Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Düzeltme: SQL Server 2005'te XML dizin yeniden sonra BIR "DBCC CHECKDB" deyimini veya bir "DBCC CHECKTABLE" ifadesi hata bildiriyor

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:974985
Microsoft, Microsoft SQL Server 2005 düzeltmeleri tek bir yüklenebilir dosya dağıtır. Düzeltmeleri birikimli olduğu için her yeni sürüm, tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2005 ile birlikte verilen tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin.
Belirtiler
Şu senaryoyu inceleyin:
  • Microsoft SQL Server 2005'te, XML veri türüne sahip bir sütunu içeren bir tablo var.
  • Sütunu XML dizin yarat
  • Bir INDEX ALTER deyimiyle YENIDEN yan tümcesi, XML indeks yürütün.
  • Tablo üzerinde bir DBCC CHECKDB deyimini veya bir DBCC CHECKTABLE deyimini çalıştırın.
Bu senaryoya göre artık veri bozulmaları bildirilir ve aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Msg 8964, Düzey 16, State 1, Line 1
Hata Tablo: KIMLIĞI 965578478 nesne, kimlik NUMARASı 1'dizini, KIMLIĞI 72057594042515456, ayırma birim KIMLIĞI 72057594052083712 (LOB veri türü) bölüm. <a1>Sayfa</a1> (1:569) yuvası 0, <a1>metin</a1> KIMLIĞI 1881079808 satır devre dışı veri düğümde başvurulmaktadır.

1 Sayfada "sys.xml_index_nodes_ <xxxxxx>" nesnesi için 3 satır vardır.
Çözüm
Bu sorunla ilgili düzeltme, SQL Server 2005 Service Pack 3 için toplu güncelleştirme 6 önce yayımlanmıştır. Bu toplu güncelleştirme paketi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
974648SQL Server 2005 Service Pack 3 için toplu güncelleştirme paketine 6
Not Yapýlar birikimli olduğu için her yeni düzeltme yayımlanan tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2005 ile birlikte verilen tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin. Microsoft, bu düzeltmeyi içeren en son düzeltme sürümü uygulama düşündüğünüz önerir. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
960598SQL Server 2005, SQL Server 2005 Service Pack 3 yayımlandıktan sonra yayımlanan oluşturur
Microsoft SQL Server 2005 düzeltmeleri için belirli bir SQL Server hizmet paketlerini oluşturulur. Bir SQL Server 2005 Service Pack 3 yüklemesi için SQL Server 2005 Service Pack 3'ü bir düzeltmeyi uygulamanız gerekir. Varsayılan olarak, sonraki SQL Server hizmet paketi ile bir SQL Server hizmet paketinde sağlanan herhangi bir düzeltme bulunmaktadır.
Pratik Çözüm
Bu soruna geçici bir çözüm için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

Yöntem 1

Bırakın ve sonra ALTER INDEX deyimi çalıştırmak yerine XML dizinini yeniden oluşturun:

--------START OF THE SCRIPT------------------------Drop table named temp if it exists----------------IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[temp]') AND type in (N'U'))DROP TABLE [dbo].[temp]------------Create a tenp table to keep the information about existing XML indexes------------Create table Temp (object_id int, index_id int, object_name varchar(256), IndexName nvarchar(256),Name nvarchar(256),Secondary_type_desc nvarchar (240),Secondary_type char(1),Using_Xml_index_id int)------------Insert XML index information into temp table----------------Insert Into TempSELECT i.object_id,i.index_id,object_name(i.object_id)as object_name, i.name as IndexName,c.name,i.Secondary_type_desc,i.Secondary_type,i.using_xml_index_id FROM sys.xml_indexes AS iINNER JOIN sys.index_columns AS ic ON i.object_id = ic.object_id AND i.index_id = ic.index_idINNER JOIN sys.columns AS c ON ic.object_id = c.object_id AND c.column_id = ic.column_idOrder by i.index_id-------------Adding a new column for Manipulation------------Alter table temp add IndName varchar(256) NULL;-------------Updating value in column for Manipulation------------Update Temp Set Secondary_type_desc = 'APRIMARY' Where Secondary_type_desc IS NULL-------------Updating value in column for Manupilation------------Update a set a.IndName = b.IndexName from temp a inner join temp b on a.using_xml_index_id = b.index_id and a.object_id = b.object_id-------------Set Ansi_padding ON to create XML indexes------------Set Ansi_Padding ON--------Cursor to Drop existing XML Indexes------------DECLARE XMLIndexDrop CURSOR READ_ONLYFOR select 'Drop Index '+ IndexName +' on '+Object_name from temp where Secondary_type is nullDECLARE @DropString varchar(400)OPEN XMLIndexDropFETCH NEXT FROM XMLIndexDrop INTO @DropStringWHILE (@@fetch_status <> -1)BEGINIF (@@fetch_status <> -2)BEGINexec(@DropString)PRINT @DropStringENDFETCH NEXT FROM XMLIndexDrop INTO @DropStringENDCLOSE XMLIndexDropDEALLOCATE XMLIndexDropGO--------Cursor to Create XML Indexes-------------DECLARE XMLIndexCreate CURSOR READ_ONLY FOR Select 'CREATE ' + Case when Secondary_type_desc = 'APRIMARY' then 'PRIMARY XML'Else 'XML' END + ' INDEX ' + IndexName +' on ' + object_name + ' ('+name+')'+ Case when Secondary_type_desc = 'APRIMARY' then ''Else ' USING XML INDEX ' + IndName + ' FOR ' + Secondary_type_desc END From Temp Order By Secondary_type_desc AscDECLARE @CreateString varchar(400)OPEN XMLIndexCreateFETCH NEXT FROM XMLIndexCreate INTO @CreateString WHILE (@@fetch_status <> -1)BEGINIF (@@fetch_status <> -2)BEGINexec(@CreateString )PRINT @CreateString ENDFETCH NEXT FROM XMLIndexCreate INTO @CreateString ENDCLOSE XMLIndexCreateDEALLOCATE XMLIndexCreateGO--------Closing the cursor----------------------END OF THE SCRIPT-------------- 


Yöntem 2

Tüm XML dizinlerinin bırakın ve ALTER INDEX deyimi tablosundaki dizinler üzerinde çalıştırın. Sonra XML dizinler yeniden oluşturun.
Durum
Microsoft, "Geçerli Olduğu Ürünler" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bu sorunun olduğunu onaylamıştır.
Referanslar
SQL Server için artımlı hizmet modeli hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
935897SQL Server ekibinden bildirilen sorunlar için düzeltmeler ulaştırmak için artımlı bir hizmet modeli kullanılabilir
Daha fazla bilgi için SQL Server 2005 Service Pack 3'ü edinmek için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
913089En son SQL Server 2005 hizmet paketi nasıl elde edilir
SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3) yeni özellikler hakkında ve SQL Server 2005 SP3'ndeki geliştirmeler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: SQL Server güncelleştirmelerinin adlandırma şeması hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
822499Microsoft SQL Server yazılım güncelleştirme paketlerinin yeni adlandırma şeması
Yazılım güncelleştirme terminolojisi hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
824684Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklaması

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 974985 - Son İnceleme: 04/26/2010 17:52:43 - Düzeltme: 2.0

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL 2005 Server Enterprise, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL 2005 Server Workgroup, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems

  • kbmt kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix KB974985 KbMttr
Geri bildirim