Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 için güncelleştirme toplaması 9'in açıklaması

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 970162
Özet
Bu makalede, Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1) için güncelleştirme toplaması 9'de giderilen sorunlar anlatılmaktadır. Güncelleştirme paketi 9 karşıdan yüklemek için aşağıdaki tabloya bakın:
GüncelleştirmeYayın tarihiİndirme Bağlantısı
Exchange 2007 SP1 için Güncelleştirme Toplaması 116 Temmuz 2009Exchange Server 2007 Service Pack 1 için Güncelleştirme Paketi 9
Ancak, Microsoft, en son güncelleştirmeler yüklü olmadığı sürece, ortamınızdaki belirli konuları olmasını önerir. Exchange Server 2007 için en son güncelleştirmeleri karşıdan yüklemek için aşağıdaki tabloya bakın:
GüncelleştirmeYayın tarihiİndirme Bağlantısı
Service Pack 3Haziran 2010Exchange Server 2007 Service Pack 3
Exchange server 2007 için Güncelleştirme Toplaması 1 SP 39 Eylül 2010Exchange Server 2007 Service Pack 3 (KB2279665) için Güncelleştirme Toplaması 1
Daha fazla bilgi
Exchange Server 2007 Service Pack 1 için güncelleştirme toplaması 9 aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalelerinde açıklanan sorunları giderir:

 • 943073 Resim ek bir dış alıcıya bir Exchange Server 2007 kuruluştan bir RTF e-posta iletisi gönderdiğinizde, kırmızı bir "X" görünür
 • 945877 "Eseutil /k" komutunu sağlama işlemi Exchange Server 2007 Service Pack 1 günlükleri doğrulamak için uzun sürüyor
 • 947662 Exchange Server 2007 Service Pack 1 tabanlı bir bilgisayarda "konu alanı veya iletinin gövdesinde metin desenleri içerdiğinde" taşıma kuralının doğru çalışmıyor
 • 954739 Ormanlar arası topoloji arasında yalnızca tek yönlü güven ilişkisi varsa, özellik çalışmaz Exchange kimliğe bürünme, Exchange Server 2007 Service Pack 1 orman
 • 957137 CCR etkin düğümde Exchange Server 2007 Service Pack 1 için bir tam yedekleme ve iki veya daha fazla farklı yedeklemeler geri yükledikten sonra reseed CCR edilgen düğümde başarısız işlemidir
 • 957374 Depolama grubu Exchange Server 2007 Service Pack 1 tabanlı bir bilgisayarda SCR etkinleştirdiğinizde, bir bekleme sürekli çoğaltma (SCR) hedef sunucudaki Microsoft Exchange çoğaltma hizmeti sürekli olarak çöküyor
 • 959559 İşlem günlüğü dosyalarını bir Exchange Server 2007 Service Pack 1 posta kutusu sunucusu Windows Server 2008 çalıştıran bir bilgisayarda beklenmedik biçimde büyür.
 • 961124 Bazı iletiler Giden Kutusu klasöründe veya Exchange Server 2007 Service Pack 1 çalışan bir bilgisayarda Taslaklar klasörüne sıkışmış
 • 961544 Bir Exchange 2007 Service Pack 1 istemci erişimi sunucusu (CAS) KB 951072'de açıklanan gün ışığından yararlanma saati (DST) güncelleştirmesi yüklendikten sonra konumu, Yeni Zelanda için ayarlanmış mobil kullanıcılar olağanüstü oluşumu eşitlenemez
 • 961551 Exchange Yönetim Kabuğu'de Windows 7'yi bir etki alanı denetleyicisini kullanır Get alıcısı komutunu çalıştırdığınızda hata iletisi döndürülür
 • 963679 Posta kutusu kullanıcılarının Exchange Server 2007 Service Pack 1 için posta kullanıcılara geçirilecek kimlik ömrü Yöneticisi (ILM) 2007 kullandığınızda güncelleştirme Alıcısına komutu belirtilen etki alanı denetleyicisi parametreleri güncelleştirilmiyor
 • 967479 Entourage istemcileri Exchange 2007 Service Pack 1 ve Windows Server 2008 çalıştıran bir bilgisayarda bulunan bir posta kutusu ile eşitlenemez
 • 967525 Exchange Server 2007 Service Pack 1'de Exchange ActiveSync kullanarak desteklenen kişi özelliklerini listesini eşitlerken hata 4 döndürülür
 • 967605 Bir kullanıcı, Exchange Server 2007 Service Pack 1'de eğik çizgi alan ayırıcısı içeren bir X.400 adresi bir e-posta iletisi gönderdiğinde bir teslim edilmedi raporu (NDR) döndürülür
 • 967676 Exchange Web Hizmetleri (EWS) arasında değişen kişilerin özellikleri olmayan e-posta adresi Outlook veya Outlook Web Access (OWA) Exchange Server 2007 Service Pack 1 güncelleştirme
 • 967739 Bir gönderenin e-posta iletisinde bir teslim alındı bilgisi isterse bir teslimat durumu bildirimi (DSN) iletisi özgün iletinin Exchange Server 2007 Service Pack 1'de bir konu içeriyor olsa da gövdesinde konu alanı boş olan döndürülür
 • 968081 Exchange Server 2007 Service Pack 1'de "Zamanla yalnızca çalışma saatleri sırasında" seçeneği etkinse, aylık yinelenen toplantıları kabul etmediğiniz
 • 968106 Outlook istemcilerinin posta kutularına bir Exchange Server 2007 Service Pack 1'de RPC/HTTP proxy sunucusu aracılığıyla erişim sağlamak için bir bölme oturum yapılandırmasını kullanıyorsanız, outlook istemcileri yanlış etki alanından genel katalog yönlendirilir
 • 968111 Yönetici, bir Exchange Server 2007 Service Pack 1 tabanlı bir sunucuda posta kutusu deposunun sildiğinde günlüğe olay kimliği 4999 kaydediliyor
 • 968205 Exchange Server 2007 Service Pack 1 çalıştıran bir bilgisayarda belirli bir veritabanına bağlı her zaman Microsoft Exchange Information Store hizmeti kilitleniyor
 • 968224 Yine, Exchange 2007 Service Pack 1 tabanlı bir sunucuda KB954213 düzeltmeyi uyguladıktan sonra Test OwaConnectivity komutunu veya sınama ActiveSyncConnectivity komutunu çalıştırdığınızda, beklenmedik hata iletileri alıyorsunuz
 • 968322 S/MIME ile Outlook Web Access (OWA) kullanarak büyük bir eki olan bir ileti Exchange Server 2007 Service Pack 1 yüklü gönderdiğinizde bir HTTP 500 hata iletisi döndürülür
 • 968350 Exchange Server 2007 Service Pack 1 boşaltmak için yinelenen bir Takvim öğesi, konum alanını değiştirdiğinizde, bu yinelenen bir öğe üzerinde bir Windows Mobile Aygıt eşitlenmişse konum alanı yinelenen seriyi varsayılan değerine ayarlanır
 • 968621 Bir veri koruma Yöneticisi (DPM) 2007 sunucusuna bir Exchange Server 2007 Service Pack 1 sunucu için anlık bir yedekleme gerçekleştirmek için kullandığınız Microsoft Exchange Information Store hizmeti çöküyor
 • 968626 Exchange Server 2007 Service Pack 1'de POP3 protokolünü kullanarak paylaşılan bir posta kutusuna erişmek için bir uygulama kullandığınızda günlüğe Olay Kimliği 1009 kaydediliyor
 • 968651 Exchange Server 2007 Service Pack 1 sunucuları sonra bile, Set ExchangeServer komutunu kullanarak dışarıda bir etki alanı denetleyicisiyle bağlantı devam
 • 968715 Exchange Server 2007 Service Pack 1 tabanlı bir sunucuda özel oturum açma olarak işlenen ortak oturum açma işlemleri hem de bir istemci erişimi sunucusu (CAS) proxy sunucuya bağlanmak özel oturum açma
 • 969054 Hata iletisinden sonra Exchange Server 2007 Service Pack 1 kullanıcı Outlook Web Access (OWA) 300'den fazla alıcısı olan bir iletiyi yanıtlar: "Microsoft Exchange beklenmeyen bir yanıt (500) verilen"
 • 969089 Kümelenmiş bir posta sunucusu (CMS) aktarmak için Move ClusteredMailboxServer komutunu kullandıktan sonra bazı veritabanları hedef sunucuda bir Exchange Server 2007 Service Pack 1 kullanılabilir pasif küme düğümüne bağlı (takılı değilse
 • 969129 HTML e-posta vazgeçme belgesi işlendiğinde MIME charset etiketinden farklıdır charset META etiketi olan iletiler bozuluyor Exchange Server 2007 Service Pack 1 kuralları
 • 969324 Outlook, Exchange Server 2007 Service Pack 1'de konuya göre düzenlenmiş görünüm e-posta iletilerini Outlook kullanmaya çalıştığınızda çöküyor
 • 969436 POP3 veya IMAP4 için bir Exchange Server 2007 Service Pack 1 ortamında Base64 kimlik doğrulaması kullanarak gizli bir posta kutusuna oturum açamıyor
 • 969838 Kullanıcı, yinelenen bir randevuyu Outlook 2007'de Exchange Server 2007 Service Pack 1 oluşturulan Office Outlook Web Access'te değiştirmeye çalıştığında hata iletisi döndürülür
 • 969911 Posta kutuları Exchange Server 2007 Service Pack 1'de e-posta ömrü (ELC) yapılandırma veya depolama sınırlama ilkeleri izlemeyin
 • 969943 Bellek sızıntıları Get MailboxStatistics komutunu çalıştırdığınızda ve Get-PublicFolderStatistics, Exchange Server 2007 Service Pack 1 komut Powershell.exe işleminde ortaya
 • 969969 OWA'da bir takvim öğesini silmek Exchange Server 2007 Service Pack 1 kullanıcı çalıştığında hata iletisi: "Outlook Web Access'i bir Web tarama hatasıyla karşılaştı"
 • 970028 Bir WebDAV uygulamasının Exchange Server 2007 Service Pack 1 için bağlanmak için kullandığınız Store.exe işlemi çöküyor
 • 970086 Exchange Server 2007 Service Pack 1, Windows Server 2008 çalıştıran bir bilgisayarda bellek yetersiz olduğundan Genişletilebilir Depolama alt yapısı (ESE) sürüm deposu çöküyor
 • 970277 Sistem Görevlisi (SA) kaynak çevrimiçi veya çevrimdışı Exchange 2007 Service Pack 1 küme ortamında başarısız olması durumunda duruma değil
 • 970444 Bir posta kutusunda Exchange Server 2003 tabanlı bir sunucu SimpleDisplayName öznitelik tek týrnak iþareti içeriyorsa, Exchange Server 2003 tabanlı bir sunucuya ve Exchange Server 2007 Service Pack 1 tabanlı bir sunucu arasında taşıma işlemi başarısız olur.
 • 970515 Exchange Server 2007 Service Pack 1'de (diğer ad) aynı "mailNickname" özniteliği olan 1000'den fazla kullanıcılar oluşturmak için "Yeni posta kutusu" komutunu kullanmaya çalıştığınızda bir hata iletisi alıyorsunuz
 • 970526 Yinelenen bir toplantının iCAL öğeleri içeren bir MIME iletisi 999'dan fazla yineleme varsa, Exchange Server 2007 Service Pack 1 çalışan bir bilgisayarda EdgeTransport.exe işlemi çöker
 • 970725 Ortak klasör çoğaltma iletileri yerel teslimat kuyruğunda kalır ve bir Exchange Server 2007 Service Pack 1 veritabanı hızla büyümesine neden olabilir
 • 970993 Bir kullanıcı bir Exchange Server 2007 Service Pack 1 ortamında Outlook Web Access'i kullanarak bir adres defteri araması gerçekleştirmeye çalıştığında hata iletisi: "erişmeye çalıştığınız öğe bozulmuş görünüyor ve erişilemiyor."
Bu güncelleştirme toplaması hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesine bakın:
Toplu güncelleştirme exchange SP1 Ru9

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 970162 - Son İnceleme: 08/17/2015 05:28:00 - Düzeltme: 5.0

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1

 • kbbug kbExpertiseInter kbHotfixRollup kbfix kbqfe kbsurveynew kbmt KB970162 KbMttr
Geri bildirim