200914:53x86
Schannel.dll6.0.6002.22152270,84815-Jun-200915:00x86

Windows Server 2008'in tüm desteklenen IA-64 tabanlı sürümleri

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ksecdd.sys6.0.6001.182721,026,12016-Jun-200901:46IA-64
Lsasrv.dll6.0.6001.182723,245,56815-Jun-200915:25IA-64
Lsasrv.mofNot Applicable13,78027-Mar-200908:57Not Applicable
Lsass.exe6.0.6001.1827217,92015-Jun-200913:15IA-64
Secur32.dll6.0.6001.18272202,75215-Jun-200915:28IA-64
Ksecdd.sys6.0.6001.224501,026,12015-Jun-200923:34IA-64
Lsasrv.dll6.0.6001.224503,249,15215-Jun-200915:07IA-64
Lsasrv.mofNot Applicable13,78001-Apr-200916:32Not Applicable
Lsass.exe6.0.6001.2245017,92015-Jun-200913:09IA-64
Secur32.dll6.0.6001.22450202,75215-Jun-200915:10IA-64
Ksecdd.sys6.0.6002.180511,026,10416-Jun-200901:54IA-64
Lsasrv.dll6.0.6002.180513,260,41615-Jun-200914:38IA-64
Lsasrv.mofNot Applicable13,78003-Apr-200921:34Not Applicable
Lsass.exe6.0.6002.1805117,92015-Jun-200912:50IA-64
Secur32.dll6.0.6002.18051202,75215-Jun-200914:40IA-64
Ksecdd.sys6.0.6002.221521,026,12016-Jun-200900:12IA-64
Lsasrv.dll6.0.6002.221523,260,41615-Jun-200914:58IA-64
Lsasrv.mofNot Applicable13,78003-Apr-200921:02Not Applicable
Lsass.exe6.0.6002.2215217,92015-Jun-200912:56IA-64
Secur32.dll6.0.6002.22152202,75215-Jun-200915:01IA-64
Wdigest.dll6.0.6001.18272482,30415-Jun-200915:29IA-64
Wdigest.dll6.0.6001.22450482,30415-Jun-200915:11IA-64
Wdigest.dll6.0.6002.18051482,30415-Jun-200914:41IA-64
Wdigest.dll6.0.6002.22152482,30415-Jun-200915:02IA-64
Kerberos.dll6.0.6001.182721,392,64015-Jun-200915:25IA-64
Kerberos.dll6.0.6001.224501,394,68815-Jun-200915:07IA-64
Kerberos.dll6.0.6002.180511,393,15215-Jun-200914:38IA-64
Kerberos.dll6.0.6002.221521,394,68815-Jun-200914:58IA-64
Msv1_0.dll6.0.6001.18272570,36815-Jun-200915:26IA-64
Msv1_0.dll6.0.6001.22450570,36815-Jun-200915:09IA-64
Msv1_0.dll6.0.6002.18051570,88015-Jun-200914:39IA-64
Msv1_0.dll6.0.6002.22152570,36815-Jun-200914:59IA-64
Schannel.dll6.0.6001.18272788,48015-Jun-200915:28IA-64
Schannel.dll6.0.6001.22450788,48015-Jun-200915:10IA-64
Schannel.dll6.0.6002.18051788,48015-Jun-200914:40IA-64
Schannel.dll6.0.6002.22152788,48015-Jun-200915:01IA-64
Lsasrv.mofNot Applicable13,78027-Mar-200908:57Not Applicable
Secur32.dll6.0.6001.1827276,80015-Jun-200915:25x86
Lsasrv.mofNot Applicable13,78001-Apr-200919:10Not Applicable
Secur32.dll6.0.6001.2245076,80015-Jun-200915:26x86
Lsasrv.mofNot Applicable13,78003-Apr-200921:30Not Applicable
Secur32.dll6.0.6002.1805177,31215-Jun-200914:54x86
Lsasrv.mofNot Applicable13,78003-Apr-200921:33Not Applicable
Secur32.dll6.0.6002.2215277,31215-Jun-200915:00x86
Wdigest.dll6.0.6001.18272175,10415-Jun-200915:24x86
Wdigest.dll6.0.6001.22450175,10415-Jun-200915:26x86
Wdigest.dll6.0.6002.18051175,10415-Jun-200914:54x86
Wdigest.dll6.0.6002.22152175,10415-Jun-200915:00x86
Kerberos.dll6.0.6001.18272499,71215-Jun-200915:21x86
Kerberos.dll6.0.6001.22450500,73615-Jun-200915:22x86
Kerberos.dll6.0.6002.18051499,71215-Jun-200914:52x86
Kerberos.dll6.0.6002.22152500,73615-Jun-200914:58x86
Msv1_0.dll6.0.6001.18272213,50415-Jun-200915:22x86
Msv1_0.dll6.0.6001.22450213,50415-Jun-200915:24x86
Msv1_0.dll6.0.6002.18051218,62415-Jun-200914:53x86
Msv1_0.dll6.0.6002.22152217,60015-Jun-200914:59x86
Schannel.dll6.0.6001.18272270,84815-Jun-200915:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22450270,84815-Jun-200915:25x86
Schannel.dll6.0.6002.18051270,84815-Jun-200914:53x86
Schannel.dll6.0.6002.22152270,84815-Jun-200915:00x86

Windows Server 2008 ve Windows Vista için ek dosya bilgileri

Windows Server 2008 ve Windows Vista'nın tüm desteklenen x86 tabanlı sürümleri için ek dosyalar

File namePackage_10_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,711
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_10_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size7,430
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_11_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,450
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_11_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size6,010
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_12_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,445
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_12_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size6,005
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_1_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,441
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_1_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,998
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_2_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,604
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_2_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size6,169
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_3_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,448
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_3_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size6,009
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_4_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,449
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_4_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size6,009
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_5_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,868
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_5_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size7,591
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_6_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,905
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_6_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,997
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_7_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,747
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_7_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,835
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_8_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,710
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_8_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size7,429
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_9_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,747
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_9_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,835
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,408
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,348
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,368
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,930
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,952
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,995
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,403
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,927
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,966
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,670
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,407
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,930
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,713
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,403
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,402
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,405
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,960
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File nameX86_0566b8bf665ce3dd246a3822094cd8bc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_95cb1fb3a2b5c48d.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameX86_0e7e6bd21b7b3662e8c7dadddf369ddc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_d44a5745732e65d3.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameX86_0f222f6f431e1561a69e12c95257e67d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_b30ae8c13699130d.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameX86_11591fed0ac34c01c1277bdbac2a7863_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_fafb49154dc730d9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,383
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameX86_11f410f406074953ca4664e24a284264_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_f8e1fe82bb194852.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameX86_288f8c19278596de20db5e4b9805103e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_f1792fbe80f3df25.manifest
File versionNot Applicable
File size1,383
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameX86_2ed882c2e7287dbdc217d13c1f80aec3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_f51dbbe3ae224e31.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameX86_3bf828682e56f2d574c37006d8262039_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_28b2d53ea6d7057f.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameX86_3e493eb52f000a82e3557572e044905c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_13c0773ade176d21.manifest
File versionNot Applicable
File size1,383
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameX86_4002a26d0dad584c25c96706f2d5e4fb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_7bea49fab0c3baef.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameX86_7385616e70f646cbb73671c110438ec3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_21256312d8ff5a98.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameX86_793125c663157ce07689d705a2133aa5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_54678c813eb87df6.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameX86_a77e75465ea769c3da57ad7dc1848901_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_888b9256c4f92d42.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameX86_a7921b6cdbbb346075c52f8c935bd4ef_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_35de6416dbcdbedc.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameX86_b34c52b27ac4cd8fb64f774cfce550dc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e8305ae6d15ff17f.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameX86_b36b085205d0d6a469b6db0636fe49b0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_1be43f1020f0a1a1.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameX86_d02ba8fae1cb10ba8e05b22b0365458a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_b60dce6c866a9cbf.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameX86_d0af0030c2f2e57201030d9820da0b63_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_d2231011f764b7d0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameX86_d74cfbd7607e8912ba82ad2326828e8a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_337eed1b28699080.manifest
File versionNot Applicable
File size1,383
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameX86_ec308f05dff3f549183c8a776645360c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_8a3f40b1a2956593.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a418a0745fdd652a.manifest
File versionNot Applicable
File size34,442
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:20
File nameX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_a4b3e75378eccda6.manifest
File versionNot Applicable
File size34,442
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:38
File nameX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a600dfae5d0228c9.manifest
File versionNot Applicable
File size34,373
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)23:19
File nameX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_a69e1da376115b2a.manifest
File versionNot Applicable
File size34,373
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:51
File nameX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fbf30a5a1929db.manifest
File versionNot Applicable
File size34,354
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:36
File nameX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_a886901f7335e2fc.manifest
File versionNot Applicable
File size34,354
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:00
File nameX86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_389b60c97fc740bd.manifest
File versionNot Applicable
File size9,924
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:24
File nameX86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_3936a7a898d6a939.manifest
File versionNot Applicable
File size9,924
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:41
File nameX86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_3a83a0037cec045c.manifest
File versionNot Applicable
File size9,924
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)23:24
File nameX86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_3b20ddf895fb36bd.manifest
File versionNot Applicable
File size9,924
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:54
File nameX86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3c7eb35f7a03056e.manifest
File versionNot Applicable
File size9,924
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:39
File nameX86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_3d095074931fbe8f.manifest
File versionNot Applicable
File size9,924
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:03
File nameX86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_e4a4f2ddb3dfbcec.manifest
File versionNot Applicable
File size38,326
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:22
File nameX86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_e54039bcccef2568.manifest
File versionNot Applicable
File size38,326
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:39
File nameX86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e68d3217b104808b.manifest
File versionNot Applicable
File size38,326
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)23:22
File nameX86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_e72a700cca13b2ec.manifest
File versionNot Applicable
File size38,326
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:53
File nameX86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e8884573ae1b819d.manifest
File versionNot Applicable
File size38,326
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:38
File nameX86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e912e288c7383abe.manifest
File versionNot Applicable
File size38,326
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:01
File nameX86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_7a810285659cf00c.manifest
File versionNot Applicable
File size18,890
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:22
File nameX86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_7b1c49647eac5888.manifest
File versionNot Applicable
File size18,890
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:39
File nameX86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_7c6941bf62c1b3ab.manifest
File versionNot Applicable
File size18,890
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)23:22
File nameX86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_7d067fb47bd0e60c.manifest
File versionNot Applicable
File size18,890
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:53
File nameX86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_7e64551b5fd8b4bd.manifest
File versionNot Applicable
File size18,890
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:38
File nameX86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_7eeef23078f56dde.manifest
File versionNot Applicable
File size18,890
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:01
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_1fe460c0585503b5.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:23
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_207fa79f71646c31.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:40
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_21cc9ffa5579c754.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)23:23
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_2269ddef6e88f9b5.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:54
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_23c7b3565290c866.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:39
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_2452506b6bad8187.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:02

Windows Server 2008'in ve Windows Vista'nın tüm desteklenen x64 tabanlı sürümleri için ek dosyalar

File nameAmd64_0131c82b6bded9df1b0f4ce8a230bb93_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_686d6e4a4afe8943.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_113c3925e606e5f4e02e5c9aba690e62_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_55aacd12517d9d7e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,726
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_1a32b5831bb83423a27fc96cc2230ee2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_deb8747ec8c1262c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_1af7ca75ff7fe5fb9b305714f89640e8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_ff5f272e14558e24.manifest
File versionNot Applicable
File size1,391
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_1de558a5851e6372e996a9e175b908c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3d02944c7f1ebc19.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_20f17a50da23ecd0ddfada5666f051d1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_9d693e66e24141b6.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_25372fb4080648098ce01a4ca2eecc6d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_df2a3c141dfc8fba.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_26cb7435ca1103fa63375457f7cf2b10_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_da9b25ccfa16dcdb.manifest
File versionNot Applicable
File size2,424
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_340ca7d48f2fcf04aaf6eb6f19e7940c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_c3e3887cae4ca08f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_377250310ded3f09669bf2036a740904_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_00ef646ed791ae3f.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_3be8bf8b4f1e03f39f689d02872671a4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_1653e2b2e00afedb.manifest
File versionNot Applicable
File size2,424
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_40561da03d073b39c53cf3283197b3c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_c48f1764e0741ed5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_492c5253c18a6fa26479ffa3adde59f2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_f4da8c3272b17642.manifest
File versionNot Applicable
File size2,424
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_5b7fabb0d3478ecd69e7721413733a99_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_a48d6c4484ad3251.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_5d9129a8d93774bd6c529bab0d90df4e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_34696a5f7da2481e.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_5e73c6b7f742c94a3b37600dd9f0581a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_39858d799f595604.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_65145e830b9b34f181766a1b8d02aa19_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_cf8cbfe55ccecace.manifest
File versionNot Applicable
File size1,726
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_69c09ae0dc1c9ba45234108476a8d8ff_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00215f1bdd0610a6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_71f6df3902903cd7df50dc6ea187db11_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_d10f8c16d9862971.manifest
File versionNot Applicable
File size1,391
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_9245aeae0585ed303f93b41db6a601e1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_7aac7342962e0d45.manifest
File versionNot Applicable
File size2,424
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_98cb51eac6d9f7701045d0180d794abc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_2b785408a76c16b6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_9e50d690950d329f1ebb487f20cde0c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_7308e4d934fdf2f8.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_a39ee71d1c7abb3e16b3714bd719a270_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_9bb2e06c30a0dab3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,391
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_ae55fe746aac862231376270a556f788_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_0a7e8581bce84821.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_b4b756a5984a56e103391727add8404c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_ab85cd795ac77189.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_ba8596c10681dd1529d88cd62c2a4301_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_c03b4c8de0f85f52.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_be5c7885682dda7261d16a6849456fe7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_ccd9d91b02d16848.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_bea31805c15f223c88a088a1577f1024_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_6313a9126bbd4dbd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,391
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_c45ed836f7033a2e4c09dbe794afa07d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_fd1cee3b4e3aca64.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_e334460e4e447d69e3cb1a3513156598_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_6d75e290949d9c49.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_eaa49595fc6eb3770ee446e78628fd1a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a8273abe18c887ed.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_f358dc5bf5470cc3aea2803bbc14d721_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_428cf67e60bdccec.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00373bf8183ad660.manifest
File versionNot Applicable
File size34,530
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:44
File nameAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_00d282d7314a3edc.manifest
File versionNot Applicable
File size34,530
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)03:40
File nameAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_021f7b32155f99ff.manifest
File versionNot Applicable
File size34,461
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)02:13
File nameAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_02bcb9272e6ecc60.manifest
File versionNot Applicable
File size34,461
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:55
File nameAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_041a8e8e12769b11.manifest
File versionNot Applicable
File size34,442
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)06:41
File nameAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_04a52ba32b935432.manifest
File versionNot Applicable
File size34,442
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:47
File nameAmd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_94b9fc4d3824b1f3.manifest
File versionNot Applicable
File size9,948
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:49
File nameAmd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_9555432c51341a6f.manifest
File versionNot Applicable
File size9,948
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)03:44
File nameAmd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_96a23b8735497592.manifest
File versionNot Applicable
File size9,948
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)02:18
File nameAmd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_973f797c4e58a7f3.manifest
File versionNot Applicable
File size9,948
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:58
File nameAmd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_989d4ee3326076a4.manifest
File versionNot Applicable
File size9,948
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)06:45
File nameAmd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_9927ebf84b7d2fc5.manifest
File versionNot Applicable
File size9,948
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:51
File nameAmd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_40c38e616c3d2e22.manifest
File versionNot Applicable
File size38,362
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:47
File nameAmd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_415ed540854c969e.manifest
File versionNot Applicable
File size38,362
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)03:42
File nameAmd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_42abcd9b6961f1c1.manifest
File versionNot Applicable
File size38,362
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)02:16
File nameAmd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_43490b9082712422.manifest
File versionNot Applicable
File size38,362
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:57
File nameAmd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_44a6e0f76678f2d3.manifest
File versionNot Applicable
File size38,362
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)06:44
File nameAmd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_45317e0c7f95abf4.manifest
File versionNot Applicable
File size38,362
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:49
File nameAmd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_d69f9e091dfa6142.manifest
File versionNot Applicable
File size18,926
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:47
File nameAmd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_d73ae4e83709c9be.manifest
File versionNot Applicable
File size18,926
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)03:42
File nameAmd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_d887dd431b1f24e1.manifest
File versionNot Applicable
File size18,926
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)02:16
File nameAmd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_d9251b38342e5742.manifest
File versionNot Applicable
File size18,926
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:57
File nameAmd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_da82f09f183625f3.manifest
File versionNot Applicable
File size18,926
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)06:43
File nameAmd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_db0d8db43152df14.manifest
File versionNot Applicable
File size18,926
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:49
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_7c02fc4410b274eb.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:48
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_7c9e432329c1dd67.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)03:43
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_7deb3b7e0dd7388a.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)02:17
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_7e88797326e66aeb.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:58
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_7fe64eda0aee399c.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)06:44
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_8070ebef240af2bd.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:50
File namePackage_10_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,595
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_10_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size9,897
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_11_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,547
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_11_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size8,258
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_12_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,467
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_12_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size6,043
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_1_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,463
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_1_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size6,036
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_2_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,703
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_2_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size8,419
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_3_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,545
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_3_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size8,257
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_4_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,546
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_4_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size8,257
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_5_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,754
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_5_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size10,060
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_6_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,134
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_6_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,122
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_7_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,974
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_7_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,958
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_8_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,594
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_8_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size9,896
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_9_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,974
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_9_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,958
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,356
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,944
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,983
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,941
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,980
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,680
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,944
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,983
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,992
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File nameWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_0a8be64a4c9b985b.manifest
File versionNot Applicable
File size20,972
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:17
File nameWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_0b272d2965ab00d7.manifest
File versionNot Applicable
File size20,972
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:34
File nameWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa.manifest
File versionNot Applicable
File size21,959
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)23:15
File nameWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_0d11637962cf8e5b.manifest
File versionNot Applicable
File size21,959
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:48
File nameWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c.manifest
File versionNot Applicable
File size21,959
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:33
File nameWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_0ef9d5f55ff4162d.manifest
File versionNot Applicable
File size21,959
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:56
File nameWow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_9f0ea69f6c8573ee.manifest
File versionNot Applicable
File size10,140
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:17
File nameWow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_9fa9ed7e8594dc6a.manifest
File versionNot Applicable
File size10,140
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:34
File nameWow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a0f6e5d969aa378d.manifest
File versionNot Applicable
File size10,140
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)23:15
File nameWow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_a19423ce82b969ee.manifest
File versionNot Applicable
File size10,140
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:48
File nameWow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a2f1f93566c1389f.manifest
File versionNot Applicable
File size10,140
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:33
File nameWow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_a37c964a7fddf1c0.manifest
File versionNot Applicable
File size10,140
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:56
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_4b1838b3a09df01d.manifest
File versionNot Applicable
File size38,939
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:16
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_4bb37f92b9ad5899.manifest
File versionNot Applicable
File size38,939
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:34
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_4d0077ed9dc2b3bc.manifest
File versionNot Applicable
File size38,939
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)23:15
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_4d9db5e2b6d1e61d.manifest
File versionNot Applicable
File size38,939
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:47
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_4efb8b499ad9b4ce.manifest
File versionNot Applicable
File size38,939
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:32
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_4f86285eb3f66def.manifest
File versionNot Applicable
File size38,939
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:55
File nameWow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_e0f4485b525b233d.manifest
File versionNot Applicable
File size17,843
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:16
File nameWow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_e18f8f3a6b6a8bb9.manifest
File versionNot Applicable
File size17,843
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:34
File nameWow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e2dc87954f7fe6dc.manifest
File versionNot Applicable
File size17,843
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)23:15
File nameWow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_e379c58a688f193d.manifest
File versionNot Applicable
File size17,843
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:48
File nameWow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e4d79af14c96e7ee.manifest
File versionNot Applicable
File size17,843
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:33
File nameWow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e562380665b3a10f.manifest
File versionNot Applicable
File size17,843
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:56
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_8657a696451336e6.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)22:17
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_86f2ed755e229f62.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:34
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_883fe5d04237fa85.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)23:15
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_88dd23c55b472ce6.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:48
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_8a3af92c3f4efb97.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:33
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_8ac59641586bb4b8.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:56

Windows Server 2008'in tüm desteklenen IA-64 tabanlı sürümleri için ek dosyalar

File nameIa64_13af3080ded5120be02f09fa4620232d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e06effb9599cb639.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameIa64_1bb63bb33aec1fc68a24f6263880f314_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_230d67bbf59eb34f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameIa64_25d5a48e758f2eae857adb503200ff81_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_8d6674b3b70b29de.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameIa64_485e5b560c07bea4a5dd549039f59864_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_c4a78d3ca659a4f4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameIa64_61f6cfa749f335a2f7f32570014be060_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_d0d62b7415b5dcae.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameIa64_7d4adc7c9125c4a8e44f31916a89cb23_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_fdcc3fe4606dc89a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,387
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameIa64_8a16c5e63016a91dda7aedabef116257_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_8ba2563b9e887c67.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameIa64_8e52be77fe069f0fbfc7deb4d821a07f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_03b25cc2fd23d889.manifest
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameIa64_9006bf6bc055586ae6cb0bbbcc19c31f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_27f9eee4bb11e38f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameIa64_9d0201ce8c5e3b50b0b63befdb363861_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_906457e8751acd44.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameIa64_aeb663f28a455c8389287a5e5c302c25_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_b1b9b21237868629.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameIa64_b5e303ebf45c5b28601d0ee40547371d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_da9c931482211f57.manifest
File versionNot Applicable
File size2,420
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameIa64_b997b27f0192d48cc6dd94b9ce32a1b0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_5d4813f1f8334c34.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameIa64_c5d9852791a955fa0f0e9a18eb2e088b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_7e167aff9c38f21e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,420
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameIa64_d0f96ed97e2631fad3fb1f0bb9959c90_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_d9db5651176e5163.manifest
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameIa64_d88e762f5e13e2e78626993080bbd7f9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_98a1fd66bdbc037d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameIa64_e047645b1977ea4446380d6d3188f13b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_d1f7bc6e881e2592.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameIa64_e230bc020d996c7b2209e61445225121_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_2e816c2c1d26f445.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameIa64_f55d37c2e084dd78a185ca0696f54590_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_babbd584c918d734.manifest
File versionNot Applicable
File size1,387
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameIa64_f7ba130f1c22c3f5901a03d920aad0b8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e8c8142847d5cc64.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameIa64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a60283a45d0031c5.manifest
File versionNot Applicable
File size34,398
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)02:39
File nameIa64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_a69fc199760f6426.manifest
File versionNot Applicable
File size34,398
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:38
File nameIa64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fd97005a1732d7.manifest
File versionNot Applicable
File size34,398
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)06:48
File nameIa64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_a88834157333ebf8.manifest
File versionNot Applicable
File size34,398
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:42
File nameIa64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_3a8543f97cea0d58.manifest
File versionNot Applicable
File size9,936
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)02:42
File nameIa64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_3b2281ee95f93fb9.manifest
File versionNot Applicable
File size9,936
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:41
File nameIa64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3c8057557a010e6a.manifest
File versionNot Applicable
File size9,936
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)06:50
File nameIa64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_3d0af46a931dc78b.manifest
File versionNot Applicable
File size9,936
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:46
File nameIa64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e68ed60db1028987.manifest
File versionNot Applicable
File size38,344
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)02:40
File nameIa64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_e72c1402ca11bbe8.manifest
File versionNot Applicable
File size38,344
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:40
File nameIa64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e889e969ae198a99.manifest
File versionNot Applicable
File size38,344
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)06:49
File nameIa64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e914867ec73643ba.manifest
File versionNot Applicable
File size38,344
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:44
File nameIa64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_7c6ae5b562bfbca7.manifest
File versionNot Applicable
File size18,908
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)02:40
File nameIa64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_7d0823aa7bceef08.manifest
File versionNot Applicable
File size18,908
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:40
File nameIa64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_7e65f9115fd6bdb9.manifest
File versionNot Applicable
File size18,908
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)06:49
File nameIa64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_7ef0962678f376da.manifest
File versionNot Applicable
File size18,908
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:44
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_21ce43f05577d050.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)02:42
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_226b81e56e8702b1.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:41
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_23c9574c528ed162.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)06:50
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_2453f4616bab8a83.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:45
File namePackage_1_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,452
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_1_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size6,017
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_2_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,532
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_2_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size8,236
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_3_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,534
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_3_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size8,238
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_4_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_4_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,947
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_5_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,419
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_5_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size9,706
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_6_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_6_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,947
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_7_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,419
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_7_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size9,706
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,407
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,771
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,806
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,706
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,775
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,810
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,407
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File namePackage_for_kb968389_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File namePackage_for_kb968389_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:42
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,689
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)20:43
File nameWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa.manifest
File versionNot Applicable
File size21,959
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)23:15
File nameWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_0d11637962cf8e5b.manifest
File versionNot Applicable
File size21,959
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:48
File nameWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c.manifest
File versionNot Applicable
File size21,959
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:33
File nameWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_0ef9d5f55ff4162d.manifest
File versionNot Applicable
File size21,959
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:56
File nameWow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a0f6e5d969aa378d.manifest
File versionNot Applicable
File size10,140
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)23:15
File nameWow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_a19423ce82b969ee.manifest
File versionNot Applicable
File size10,140
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:48
File nameWow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a2f1f93566c1389f.manifest
File versionNot Applicable
File size10,140
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:33
File nameWow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_a37c964a7fddf1c0.manifest
File versionNot Applicable
File size10,140
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:56
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_4d0077ed9dc2b3bc.manifest
File versionNot Applicable
File size38,939
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)23:15
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_4d9db5e2b6d1e61d.manifest
File versionNot Applicable
File size38,939
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:47
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_4efb8b499ad9b4ce.manifest
File versionNot Applicable
File size38,939
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:32
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_4f86285eb3f66def.manifest
File versionNot Applicable
File size38,939
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:55
File nameWow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e2dc87954f7fe6dc.manifest
File versionNot Applicable
File size17,843
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)23:15
File nameWow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_e379c58a688f193d.manifest
File versionNot Applicable
File size17,843
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:48
File nameWow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e4d79af14c96e7ee.manifest
File versionNot Applicable
File size17,843
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:33
File nameWow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e562380665b3a10f.manifest
File versionNot Applicable
File size17,843
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:56
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_883fe5d04237fa85.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)23:15
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_88dd23c55b472ce6.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:48
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_8a3af92c3f4efb97.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)16-Jun-2009
Time (UTC)01:33
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_8ac59641586bb4b8.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)15-Jun-2009
Time (UTC)21:56
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE fixit fix it
Özellikler

Makale No: 968389 - Son İnceleme: 07/27/2010 14:52:00 - Düzeltme: 3.0

Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Security Essentials

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbfixme kbmsifixme KB968389
Geri bildirim