Çözücü'yü kullanarak bir sorunu tanımlama ve çözme

Çözücü, benzetim çözümlemesi için kullanabileceğiniz bir Microsoft Excel eklenti programıdır. Bir hücredeki (amaç hücre denir)  bir formül için optimum (en büyük veya en küçük) değeri bulmak için Çözücü'yü kullanın. Çözücü, karar değişkenleri veya daha basit şekilde değişken hücreleri de denen ve amaç ve kısıtlama hücrelerindeki hesaplama formüllerinde kullanılan bir hücre grubuyla çalışır. Çözücü kısıtlama hücrelerindeki sınırlamaları sağlamak için karar değişken hücrelerindeki değerleri ayarlar ve amaç hücre için istediğiniz değeri oluşturur.

Basitçe, diğer hücreleri değiştirerek bir hücrenin en yüksek veya en küçük değerini belirlemek için çözücü 'Yü kullanabilirsiniz. Örneğin, öngörülen reklam bütçenize ait miktarı değiştirebilir ve öngörülen kar tutarındaki etkiyi görebilirsiniz.

Not: Çözücü'nün Excel 2007 öncesi sürümlerinde, amaç hücreye "hedef hücre" ve karar değişken hücrelerine "değiştirme hücreleri" veya "ayarlanabilir hücreler" deniyordu. Excel 2010 için Çözücü eklentisi 'nde birçok geliştirme yapılmıştır, bu nedenle Excel 2007 kullanıyorsanız deneyiminiz biraz farklı olacaktır.

Aşağıdaki örnekte, her üç aydaki Reklam oranı, Satılan Birimler'i etkiler ve Satış Geliri miktarını, ilişkili masrafları ve Kar'ı dolaylı olarak belirler. Çözücü, üç aylık reklam bütçelerini (karar değişken hücreleri B5:C5), 20.000 liralık toplam bütçe kısıtlamasıyla (F5 hücresi), toplam kar (amaç hücresi F7) olası en yüksek miktara ulaşana kadar değiştirebilir. Değişken hücrelerdeki değerler, her üç ayın Kar'ını hesaplamakta kullanılır; bu nedenle, F7 amaç hücresindeki formül olan =TOPLA (ÜçAy1 Kar:ÜçAy2 Kar) ile ilişkilidir.

Çözücü değerlendirmesinden önce

1. Değişken hücreler

2. Kısıtlanmış hücre

3. Amaç hücre

Çözücü çalıştıktan sonra, yeni değerler aşağıdaki gibidir.

Çözücü değerlendirmesinden sonra

 1. Veri sekmesinde, Çözümleme grubunda, Çözücü'ye tıklayın.
  Powerpoint 2010 alıştırması

  Not: Çözücü komutu veya Çözümleme grubu yoksa, Çözücü eklenti etkinleştirmeniz gerekir. Çözücü eklentisini etkinleştirme konusuna bakın.

  Excel 2010 + çözücü iletişim kutusunun resmi
 2. Hedef Ayarla kutusunda, amaç hücre için bir hücre başvurusu veya ad girin. Amaç hücre bir formül içermelidir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Amaç hücre değerinin mümkün olduğunca büyük olmasını istiyorsanız, En Büyük'ü tıklatın.

  • Amaç hücre değerinin mümkün olduğunca küçük olmasını istiyorsanız, En Küçük'ü tıklatın.

  • Amaç hücrenin belirli bir değerde olmasını istiyorsanız, Değeri seçeneğini tıklatıp kutuya değeri yazın.

  • Değişken Hücreleri Değiştirerek kutusunda, her karar değişken hücre aralığı için bir ad veya başvuru girin. Bitişik olmayan başvuruları virgüllerle ayırın. Değişken hücrelerin, doğrudan veya dolaylı olarak amaç hücreyle ilişkili olması gerekir. En fazla 200 değişken hücre belirtebilirsiniz.

 4. Kısıtlamalara Bağlıdır kutusuna uygulamak istediğiniz kısıtlamaları şunları yaparak girin:

  1. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Ekle'yi tıklatın.

  2. Hücre Başvurusu kutusunda, değerini kısıtlamak istediğiniz hücre aralığının hücre başvurusu veya adını girin.

  3. Başvurulan hücreyle kısıtlama arasında olmasını istediğiniz ilişkiye ( <=, =, >=, int, binveya DIF ) tıklayın. İnt'i tıklatırsanız, sınırlama kutusunda tamsayı görüntülenir. Bin'i tıklatırsanız, ikili , sınırlama kutusunda görünür. DIFtıklatırsanız, sınırlama kutusunda tümfarklı görüntülenir.

  4. Kısıtlama kutusunda ilişki için <=, = veya >= seçerseniz, bir sayı, hücre başvurusu veya adı ya da bir formül yazın.

  5. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Kısıtlamayı benimsemek ve başka bir kısıtlama eklemek için Ekle'yi tıklatın.

   • Kısıtlamayı benimsemek ve Çözücü Parametreleri iletişim kutusuna dönmek için Tamam’a tıklayın.
    Not   int, bin ve dif ilişkilerini yalnızca karar değişkeni hücrelerindeki kısıtlamalara uygulayabilirsiniz.

    Varolan kısıtlamayı şunları yaparak değiştirebilir veya silebilirsiniz:

  6. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, değiştirmek veya silmek istediğiniz kısıtlamayı tıklatın.

  7. Değiştir'i tıklatıp değişikliklerinizi yapabileceğiniz gibi, silmek için de Sil'i tıklatabilirsiniz.

 5. Çöz'ü tıklatıp aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çözüm değerlerini çalışma sayfasında saklamak için Çözücü Sonuçları iletişim kutusunda, Çözücü Çözümünü Sakla seçeneğini tıklatın.

  • Çöz'ü tıklatmanızdan önceki özgün değerleri geri yüklemek için Özgün Değerleri Geri Yükle seçeneğini tıklatın.

  • Esc tuşuna basarak çözüm işlemini kesebilirsiniz. Excel, karar değişken hücreleri için bulunan son değerlerle çalışma sayfasını yeniden hesaplar.

  • Çözücü bir çözüm bulduktan sonra kendi çözümünüzü temel alan bir rapor oluşturmak için Raporlar kutusunda bir rapor türünü tıklatıp ardından Tamam'ı tıklatabilirsiniz. Rapor, çalışma kitabınızda yeni bir çalışma sayfasında oluşturulur. Çözücü bir çözüm bulamazsa, yalnızca belirli raporlar kullanılabilir veya hiçbir rapor kullanılamaz.

  • Karar değiş hücresi değerlerinizi daha sonra görüntüleyebileceğiniz bir senaryo olarak kaydetmek için Çözücü Sonuçları iletişim kutusunda Senaryo Kaydet'i tıklatın ve ardından Senaryo Adı kutusuna senaryo için bir ad yazın.

 1. Sorunu tanımladıktan sonra, Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda Seçenekler'i tıklatın.

 2. Seçenekler iletişim kutusunda, her deneme çözümünün değerlerini görmek için Yineleme Sonuçlarını Göster onay kutusunu seçip Tamam'ı tıklatın.

 3. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Çöz'ü tıklatın.

 4. Deneme Çözümünü Göster iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Çözüm işlemini durdurmak ve Çözücü Sonuçları iletişim kutsunu görüntülemek için Dur'u tıklatın.

  • Çözüm işlemini devam ettirmek ve sonraki deneme çözümünü görüntülemek için Devam'ı tıklatın.

 1. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Seçenekler'i tıklatın.

 2. İletişim kutusundaki Tüm Yöntemler, Doğrusal Olmayan GRG ve Açılım sekmelerinde bulunan seçeneklerinden istedikleriniz için değerler seçin veya girin.

 1. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda Yükle/Kaydet'i tıklatın.

 2. Model alanı için bir hücre aralığı girin ve Kaydet'i veya Yükle'yi tıklatın.

  Bir modeli kaydederken, içine problem modelini yerleştirmek istediğiniz dikey bir boş hücre aralığının ilk hücresinin başvurusunu girin. Bir modeli yüklerken, sorun modelini içeren hücre aralığının tamamının başvurusunu girin.

  İpucu: Çalışma kitabını kaydederek Çözücü Parametreleri iletişim kutusundaki son seçimleri, bir çalışma sayfasıyla kaydedebilirsiniz. Çalışma kitabındaki her çalışma sayfasının kendi Çözücü seçimleri olabilir ve bunların tümü kaydedilir. Problemleri ayrı ayrı kaydetmek için Yükle/Kaydet'i tıklatarak, bir çalışma sayfası için birden fazla problem de tanımlayabilirsiniz.

Çözücü Parametreleri iletişim kutusundaki aşağıdaki üç algoritmadan veya çözme yönteminden istediğinizi seçebilirsiniz:

 • Genelleştirilmiş Sınırlı Gradyan (GRG) Doğrusal Olmayan    Doğrusal olmayan düzgün problemler için kullanın.

 • LP Simpleks    Doğrusal olan problemler için kullanın.

 • Gelişimsel    Düzgün olmayan problemler için kullanın.

Önemli: Önce çözücü eklentisini etkinleştirmelisiniz. Daha fazla bilgi için bkz .

Aşağıdaki örnekte, her üç aydaki Reklam oranı, Satılan Birimler'i etkiler ve Satış Geliri miktarını, ilişkili masrafları ve Kar'ı dolaylı olarak belirler. Çözücü, toplam kar (hedef hücre D7) olası tutara ulaşana kadar, (hücre D5), reklam için üç aylık bütçeleri ((hücre) Toplam bütçe $20.000 kısıtlamasına kadar değiştirebilir. Değişken hücrelerindeki değerler, her çeyrekteki kar hesaplanmasında kullanılır; Böylece, = topla (S1 karı: S2 karı) formülü ile ilgili olmaları sağlanır.

Örnek Çözücü hesaplaması

Açıklama balonu 1 değişken hücreleri

Kısıtlanmış Açıklama Balonu 2 hücre

belirtme çizgisi 3 hedef hücresi

Çözücü çalıştıktan sonra, yeni değerler aşağıdaki gibidir.

Yeni değerlerle örnek Çözücü hesaplaması

 1. Mac için Excel 2016: veri > Çözücü'ye tıklayın.

  Çözücü

  Mac için Excel 2011: veri sekmesine, Çözümleme'nin altında, Çözücü'ye tıklayın.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu, Çözücü Eklentisi

 2. Amaç ayarla'da, hedef hücresi için bir hücre başvurusu veya ad girin.

  Not: Amaç hücre bir formül içermelidir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Bunu yapmak için

  Yapılması gereken

  Amaç hücresinin değerini mümkün olduğunca büyük yapma

  En büyükseçeneğini tıklatın.

  Amaç hücresinin değerini mümkün olduğunca küçük yapma

  MIN

  Hedef hücresini belirli bir değere ayarlama

  Değerinitıklatın ve kutuya değeri yazın.

 4. Değişken Hücreleri Değiştirerek kutusunda, her karar değişken hücre aralığı için bir ad veya başvuru girin. Bitişik olmayan başvuruları noktalı virgüllerle ayırın.

  Değişken hücrelerin, doğrudan veya dolaylı olarak amaç hücreyle ilişkili olması gerekir. En fazla 200 değişken hücre belirtebilirsiniz.

 5. Sınırlamalar kutusuna, uygulamak istediğiniz tüm kısıtlamaları ekleyin.

  Kısıtlama eklemek için şu adımları izleyin:

  1. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Ekle'yi tıklatın.

  2. Hücre Başvurusu kutusunda, değerini kısıtlamak istediğiniz hücre aralığının hücre başvurusu veya adını girin.

  3. <= ilişki açılır menüsünde, başvurulan hücreyle kısıtlama arasında olmasını istediğiniz ilişkiyi seçin. <=, =veya >=öğesini seçerseniz, sınırlama kutusuna bir sayı, bir hücre başvurusu veya adı veya formülü yazın.

   Not: Değişken, bin ve DIF ilişkilerini yalnızca karar değişkeni hücrelerindeki kısıtlamalara uygulayabilirsiniz.

  4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Bunu yapmak için

  Yapılması gereken

  Kısıtlamayı kabul etme ve başka bir ekleme

  Ekle'ye tıklayın.

  Kısıtlamayı kabul etme ve Çözücü parametreleri iletişim kutusuna dönme

  Tamam’a tıklayın.

 6. Çöz'e tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  Bunu yapmak için

  Yapılması gereken

  Çözüm değerlerini sayfada tutma

  Çözücü sonuçları Iletişim kutusunda Çözücü çözümünü sakla 'yı tıklatın.

  Özgün verileri geri yükleme

  Özgün değerleri geri yükle'ye tıklayın.

Notlar: 

 1. Çözüm işlemini kesmek için ESC tuşuna basın. Excel sayfayı, ayarlanabilir hücreler için bulunan son değerlerle yeniden hesaplar.

 2. Çözücü bir çözüm bulduktan sonra kendi çözümünüzü temel alan bir rapor oluşturmak için Raporlar kutusunda bir rapor türünü tıklatıp ardından Tamam'ı tıklatabilirsiniz. Rapor, çalışma kitabınızda yeni bir sayfada oluşturulur. Çözücü bir çözüm bulamazsa, rapor oluşturma seçeneği kullanılamaz.

 3. Daha sonra görüntüleyebileceğinizi bir senaryo olarak ayarlamak için, Çözücü Sonuçları Iletişim kutusunda senaryoyu kaydet 'e tıklayın ve senaryo için senaryo adı kutusuna bir ad yazın.

 1. Mac için Excel 2016: veri > Çözücü'ye tıklayın.

  Çözücü

  Mac için Excel 2011: veri sekmesine, Çözümleme'nin altında, Çözücü'ye tıklayın.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu, Çözücü Eklentisi

 2. Bir sorun tanımladıktan sonra, Çözücü parametreleri Iletişim kutusunda Seçenekler'i tıklatın.

 3. Her deneme çözümünün değerini görmek için yineleme sonuçlarını göster iletişim kutusunu seçin ve sonra Tamam 'atıklayın.

 4. Çözücü Parametreleri iletişim kutusunda, Çöz'ü tıklatın.

 5. Deneme çözümünü göster iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  Bunu yapmak için

  Yapılması gereken

  Çözüm işlemini durdurma ve Çözücü Sonuçları iletişim kutusunu görüntüleme

  Durdur'u tıklatın.

  Çözüm işlemine devam etme ve sonraki deneme çözümünü görüntüleme

  Devam'ı tıklatın.

 1. Mac için Excel 2016: veri > Çözücü'ye tıklayın.

  Çözücü

  Mac için Excel 2011: veri sekmesine, Çözümleme'nin altında, Çözücü'ye tıklayın.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu, Çözücü Eklentisi

 2. Seçenekler'e tıklayın ve Seçenekler veya Çözücü Seçenekleri iletişim kutusunda aşağıdaki seçeneklerden birini veya birkaçını seçin:

  Bunu yapmak için

  Yapılması gereken

  Çözüm süresini ve yinelemelerini ayarlama

  Tüm yöntemler sekmesinde, limit çözmealtında, en uzun süre (saniye) kutusuna çözüm süresi için izin vermek istediğiniz saniye sayısını yazın. Ardından, yinelemeler kutusuna izin vermek istediğiniz en fazla yineleme sayısını yazın.

  Not: Çözücü çözüm bulmadan önce çözüm süreci en fazla süre veya yineleme sayısına ulaşırsa, çözücü deneme çözümünü göster iletişim kutusunu görüntüler.

  Duyarlılık derecesini ayarlama

  Tüm yöntemler sekmesinin kısıtlama duyarlığı kutusuna istediğiniz duyarlık derecesini yazın. Sayı ne kadar küçükse, duyarlık o kadar yüksek olur.

  Yakınsama derecesini ayarlama

  GRG doğrusal olmayan veya Açılım sekmesinin yakınsama kutusuna, çözücü 'nün bir çözümle durması için son beş yinelemeden izin vermek istediğiniz göreli değişikliğin miktarını yazın. Sayı ne kadar küçükse, daha az göreli değişikliğe izin verilir.

 3. Tamam’a tıklayın.

 4. Çözücü parametreleri Iletişim kutusunda Çöz veya Kapat'ı tıklatın.

 1. Mac için Excel 2016: veri > Çözücü'ye tıklayın.

  Çözücü

  Mac için Excel 2011: veri sekmesine, Çözümleme'nin altında, Çözücü'ye tıklayın.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu, Çözücü Eklentisi

 2. Yükle/Kaydet'e tıklayın, model alanı için bir hücre aralığı girin ve ardından Kaydet veya Yükle'ye tıklayın.

  Bir modeli kaydederken, içine problem modelini yerleştirmek istediğiniz dikey bir boş hücre aralığının ilk hücresinin başvurusunu girin. Bir modeli yüklerken, sorun modelini içeren hücre aralığının tamamının başvurusunu girin.

  İpucu: Çalışma kitabını kaydederek, Çözücü parametreleri iletişim kutusundaki son seçimleri bir sayfaya kaydedebilirsiniz. Çalışma kitabındaki her sayfanın kendi çözücü seçimleri olabilir ve bunların tümü kaydedilir. Ayrıca, sorunları tek tek kaydetmek için Yükle/Kaydet 'e tıklayarak bir sayfa için birden fazla sorun tanımlayabilirsiniz.

 1. Mac için Excel 2016: veri > Çözücü'ye tıklayın.

  Çözücü

  Mac için Excel 2011: veri sekmesine, Çözümleme'nin altında, Çözücü'ye tıklayın.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu, Çözücü Eklentisi

 2. Çözüm yöntemi seçin açılır menüsünde aşağıdakilerden birini seçin:

Çözüm yöntemi

Açıklama

GRG (genelleştirilmiş azaltılmış gradyan) doğrusal olmayan

Varsayılan seçim olan, Eğer, arama ve diğer "adım" işlevleri dışındaki Excel işlevlerinin çoğunu kullanan modeller için.

Basit LP

Bu yöntemi doğrusal programlama sorunları için kullanın. Modeliniz, değişken hücrelere bağlı olarak, formüllerde topla, TOPÇARP +-ve * kullanmalıdır.

Gelişimsel

Bu yöntem, soy kullanan algoritmalara dayalı olarak, modeliniz, Seç veya değişken hücrelere bağlı bağımsız değişkenlerle arama yaparken en iyi seçenektir.

Not: Çözücü program 1990-2010 kodunun bazı bölümleri, En Iyi yöntem olan Inc tarafından En Iyi şekilde 1989.

Web için Excel 'da eklenti programları desteklenmediğinden, en iyi çözümleri bulmanıza yardımcı olmak için verilerinizde durum çözümlemesi çalıştırmak için çözücü eklentisini kullanamazsınız.

Excel masaüstü uygulamanız varsa, Excel 'de aç düğmesini kullanarak, Çözücü eklentisini kullanarakçalışma kitabınızı açabilirsiniz.

Çözücü'yü kullanmayla ilgili daha fazla yardım

Çözücü iletişim hakkında daha ayrıntılı yardım için:

Frontline Systems, Inc.
P.O. kutusu 4288
Eğim, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Web sitesi: http://www.solver.com
E-posta
:www.Solver.com adresindeki çözücüinfo@solver.com.

Çözücü program kodunun bazı kısımlarının telif hakkı 1990-2009 Frontline Systems, Inc. şirketine aittir. Bazı kısımların telif hakkı 1989 Optimal Methods Inc. şirketine aittir.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Büyük bütçeleme için çözücü 'Yü kullanma

En iyi ürün karışımını belirlemek için çözücü 'Yü kullanma

Durum çözümlemesine giriş

Excel’deki formüllere genel bakış

Bozuk formülleri önleme

Formüllerde hataları algılama

Excel'de klavye kısayolları

Excel işlevleri (alfabetik)

Excel işlevleri (kategoriye göre)

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×