PivotTable’lar

Çalışma sayfası verilerini çözümlemek için PivotTable oluşturma

Çalışma sayfası verilerini çözümlemek için PivotTable oluşturma

PivotTable, verilerinize ilişkin karşılaştırmaları, kalıpları ve eğilimleri görmek amacıyla verileri hesaplamanıza, özetlemenize ve analiz etmenize yönelik güçlü bir araçtır.

Duyurularla büyük bir etki yaratma

PivotTable oluşturma

 1. PivotTable oluşturmak istediğiniz hücreleri seçin.

  Not:  Verilerinizde boş satır veya sütun olmaması gerekir. Tek bir satır başlığı olmalıdır.

 2. Ekle > PivotTable’ı seçin.

  Pivot Table

 3. Çözümlemek istediğiniz verileri seçin bölümünde Tablo veya aralık seçin seçeneğini işaretleyin. 

  Pivot Table

 4. Tablo/Aralık bölümünde hücre aralığını doğrulayın.

 5. PivotTable raporunun yerleştirilmesini istediğiniz yeri seçin bölümünde, PivotTable’ı yeni bir çalışma sayfasına yerleştirmek için Yeni çalışma sayfası’nı seçin veya Varolan çalışma sayfası’nı ve sonra PivotTable’ın görünmesini istediğiniz konumu seçin.

 6. Tamam’ı seçin.

PivotTable’ınızı oluşturma

 1. PivotTable’ınıza alan eklemek için PivotTable Alanları bölmesinde alanın adına ait onay kutusunu işaretleyin.

  Not: Seçilen alanlar varsayılan bölgelerine eklenir: Sayısal olmayan alanlar Satırlar bölümüne, tarih ve             saat hiyerarşileri Sütunlar bölümüne ve sayısal alanlar Değerler bölümüne eklenir.

  Pivot Table

 2. Bir alanı, bir bölümden diğerine taşımak için alanı hedeflediğiniz bölgeye sürükleyin.

Başlamadan önce:

 • Verileriniz, bir sekmeler halinde düzenlenmelidir ve hiçbir boş satır veya sütun içermemelidir. İdeal sonuçlar almak için yukarıdaki örneğimizdeki gibi bir Excel Tablosu kullanabilirsiniz.

 • Tablolar harika bir PivotTable veri kaynağıdır, çünkü tabloya eklenen satırlar verileri yenilediğinizde PivotTable 'a otomatik olarak eklenir ve tüm yeni sütunlar PivotTable alanları listesine eklenir. Aksi takdirde, PivotTable için kaynak verileri değiştirmenizveya dinamik bir adlandırılmış Aralık formülükullanmanız gerekir.

 • Sütunlardaki veri türleri aynı olmalıdır. Örneğin, aynı sütunda tarihler ve metinler bir arada olmamalıdır.

 • PivotTable’lar, verilerinizin önbellek olarak adlandırılan anlık görüntüsü üzerinde çalışır ve böylece gerçek verileriniz hiçbir şekilde değiştirilmez.

PivotTable oluşturma

PivotTable’lara çok hakim değilseniz veya nereden başlayacağınıza emin değilseniz Önerilen PivotTable iyi bir seçimdir. Bu özelliği kullandığınızda Excel verileri PivotTable'daki en uygun alanlarla eşleştirerek anlamlı bir düzen belirler. Bu, daha fazla deneme yapmanız için size bir başlangıç noktası sağlar. Önerilen bir PivotTable oluşturulduktan sonra farklı yönlendirmeleri inceleyebilir ve istediğiniz sonuçları elde etmek için alanları yeniden düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca etkileşimli İlk PivotTable’ınızı oluşturun öğreticimizi indirebilirsiniz.

PivotTable Önerileri

El ile PivotTable oluşturma

 1. Kaynak verilerde veya tablo aralığında bir hücreye tıklayın.

 2. Ekle > Önerilen PivotTable seçeneğine gidin.

  Excel’in sizin için bir PivotTable oluşturmasını istiyorsanız Ekle > Önerilen PivotTable’lar seçeneğine gidin

 3. Excel, verilerinizi çözümler ve size birkaç seçenek sunar. Ev giderleri verilerinden oluşturulan seçenekleri bu örnekte görebilirsiniz.

  Excel Önerilen PivotTable’lar iletişim kutusu
 4. Size en uygun PivotTable’ı seçin ve Tamam’a basın. Excel, yeni bir sayfada bir PivotTable oluşturur ve PivotTable Alan Listesi'ni görüntüler.

 1. Kaynak verilerde veya tablo aralığında bir hücreye tıklayın.

 2. Ekle > PivotTable seçeneğine gidin.

  Mac için Excel 2011 veya daha önceki bir sürümü kullanıyorsanız, Veri sekmesindeki PivotTable düğmesi Analiz grubundadır.

  Veri sekmesi, Çözümleme grubu

 3. Excel, seçtiğiniz aralıkta bulunan veya seçtiğiniz tablo adına sahip PivotTable Oluştur iletişim kutusunu gösterir. Bu örnekte, "tbl_EvGiderleri" adlı bir tablo kullanıyoruz.

 4. PivotTable raporunun yerleştirilmesini istediğiniz yeri seçin bölümünde, Yeni Çalışma Sayfası veya Varolan Çalışma Sayfası’nı seçin. Varolan Çalışma Sayfası için PivotTable’ın yerleştirilmesini istediğiniz hücreyi seçin.

 5. Tamam’a tıkladığınızda Excel, yeni bir sayfada bir PivotTable oluşturur ve PivotTable Alanları listesini görüntüler.

Üstteki alan adı alanında, PivotTable 'ınıza eklemek istediğiniz herhangi bir alanın yanındaki kutuyu işaretleyin. Varsayılan olarak, satır alanına sayısal olmayan alanlar eklenir, tarih ve saat alanları sütun alanına eklenir ve sayısal alanlar değerler alanına eklenir. Ayrıca, herhangi bir kullanılabilir öğeyi PivotTable alanlarından herhangi birine el ile sürükleyip bırakabilirsiniz veya artık PivotTable 'daki bir öğenin olmasını istemiyorsanız, bunu alan listesinden sürükleyin veya işaretini kaldırın. Alan öğelerini yeniden düzenleyebilmek, daha kolay görünümünü kolayca değiştirebilmenizi sağlayan PivotTable özelliklerinden biridir.

PivotTable Alanları Listesi

PivotTable’da karşılık gelen alanlar

Excel PivotTable Alanları listesi iletişim kutusunun örneğiAlanlar listesi ile Alanlar arasındaki bağıntıyı gösteren bir PivotTable örneği.

 • Özetleme

  Varsayılan olarak, Değerler alanına yerleştirilen PivotTable alanları TOPLA işlemi olarak görüntülenir. Excel’in metin olarak yorumladığı verileriniz ise SAY işlemi olarak görüntülenir. Bu nedenle, değer alanlarında veri türlerini bir arada kullanmadığınızdan emin olmanız çok önemlidir. Varsayılan hesaplamayı değiştirmek için önce alan adının sağındaki oka tıklayın ve sonra Alan Ayarları’nı seçin.

  Ardından, Özetleme Ölçütü bölümündeki hesaplamayı değiştirin. Hesaplama yöntemini değiştirdiğinizde, Excel’in bunu “AlanAdınızın Toplamı” gibi Özel Ad bölümüne otomatik olarak eklediğini, ancak bunu değiştirebileceğinizi unutmayın. Sayı... düğmesine tıklarsanız tüm alan için sayı biçimini değiştirebilirsiniz.

  İpucu: Özetleme Ölçütü bölümündeki hesaplama değiştirildiğinde PivotTable’ın adı da değişeceğinden, PivotTable’ınızı ayarlamayı bitirene kadar PivotTable alanlarınızı yeniden adlandırmamak en iyisidir. Püf noktası: Değiştir (Düzenle menüsünde) >Bul > "Toplamı" seçeneğine tıklayıp ardından Değiştir değeri alanını boş bırakarak el ile yazmaktansa her şeyi bir kerede değiştirebilirsiniz.

 • Veri gösterimi

  Verileri özetlemek için hesaplama kullanmak yerine, bunları alanın yüzdesi olarak da görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte ev giderleri miktarlarını, değerlerin toplamı yerine Genel Toplam %’si olarak gösterilecek biçimde değiştirdik.

  Genel Toplamın yüzdesi olarak görüntülenen Değerlere sahip PivotTable örneği

  Alan Ayarları iletişim kutusunu açtığınızda Değer Gösterimi sekmesinden seçimlerinizi yapabilirsiniz.

 • Bir değeri hem hesaplama hem de yüzde olarak gösterme.

  Öğeyi Değerler bölümüne iki kez sürükleyin, değere sağ tıklayıp Alan Ayarları’nı seçin ve sonra her biri için Özetleme Ölçütü ile Veri gösterimi seçeneklerini ayarlayın.

PivotTable veri kaynağınıza yeni veriler eklerseniz, bu veri kaynağına dayanarak oluşturulmuş her PivotTable’ın yenilenmesi gerekir. Tek bir PivotTable’ı yenilemek için PivotTable aralığındaki herhangi bir yere sağ tıklayın ve Yenile’yi seçin. Birden çok PivotTable’ınız varsa, önce herhangi bir PivotTable’daki herhangi bir hücreyi seçin ve ardından Şerit üzerinde PivotTable Çözümle seçeneğine gidip Yenile düğmesinin altındaki oka tıklayın ve Tümünü Yenile’yi seçin.

Oluşturduğunuz PivotTable’ı artık kullanmak istemiyorsanız, PivotTable aralığını seçip ardından Sil’e basmanız yeterlidir. Bu işlem, çevresindeki diğer veriler, PivotTable’lar ya da grafikleri etkilemez. PivotTable'ınız, saklamak istediğiniz başka veriler bulunmayan ayrı bir sayfadaysa, bu sayfayı silerek PivotTable'ı hızla kaldırabilirsiniz.

Artık Web için Excel 'da elektronik tablonuza PivotTable ekleyebilirsiniz.

Önemli: Diğer kullanıcılar elektronik tablo üzerinde çalışırken tabloda PivotTable’lar oluşturulması veya üzerinde çalışılması önerilmez.

 1. Elektronik tablonuzdaki tabloyu veya aralığı seçin.

 2. Ekle > PivotTable seçeneğine gidin.

 3. Excel, seçtiğiniz aralıkta bulunan veya seçtiğiniz tablo adına sahip PivotTable Oluştur iletişim kutusunu gösterir.

  PivotTable oluşturma
 4. PivotTable raporunun yerleştirilmesini istediğiniz yeri seçin bölümünde, Yeni Çalışma Sayfası veya Varolan Çalışma Sayfası’nı seçin. Varolan Çalışma Sayfası için PivotTable’ın yerleştirilmesini istediğiniz hücreyi seçin.

  Not: Başvuracağınız hücre tablo veya aralığın dışında olmalıdır.

 5. Tamam’a tıkladığınızda Excel, yeni bir sayfada bir PivotTable oluşturur ve PivotTable Alanları listesini görüntüler.

Üst kısımdaki PivotTable alanları alanında, PivotTable 'ınıza eklemek istediğiniz alanların yanındaki kutuyu işaretleyin. Varsayılan olarak, satır alanına sayısal olmayan alanlar eklenir, tarih ve saat alanları sütunlar alanına eklenir ve sayısal alanlar değerler alanına eklenir. Ayrıca, herhangi bir kullanılabilir öğeyi PivotTable alanlarından herhangi birine el ile sürükleyip bırakabilirsiniz veya artık PivotTable 'daki bir öğenin olmasını istemiyorsanız, bunu alan listesinden sürükleyin veya işaretini kaldırın. Alan öğelerini yeniden düzenleyebilmek, daha kolay görünümünü kolayca değiştirebilmenizi sağlayan PivotTable özelliklerinden biridir.

PivotTable Alanları Listesi

PivotTable’da karşılık gelen alanlar

Excel PivotTable Alanları listesi iletişim kutusunun örneğiAlanlar listesi ile Alanlar arasındaki bağıntıyı gösteren bir PivotTable örneği.

 • Değerleri Özetleme Ölçütü

  Varsayılan olarak, Değerler alanına yerleştirilen PivotTable alanları TOPLA işlemi olarak görüntülenir. Excel’in metin olarak yorumladığı verileriniz ise SAY işlemi olarak görüntülenir. Bu nedenle, değer alanlarında veri türlerini bir arada kullanmadığınızdan emin olmanız çok önemlidir. Varsayılan hesaplamayı değiştirmek için önce alan adının sağındaki oka tıklayın ve sonra Değer Alanı Ayarları’nı seçin.

  Excel Değer Alanı Ayarları iletişim kutusu

  Ardından, Değerleri Özetleme Ölçütü bölümündeki hesaplamayı değiştirin. Hesaplama yöntemini değiştirdiğinizde, Excel’in bunu “AlanAdınızın Toplamı” gibi Özel Ad bölümüne otomatik olarak eklediğini, ancak bunu değiştirebileceğinizi unutmayın. Sayı Biçimi düğmesine tıklarsanız tüm alan için sayı biçimini değiştirebilirsiniz.

  Değerleri Özetleme Ölçütü seçenekleri için Excel Değer Alanı Ayarları iletişim kutusu

  İpucu: Değerleri Özetleme Ölçütü bölümündeki hesaplamayı değiştirildiğinde PivotTable’ın adı da değişeceğinden, PivotTable’ınızı ayarlamayı bitirene kadar PivotTable alanlarınızı yeniden adlandırmamak en iyisidir. Püf noktası: Bul ve Değiştir (Ctrl+H) >Bul > “Toplamı” ve ardından Değiştir değeri alanını boş bırakma adımlarını izleyerek, el ile yeniden yazmaktansa her şeyi bir kerede değiştirebilirsiniz.

 • Değer Gösterimi

  Verileri özetlemek için hesaplama kullanmak yerine, bunları alanın yüzdesi olarak da görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte ev giderleri miktarlarını, değerlerin toplamı yerine Genel Toplam %’si olarak gösterilecek biçimde değiştirdik.

  Genel Toplamın yüzdesi olarak görüntülenen Değerlere sahip PivotTable örneği

  Değer Alanı Ayarları iletişim kutusunu açtığınızda Değer Gösterimi sekmesinden seçimlerinizi yapabilirsiniz.

  PivotTable Değer Alanı Ayarları > Değer Gösterimi iletişim kutusu
 • Bir değeri hem hesaplama hem de yüzde olarak gösterme.

  Öğeyi Değerler bölümüne iki kez sürükleyin ve ardından her biri için Değerleri Özetleme Ölçütü’nü ve Değer Gösterimi seçeneklerini ayarlayın.

PivotTable veri kaynağınıza yeni veriler eklerseniz bu veri kaynağına dayalı olarak oluşturulan tüm PivotTable’ların yenilenmesi gerekir. PivotTable’ı yenilemek için PivotTable aralığındaki herhangi bir yere sağ tıklayabilir ve sonra Yenile’yi seçebilirsiniz.

PivotTable’ı yenileme

Oluşturduğunuz PivotTable’ı artık kullanmak istemiyorsanız, PivotTable aralığını seçip ardından Sil’e basmanız yeterlidir. Bu işlem, çevresindeki diğer veriler, PivotTable’lar ya da grafikleri etkilemez. PivotTable'ınız, saklamak istediğiniz başka veriler bulunmayan ayrı bir sayfadaysa, bu sayfayı silerek PivotTable'ı hızla kaldırabilirsiniz.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

PivotChart oluşturma

PivotTable verilerini filtrelemek için dilimleyici kullanma 

Tarihleri filtrelemek için PivotTable zaman çizelgesi oluşturma

Birden çok tablodaki verileri çözümlemek için Veri Modeli ile PivotTable oluşturma

Power BI veri kümelerine bağlı bir PivotTable oluşturma

PivotTable'da alanları düzenlemek için Alan Listesini kullanma

PivotTable’ın kaynak verilerini değiştirme

PivotTable’da değerleri hesaplama

PivotTable'ı silme

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×