Windows Vista ve Windows Server 2008 Service Pack 2 için destek Microsoft Dağıtım Araç Seti 2008 Güncelleştirmesi 1'e

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:971943
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Belirtiler
Windows Vista Service Pack 2 (SP2) veya Windows Server 2008 Service Pack 2 Microsoft Dağıtım Araç Seti 2008 Güncelleştirmesi 1 aldıktan sonra Service Pack 2'de, Microsoft Dağıtım araç seti desteği yetersizliği dikkat edin. Bu Service Pack 2 için bir desteğinin olmadığını Desteklenen platformları listesine ve dil paketleri olmamasından Lite dokunma dağıtımı sırasında içerir.
Neden
Dağıtım Araç Seti 2008 Güncelleştirmesi 1'de yayımlanan önce Service Pack 2 sürümü. Bu nedenle, dağıtım araç seti 2008 güncelleştirme 1, Windows Vista SP2 ve Windows Server 2008 SP2 desteği içermez.
Pratik Çözüm
Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için <a0></a0>, yöneticilerin el ile Service Pack 2 desteği için Microsoft Dağıtım Araç Seti ZTISupportedPlatforms.xml ve DeployWiz_Initialization.vbs dosyalarını güncelleştirerek ekleyebilirsiniz.

Platformlar düzeltme desteklenen

To add support for Windows Vista SP2 and for Windows Server 2008 SP2 in the Supported Platforms list, add the following entries to the ZTISupportedPlatforms.xml file:
<SupportedPlatform name="x86 Windows Vista Service Pack 2">    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version like '6.0%' AND OSType=18 AND ServicePackMajorVersion = 2 AND ProductType=1]]></Expression>    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE OSArchitecture like '32%']]></Expression></SupportedPlatform><SupportedPlatform name="x64 Windows Vista Service Pack 2">    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version like '6.0%' AND OSType=18 AND ServicePackMajorVersion = 2 AND ProductType=1]]></Expression>    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE OSArchitecture like '64%']]></Expression>	</SupportedPlatform><SupportedPlatform name="x86 Windows Server 2008 Service Pack 2">    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version like '6.0%' AND OSType=18 AND ServicePackMajorVersion = 2 AND ProductType>1]]></Expression>    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE OSArchitecture like '32%']]></Expression></SupportedPlatform><SupportedPlatform name="x64 Windows Server 2008 Service Pack 2">    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version like '6.0%' AND OSType=18 AND ServicePackMajorVersion = 2 AND ProductType>1]]></Expression>    <Expression><![CDATA[SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE OSArchitecture like '64%']]></Expression></SupportedPlatform>
Bildirimi ZTISupportedPlatforms.xml dosyanın birden çok konumda olabilir. Örneğin, C:\Program Files\Microsoft dağıtım araç seti dizininde dağıtım araç seti 2008 Güncelleştirmesi 1 yüklü ve bir laboratuar dağıtım paylaşımına C:\distribution dizininde oluşturduğunuz, dosya da aşağıdaki dizinlerde bulunan bulabilirsiniz:
C:\Distribution\Scripts\ZTISupportedPlatforms.XML
C:\Program Files\Microsoft Deployment Toolkit\Scripts\ZTISupportedPlatforms.xml
C:\Program Files\Microsoft Deployment Toolkit\Templates\Distribution\Scripts\ZTISupportedPlatforms.xml

Dil Paketi işleme

Windows Vista SP2 ve Windows Server 2008 SP2 dil paketleri desteği eklemek için <a0></a0>, DeployWiz_Initialization.vbs dosyasını el ile düzenlemek ve sonra varolan ConstructLPQuery() işlevi aşağıdaki metinle değiştirmek:
Function ConstructLPQuery ( isLangPack )    Dim Keyword    Dim isServer    Dim ImgBuild    Dim SPVersion    Dim LPQuery    Dim LPVersion    Dim i    isServer = inStr(1,oEnvironment.Item("ImageFlags"),"SERVER",vbTextCompare) <> 0    ImgBuild = oEnvironment.Item("ImageBuild")    If not isLangPack then       LPQuery = "Type != 'LanguagePack' and (ProductVersion = '" & ImgBuild & "' or ProductVersion = '') "    ElseIf isServer and left(ImgBuild,4) = "6.0." then       ' All Windows Vista Language Packs use Product Version 6.0.6001.18000.       LPQuery = "Type = 'LanguagePack' and Name = 'Microsoft-Windows-Server-LanguagePack-Package' and ProductVersion = '6.0.6001.18000' "    ElseIf left(ImgBuild,4) = "6.0." then       ' All Windows Server 2008 Language Packs use Product Version 6.0.6000.16386.       LPQuery = "Type = 'LanguagePack' and Name = 'Microsoft-Windows-Client-LanguagePack-Package' and ProductVersion = '6.0.6000.16386' "    ElseIf isServer then       LPQuery = "Type = 'LanguagePack' and Name = 'Microsoft-Windows-Server-LanguagePack-Package' and ProductVersion = '" & ImgBuild & "' "    Else       LPQuery = "Type = 'LanguagePack' and Name = 'Microsoft-Windows-Client-LanguagePack-Package' and ProductVersion = '" & ImgBuild & "' "    End if    If left(ImgBuild,4) = "6.0." then       LPVersion = Mid(ImgBuild,8,1)       If IsNumeric(LPVersion) and LPVersion > 0 then           ' Exclude all Language Packs that are less than the Current OS.           LPQuery = LPQuery & " and Keyword != 'Language Pack'"           For i = 2 to LPVersion              LPQuery = LPQuery & " and Keyword != 'SP" & (LPVersion - 1) & " Language Pack'"           Next       End if    ElseIf IsServer then       ' Windows Server 2008 R2 Beta 1 uses SP1.       LPQuery = LPQuery & " and (Keyword = 'Language Pack' or Keyword = 'SP1 Language Pack' )"    Else       ' Windows 7 defined as RTM.       LPQuery = LPQuery & " and (Keyword = 'Language Pack')"    End if    If UCase(oEnvironment.Item("ImageProcessor")) = "X64" then       LPQuery = "//packages/package[ProcessorArchitecture = 'amd64' and " & LPQuery & "]"    Else       LPQuery = "//packages/package[ProcessorArchitecture = 'x86' and " & LPQuery & "]"    End if    oLogging.CreateEntry vbTab & "QUERY: " & LPQuery, LogTypeInfo    ConstructLPQuery = LPQueryEnd function 
Bildirimi DeployWiz_Initialization.vbs dosyanın birden çok konumda olabilir. Örneğin, C:\Program Files\Microsoft dağıtım araç seti dizininde dağıtım araç seti 2008 Güncelleştirmesi 1 yüklü ve bir laboratuar dağıtım paylaşımına C:\distribution dizininde oluşturduğunuz, dosya da aşağıdaki dizinlerde bulunan bulabilirsiniz:
C:\Distribution\Scripts\DeployWiz_Initialization.vbs
C:\Program Files\Microsoft Deployment Toolkit\Templates\Distribution\Scripts\DeployWiz_Initialization.vbs
Durum
Microsoft, dağıtım araç seti 2008 güncelleştirme 1, Windows Server 2008 SP2 ve Windows Vista SP2 için destek sağlamaz onaylamıştır. "Geçici çözüm" bölümünde anlatılan yöntemler, Windows Vista SP2 ve Windows Server 2008 SP2 desteği Microsoft Dağıtım Araç Seti 2008 Güncelleştirmesi 1'e ekleyin.
mdt 2008 lti

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 971943 - Son İnceleme: 01/16/2015 18:16:57 - Düzeltme: 1.0

Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbexpertiseinter kbtshoot kbsurveynew kbprb KB971943 KbMttr
Geri bildirim