Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

SQL Server 2008 Service Pack 1 için toplu güncelleştirme paketine 6

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:977443
Giriş
SQL Server 2008 Service Pack 1 için toplu güncelleştirme 6, SQL Server 2008 Service Pack 1 yayımlandıktan sonra giderilen Microsoft SQL Server 2008'in sorunlar için düzeltmeler içerir.

Not Toplu güncelleştirme paketi bu yapı, 10.00.2757 olarak da bilinir.

Bir üretim ortamında dağıtmadan önce düzeltmeleri sınamanızı öneririz. Yapýlar birikimli olduğu için her yeni düzeltme yayımlanan tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2008'in içerdiği tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin. Bu düzeltmeyi içeren en son düzeltme sürümü uygulama ele almanızı öneririz. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
970365SQL Server 2008, SQL Server 2008 Service Pack 1'de yayımlandıktan sonra yayımlanan oluşturur

Toplu güncelleştirme paketine hakkındaki önemli notları

  • SQL Server 2008 düzeltmeleri birden çok dil. Bu nedenle, tüm diller için yalnızca bir toplu düzeltme paketi vardır.
  • Bir toplu düzeltme paketi, tüm bileşen paketleri içerir. Toplu güncelleştirme paketi, yalnızca sahibin meşru olarak sistemde yüklü bileşenleri güncelleştirir.
Daha fazla bilgi

SQL Server 2008 Service Pack 1 için toplu güncelleştirme 6 edinme

Desteklenen bir toplu güncelleştirme paketi şu anda Microsoft'tan ulaşılabilir durumdadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede açıklanan sorunları gidermesi amaçlanmaktadır. Bu, yalnızca belirli bu sorunla karşılaşan sistemlere uygulayın. Bu toplu güncelleştirme paketi, ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, ciddi bir şekilde bu sorunlardan herhangi biri tarafından etkilenmiyorsanız, bu toplu güncelleştirme paketindeki düzeltmeleri içeren bir sonraki SQL Server 2008 hizmet paketini beklemeniz önerilir.

Toplu güncelleştirmenin karşıdan yüklenebilen ise, bu Bilgi Bankası makalesinin başında bir "Düzeltme karşıdan yüklenebilir" bölümü yok. Bu bölüm görünmüyorsa, Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek toplu güncelleştirme paketini edinmek için başvurun.

Not Ek sorunlar oluşur veya gerekli olan bir sorun giderme, ayrı bir hizmet isteği oluşturmanız gerekebilir. Ek destek sorularına ve belirli bir toplu güncelleştirme paketine için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır. Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek telefon numaralarının tam listesi veya ayrı bir hizmet isteği oluşturmak için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

SQL Server 2008 Service Pack 1 için toplu güncelleştirme 6 bulunan SQL Server 2008 düzeltmeleri.

Bu düzeltmeler açıklayan Microsoft Knowledge Base makalelerinde, kullanılabilir duruma olarak yayımlanacaktır.

SQL Server hatalar hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
VSTS hata numarasıKB makale numarasıAçıklama
380034977190Düşük bellekli bir koşul altında SSIS 2008 paketini çalıştırdığınızda SSIS 2008 hizmeti çöküyor
382371978296Düzeltme: SSAS 2008'de bir SUBCUBE CREATE deyimi çalışan BIR oturum çöküyor
366918976899Düzeltme: SQL Server 2008'in BIR tümleşik yükleme zaman zaman başarısız oluyor
362021976379Düzeltme: SQL Server 2008'deki bölümleri arasında veri taşımak için bir bölüm birleştirme işlemi gerçekleştirdiğinizde BIR performans sorunu oluşuyor
376208973357Düzeltme: Kur ikili dosyaları uyumlu 8.3 biçiminde yoludur bir klasörde yer alıyorsa SQL Server 2008'in Kur başarısız olur
385139973785Düzeltme: komut bir veritabanı komut dosyası ve SQL Server 2005 veya SQL Server 2008'deki "komut dosyası nesne düzeyinde izinleri" seçeneğini etkinleştirmeniz sonra üyeliği içinde önceden tanımlanmış bir veritabanı rollerine dosyası değil
385160974749Düzeltme: Son karakter bir char sütunu ya da bir nchar sütun yanlış bir boşluk karakteri (Çakışma SQL Server 2008 veya SQL Server 2005'te bir <a0>özelleştirilmiş bir çakışma çözücü tarafından çözümlenen sonra char(32)) değiştirilir
349299975058Düzeltme: SSIS 2008 paketinde yükleniyor paralel bir veri SAP Connector hatası oluşuyor
385141975825Düzeltme: Yayımcı adresindeki bir satırı silin ve sonra eşitlemeyi, SQL Server 2005 veya SQL Server 2008'de birleştirme çoğaltması gerçekleştirmek, BIR satırın abone silinmez
385143975950Bir IBM DB2 sunucuya veri vermek için DÜZELTME: bir SSIS 2005 veya SSIS 2008 paketi çalıştırdığınızda hata iletisi IBM DB2 OLE DB sağlayıcısını kullanır: "satır başarısız belirtilen en büyük sayıyı aşıyor. Bellek yetersiz"
357675975991Düzeltme: bölümleri biri de SQL Server 2008'de denetlenen dosya grubu sunulan değil, DBCC CHECKFILEGROUP ifade bölümlendirilmiş bir nesne denetlemez
361508976316Düzeltme: 8672 SQL Server 2008'de bir BIRLEŞTIRME deyimi çalıştırdığınızda hata iletisi alıyorsunuz
385150976410Düzeltme: SQL Server 2008 veya SQL Server 2005'te, dış başvuru sütunu Sorgunuzdaki birleştirme koşulunu vardır performans sorunları oluşur
385154976565Düzeltme: SQL Server 2008 veya SQL Server 2005'te bir imleç tablo değerli bir satır içi işlevi veya bir görünümünde açan BIR sorgu yanlış sonuç döndürüyor
385164976974Düzeltme: bir SQL Server 2005 Reporting Services'i veya SQL Server 2008 Reporting Services'i raporu dağıtmak için Business ıntelligence Development Studio kullandığınızda, sürekli olarak kimlik bilgileri sorulur
367934976991Düzeltme: bir SQL Server 2008 işlem çoğaltması başarısız bir bağlantıda işlediğinde LogReader aracı beklenmedik şekilde tüm CPU kaynaklarını tükettiği
368498977066Düzeltme: Bir SSRS 2008 raporu bazı sayfalarda satır üstbilgileri "Rapora önizleme düzeni"'ı tıklattığınızda veya rapor verdiğinizde görüntülenmiyor
368961977076Düzeltme: bir tabloda bir ALTER INDEX deyimi çalıştırdığınızda hata iletisi HDM SQL Server 2008'de etkinleştirilmiş olan: "Msg 22983: Kaynak tablosundaki < Tablo Adı > < Dizin Adı > benzersiz dizin kullanılır tarafından veri yakalama değiştir"
369492977097Düzeltme: DDL bir IDENTITY sütununa değiştirin ve sonra SQL Server 2008'deki aboneye değişikliği eşitleme yaptığınızda hata iletisi: "anahtar sözcüğü 'IDENTıTY' yakınında yanlış sözdizimi (kaynak: MSSQLServer, hata numarası: 156)"
376209977109Düzeltme: SQL Server 2008'de aboneliğin başlatma sırasında Birleştirme Aracısı'nı çalıştırın, sonra ident_current() işlevi beklenenden daha büyük bir değer verir
385184977151Düzeltme: bir birleştirme yayını SQL Server 2008 veya SQL Server 2005'te bulunan bir republisher abonelik eklediğinizde hata iletisi: “ abonelik abonelik veritabanında abonelik zaten varolduğu için oluşturulamadı ”
385162977309Düzeltme: hesaplanan üye CDBL işlevini kullanan bir çok boyutlu deyimler bir sorgu çalıştırdığınızda BIR SSAS 2005 ya da SSAS 2008 sunucu çöküyor
385182977450Düzeltme: SQL Server 2005 veya SQL Server 2008'de bir sorgu çalıştırdığınızda hata iletisi shred XML verilerini tablo ortak bir ifade kullanır: "iç sorgu işlemcisi hatası: the query processor a query plan oluşturma"
385186977842Düzeltme: ON FMTONLY seçeneğinin değerini ayarlamak için SET FMTONLY deyimini çalıştırın ve bir SQL Server 2005 veya SQL Server 2008 sunucu bellek baskısı altında olduğunda erişim ihlali oluşur.
377196977889Düzeltme: bir düz dosya kaynağı içeren bir SSIS 2008 paketini çalıştırmak deneyin ve bir metin niteleyicisi W3C XML dil belirtimi tarafından desteklenmeyen bazı özel karakterler kullandığında hata iletisi: "metin içeriğinde geçersiz bir karakter bulundu"
378973978020Düzeltme: SQL Server 2008'deki bir denetim dosyası, bilgileri almak için kullandığınızda, yalnızca ilk kez 2000 karakterleri fn_get_audit_file() işlevi tarafından döndürülen
379712978070Düzeltme: Ölçülerin. <x>.Dim klasörü, yönetici olmayan bir kullanıcı hesabının bir küpteki bir SQL Server 2008 Analysis Services gözatmak için kullandığınızda beklenmedik bir şekilde oluşturulur
372151978108Düzeltme: Bazı nTEXT, NTEXT veya RESIM SQL Server 2000, SQL Server 2008'e yükselttikten sonra verileri doğru işlem çoğaltması yinelenemez
369495978154Düzeltme: bazı bağlantılar için bazı yerel küpleri SSAS 2008'de kapandıktan sonra DROP SET komutu başarısız olur
381481978190Düzeltme: 8630 bellek baskısı altında olan bir SQL Server 2008 sunucu üzerinde bir sorgu çalıştırdığınızda hata iletisi alıyorsunuz
381922978250Düzeltme: kilitlenmeleri mutiple işleri SQL Server 2008'deki çevrimdışı dizinleri yeniden oluşturmak için aynı anda çalıştırdığınızda oluşabilir
382377978301Düzeltme: bir SSIS 2008 paketinde için SAP BI Connector kullandığınızda tüm CPU kaynaklarını kullanılır
384735978504Düzeltme: hedef veritabanı SQL Server 2008'deki kullanıcı tanımlı veri türü varsa, verileri bir veritabanından başka bir veritabanına eklediğinizde bir ekleme işlemi başarısız
386058978629Düzeltme: SQL Server 2008'deki bir kilitlenme grafik yakalanacak system_health genişletilmiş olay oturumu kullandığınızda hata iletisi: "9436 hata: XML ayrıştırma: 54, <a1>karakter</a1> 12, bitiş etiketi satır başlangıç etiketiyle eşleşmiyor"
386136978636Düzeltme: bir liste içindeki bir matris bir SSRS 2008 raporu oluşturmak için hata iletisi var: "Dizin, dizi sınırlarının dışındaydı"
385192978851Düzeltme: SQL Server 2005 veya SQL Server 2008'deki BCP.exe yardımcı programı -R</a0> parametresini ve -F</a0> parametresi ile birlikte kullandığınızda, -R parametresi yoksayılır
389737978904Düzeltme:, SQL Server 2008 Analysis Services'daki birden çok fazla iç içe geçmiş hesaplamalar ve özel toplamaları kullandığında bir MDX sorgusu yanlış sonuç döndürüyor

Toplu güncelleştirme paketi bilgileri

Yeniden başlatma bilgileri

Bu toplu güncelleştirmeyi uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden gerekebilir.

Kayıt defteri Bilgileri

Bu paketteki düzeltmelerden birini kullanabilmek için kayıt defterinde herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez.

DOSYA BİLGİLERİ

Bu toplu güncelleştirme paketi, bir ürünü için en son sürüme tam güncelleştirmek için gerekli olan dosyaları içermeyebilir. Bu toplu güncelleştirme paketi, yalnızca bu makalede listelenen sorunları düzeltmeniz için gereken dosyaları içerir.

Bu toplu güncelleştirme paketinin ingilizce sürümü, dosya özniteliklerine (veya daha yeni dosya özniteliklerine) sahip olan aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Bu dosyaların tarihleri ve saatleri Koordinatlı Evrensel Saat'e (UTC) göre listelenir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde yerel saate dönüştürülür. UTC ve yerel saat, kullanımı arasındaki farkı bulmak için saat dilimi sekmesinde tarih ve saat Denetim Masası'ndaki.

32-bit sürümü

SQL Server 2008 veritabanı Hizmetleri Çekirdek paylaşılan...
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Bcp.exe2007.100.2757.088,42409 Ocak 201010: 10X86
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209 Ocak 201010: 11X86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2757.069,48009 Ocak 201010: 13X86
Distrib.exe2007.100.2757.075,11209 Ocak 201010: 21X86
Dts.dll2007.100.2757.01,429,86409 Ocak 201010: 21X86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209 Ocak 201010: 21X86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009 Ocak 201010: 21X86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209 Ocak 201010: 21X86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609 Ocak 201010: 30X86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409 Ocak 201010: 30X86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809 Ocak 201010: 31X86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809 Ocak 201010: 31X86
Iftsph.dll2007.100.2757.038,24809 Ocak 201010: 39X86
Logread.exe2007.100.2757.0423,27209 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2757.0296,80809 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2757.0403,30409 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2757.02,860,90409 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2757.0182,12009 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2757.01,083,24009 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 Ocak 201011: 05X86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809 Ocak 201011: 10X86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809 Ocak 201011: 10X86
Rdistcom.dll2007.100.2757.0651,11209 Ocak 201011: 20X86
Repldp.dll2007.100.2757.0191,33609 Ocak 201011: 20X86
Replmerg.exe2007.100.2757.0341,35209 Ocak 201011: 20X86
Replsync.dll2007.100.2757.099,68809 Ocak 201011: 20X86
Snapshot.exe10.0.2757.013,16009 Ocak 201011: 56X86
Spresolv.dll2007.100.2757.0179,04809 Ocak 201011: 56X86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209 Ocak 201010: 53X86
Sqllogship.exe10.0.2757.096,10409 Ocak 201011: 57X86
Sqlmergx.dll2007.100.2757.0192,87209 Ocak 201011: 57X86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209 Ocak 201011: 57X86
Sqlwep100.dll2007.100.2757.089,44809 Ocak 201011: 57X86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609 Ocak 201012: 00X86
SQL Server 2008 için veritabanı Hizmetleri Çekirdek örneği
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Databasemailengine.dll10.0.2757.075,62409 Ocak 201010: 13X86
Databasemailprotocols.dll10.0.2757.042,85609 Ocak 201010: 13X86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209 Ocak 201010: 53X86
Sqlaccess.dll2007.100.2757.0405,35209 Ocak 201011: 56X86
Sqlagent.exe2007.100.2757.0367,46409 Ocak 201011: 56X86
Sqlctr100.dll2007.100.2757.072,55209 Ocak 201011: 56X86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2757.014,69609 Ocak 201011: 57X86
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2757.03,379,04809 Ocak 201011: 57X86
Sqlservr.exe2007.100.2757.042,745,70409 Ocak 201011: 57X86
Sqsrvres.dll2007.100.2757.089,96009 Ocak 201011: 57X86
Xpstar.dll2007.100.2757.0300,90409 Ocak 201012: 00X86
SQL Server 2008 veritabanı Hizmetleri ortak çekirdek
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2757.0546,66409 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2757.0227,17609 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2757.0403,30409 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2757.02,860,90409 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2757.0182,12009 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2757.01,083,24009 Ocak 201011: 05X86
Msgprox.dll2007.100.2757.0202,60009 Ocak 201011: 07X86
Replisapi.dll2007.100.2757.0272,23209 Ocak 201011: 20X86
Replprov.dll2007.100.2757.0575,84809 Ocak 201011: 20X86
Replrec.dll2007.100.2757.0789,86409 Ocak 201011: 20X86
Replsub.dll2007.100.2757.0410,98409 Ocak 201011: 20X86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209 Ocak 201010: 53X86
Xmlsub.dll2007.100.2757.0192,36009 Ocak 201012: 00X86
SQL Server 2008 Business ıntelligence Development Studio'daki
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209 Ocak 201010: 11X86
Ddsshapeslib.dll2007.100.2757.046,95209 Ocak 201010: 13X86
Dts.dll2007.100.2757.01,429,86409 Ocak 201010: 21X86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209 Ocak 201010: 21X86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009 Ocak 201010: 21X86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209 Ocak 201010: 21X86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609 Ocak 201010: 30X86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409 Ocak 201010: 30X86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809 Ocak 201010: 31X86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809 Ocak 201010: 31X86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2757.03,233,64009 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.2757.04,233,06409 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2757.0333,67209 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2757.02,828,13609 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2757.03,827,56009 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2757.0563,04809 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2757.083,81609 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2757.012,433,25609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.0.2757.0661,35209 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2757.0251,75209 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2757.0284,52009 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2757.0198,50409 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2757.0145,25609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2757.04,339,56009 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2757.0567,14409 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2757.0104,29609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2757.0247,65609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2757.0227,17609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2757.0759,65609 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 Ocak 201011: 05X86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009 Ocak 201011: 07X86
Msmdpp.dll10.0.2757.06,131,56009 Ocak 201011: 07X86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609 Ocak 201011: 07X86
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009 Ocak 201011: 07X86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809 Ocak 201011: 10X86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809 Ocak 201011: 10X86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2757.01,324,90409 Ocak 201011: 20X86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209 Ocak 201010: 53X86
Sqldest.dll2007.100.2757.0180,07209 Ocak 201011: 56X86
Sqlmanagerui.dll10.0.2757.07,563,11209 Ocak 201011: 57X86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209 Ocak 201011: 57X86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609 Ocak 201012: 00X86
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0258,40809 Ocak 201012: 00X86
SQL Server 2008 Analysis Services
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 Ocak 201011: 01X86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009 Ocak 201011: 07X86
Msmdpump.dll10.0.2757.06,183,78409 Ocak 201011: 07X86
Msmdredir.dll10.0.2757.06,210,92009 Ocak 201011: 07X86
Msmdspdm.dll10.0.2757.0178,02409 Ocak 201011: 07X86
Msmdsrv.exe10.0.2757.021,975,40009 Ocak 201011: 07X86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609 Ocak 201011: 07X86
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009 Ocak 201011: 07X86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209 Ocak 201010: 53X86
SQL Server 2008 Tümleştirme Hizmetleri
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209 Ocak 201010: 11X86
Dts.dll2007.100.2757.01,429,86409 Ocak 201010: 21X86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209 Ocak 201010: 21X86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009 Ocak 201010: 21X86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209 Ocak 201010: 21X86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609 Ocak 201010: 30X86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409 Ocak 201010: 30X86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809 Ocak 201010: 31X86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809 Ocak 201010: 31X86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 Ocak 201011: 05X86
Msmdpp.dll10.0.2757.06,131,56009 Ocak 201011: 07X86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809 Ocak 201011: 10X86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809 Ocak 201011: 10X86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209 Ocak 201010: 53X86
Sqldest.dll2007.100.2757.0180,07209 Ocak 201011: 56X86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209 Ocak 201011: 57X86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609 Ocak 201012: 00X86
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0258,40809 Ocak 201012: 00X86
SQL Server 2008, Reporting Services
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2757.0546,66409 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2757.03,233,64009 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2757.02,828,13609 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2757.03,827,56009 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2757.0563,04809 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2757.083,81609 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2757.012,433,25609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2757.0251,75209 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2757.0284,52009 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2757.0198,50409 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2757.0145,25609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2757.04,339,56009 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2757.0567,14409 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2757.0104,29609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2757.0247,65609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2757.0227,17609 Ocak 201011: 03X86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609 Ocak 201011: 07X86
Msreportbuilder.exe10.0.2757.01,173,35209 Ocak 201011: 07X86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2757.01,324,90409 Ocak 201011: 20X86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2757.01,114,98409 Ocak 201011: 20X86
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2757.01,906,53609 Ocak 201011: 20X86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209 Ocak 201010: 53X86
SQL Server 2008 Management Studio'yu
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Bcp.exe2007.100.2757.088,42409 Ocak 201010: 10X86
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209 Ocak 201010: 11X86
Databasemailwizard.exe10.0.2757.0595,81609 Ocak 201010: 13X86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2757.069,48009 Ocak 201010: 13X86
Dts.dll2007.100.2757.01,429,86409 Ocak 201010: 21X86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209 Ocak 201010: 21X86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009 Ocak 201010: 21X86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209 Ocak 201010: 21X86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609 Ocak 201010: 30X86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409 Ocak 201010: 30X86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809 Ocak 201010: 31X86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809 Ocak 201010: 31X86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.2757.04,233,06409 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2757.0333,67209 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2757.0296,80809 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2757.0759,65609 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.2757.03,290,98409 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2757.08,968,04009 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.0.2757.0280,42409 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 Ocak 201011: 05X86
Objectexplorer.dll10.0.2757.03,237,73609 Ocak 201011: 10X86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809 Ocak 201011: 10X86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809 Ocak 201011: 10X86
Pfclnt.dll2007.100.2757.01,098,08809 Ocak 201011: 10X86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209 Ocak 201010: 53X86
Sqldest.dll2007.100.2757.0180,07209 Ocak 201011: 56X86
Sqleditors.dll10.0.2757.01,226,60009 Ocak 201011: 57X86
Sqlmanagerui.dll10.0.2757.07,563,11209 Ocak 201011: 57X86
Sqlresolver.dll10.0.2757.038,76009 Ocak 201011: 57X86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209 Ocak 201011: 57X86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609 Ocak 201012: 00X86
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0258,40809 Ocak 201012: 00X86
SQL Server 2008 araçları ve iş istasyonu bileşenleri
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Ddsshapeslib.dll2007.100.2757.046,95209 Ocak 201010: 13X86
Dts.dll2007.100.2757.01,429,86409 Ocak 201010: 21X86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209 Ocak 201010: 21X86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009 Ocak 201010: 21X86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209 Ocak 201010: 21X86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609 Ocak 201010: 30X86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409 Ocak 201010: 30X86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809 Ocak 201010: 31X86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809 Ocak 201010: 31X86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2757.03,233,64009 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.0.2757.0235,36809 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 Ocak 201011: 05X86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009 Ocak 201011: 07X86
Msmdpp.dll10.0.2757.06,131,56009 Ocak 201011: 07X86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609 Ocak 201011: 07X86
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009 Ocak 201011: 07X86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809 Ocak 201011: 10X86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809 Ocak 201011: 10X86
Spresolv.dll2007.100.2757.0179,04809 Ocak 201011: 56X86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209 Ocak 201010: 53X86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209 Ocak 201011: 57X86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609 Ocak 201012: 00X86
SQL Server 2008 tam metin altyapısı
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
ChsBrkr.dll12.0.9730.01,681,25609 Ocak 201010: 11X86
CHTBRKR.dll12.0.9730.06,109,03209 Ocak 201010: 11X86
Iftsph.dll2007.100.2757.038,24809 Ocak 201010: 39X86
Infosoft.dll12.0.9730.0464,74409 Ocak 201010: 39X86
KorWbrkr.dll12.0.9730.067,43209 Ocak 201011: 01X86
Msfte.dll12.0.9732.02,430,82409 Ocak 201011: 07X86
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209 Ocak 201010: 53X86
Xmlfilt.dll12.0.9730.0194,40809 Ocak 201012: 00X86

x 64 tabanlı sürümü

SQL Server 2008 veritabanı Hizmetleri Çekirdek paylaşılan...
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Bcp.exe2007.100.2757.0103,78409 Ocak 201011: 34X64
Commanddest.dll2007.100.2757.0247,14409 Ocak 201011: 34X64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2757.093,54409 Ocak 201011: 35X64
Distrib.exe2007.100.2757.086,88809 Ocak 201011: 38X64
Dts.dll2007.100.2757.02,203,49609 Ocak 201011: 38X64
Dtsconn.dll2007.100.2757.0448,36009 Ocak 201011: 38X64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.01,086,82409 Ocak 201011: 38X64
Dtswizard.exe2007.100.2757.0800,61609 Ocak 201011: 38X64
Exceldest.dll2007.100.2757.0260,45609 Ocak 201011: 42X64
Excelsrc.dll2007.100.2757.0279,91209 Ocak 201011: 42X64
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0414,56809 Ocak 201011: 44X64
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0424,80809 Ocak 201011: 44X64
Iftsph.dll2007.100.2757.054,63209 Ocak 201011: 48X64
Logread.exe2007.100.2757.0510,82409 Ocak 201011: 58X64
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2757.0296,80809 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2757.0403,30409 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 Ocak 201012: 00X86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2757.02,860,90409 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2757.0182,12009 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2757.01,083,24009 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 Ocak 201011: 05X86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0259,94409 Ocak 201012: 05X64
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0286,05609 Ocak 201012: 05X64
Rdistcom.dll2007.100.2757.0789,86409 Ocak 201012: 10X64
Repldp.dll2007.100.2757.0191,33609 Ocak 201011: 20X86
Repldp.dll2007.100.2757.0229,73609 Ocak 201012: 10X64
Replmerg.exe2007.100.2757.0408,42409 Ocak 201012: 10X64
Replsync.dll2007.100.2757.0125,28809 Ocak 201012: 10X64
Snapshot.exe10.0.2757.013,16009 Ocak 201011: 56X86
Spresolv.dll2007.100.2757.0215,91209 Ocak 201012: 34X64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409 Ocak 201011: 54X64
Sqllogship.exe10.0.2757.096,10409 Ocak 201012: 34X86
Sqlmergx.dll2007.100.2757.0229,22409 Ocak 201012: 34X64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0161,12809 Ocak 201012: 36X64
Sqlwep100.dll2007.100.2757.0119,65609 Ocak 201012: 36X64
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0306,02409 Ocak 201012: 37X64
SQL Server 2008 için veritabanı Hizmetleri Çekirdek örneği
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Databasemailengine.dll10.0.2757.075,62409 Ocak 201011: 35X86
Databasemailprotocols.dll10.0.2757.042,85609 Ocak 201011: 35X86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409 Ocak 201011: 54X64
Sqlaccess.dll2007.100.2757.0412,00809 Ocak 201012: 34X86
Sqlagent.exe2007.100.2757.0427,88009 Ocak 201012: 34X64
Sqlctr100.dll2007.100.2757.0108,39209 Ocak 201012: 34X64
Sqlctr100.dll2007.100.2757.072,55209 Ocak 201011: 56X86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2757.015,72009 Ocak 201012: 36X64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2757.03,378,53609 Ocak 201012: 36X64
Sqlservr.exe2007.100.2757.057,974,12009 Ocak 201012: 36X64
Sqsrvres.dll2007.100.2757.0105,83209 Ocak 201012: 36X64
Xpstar.dll2007.100.2757.0546,66409 Ocak 201012: 37X64
SQL Server 2008 veritabanı Hizmetleri ortak çekirdek
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2757.0546,66409 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2757.0227,17609 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2757.0403,30409 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2757.02,860,90409 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2757.0182,12009 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2757.01,083,24009 Ocak 201011: 05X86
Msgprox.dll2007.100.2757.0202,60009 Ocak 201011: 07X86
Msgprox.dll2007.100.2757.0246,12009 Ocak 201012: 01X64
Replisapi.dll2007.100.2757.0272,23209 Ocak 201011: 20X86
Replisapi.dll2007.100.2757.0377,70409 Ocak 201012: 10X64
Replprov.dll2007.100.2757.0575,84809 Ocak 201011: 20X86
Replprov.dll2007.100.2757.0728,42409 Ocak 201012: 10X64
Replrec.dll2007.100.2757.0789,86409 Ocak 201011: 20X86
Replrec.dll2007.100.2757.0977,25609 Ocak 201012: 10X64
Replsub.dll2007.100.2757.0410,98409 Ocak 201011: 20X86
Replsub.dll2007.100.2757.0492,39209 Ocak 201012: 10X64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409 Ocak 201011: 54X64
Xmlsub.dll2007.100.2757.0192,36009 Ocak 201012: 00X86
Xmlsub.dll2007.100.2757.0308,07209 Ocak 201012: 37X64
SQL Server 2008 Business ıntelligence Development Studio'daki
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209 Ocak 201010: 11X86
Ddsshapeslib.dll2007.100.2757.046,95209 Ocak 201010: 13X86
Dts.dll2007.100.2757.01,429,86409 Ocak 201010: 21X86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209 Ocak 201010: 21X86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009 Ocak 201010: 21X86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209 Ocak 201010: 21X86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609 Ocak 201010: 30X86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409 Ocak 201010: 30X86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809 Ocak 201010: 31X86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809 Ocak 201010: 31X86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2757.03,233,64009 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.2757.04,233,06409 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2757.0333,67209 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2757.02,828,13609 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2757.03,827,56009 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2757.0563,04809 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2757.083,81609 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2757.012,433,25609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.0.2757.0661,35209 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2757.0251,75209 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2757.0284,52009 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2757.0198,50409 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2757.0145,25609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2757.04,339,56009 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2757.0567,14409 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2757.0104,29609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2757.0247,65609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2757.0227,17609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2757.0759,65609 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 Ocak 201011: 05X86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009 Ocak 201011: 07X86
Msmdlocal.dll10.0.2757.044,446,56809 Ocak 201012: 01X64
Msmdpp.dll10.0.2757.06,131,56009 Ocak 201011: 07X86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.012,338,53609 Ocak 201012: 01X64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609 Ocak 201011: 07X86
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009 Ocak 201011: 07X86
Msolap100.dll10.0.2757.08,154,98409 Ocak 201012: 01X64
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809 Ocak 201011: 10X86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809 Ocak 201011: 10X86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2757.01,324,90409 Ocak 201011: 20X86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409 Ocak 201011: 54X64
Sqldest.dll2007.100.2757.0180,07209 Ocak 201011: 56X86
Sqlmanagerui.dll10.0.2757.07,563,11209 Ocak 201011: 57X86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209 Ocak 201011: 57X86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609 Ocak 201012: 00X86
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0258,40809 Ocak 201012: 00X86
SQL Server 2008 Analysis Services
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 Ocak 201011: 01X86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009 Ocak 201011: 07X86
Msmdlocal.dll10.0.2757.044,446,56809 Ocak 201012: 01X64
Msmdpump.dll10.0.2757.07,431,52809 Ocak 201012: 01X64
Msmdredir.dll10.0.2757.06,210,92009 Ocak 201011: 07X86
Msmdspdm.dll10.0.2757.0178,02409 Ocak 201012: 01X86
Msmdsrv.exe10.0.2757.043,720,55209 Ocak 201012: 01X64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.012,338,53609 Ocak 201012: 01X64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609 Ocak 201011: 07X86
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009 Ocak 201011: 07X86
Msolap100.dll10.0.2757.08,154,98409 Ocak 201012: 01X64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409 Ocak 201011: 54X64
SQL Server 2008 Tümleştirme Hizmetleri
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Commanddest.dll2007.100.2757.0247,14409 Ocak 201011: 34X64
Dts.dll2007.100.2757.02,203,49609 Ocak 201011: 38X64
Dtsconn.dll2007.100.2757.0448,36009 Ocak 201011: 38X64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.01,086,82409 Ocak 201011: 38X64
Dtswizard.exe2007.100.2757.0800,61609 Ocak 201011: 38X64
Exceldest.dll2007.100.2757.0260,45609 Ocak 201011: 42X64
Excelsrc.dll2007.100.2757.0279,91209 Ocak 201011: 42X64
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0414,56809 Ocak 201011: 44X64
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0424,80809 Ocak 201011: 44X64
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409 Ocak 201012: 00X86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 Ocak 201012: 00X86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 Ocak 201011: 05X86
Msmdpp.dll10.0.2757.07,364,96809 Ocak 201012: 01X64
Oledbdest.dll2007.100.2757.0259,94409 Ocak 201012: 05X64
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0286,05609 Ocak 201012: 05X64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409 Ocak 201011: 54X64
Sqldest.dll2007.100.2757.0264,55209 Ocak 201012: 34X64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0161,12809 Ocak 201012: 36X64
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0306,02409 Ocak 201012: 37X64
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0478,05609 Ocak 201012: 37X64
SQL Server 2008, Reporting Services
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2757.0546,66409 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2757.03,233,64009 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2757.02,828,13609 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2757.03,827,56009 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2757.0563,04809 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2757.083,81609 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2757.012,433,25609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2757.0251,75209 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2757.0284,52009 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2757.0198,50409 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2757.0145,25609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2757.04,339,56009 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2757.0567,14409 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2757.0104,29609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2757.0247,65609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2757.0227,17609 Ocak 201011: 03X86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.012,338,53609 Ocak 201012: 01X64
Msreportbuilder.exe10.0.2757.01,173,35209 Ocak 201011: 07X86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2757.01,324,90409 Ocak 201011: 20X86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2757.02,077,54409 Ocak 201012: 10X64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2757.01,906,53609 Ocak 201012: 10X86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409 Ocak 201011: 54X64
SQL Server 2008 Management Studio'yu
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Bcp.exe2007.100.2757.0103,78409 Ocak 201011: 34X64
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209 Ocak 201010: 11X86
Databasemailwizard.exe10.0.2757.0595,81609 Ocak 201010: 13X86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2757.069,48009 Ocak 201010: 13X86
Dts.dll2007.100.2757.01,429,86409 Ocak 201010: 21X86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209 Ocak 201010: 21X86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009 Ocak 201010: 21X86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209 Ocak 201010: 21X86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609 Ocak 201010: 30X86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409 Ocak 201010: 30X86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809 Ocak 201010: 31X86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809 Ocak 201010: 31X86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.2757.04,233,06409 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2757.0333,67209 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2757.0296,80809 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2757.0759,65609 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.2757.03,290,98409 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2757.08,968,04009 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.0.2757.0280,42409 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 Ocak 201011: 05X86
Objectexplorer.dll10.0.2757.03,237,73609 Ocak 201011: 10X86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809 Ocak 201011: 10X86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809 Ocak 201011: 10X86
Pfclnt.dll2007.100.2757.01,098,08809 Ocak 201011: 10X86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409 Ocak 201011: 54X64
Sqldest.dll2007.100.2757.0180,07209 Ocak 201011: 56X86
Sqleditors.dll10.0.2757.01,226,60009 Ocak 201011: 57X86
Sqlmanagerui.dll10.0.2757.07,563,11209 Ocak 201011: 57X86
Sqlresolver.dll10.0.2757.038,76009 Ocak 201011: 57X86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209 Ocak 201011: 57X86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609 Ocak 201012: 00X86
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0258,40809 Ocak 201012: 00X86
SQL Server 2008 araçları ve iş istasyonu bileşenleri
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Ddsshapeslib.dll2007.100.2757.046,95209 Ocak 201010: 13X86
Dts.dll2007.100.2757.01,429,86409 Ocak 201010: 21X86
Dts.dll2007.100.2757.02,203,49609 Ocak 201011: 38X64
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209 Ocak 201010: 21X86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0448,36009 Ocak 201011: 38X64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.01,086,82409 Ocak 201011: 38X64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009 Ocak 201010: 21X86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0800,61609 Ocak 201011: 38X64
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209 Ocak 201010: 21X86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609 Ocak 201010: 30X86
Exceldest.dll2007.100.2757.0260,45609 Ocak 201011: 42X64
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409 Ocak 201010: 30X86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0279,91209 Ocak 201011: 42X64
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809 Ocak 201010: 31X86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0414,56809 Ocak 201011: 44X64
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809 Ocak 201010: 31X86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0424,80809 Ocak 201011: 44X64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2757.03,233,64009 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.0.2757.0235,36809 Ocak 201011: 58X86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 Ocak 201011: 05X86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009 Ocak 201011: 07X86
Msmdlocal.dll10.0.2757.044,446,56809 Ocak 201012: 01X64
Msmdpp.dll10.0.2757.06,131,56009 Ocak 201011: 07X86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.012,338,53609 Ocak 201012: 01X64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609 Ocak 201011: 07X86
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009 Ocak 201011: 07X86
Msolap100.dll10.0.2757.08,154,98409 Ocak 201012: 01X64
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809 Ocak 201011: 10X86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0259,94409 Ocak 201012: 05X64
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809 Ocak 201011: 10X86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0286,05609 Ocak 201012: 05X64
Spresolv.dll2007.100.2757.0179,04809 Ocak 201011: 56X86
Spresolv.dll2007.100.2757.0215,91209 Ocak 201012: 34X64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409 Ocak 201011: 54X64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209 Ocak 201011: 57X86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0161,12809 Ocak 201012: 36X64
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609 Ocak 201012: 00X86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0306,02409 Ocak 201012: 37X64
SQL Server 2008 tam metin altyapısı
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
ChsBrkr.dll12.0.9730.01,690,47209 Ocak 201011: 34X64
CHTBRKR.dll12.0.9730.06,106,47209 Ocak 201011: 34X64
Iftsph.dll2007.100.2757.054,63209 Ocak 201011: 48X64
Infosoft.dll12.0.9730.0617,83209 Ocak 201011: 48X64
KorWbrkr.dll12.0.9730.098,15209 Ocak 201011: 58X64
Msfte.dll12.0.9732.03,812,71209 Ocak 201012: 01X64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409 Ocak 201011: 54X64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0265,57609 Ocak 201012: 37X64

Itanium mimarisi sürümü

SQL Server 2008 veritabanı Hizmetleri Çekirdek paylaşılan...
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Bcp.exe2007.100.2757.0177,00009 Ocak 201014: 51IA-64
Commanddest.dll2007.100.2757.0557,92809 Ocak 201014: 51IA-64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2757.0190,31209 Ocak 201014: 52IA-64
Distrib.exe2007.100.2757.0205,67209 Ocak 201014: 55IA-64
Dts.dll2007.100.2757.04,250,98409 Ocak 201014: 55IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2757.0798,05609 Ocak 201014: 55IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.02,021,22409 Ocak 201014: 55IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2757.0800,61609 Ocak 201014: 55IA-64
Exceldest.dll2007.100.2757.0584,55209 Ocak 201014: 59IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2757.0641,89609 Ocak 201014: 59IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0951,14409 Ocak 201015: 00IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0975,20809 Ocak 201015: 00IA-64
Iftsph.dll2007.100.2757.088,42409 Ocak 201015: 04IA-64
Logread.exe2007.100.2757.01,124,71209 Ocak 201015: 15IA-64
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2757.0296,80809 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2757.0403,30409 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 Ocak 201015: 17X86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2757.02,860,90409 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2757.0182,12009 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2757.01,083,24009 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 Ocak 201011: 05X86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0586,60009 Ocak 201015: 22IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0653,67209 Ocak 201015: 22IA-64
Rdistcom.dll2007.100.2757.01,835,36809 Ocak 201015: 27IA-64
Repldp.dll2007.100.2757.0191,33609 Ocak 201011: 20X86
Repldp.dll2007.100.2757.0522,60009 Ocak 201015: 27IA-64
Replmerg.exe2007.100.2757.0969,57609 Ocak 201015: 27IA-64
Replsync.dll2007.100.2757.0272,74409 Ocak 201015: 27IA-64
Snapshot.exe10.0.2757.013,16009 Ocak 201011: 56X86
Spresolv.dll2007.100.2757.0504,68009 Ocak 201015: 51IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409 Ocak 201015: 11IA-64
Sqllogship.exe10.0.2757.096,10409 Ocak 201015: 51X86
Sqlmergx.dll2007.100.2757.0428,39209 Ocak 201015: 51IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0335,72009 Ocak 201015: 53IA-64
Sqlwep100.dll2007.100.2757.0216,42409 Ocak 201015: 53IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0674,66409 Ocak 201015: 54IA-64
SQL Server 2008 için veritabanı Hizmetleri Çekirdek örneği
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Databasemailengine.dll10.0.2757.075,62409 Ocak 201014: 52X86
Databasemailprotocols.dll10.0.2757.042,85609 Ocak 201014: 52X86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409 Ocak 201015: 11IA-64
Sqlaccess.dll2007.100.2757.0398,69609 Ocak 201015: 51X86
Sqlagent.exe2007.100.2757.01,202,53609 Ocak 201015: 51IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.2757.0135,01609 Ocak 201015: 51IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.2757.072,55209 Ocak 201011: 56X86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2757.020,84009 Ocak 201015: 53IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2757.03,384,68009 Ocak 201015: 53IA-64
Sqlservr.exe2007.100.2757.0111,047,52809 Ocak 201015: 53IA-64
Sqsrvres.dll2007.100.2757.0187,75209 Ocak 201015: 53IA-64
Xpstar.dll2007.100.2757.0936,80809 Ocak 201015: 54IA-64
SQL Server 2008 veritabanı Hizmetleri ortak çekirdek
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2757.0546,66409 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2757.0227,17609 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2757.0403,30409 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2757.02,860,90409 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2757.0182,12009 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2757.01,083,24009 Ocak 201011: 05X86
Msgprox.dll2007.100.2757.0202,60009 Ocak 201011: 07X86
Msgprox.dll2007.100.2757.0534,37609 Ocak 201015: 19IA-64
Replisapi.dll2007.100.2757.0272,23209 Ocak 201011: 20X86
Replisapi.dll2007.100.2757.0761,70409 Ocak 201015: 27IA-64
Replprov.dll2007.100.2757.01,642,85609 Ocak 201015: 27IA-64
Replprov.dll2007.100.2757.0575,84809 Ocak 201011: 20X86
Replrec.dll2007.100.2757.02,125,67209 Ocak 201015: 27IA-64
Replrec.dll2007.100.2757.0789,86409 Ocak 201011: 20X86
Replsub.dll2007.100.2757.01,111,91209 Ocak 201015: 27IA-64
Replsub.dll2007.100.2757.0410,98409 Ocak 201011: 20X86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409 Ocak 201015: 11IA-64
Xmlsub.dll2007.100.2757.0192,36009 Ocak 201012: 00X86
Xmlsub.dll2007.100.2757.0559,46409 Ocak 201015: 54IA-64
SQL Server 2008 Analysis Services
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 Ocak 201011: 01X86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009 Ocak 201011: 07X86
Msmdlocal.dll10.0.2757.057,562,47209 Ocak 201015: 19IA-64
Msmdpump.dll10.0.2757.08,946,53609 Ocak 201015: 19IA-64
Msmdredir.dll10.0.2757.08,508,26409 Ocak 201015: 19IA-64
Msmdspdm.dll10.0.2757.0178,02409 Ocak 201015: 19X86
Msmdsrv.exe10.0.2757.058,912,10409 Ocak 201015: 19IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.015,499,11209 Ocak 201015: 19IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609 Ocak 201011: 07X86
Msolap100.dll10.0.2757.010,068,84009 Ocak 201015: 19IA-64
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009 Ocak 201011: 07X86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409 Ocak 201015: 11IA-64
SQL Server 2008 Tümleştirme Hizmetleri
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Commanddest.dll2007.100.2757.0557,92809 Ocak 201014: 51IA-64
Dts.dll2007.100.2757.04,250,98409 Ocak 201014: 55IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2757.0798,05609 Ocak 201014: 55IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.02,021,22409 Ocak 201014: 55IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2757.0800,61609 Ocak 201014: 55IA-64
Exceldest.dll2007.100.2757.0584,55209 Ocak 201014: 59IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2757.0641,89609 Ocak 201014: 59IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0951,14409 Ocak 201015: 00IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0975,20809 Ocak 201015: 00IA-64
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409 Ocak 201015: 17X86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 Ocak 201015: 17X86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 Ocak 201011: 05X86
Msmdpp.dll10.0.2757.08,883,04809 Ocak 201015: 19IA-64
Oledbdest.dll2007.100.2757.0586,60009 Ocak 201015: 22IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0653,67209 Ocak 201015: 22IA-64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409 Ocak 201015: 11IA-64
Sqldest.dll2007.100.2757.0602,98409 Ocak 201015: 51IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0335,72009 Ocak 201015: 53IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0674,66409 Ocak 201015: 54IA-64
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0941,92809 Ocak 201015: 54IA-64
SQL Server 2008, Reporting Services
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2757.0546,66409 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2757.03,233,64009 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2757.02,828,13609 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2757.03,827,56009 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2757.0563,04809 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2757.083,81609 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2757.012,433,25609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2757.0251,75209 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2757.0284,52009 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2757.0198,50409 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2757.0145,25609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2757.04,339,56009 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2757.0567,14409 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2757.0104,29609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2757.0247,65609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2757.0227,17609 Ocak 201011: 03X86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.015,499,11209 Ocak 201015: 19IA-64
Msreportbuilder.exe10.0.2757.01,173,35209 Ocak 201011: 07X86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2757.01,324,90409 Ocak 201011: 20X86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2757.03,402,08809 Ocak 201015: 27IA-64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2757.01,906,53609 Ocak 201015: 27X86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409 Ocak 201015: 11IA-64
SQL Server 2008 Management Studio'yu
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Bcp.exe2007.100.2757.0177,00009 Ocak 201014: 51IA-64
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209 Ocak 201010: 11X86
Databasemailwizard.exe10.0.2757.0595,81609 Ocak 201010: 13X86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2757.069,48009 Ocak 201010: 13X86
Dts.dll2007.100.2757.01,429,86409 Ocak 201010: 21X86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209 Ocak 201010: 21X86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009 Ocak 201010: 21X86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209 Ocak 201010: 21X86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609 Ocak 201010: 30X86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409 Ocak 201010: 30X86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809 Ocak 201010: 31X86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809 Ocak 201010: 31X86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.2757.04,233,06409 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2757.0333,67209 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609 Ocak 201011: 03X86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2757.0296,80809 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2757.0759,65609 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.2757.03,290,98409 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2757.08,968,04009 Ocak 201011: 04X86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.0.2757.0280,42409 Ocak 201011: 05X86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 Ocak 201011: 05X86
Objectexplorer.dll10.0.2757.03,237,73609 Ocak 201011: 10X86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809 Ocak 201011: 10X86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809 Ocak 201011: 10X86
Pfclnt.dll2007.100.2757.01,098,08809 Ocak 201011: 10X86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409 Ocak 201015: 11IA-64
Sqldest.dll2007.100.2757.0180,07209 Ocak 201011: 56X86
Sqleditors.dll10.0.2757.01,226,60009 Ocak 201011: 57X86
Sqlmanagerui.dll10.0.2757.07,563,11209 Ocak 201011: 57X86
Sqlresolver.dll10.0.2757.038,76009 Ocak 201011: 57X86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209 Ocak 201011: 57X86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609 Ocak 201012: 00X86
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0258,40809 Ocak 201012: 00X86
SQL Server 2008 araçları ve iş istasyonu bileşenleri
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
Ddsshapeslib.dll2007.100.2757.046,95209 Ocak 201010: 13X86
Dts.dll2007.100.2757.01,429,86409 Ocak 201010: 21X86
Dts.dll2007.100.2757.04,250,98409 Ocak 201014: 55IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209 Ocak 201010: 21X86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0798,05609 Ocak 201014: 55IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.02,021,22409 Ocak 201014: 55IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009 Ocak 201010: 21X86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0800,61609 Ocak 201014: 55IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209 Ocak 201010: 21X86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609 Ocak 201010: 30X86
Exceldest.dll2007.100.2757.0584,55209 Ocak 201014: 59IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409 Ocak 201010: 30X86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0641,89609 Ocak 201014: 59IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809 Ocak 201010: 31X86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0951,14409 Ocak 201015: 00IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809 Ocak 201010: 31X86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0975,20809 Ocak 201015: 00IA-64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2757.03,233,64009 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 Ocak 201011: 01X86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.0.2757.0235,36809 Ocak 201015: 15X86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 Ocak 201011: 05X86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009 Ocak 201011: 07X86
Msmdlocal.dll10.0.2757.057,562,47209 Ocak 201015: 19IA-64
Msmdpp.dll10.0.2757.06,131,56009 Ocak 201011: 07X86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.015,499,11209 Ocak 201015: 19IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609 Ocak 201011: 07X86
Msolap100.dll10.0.2757.010,068,84009 Ocak 201015: 19IA-64
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009 Ocak 201011: 07X86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809 Ocak 201011: 10X86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0586,60009 Ocak 201015: 22IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809 Ocak 201011: 10X86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0653,67209 Ocak 201015: 22IA-64
Spresolv.dll2007.100.2757.0179,04809 Ocak 201011: 56X86
Spresolv.dll2007.100.2757.0504,68009 Ocak 201015: 51IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409 Ocak 201015: 11IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209 Ocak 201011: 57X86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0335,72009 Ocak 201015: 53IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609 Ocak 201012: 00X86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0674,66409 Ocak 201015: 54IA-64
SQL Server 2008 tam metin altyapısı
Dosya AdıDosya SürümüDosya BoyutuTARİHSAATPlatform
ChsBrkr.dll12.0.9730.01,879,91209 Ocak 201014: 51IA-64
CHTBRKR.dll12.0.9730.06,151,52809 Ocak 201014: 51IA-64
Iftsph.dll2007.100.2757.088,42409 Ocak 201015: 04IA-64
Infosoft.dll12.0.9730.01,911,65609 Ocak 201015: 04IA-64
KorWbrkr.dll12.0.9730.0179,04809 Ocak 201015: 15IA-64
Msfte.dll12.0.9732.07,080,80809 Ocak 201015: 19IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409 Ocak 201015: 11IA-64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0438,63209 Ocak 201015: 54IA-64

Toplu güncelleştirme paketi kaldırma

Toplu güncelleştirme paketi kaldırmak için şu adımları izleyin:
  1. Denetim Masası'nda Program Ekle / Kaldır'ı açmak madde.
  2. Tıklatın Değiştir Program Kaldır.
  3. Tüm güncelleştirmelerin Göster güncelleştirmeleri tıklatıp seçin, SQL Server 2008 yüklemesi için onay kutusunu işaretleyin.
  4. Toplu düzeltme paketi kaldırın.
Referanslar
SQL Server için artımlı hizmet modeli hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
935897SQL Server ekibinden bildirilen sorunlar için düzeltmeler ulaştırmak için artımlı bir hizmet modeli kullanılabilir
SQL Server güncelleştirmelerinin adlandırma şeması hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
822499Microsoft SQL Server yazılım güncelleştirme paketlerinin yeni adlandırma şeması
Yazılım güncelleştirme terminolojisi hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
824684Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklaması

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 977443 - Son İnceleme: 01/18/2010 09:59:48 - Düzeltme: 1.4

Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

  • kbmt kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixrollup kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix KB977443 KbMttr
Geri bildirim