Çalışma sayfalarına sayfa numaraları ekleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Excel çalışma sayfası yazdırırken sayfalarda numaraları göstermek isterseniz, çalışma sayfalarının üstbilgi veya altbilgilerine sayfa numaraları ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz sayfa numaraları Normal görünümdeyken çalışma sayfasında gösterilmez; bu numaralar yalnızca Sayfa Düzeni görünümünde ve yazdırılan sayfalarda görünür.

Not: Bu makaledeki ekran görüntüleri Excel 2016'dan alınmıştır. Farklı bir sürüm kullanıyorsanız, biraz farklı bir görünümle karşılaşabilirsiniz ancak aksi belirtilmediği sürece işlev aynıdır.

Tek bir çalışma sayfasına sayfa numaraları ekleme

 1. Sayfa numaraları eklemek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.

 2. Ekle sekmesinin Metin grubunda Üstbilgi ve Altbilgi'yi tıklatın.

  Ekle sekmesinde Üstbilgi ve Altbilgi seçeneği

  Excel, çalışma sayfasını Sayfa Düzeni görünümünde görüntüler. Ayrıca, bu görünümü görüntülemek için durum çubuğundaki sayfa düzeni_z_ öğesine de tıklayabilirsiniz.

 3. Çalışma sayfasında, Üstbilgi eklemek için tıklatın veya Altbilgi eklemek için tıklatın yazan yeri tıklatın.

  Böylece, Üstbilgi ve Altbilgi Araçları görüntülenir ve Tasarım sekmesi eklenir.

 4. Üstbilgi veya altbilgide sayfa numarasının görünmesini istediğiniz konumu belirtmek için, üstbilgi veya altbilginin Sol kısım, Orta kısım veya Sağ kısım kutusunun içini tıklatın.

 5. Tasarım sekmesinin Üstbilgi ve Altbilgi Öğeleri grubundan Sayfa Numarası'nı tıklatın.

  Üstbilgi ve Altbilgi Öğeleri grubunda, Sayfa Numarası'nı tıklatın

  Seçilen kısımda &[Sayfa] yer tutucusu belirir.

  Toplam sayfa sayısını eklemek isterseniz, &[Sayfa] yer tutucusundan sonra bir boşluk girin, / yazın ve ardından bir boşluk daha bırakın ve sonra, Üstbilgi ve Altbilgi Öğeleri grubundan Sayfa Sayısı'nı tıklatın.

  Seçilen kısımda &[Sayfa] / &[ToplamSayfa] yer tutucusu belirir.

 6. Sayfa Düzeni görünümünde gerçek sayfa numaralarını görüntülemek için, üstbilgi veya altbilgi alanı dışında bir yeri tıklatın.

 7. Sayfa Düzeni görünümünde çalışmayı tamamladıktan sonra, Görünüm sekmesinin Çalışma Kitabı Görünümleri grubundan Normal'i tıklatın.

  Görünüm sekmesinde Normal'i tıklatın

  Ayrıca durum çubuğunda normal Düğme resmi öğesine de tıklayabilirsiniz.

  Bir çalışma sayfası için sayfa numaralarını, bu numaraları ekranda görebildiğiniz Sayfa Düzeni görünümünde ekleyebilir veya aynı anda birden çok çalışma sayfasına sayfa numaraları eklemek isterseniz Sayfa Yapısı iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Grafik sayfası gibi diğer sayfa türleri için, sayfa numaralarını yalnızca Sayfa Yapısı iletişim kutusunu kullanarak ekleyebilirsiniz.

Birden çok çalışma sayfasına sayfa numaraları ekleme

Çalışma kitabınızda birden fazla çalışma sayfasına Sayfa Yapısı iletişim kutusunu kullanarak sayfa numarası ekleyebilirsiniz. Örneğin, çalışma kitabınızda her biri iki sayfa uzunluğunda iki çalışma sayfası varsa, ilk çalışma sayfasında 1 ve 2 sayfa numaraları olur. İkinci çalışma sayfasında da 1 ve 2 numaralı iki sayfa olacaktır.

İpucu: Çalışma kitabındaki tüm çalışma sayfalarına sayfa numaraları eklemek için, her çalışma sayfasının başladığı sayıyı değiştirmelisiniz. Daha fazla bilgi için Başlangıç sayfası için farklı bir sayı ayarlayın.

 1. Sayfa numaraları eklemek istediğiniz çalışma sayfalarını veya grafik sayfalarını tıklatın.

Bunu seçmek için

Bunu yapın

Tek bir sayfa

Sayfa sekmesini tıklatın.

Sayfa sekmesini tıklatın

İstediğiniz sekmeyi göremiyorsanız, sekmeyi görüntülemek için sekme kaydırma düğmelerini ve ardından sekmeyi tıklatın.

Sekme kaydırma oklarını tıklatın

İki veya daha fazla bitişik sayfa

İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Ardından, Üst Karakter tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz son sayfanın sekmesini tıklatın.

İki veya daha fazla bitişik olmayan sayfa

İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Ardından, Ctrl tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz diğer sayfaların sekmelerini tıklatın.

Çalışma kitabındaki sayfaların tümü

Bir sayfanın sekmesini sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tüm Sayfaları Seç'i tıklatın.

İpucu: Birden çok çalışma sayfası seçildiğinde, çalışma sayfasının en üstündeki başlık çubuğunda [Grup] sözcüğü görünür. Çalışma kitabında birden çok çalışma sayfasının seçimini kaldırmak için, seçilmemiş herhangi bir çalışma sayfasına tıklayın. Seçilmemiş hiçbir sayfa görünmüyorsa, seçilmiş bir sayfanın sekmesine sağ tıklayın ve Sayfa Grubunu Çöz'e tıklayın.

 1. Sayfa düzeni sekmesinin sayfa yapısı grubunda, sayfa yapısı'nın yanındaki iletişim kutusu Başlatıcısı Resim yazısı 4 öğesini tıklatın.

  Sayfa Yapısı grubunun sağ alt köşesindeki oku tıklatın

 2. Sayfa Yapısı iletişim kutusunun Üstbilgi/Altbilgi sekmesinde, Özel Üstbilgi veya Özel Altbilgi seçeneğini tıklatın.

 3. Üstbilgi veya altbilgide sayfa numarasının görünmesini istediğiniz konumu belirtmek için, Sol kısım, Orta kısım veya Sağ kısım kutusunun içini tıklatın.

 4. Sayıları eklemek için, sayfa numarası Ekle düğmesini Resim yazısı 4 öğesini tıklatın.

  Seçilen kısımda &[Sayfa] yer tutucusu belirir.

  Notlar: 

  • Toplam sayfa sayısını eklemek isterseniz _Amp_ [Page]değerinden sonra bir boşluk girin, arkasından bir boşluk bırakın ve ardından sayfa numarası Ekle düğmesine tıklayın düğme görüntüsü .

  • Seçilen kısımda &[Sayfa] / &[ToplamSayfa] yer tutucusu belirir.

Başlangıç sayfası için farklı bir sayı ayarlama

Çalışma kitabındaki çalışma sayfalarının tümünü sırayla numaralandırmak için, önce çalışma kitabındaki tüm çalışma sayfalarına sayfa numaraları ekleyin ve ardından her çalışma sayfasının uygun numarayla başlamasını sağlamak için aşağıdaki yordamı kullanın. Örneğin, çalışma kitabınız iki sayfa olarak yazdırılmalı iki çalışma sayfası içeriyorsa, ikinci çalışma sayfasının sayfa numaralandırmasını 3 numarasıyla başlatmak için bu yordamı kullanırsınız.

 1. Sayfa düzeni sekmesinin sayfa yapısı grubunda, sayfa yapısı'nın yanındaki iletişim kutusu Başlatıcısı Resim yazısı 4 öğesini tıklatın.

  Sayfa Yapısı grubunun sağ alt köşesindeki oku tıklatın

 2. Sayfa sekmesinde, İlk sayfa numarası kutusuna ilk sayfa için kullanmak istediğiniz numarayı yazın.

  Varsayılan numaralandırma sistemini kullanmak için, İlk sayfa numarası kutusuna Otomatik yazın.

Sayfaları numaralandırma sırasını değiştirme

Varsayılan olarak, Excel sayfaları çalışma sayfası üzerinde yukarıdan aşağıya ve sonra da soldan sağa doğru numaralandırır ve yazdırır, ancak sayfaları numaralandırma ve yazdırma yönünü önce soldan sağa, sonra yukarıdan aşağı olacak şekilde değiştirebilirsiniz.

 1. Numaralandırma sırasını değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.

 2. Sayfa düzeni sekmesinin sayfa yapısı grubunda, sayfa yapısı'nın yanındaki iletişim kutusu Başlatıcısı Resim yazısı 4 öğesini tıklatın.

  Sayfa Yapısı grubunun sağ alt köşesindeki oku tıklatın

 3. Sayfa sekmesinde, Sayfa sırası altında Önce aşağı, sonra yana veya Önce yana, sonra aşağı seçeneğini tıklatın.

  Her bir seçeneğin yönü önizleme kutusunda görüntülenir.

Sayfa numaralarını silme

 1. Sayfa numaralarını kaldırmak istediğiniz çalışma sayfalarını veya grafik sayfalarını tıklatın.

Bunu seçmek için

Bunu yapın

Tek bir sayfa

Sayfa sekmesini tıklatın.

Sayfa sekmesini tıklatın

İstediğiniz sekmeyi göremiyorsanız, sekmeyi görüntülemek için sekme kaydırma düğmelerini ve ardından sekmeyi tıklatın.

Sekme kaydırma oklarını tıklatın

İki veya daha fazla bitişik sayfa

İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Ardından, Üst Karakter tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz son sayfanın sekmesini tıklatın.

İki veya daha fazla bitişik olmayan sayfa

İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Ardından, Ctrl tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz diğer sayfaların sekmelerini tıklatın.

Çalışma kitabındaki sayfaların tümü

Bir sayfanın sekmesini sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Tüm Sayfaları Seç'i tıklatın.

İpucu: Birden çok çalışma sayfası seçildiğinde, çalışma sayfasının en üstündeki başlık çubuğunda [Grup] sözcüğü görünür. Çalışma kitabında birden çok çalışma sayfasının seçimini kaldırmak için, seçilmemiş herhangi bir çalışma sayfasını tıklatın. Seçilmemiş hiçbir sayfa görünmüyorsa, seçilmiş bir sayfanın sekmesini sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Tablo Grubunu Çöz'ü tıklatın.

 1. Sayfa düzeni sekmesinin sayfa yapısı grubunda, sayfa yapısı'nın yanındaki iletişim kutusu Başlatıcısı Resim yazısı 4 öğesini tıklatın.

  Sayfa Yapısı grubunun sağ alt köşesindeki oku tıklatın

 2. Üstbilgi/Altbilgi sekmesinde Üstbilgi veya Altbilgi açılan menüsünü, ardından da.(yok)seçeneğini tıklatın.

  Not: (yok) seçeneğini tıklatmak için listenin en üstüne kaydırmanız gerekebilir.

Sayfa numarası ekleme

 1. Ekle sekmesinde Üst Bilgi ve Alt Bilgi'ye tıklayın.

  Excel otomatik olarak sayfa düzeni görünümüne geçer.

 2. Üst bilgi & alt bilgi sekmesinde, üst bilgi veya alt bilgiyitıklatın ve istediğiniz sayfa numarası biçimini seçin.

  Üst bilgi sayfası numaraları, yazdırılmış sayfanın en üstünde görüntülenir ve alt bilgi sayfası numaraları en altta görünür.

 3. İşiniz bittiğinde, sayfa düzeni görünümünde kalabilir ya da Görünüm sekmesinde normal 'e tıklayarak normal görünüme geçebilirsiniz.

Başlangıç sayfası için farklı bir sayı ayarlama

İlk yazdırılmış sayfanın 1 dışında bir sayfa numarasıyla başlamasını sağlayabilirsiniz. Bu, sayfanın önüne gelecek başka yazdırılmış sayfalar varsa yararlıdır. Örneğin, 1 ve 2 sayfaları için hesap oluşturacak şekilde 2 sayfalık bir Word belgesi yazdırabilir ve Excel sayfanız sayfa 3 ' te başlayacaktır.

 1. Sayfa düzeni sekmesinde, sayfa yapısı'na tıklayın.

 2. Sayfa sekmesinin ilk sayfa numarası kutusuna ilk sayfa numarası için istediğiniz sayıyı yazın. Örneğin, ilk sayfa numarasının 3olmasını istiyorsanız 3sayısını yazarsınız.

 3. Tamam’a tıklayın.

Toplam sayfaları sayan sayfa numarası biçimi kullanıyorsanız, örneğin: sayfa 3/7, ikinci numaraya bir ayarlama yapmanız gerekir. Bu ayarlama, şu şekilde bir şeyle karşılaşmamanızı sağlar: sayfa 10/7.

 1. Sayfa yapısı'Nda, üst bilgi /alt bilgi sekmesini ve sonra özel üstbilgi veya Özel altbilgi'yi tıklatın.

 2. Page & [Page]/& [Pages]sonrasında, artı işaretini (+) yazın ve ardından ilk sayfa numaranıza gelecek sayfa sayısını yazın.

  Örneğin, 3 ilk sayfa numaranız ise, toplam sayfa sayısına 2 sayfa eklemeniz gerekir. Bu nedenle, sona erdirmek için bir + 2, _amp_ [Sayfa] Için & [Pages] + 2 yazın ve Tamam 'atıklayın.

 3. Yeniden Tamam'ı tıklatın.

Sayfaların numaralandırıldığı sırayı değiştirme

 1. Sayfa düzeni sekmesinde, sayfa yapısı'nı ve ardından sayfa'yı tıklatın.

 2. Sayfa sırasıaltında, istediğiniz sayfa numaralandırma sırasını seçin.

Sayfa numaralarını kaldırma

 1. Sayfa düzeni sekmesinde, sayfa yapısı'Na ve ardından üst bilgi/alt bilgi'ye tıklayın.

 2. Üst bilgi veya alt bilgi'nin altında (yok)öğesini seçin.

  Listenin en üstünde bulmak (yok) öğesine gitmeniz gerekebilir.

Sayfa numarası ekleme

 1. Düzen sekmesinde, sayfa yapısıaltında üst bilgi _amp_ alt bilgi'yi tıklatın.

 2. Üst bilgi veya alt bilgi'nin altındaki açılır menüde, eklemek istediğiniz sayfa numarası biçimini seçin.

  Üst bilgi biçimleri, yazdırılmış sayfanın en üstünde, alt bilgi biçimleri de altta görünür.

  İpuçları: 

  • Sayfanızı önizleme modunda görüntüleyerek sayfa numaralarınızın nasıl görüntüleneceğini görebilirsiniz. Düzen sekmesindeki Yazdır'ın altında Önizleme'ye tıklayın.

  • Aynı anda çalışma kitabınızdaki birden çok sayfaya sayfa numaraları eklemek için, üst bilgi & alt bilgisinitıklatmadan önce istediğiniz sayfaları seçin. Seçtiğiniz sayfa numarası biçimi tüm seçili sayfalara uygulanır.

  • Üst bilgiyi Özelleştir 'ı veya alt bilgiyi Özelleştir'e tıklayarak ve verilen yönergeleri izleyerek sayfa numaralarıyla tamamen özel bir üstbilgi veya altbilgi oluşturabilirsiniz.

Başlangıç sayfası için farklı bir sayı ayarlama

 1. Düzen sekmesinde, sayfa yapısıaltında üst bilgi _amp_ alt bilgi'yi tıklatın.

 2. İstediğiniz biçimde sayfa numaraları ekleyin.

 3. Sayfa sayılarının görüntülendiği yere bağlı olarak üstbilgiyi Özelleştir veya alt bilgi Özelleştir'i tıklatın.

 4. Sayfa numarası kodu _Amp_ [Page]öğesine bakın ve ekleme noktasını bu konuma taşımak için hemen sonrasına tıklayın.

 5. Artı işareti (+) yazın ve sonra başlangıç sayfasına ilerlemek istediğiniz sayfa sayısını yazın. Örneğin, sayfa 4 ' ü başlatmak için, başlangıç sayfa numarasını üç sayfa ile artırırsınız, böylece + 3yazarsınız. Kod şimdi _Amp_ [Sayfa] + 3olarak görüntülenir.

 6. Tamam’a tıklayın.

  Üst bilgi veya alt bilgi kutusunda, yeni ilk sayfa üst bilgisi veya altbilgisi gösterilir.

  Not: Sayfa 4/7gibi toplam sayfa sayısını içeren bir sayfa numarası biçimini kullanmak istiyorsanız, artı işareti (+) ve sayfa numarasını da toplam sayfa kodu olan _amp_ [Pages]öğesine kadar artıraldığınızdan emin olun.

Sayfaların numaralandırıldığı sırayı değiştirme

 1. Düzen sekmesinde, sayfa yapısıaltında üst bilgi _amp_ alt bilgi'yi tıklatın.

 2. Sayfa sekmesinde , sayfa sırasıaltında, istediğiniz sayfa numaralandırma sırasını seçin.

Sayfa numaralarını kaldırma

 1. Düzen sekmesinde, sayfa yapısıaltında üst bilgi _amp_ alt bilgi'yi tıklatın.

 2. Üst bilgi veya alt bilgi'nin altındaki açılır menüde (yok)öğesini seçin.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×